xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားက ႏိုင္ငံတကာသို႕ ၄င္းတို႕၏သေဘာထားထုတ္ျပန္

Monday, July 30, 2012

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားက ႏိုင္ငံတကာသို႕ ၄င္းတို႕၏သေဘာထားထုတ္ျပန္

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ သေဘာထား။

ႏိုင္ငံတကာသို႕ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း။ 
 
  ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အတြင္း ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္စြာေနလိုေသာ နိုင္ငံေတာ္ကိုခ်စ္ျမတ္နိုးေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ တစ္ေယာက္ အေနႏွင့္ နိုင္ငံတကာရွိ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူ့အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစၥလာမ္ ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သို႕ ေအာက္ပါအတိုင္း ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။
 

ကၽြႏု္ပ္တို့ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ လူ့အဖြဲ့အစည္းသည္ ေရွးယခင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ကထဲက လူမ်ိဳးစံု ဘာသာတရားမ်ိဳးစံုႏွင့္ အတူ ေအးအတူပူအမွ် ေကာင္းတူဆိုးဖက္ ျငိမ္းခ်မ္းစြာအတူလက္တြဲေနထိုင္ေနခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

တမိထဲမွေမြးဖြားလာေသာ တအူတုံဆင္း ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ အရင္းအခ်ာမ်ားအတြင္းတြင္ပင္ ျပသနာဆိုသည္မွာရွိတတ္ပါသည္။
 

ကၽြႏု္ပ္တို႕ လူ့အဖြဲ့အစည္းတြင္လည္း လူမ်ိဳးစံု ဘာသာစံုျဖစ္သည့္အားေလွ်ာ္စြာ သေဘာထားအျမင္က်ဥ္းေျမာင္းသူမ်ား - အယူသီးသူမ်ား - တယူသန္သူမ်ား ထိပ္တိုက္ေတြ့ေသာအခါ ပဋိပကၡ အထိကရုန္းအသြင္ေဆာင္ေသာျပသနာမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သည္မွာ မျငင္းနိုင္ေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္ပါသည္။

မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာျပသနာမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖရွင္းေပးသည္ျဖစ္ေစ - မေျဖရွင္းေပးသည္ျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္တို့ အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္သည့္နည္းႏွင့္ ေျပလည္ေအာင္ တည္ျငိမ္မႈရွိေအာင္ ေျဖရွင္းခဲ့သည္သာျဖစ္ေပသည္။
 

ကၽြႏု္ပ္တို့အခ်င္းခ်င္းျဖစ္ေသာျပသနာမ်ားအတြက္ မည္သည့္ျပည္ပအကူအညီမွမပါဘဲ ကၽြႏ္ုပ္တို့ေျဖရွင္းနိုင္ပါသည္။

ျပည္ပမွ ကၽြႏု္ပ္တ္ို့၏ျပသနာမ်ားအတြင္းဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္မႈမ်ားရွိလာသည့္အခါ ကၽြႏု္ပ္တို့ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ပိုမိုခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားကိုသာျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ သာဓကမ်ားရွိခဲ့ပါသည္။
 

မည္သည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္ေစ တာလီဘန္မ်ားက ဗုဒၼရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ဖ်က္စီးခဲ့သည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ ကၽြႏု္ပ္တို့အတြက္ ဆိုးယြားလွစြာေသာ ဘာသာေရးေစာ္ကားမႈအမည္းစက္အျဖစ္ အျပစ္တင္ခံေနရဆဲျဖစ္ေနပါသည္။ ရုပ္ပြားေတာ္မ်ားကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သူမ်ား သက္ရွိထင္ရွား ရွိနိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။ သို့ေသာ္ သူတို့၏ မွားယြင္းေသာ လက္တုန့္ျပန္ ဖ်က္ဆီးမႈဒဏ္ကို ကၽြႏု္ပ္တို့က ယေန့တိုင္ခံစားေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။
 

ယခုတဖန္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တြင္ျပသနာမ်ားျဖစ္ပြားလာေသာအခါ နိုင္ငံတကာမွ ဂယက္ရိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလာျပန္ပါသည္။

ရခိုင္ျပသနာသည္ ျမန္မာ့နိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မိန့္ၾကားခဲ့သလို တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးျပသနာကို နိုင္နင္းစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈ မရွိသည့္အတြက္ မလိုလားအပ္ေသာျပသနာမ်ား ဆက္လက္ျပန့္ပြားျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
 

နိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၏ လွ်င္ျမန္ မွန္ကန္စြာေျဖရွင္းမႈမရွိျခင္း၊ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား၏ မွားယြင္းေသာ သတင္းတင္ျပမႈမ်ား - စိတ္ဆႏၵေစာတင္ျပမႈမ်ားအေပၚ အေျခခံကာ ျပည္တြင္းအင္တာနက္စာမ်က္ႏွာမ်ားေပၚတြင္ နယ္စပ္ျပသနာကို ျပည္တြင္းေနထိုင္ေသာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားထံသို့ပါ ကူးစက္ျပန့္ပြား လာေစရန္က်ိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား၊ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားကိုဆဲဆိုေစာ္ကားမႈမ်ား၊ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား မ်ားစြာျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုလားေသာ ဗုဒၼဘာသာဝင္ သံဃာေတာ္မ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ပူးေပါင္းကူညီမႈျဖင့္ ျပသနာရပ္မ်ားျပန့္ႏွံ့မလာေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တို့ တားဆီးထားနိုင္ခဲ့ပါသည္။
 

က်န္ရွိေနေသးေသာ ျပသနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္မွာ နိုင္ငံေတာ္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အစိုးရ၏တာဝန္သာျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို့ေျဖရွင္းရာတြင္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားျဖစ္ခဲ့သည့္ျပသနာျဖစ္ျခင္း - နယ္စပ္မွ တရားမဝင္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္မႈမ်ား ရွိေနျခင္း - တဘက္ႏွင့္တဘက္ မျဖစ္နိုင္ေသာေတာင္းဆို အျပစ္တင္မႈမ်ားရွိေနျခင္း - မ်ားျပားလွစြာေသာ ျပသနာမ်ား ေျဖရွင္းရန္ရွိေနျခင္း တို့ေၾကာင့္ လည္းေကာင္း ၊ နိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေရး အေျခအေနအရလည္းေကာင္း ထိုက္သင့္သည့္ အခ်ိန္ယူေျဖရွင္းရမည့္ ကိစၥျဖစ္ေနပါသည္။
 

နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ စစ္မွန္ေသာ အကူအညီ ေပးအပ္လိုသည္ဆိုပါက - နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစို့ရအဖြဲ့ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညွိႏွိဳင္းၿပီး လိုအပ္ေသာရုပ္ဝတၳဳပစၥည္း အကူအညီမ်ား၊ ေငြေရးေၾကးေရးအကူအညီမ်ား၊ နည္းပညာအကူအညီမ်ားေပးရန္သာ အေၾကာင္းရွိပါသည္။
 

ယခုလုပ္ေဆာင္ေနေသာ နိုင္ငံတကာရွိျမန္မာသံရံုးမ်ားေရွ့တြင္ ဆႏၵျပျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အလံအား ေစာ္ကားေမာ္ကားျပဳမီးရွိဳ့ျပျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာနိုင္ငံသမၼတႀကီး၏ဓာတ္ပံုအား မဖြယ္မရာျပဳလုပ္ျခင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအား တိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးမည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားသည္ မည္သည့္ အက်ိဳးတရားကိုမွ ရရွိလာမည္မဟုတ္ဘဲ - ျပည္တြင္းမွ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအတြက္ ပိုမို ခက္ခဲက်ပ္တည္းေသာ အေျခအေနတရပ္သို့ တြန္းပို့ေပးသလိုသာျဖစ္မည္ကို သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။
 

အီရန္နိုင္ငံအေနႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကိစၥအေပၚ ကုလသမဂၢတပ္မ်ားေစလႊတ္ရန္ တိုက္တြန္းမည့္အစား အေျခအေနပိုမိုဆိုးယြားေနေသာ ဆီးရီးယားကိစၥကို အာရံုစိုက္သင့္ပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ဟစ္ဘိုလာအဖြဲ႕သည္လည္း အီရန္နိုင္ငံ၏ေနာက္မွ သံေယာင္မလိုက္သင့္ပါ။ ပါကစၥတန္နိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း ျမန္မာ နိုင္ငံအေပၚရန္လိုေသာ သေဘာထားမ်ားမထားသင့္ပါ။ တာလီဘန္အဖြဲ႕အေနႏွင့္လည္း ျမန္မာနိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ား - ျမန္မာနိုင္ငံ၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈလုပ္ခြင့္ မရွိပါ။
 

ျမန္မာနိုင္ငံ၏အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို့ ျမန္မာနိုင္ငံသားအစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ တာဝန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႕ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္လာပါက ကၽြႏု္ပ္တို႕မွလည္း အသက္ေပး ကာကြယ္တိုက္ခိုက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိေစအပ္ပါသည္။

သို့ျဖစ္သည့္အတြက္ သက္တမ္းနုနယ္လွေသးေသာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းအတြက္လည္းေကာင္း၊ ဖြံ့ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနေသာ နိုင္ငံေတာ္ လွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္လည္းေကာင္း အျပဳသေဘာႏွင့္ ဝိုင္းဝန္း အကူအညီေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားအပ္ပါသည္။
 

အစၥလာမ္သာသနာေတာ္၏ အဆံုးအမမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈမရွိေသာ - နိုင္ငံတကာမွလက္မခံနိုင္ေသာ - ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိုင္ငံသား လူမ်ိဳးမေရြး ဘာသာ မေရြး က လက္မခံနိုင္ေသာ အက်ပ္ကိုင္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊ သတင္းမွားထုတ္ျပန္ျခင္း၊ သတင္းမွန္ကို ခ်ဲ႕ကားဝါဒျဖန္႕ျခင္း၊ နိုင္ငံေတာ္ - နိုင္ငံေတာ္အလံႏွင့္ နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား ေစာ္ကားေမာ္ကားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို ရပ္တန့္ေပးပါရန္ ေလးနက္ တည္ၾကည္စြာ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္။
 

ျမန္မာမြတ္စလင္မ္အဖြဲ႕
မႏၱေလးျမိဳ႕
၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ(၃၀)ရက္၊ တနလၤာေန႕ ။