xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: September 2011

Friday, September 30, 2011

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ ေပးပို႕ေသာ သဝဏ္လႊာမွ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္ ၅ ခ်က္

ႏွစ္ ၃၀ လွ်ပ္စစ္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းအရ ေနာက္ထပ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၆၄ ခုႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား စက္ရံု ၃ ရံု အပါအဝင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္ စက္တပ္ဆင္အား ေလးေသာင္းေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည့္ အလားအလာ ရွိပါသည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေမခႏွင္ ့မလိခ ျမစ္ဝွမ္းရွိ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု စီမံကိန္း ၈ ခု အပါအဝင္ ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ေငြအရင္းအႏွီးျဖင့္ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆံု ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ယခုအခါ အဆိုပါျမစ္ဆံု စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူလူထုအတြင္း ေအာက္ပါအတိုင္း စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ရွိပါသည္။

(၁) ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ဆံုပိုင္းအတြက္ သဘာဝေပးထားေသာ Lank Mark မ်ား ျဖစ္သည့္ ျမစ္ဆံု သဘာဝအလွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ျခင္း

(၂) ျမစ္ညာပိုင္းရွိ တိုင္းရင္းသား ေက်းရြာမ်ား ေရျမဳပ္၍ ၎တို႕၏ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမ်ား ဆံုးရႈံးပ်က္စီးႏိုင္ျခင္း

(၃) ပုဂၢလိက ေငြအရင္းအႏွီးမ်ား စိုက္ထုတ္၍ စီးပြားျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးထားသည့္ ကၽြန္းခင္းႏွင့္ ရာဘာခင္းမ်ား ပ်က္စီးသြားႏိုင္ျခင္း

(၄) ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ေျမာက္ဖ်ားပိုင္းရွိ ေရခဲေတာင္မ်ား ၿပိဳျခင္း၊ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းႏိုင္ျခင္း၊ အင္အားျပင္းထန္ေသာ ငလ်င္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ျမစ္ဆံုေအာက္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕ရြာမ်ား ေသေၾကပ်က္စီး ဆံုးရႈံးႏိုင္ျခင္း

Thursday, September 29, 2011

အေမရိကန္မွ တ႐ုတ္(တိုင္ေပ)သို႕လက္နက္ေရာင္းခ် တရုတ္ကအေမရိကန္သံအမတ္ကို ေခၚယူသတိေပးစက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ (တိုင္ေပ)၏ F 16 တိုက္ေလယာဥ္ မ်ားအား နည္းပညာတိုးျမႇင့္ တပ္ ဆင္ေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အေပၚ တြင္ မေက်နပ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၌ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီးကို ေခၚယူ၍ သတိေပးစကား ေျပာၾကား ခဲ့သည္။  ယင္းလုပ္ရပ္မွာ အေမရိကန္ ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ စစ္ေရးသေဘာ တူညီမႈႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံေရး ဆက္ဆံ ေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ထပ္ ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္(တိုင္ေပ) တို႔၏ စစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ားအားလံုးကို ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။


ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး   ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားစြာမွာ ထိခုိက္မႈမ်ား ရွိခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္းကိစၥေၾကာင့္ တ႐ုတ္ဒုတိယ သမၼတကို ေဆာင္းဦးေပါက္ ရာသီ တြင္ အေမရိကန္သို႔ေစလႊတ္ရန္ ျပင္ ဆင္ထားၿပီး အဓိက အခ်က္မွာ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္အၾကား ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ 

Tuesday, September 27, 2011

ELEVEN မွာ Comment ေရးပါေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို အျပဳသေဘာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္ကို အ မနာပ ေျပာဆိုေရးသား လိုပါသလား....?

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ားကို ပုတ္ခတ္ေျပာဆိုျခင္း ၊ ဂုဏ္သေရညိဳးႏြမ္းေအာင္ ေရးသားျခင္း ဆဲဆိုျခင္း စြပ္စြဲေျပာၾကားျခင္းမ်ား ကို တရား၀င္သဖြယ္ ေရးသားလိုပါသလား ?


ျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကို အသေရ ဖ်က္သည့္ေရးသားခ်က္မ်ားကို ကမၻာသို႕ ျပန္႔ႏွံ႕လိုပါသလား ?

အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏိုင္ငံကို အပုတ္ခ်ေရးသားလိုပါသလား ?

တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ေနေသာ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမွန္သမွ်ကို ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ႏွင့္ ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း လႈံ႕ေဆာ္လိုပါသလား ..?


ခိုင္ျမဲလ်က္ရွိသည့္ တရုတ္ - ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ပ်က္စီးရာပ်က္စီးေၾကာင္း ေရးသားလႈံ႕ေဆာ္လိုပါသလား..?


ျပည္တြင္းတြင္ေနထိုင္လွ်က္ရွိေသာ တရုတ္လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႔ၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေရးသားကာ ႏိုင္ငံေရးအျမတ္ထုတ္လိုပါသလား ?


ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား အထင္အျမင္လြဲမွားေစေသာ ေရးသားခ်က္ မ်ားကို ေရးသားျပီး ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္လိုပါသလား ?

ေကအုိင္ေအ မေျပာရဲတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္ အေၾကာင္း

 
(ေကအုိင္ေအ အေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္လို႔ပါ ဆိုၿပီး ေပးပို႕လာတဲ့ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသူက ေဆာင္းပါးရွည္ႀကီး ေရးပို႔လိုက္ေပမယ့္ ပို႔စ္တင္လို႔ ေကာင္းေအာင္ အေၾကာင္းအရာေပၚ မူတည္ၿပီး ႏွစ္ပိုင္း ခြဲတင္ေပးဖို႕ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ျမန္မာစာ အေရးအသားကို သဒၵါစည္းမ်ဥ္းနဲ႔ ညီေအာင္ မူရင္း ဆိုလိုခ်က္ မပ်က္ေစပဲ ျပင္ဆင္တာနဲ႕ ေခါင္းစဥ္ ေရြးခ်ယ္ေပး တာက လြဲၿပီး စာေရးသူရဲ့ မူရင္း ေရးသားခ်က္ အတုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။)
 
အစိုးရ သတင္းစာက စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႕မွာ ေကအုိင္ေအ ဌာနခ်ဳပ္မွာ အခ်င္းခ်င္း ပစ္ၾကလို႔ တစ္ေယာက္ ေသၿပီး တစ္ေယာက္ ဒဏ္ရာ ရတယ္လို႕ ေရးခဲ့ပါတယ္။ ဒါကို မဟုတ္ဘူးလို႕ ေကအုိင္ေအက ျငင္းတာလည္း ၾကားရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီအျဖစ္အပ်က္ဟာ တကယ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ေကအိုင္ေအက ဖံုးဖိထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
တကယ္ျဖစ္ခဲ့တာက ဒီလိုပါ။ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႕ ေန႔လည္မွာ လိုင္ဇာဟိုတယ္ ေလးထပ္ မွာရိွတဲ့ အစည္းအေ၀းခန္းႀကီးထဲမွာ ေကအိုင္ေအ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္က ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂမ္ေရွာင္၊ ဒုဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္နဲ႕ ေကအိုင္ေအက အနားယူထားတဲ့ အရာရိွေဟာင္းေတြ အစည္းအေ၀း လုပ္ပါတယ္။ လုပ္ရတဲ့ကိစၥက အခု အစိုးရတပ္နဲ႕ ျပန္တုိက္တဲ့ စစ္ဆင္ေရးေတြမွာ အရင္တံုးက အနားယူထားတဲ့ လူေဟာင္းေတြကို ျပန္ျပီး တိုက္ခုိင္းဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမစ္ႀကီးနားနဲ႕ သံလမ္းရိုး တစ္ေလွ်ာက္မွာ အရင္ တိုက္ခဲ့ဖူးတဲ့သူေတြကို ျပန္ေခၚသံုးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။
 
အဲဒီမွာ လူေဟာင္း အရာရိွေတြနဲ႕ အခုေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္ေနတဲ့ ဂမ္ေရွာင္၊ ဂြမ္ေမာ္တို႕ အျငင္း အခုန္ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ လူေဟာင္း အမ်ားစုက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မရခင္နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရခါစမွာ အနားယူခဲ့ သူေတြ၊ အနားေပးခံရသူေတြ ျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္မွဴး၊ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ပဲ ရိွသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားစုက အဲဒီတံုးက တပ္ရင္းမွဴး၊ တပ္မဟာမွဴး ျဖစ္ေနတဲ့ အင္ဘန္လ ဂမ္ေရွာင္၊ ဂြမ္ေမာ္ တို႔နဲ႕ မေျပလည္လို႔ အင္အား ေလွ်ာ့တယ္ ဆိုၿပီး အနားေပးခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကာလမွာ ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ျမစ္ႀကီးနား၊ မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္၊ လားရိႈး တက္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္၊ ေျမ၀ယ္၊ ဖားကန္႕မွာ ေက်ာက္တူး ဆိုတာေတြ လုပ္ခြင့္မရခဲ့ပဲ အိမ္ဆိုင္ေလးေတြ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးေလးေတြ လုပ္ၿပီး ေနၾကသူေတြပါ။
 
အဲဒီေန႔ အစည္းအေ၀းကို လုိင္ဇာတစ္၀ိုက္၊ တပ္မဟာ ၃ နယ္ေျမနဲ႕ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္မွာ ေနေနတဲ့ တပ္ထြက္ အရာရိွေတြ တက္ရတယ္။ ေကအိုင္ေအ ထံုးစံက ေကအုိင္ေအထဲ ၀င္ၿပီးလို႕ ထြက္ခြင့္မရဘဲ ထြက္ေျပးရင္ မိဘက ေနာက္တစ္ေယာက္ ျပန္အစား ေပးရတယ္။ အဲဒီလို မေပးႏုိင္ရင္ တပ္ေျပးကို မိရင္သတ္ပါတယ္။ တရား၀င္ ထြက္ခြင့္ ေပးလိုက္ရင္ ေနမယ့္ရြာ၊ျမိဳ႕မွာ ရိွတဲ့ ေကအုိင္ေအ တပ္ထြက္ေတြ အဖြဲ႕ကို သတင္းပို႕ရပါတယ္။ အစိုးရ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း အဖြဲ႕လိုပါပဲ။ ေကအုိင္ေအက လုိရင္ ေျပာက္က်ား အျဖစ္ သူတို႕အေခၚ VGF မွာ ျပန္အမႈထမ္း ရပါတယ္။ အခု အစည္း အေ၀းကလည္း အဲဒီ တပ္ထြက္ေတြကို တာ၀န္ေပးဖို႕လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။
 
အစည္းအေ၀းမွာ တပ္ထြက္ အရာရိွတစ္ခ်ိဳ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပ်က္ရတာကို အခု ေကအုိင္ေအ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေၾကာင့္လို႕ အျပစ္တင္ၾကၿပီး လူထုက စစ္မတုိက္ ခ်င္ေတာ့ဘူးလို႕ ေျပာတယ္။ အျပန္အလွန္ အေခ်တင္ ျငင္းရာကေန ဗန္းေမာ္ေဒသ တပ္ထြက္အဖြဲ႕ ဥကၠဌ လုပ္ေနတဲ့ ဗိုလ္မွဴး လဖုိင္ေဇာ္ေဘာက္က ေသနတ္ဆြဲၿပီး ပစ္ဖို႔ လုပ္ပါတယ္။ အဲဒါကို ဂြမ္ေမာ္ရဲ့ ကိုယ္ရံေတာ္ ဗိုလ္ႀကီး ေအာင္ဒြဲက ၀င္ဆြဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မရေတာ့ဘဲ ေအာင္ဒြဲကို တစ္ခ်က္၊ ဂြမ္ေမာ္ကို ႏွစ္ခ်က္ မွန္သြားပါတယ္။ ေအာင္ဒြဲကေတာ့ ေခါင္းကို မွန္ၿပီး ပြဲခ်င္းၿပီး ေသသြားပါတယ္။ ဂြမ္ေမာ္ကေတာ့ ေပါင္နဲ႕ ဗိုက္မွာမွန္ၿပီး လိုင္ဇာက ေခါင္းေဆာင္ေတြ တက္တဲ့ ေဆးရံုကို သယ္သြား ရပါတယ္။ အစည္းအေ၀းလည္း ပ်က္သြားပါတယ္။

Monday, September 26, 2011

KIA အဖြဲ႕က လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအားအေၾကာင္းမဲ့ ဖမ္းဆီး တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ား လိုက္လံရွင္းလင္းလွ်က္ရွိ

လြယ္ကန္ေဒသရွိ KIA ၏တပ္မဟာ ၄ ဌာနခ်ဳပ္ အား google earth မွ ေတြ႔ျမင္ရပံု

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျမန္မာအစိုးရသစ္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားအား တရား၀င္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္၍ လက္ေတြ႕က်ေသာ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပဏာမ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္ ။

အလားတူပင္ KIA အဖြဲ႕ႏွင့္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အၾကိမ္ၾကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး ၊ ႏွစ္ဘက္တပ္မ်ား ယာယီအားျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ေသာ္လည္း KIA အဖြဲ႕သည္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳသည့္အျပင္  စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခန္႔တြင္ မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလး-မူဆယ္လမ္း၊ နမ္အြမ္ေက်းရြာမွ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ (၈) မိုင္အကြာ ဒီမားေက်းရြာအနီး ေရႊျပည္သစ္ ဘိန္းျဖတ္စခန္းႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိသည့္ ရဲဘက္အက်ဥ္းစခန္းအား KIA တပ္မဟာ ၄ လက္ေအာက္ခံတပ္မ်ားက အေၾကာင္းမဲ့ ၀င္ေရာက္စီးနင္းကာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ဥပေဒမဲ့ လႊတ္ေပးခဲ့သည့္ အျပင္ လံုျခံဳေရးတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသူ ၈ ဦးအား ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ပါသည္ ။ မိမိ တပ္မေတာ္စစ္ေၾကာင္းမ်ားမွ ဆက္သြယ္၍ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ျပန္လည္လႊတ္ေပးရန္ ညိွႏိႈင္းဆက္သြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း ျပန္လည္လႊတ္ေပးျခင္းမရွိခဲ့ပါ ။


ထို႕အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္၊ မိုးေမာက္ျမိဳ႕နယ္ ျမိဳ႕သစ္တြင္ စိုက္္ထူထားေသာ ဆက္သြယ္ေရးေမွ်ာ္စင္႐ုံး အား လည္း KIA  အဖြဲ႕က စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ၀င္ေရာက္သိမ္းပိုက္ကာ လံုျခံဳေရး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ၅ ဦးကိုထပ္မံ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့ျပန္ပါသည္ ။

ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့

ဓါတ္ပံု( 7 Day News ) 
 
ယေန႕ (စက္တင္ဘာ ၂၆) ရက္ေန႔တြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ေရႊ၀ါေရာင္လႈပ္ရွားမႈ ေလးႏွစ္ျပည့္သည္ကို အေၾကာင္းျပဳကာ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ရန္ကုန္ျမိဳ႕ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ သီးျခားစီျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္ ။ 
 
ေသြးထိုးလႈံေဆာ္မႈေတြ မပါဘူးတဲ့လား (ဓါတ္ပံု 7 day news ) 
 
ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားအနီးတြင္ အင္အား ၅၀ ခန္႔ျဖင့္၄င္း  န၀ေဒးရုပ္ရွင္ရံုအနီးတြင္ အင္အား ၂၀၀ ခန္႔ျဖင့္၄င္း  မြန္းလြဲ ၁၂ နာရီခြဲခန္႕တြင္ တျပိဳင္နက္နီးပါးျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ လူစုခြဲရန္ တားျမစ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားေၾကာင့္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီ ခြဲခန္႕တြင္ လူစုကြဲသြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္ ။ 
 
ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႔တြင္ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ေနရာယူထားစဥ္


“'ဒီလိုအခ်ိန္မွာ ဆႏၵေစာတာ မျဖစ္သင့္ဘူး။ တစ္ဆင့္ ၿပီးတစ္ဆင့္ လူယဥ္ေက်းနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ေပးသင့္တယ္။ ဒီလိုဟာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို မလိုလားတဲ့သူေတြ က ဖ်က္လိုဖ်က္စီးလုပ္မယ့္ အႏၲရာယ္က ၾကီးမားတယ္။ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးအေနနဲ႔ စိတ္ရွည္ဖို႔လိုပါတယ္”ဟု ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာ လူထုစိန္၀င္း က ေျပာၾကားခ်က္ကို ကိုးကား၍ ျပည္တြင္းထုတ္ 11 Media Group ၏အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖၚျပပါသည္ ။
 

အဆိုပါ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ဦးေဆာင္သူမွာ ဦး၀င္းခ်ိဳ ႏွင့္ ေဒၚေနာ္အုန္းလွတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္းသိရပါသည္ ။

Voice Of Myanmar

ေကအိုင္ေအ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂမ္ေရွာင္နဲ႕ စေပါ့ေမွာ္လူသတ္ပြဲ

(ေကအုိင္ေအ အေၾကာင္း ေျပာျပခ်င္လို႔ပါ ဆိုၿပီး ေပးပို႕လာတဲ့ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးသူက ေဆာင္းပါးရွည္ႀကီး ေရးပို႔ လိုက္ေပမယ့္ ပို႕စ္တင္လို႔ ေကာင္းေအာင္ အေၾကာင္းအရာေပၚ မူတည္ၿပီး ႏွစ္ပိုင္း ခြဲတင္ေပးဖို႕ စီစဥ္ထားပါတယ္။ ျမန္မာစာ အေရးအသားကို သဒၵါစည္းမ်ဥ္းနဲ႔ ညီေအာင္ မူရင္း ဆိုလိုခ်က္ မပ်က္ေစပဲ ျပင္ဆင္တာနဲ႕ ေခါင္းစဥ္ေရြးခ်ယ္ေပး တာကလြဲၿပီး စာေရးသူရဲ့ မူရင္း ေရးသားခ်က္ အတုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။)
ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပန္ပ်က္ေတာ့ ျပည္နယ္သူ၊ ျပည္နယ္သား အမ်ားစု စိတ္မခ်မ္းေျမ့ ၾကပါဘူး။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကာလတံုးက ေအးေအး ခ်မ္းခ်မ္း သြားလာ ေနထိုင္လို႕၊ ရွာေဖြ စားေသာက္လို႕ ရတယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ အေၾကာက္ တရားကေန ေ၀းေနရတာပဲ။ အေၾကာက္တရား ဆိုတာ တပ္မေတာ္ဘက္ကို ေၾကာက္ရသလို၊ ေကအိုင္ေအဘက္ကို ေၾကာက္ရတာလည္း ပါပါတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေၾကာင္း ေျပာတဲ့အခါ လူေတြက စစ္တပ္ဘက္က က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ အျဖစ္ေတြကိုပဲ ေျပာၾကေပမယ့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လူထုက စစ္တပ္ကို ေၾကာက္တာထက္ ေကအုိင္ေအကို ပိုေၾကာက္ပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တို႕ဆီမွာ လူေတြက ေကအုိင္အိုကို သိပ္မသိဘူး။ ေကအိုင္ေအကို ပိုသိ၊ ပိုေၾကာက္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ေကအိုင္အိုက ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕ျဖစ္ၿပီး ေကအုိင္ေအက လက္ေအာက္တပ္ပါ။ ေကအုိင္အိုက နယ္ေတြမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕ေတြ ဖြဲ႕ထားေပးပမယ့္ ေကအိုင္ေအ တပ္မွဴးေတြကပဲ အရာရာကို ခ်ဳပ္ကုိင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္လို ေျပာရရင္ နယ္ေျမ တစ္ခုမွာ တာ၀န္ယူရတဲ့ ေကအုိင္ေအ တပ္ရင္းမွဴး ဆိုတာ မဂ်ီးရွာအီဒူ ေခၚတဲ့ ေပါင္စား ဒူ၀ါႀကီးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပါင္စား ဒူ၀ါဆိုတာက သူ႕နယ္ေျမထဲမွာ အမဲလိုက္လို႕ ေတာေကာင္ ရရင္ေတာင္ မုဆိုးက ေပါင္တစ္ေပါင္ ဆက္သရပါတယ္။ က်န္တာကေတာ့ ေျပာမေနနဲ႕ေတာ့။ သူ႕နယ္ထဲမွာ ဘာလုပ္လုပ္၊ ဘာစားစား သူခြင့္ျပဳမွ လုပ္လို႔ ရပါတယ္။ ဒါဟာ ဂ်င္းေဖာ လူမ်ိဳးစုေတြ ၾကားမွာ က်င့္သံုးခဲ့တဲ့ ဂြမ္ဆာ (ေျမရွင္) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ရဲ့ အေမြျဖစ္ပါတယ္။
အခု ေကအိုင္ေအ ဦးစီးခ်ဳပ္ လုပ္ေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂမ္ေရွာင္ဟာ တပ္ရင္းမွဴး ဘ၀တံုးက ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဖားကန္႕ေဒသမွာ အင္မတန္ ေၾကာက္ခဲ့ရတဲ့သူပါ။ အင္မတန္မွ ရက္စက္တဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး ဖားကန္႕ေဒသမွာ အခုထိ ေျပာစမွတ္ တြင္က်န္ခဲ့သူ ျဖစ္ ပါတယ္။ သူ႕လုပ္ရပ္ေတြထဲက ကၽြန္ေတာ္ ကိုယ္တုိင္ လူငယ္ဘ၀က ႀကံဳခဲ့ရပံုေလးကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂမ္ေရွာင္က အဲဒီတံုးက ဖားကန္႕ေဒသမွာ လႈပ္ရွားေနတဲ့ ေကအိုင္ေအ တပ္မဟာ ၂ တပ္ရင္း၆ က တပ္ရင္းမွဴး (ဗိုလ္မွဴး)ပါ။ သူက ဖားကန္႕သား မဟုတ္ပါဘူး။ ဗန္းေမာ္ ဘက္ကလို႕ ၾကားရပါတယ္။ ေကအုိင္ေအ တပ္ရင္းေတြထဲမွာ တပ္ရင္း ၆ တပ္ရင္းမွဴးက အင္မတန္ အာဏာ ရိွပါတယ္။ ေက်ာက္စိမ္း ေမွာ္ေတြကေန အခြန္ေကာက္တာ၊ ေမွာ္ေတြထဲမွာ ဘိန္းျဖဴ၊ ဘိန္းမဲေရာင္းတာ၊ ေလာပန္းခ်င္း အျငင္းပြားတာက အစ သူပဲ ကိုင္ထားပါတယ္။ ေကအိုင္အို အတြက္ အခြန္ေငြ အမ်ားဆံုး ရွာေပးတဲ့သူလည္း ျဖစ္ေတာ့ ဗဟိုက အလြန္ယံုၿပီး အားကိုးတဲ့သူကိုပဲ ထားတာပါ။ ေမွာ္ေတြကို ေမွာ္သူႀကီးေတြ၊ ေမွာ္ေကာ္မတီေတြက တဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သလို ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာက္တြင္းလည္း လုပ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္တံုးက အခုလို ဖက္စပ္ တြင္းေတြ မရိွေသးဘူး။ အစိုးရတပ္က လံုးခင္းနဲ႕ ဖားကန္႕ၿမိဳ႕နားက အစိုးရတြင္းေတြကိုပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ၿပီး အေ၀းက ေမွာ္ေတြကေတာ့ ေကအိုင္ေအ လက္ေအာက္မွာပဲ ရိွပါတယ္။
အဲဒီတံုးက ဗိုလ္မွဴးဂမ္ေရွာင္နဲ႕ သူ႕ေအာက္က ေမွာ္ေတြကို အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ဗိုလ္ႀကီး လွဆိုင္းတို႕က ေမွာ္ေတြထဲကို ဖိုးျဖန္႕တဲ့ လူေတြ ဆီကလည္း အခြန္ ေကာက္ပါတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ေနရာကေန ဘာအဆင္မေျပ ျဖစ္သလဲ မသိဘူး ဂမ္ေရွာင္ အမိန္႕နဲ႕ ဖားကန္႕၊ လံုးခင္းနယ္မွာ ဖိုးျဖန္႕ေနတဲ့ လူငါးဆယ္ေလာက္ကို ေမွာ္ေတြထဲမွာ ရင္း၆ က ၀င္ဖမ္းပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဆက္ေၾကး အေႂကြးက်န္လို႕ ဖမ္းတာလို႕ ေျပာတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေကအိုင္အို ဗဟိုက ေက်ာက္စိမ္းပဲ အခြန္ ေကာက္ခိုင္းၿပီး ဘိန္းျဖဴ၊ ဘိန္းမဲအတြက္ မေကာက္ခိုင္းဘူး။ အေမရိကန္က ေကအုိင္အို မူးယစ္ေဆး လုပ္ငန္းမွာ ပါတယ္ဆိုၿပီး ေျပာလာလို႔ ဂမ္ေရွာင္ ဖားကန္႕နယ္က ဘိန္းအေရာင္း အ၀ယ္ေတြမွာ ၀င္ပါ မပါ တပ္မဟာ ၂ ကို စံုစမ္း ခုိင္းတာေၾကာင့္ ႏႈတ္ပိတ္တဲ့ အေနနဲ႕ သူနဲ႕ ပတ္သက္ခဲ့တဲ့ လူေတြကို ဖမ္းတယ္လို႕ ေျပာတာပဲ။

Friday, September 23, 2011

ေခြးျဖစ္မယ့္တိုင္းျပည္

 အစိုးရလုပ္သမွ်ကန္႔ကြက္မယ္ ၊ ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီးလုပ္မယ္ ၊ တားမယ္၊ဆီးမယ္ အစိုးရကဆက္လုပ္လို႕ မွားသြားရင္ ငါတို႕အေစာၾကီးထဲကေျပာသားပဲလို႕ေျပာမယ္ ၊ မွန္သြားရင္ ျငိမ္ေန လိုက္မယ္ ဒီအခ်ိဳးမ်ိဳးကလူတိုင္းခ်ိဳးတတ္တယ္။

ေနစမ္းပါဦး...မီးမလာတုန္းကလဲခင္ဗ်ားတို႕ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာခဲ့ၾကတာေလ...ဘာတဲ့
 
- အစိုးရမွာလံုး၀တာ၀န္ရွိတယ္ ။ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္စာလွ်င္ အလြန္နည္းေနတယ္

- မီးမလာလို႕ မီးစက္ေတြသံုးရ လို႕စက္သံုးဆီကုန္တယ္၊ နားညီးတယ္၊ ေလထု ညစ္ညမ္းတယ္

- မီးခြက္ ဖေယာင္းတိုင္ေတြသံုးရလို႕ မီးေဘးအႏၱရယ္ စိုးရိမ္ရတယ္

- ခေလးေတြ စာေကာင္းေကာင္းမက်က္ရ လို႔ပညာေရး အတြက္ရင္ေလးရတယ္

- ကုန္ထုတ္လုပ္ရာမွာ မီးစက္ေတြသံုးရ လို႕ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ ၾကီးျပီးကုန္ေစ်းႏံႈးေတြတက္မယ္ 

- ေမွာင္ေနလို႔ ဒုစရိုက္မႈ မ်ားပိုလာမယ္ ဆိုတာေတြေလ....မွတ္မိၾကေသးလား
 
 ဒီေတာ့အစိုးရက ေအာ္..ျပည္သူေတြေတာ့လွ်ပ္စစ္မီးတကယ္လိုေနပါလားဆိုျပီး ကမၻာမွာအသံုးမ်ားေနတဲ့ ညဴကလီယားကထုတ္မယ္ဆိုေတာ့လဲ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပျပီး ကန္႕ကြက္တယ္ ဒီတုန္းကလဲ ကန္႔ကြက္တဲ့သူေတြ ျပန္ၾကည့္ ဒီလူေတြပဲ  ေနာက္ဆံုး အစိုးရကအေလ်ာ့ေပးလိုက္ ရတယ္...ခင္ဗ်ားတို႕ေအာ္ခဲ့တာေတြ ေမ့ခ်င္ေယာင္ေဆာင္မေနနဲ႔ က်ဳပ္ျပန္ေျပာျပမယ္

- ဒါစစ္ အစိုးရ အာဏာ တည္ျမဲေအာင္လုပ္ေနတာ

- လွ်ပ္စစ္ထုတ္တာ ဘန္းျပျပီး လက္နက္ထုတ္မလို႔ေနမွာ

- မလုပ္တတ္ မကိုင္တတ္နဲ႔ ဓါတ္ေငြ႕ေတြ ယိုစိမ့္လာရင္ လူထု ဒုကၡေရာက္မွာ

- ဒီလိုနည္းနဲ႕လင္းမဲ့ အစား အေမွာင္ထဲမွာသာေနလိုက္ခ်င္ေတာ့တာပဲ

- ရုရွားကိုလဲ ပညာေတာ္သင္ေတြ လႊတ္ေနတယ္တဲ့ ေသခ်ာပါတယ္..ဒါလက္နက္လုပ္ေတာ့မွာ...

- ဒီလိုသာ လက္နက္ေတြထုတ္မယ္ဆိုရင္ ဒါ.. ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေတြကို ခ်ိဳးေဖါက္တာပဲ
 
- ေဒသတြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုထိခိုက္မယ္.... ဆိုတာေတြေလ..အတိတ္ေမ့ကုန္ၾကျပီလား......

 
ဒီေတာ့အစိုးရလုပ္တဲ့သူက ေရအားကေနထုတ္တယ္ ေရအားက ထုတ္ရင္ေတာ့ ေရအရင္းအျမစ္ေတြမွာ ဆည္ေတြေဆာက္ရ မွာပဲမဟုတ္ဘူးလား..ဒါဆိုရင္ ဒီျမစ္ဆံုရဲ႕တရားခံဟာ ခင္ဗ်ားတို႕ပဲမဟုတ္ဘူးလား.. ဘာလို႕ အစိုးရကိုလက္ညဳွိးထိုးခ်င္ေနရတာလဲ ဘာအခုမွ ဧရာ၀တီကိုကယ္တင္ပါေတြ ဧရာ၀တီကဖ်ားတာေတြ ၊ ငိုတာေတြလာလုပ္ေနတာလဲ

အေရးပါေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

(ႏိုင္ငံတကာ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕ ICG က စက္တင္ဘာ ၂၂ မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အဖြဲ႕က ဘာသာ ျပန္ထားတဲ့ ျမန္မာ ဘာသာ တင္ျပခ်က္ကို တိုက္ရိုက္ ကူးယူ တင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။)
အရပ္သား တစ္ဝက္ပါေသာ အစိုးရသစ္သို႕ (semi-civilian government ကိုဆိုလိုပါသည္။ ပိေတာက္ေျမ) အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေျခာက္လ ၾကာၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိက ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ၎၏ အဖြင့္ မိန္႕ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ႀကီးမားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္မ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရေဟာင္းကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား ေဝဖန္ခဲ့သူမ်ား အားလည္း အျမင္မတူသည္မ်ား ေဘးဖယ္၍ တိုင္းျပည္ ေကာင္းက်ိဳး အတြက္ အတူလက္တြဲ အလုပ္လုပ္ရန္ အဆိုျပဳၿပီး လက္လွမ္း မီေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ထိုအခြင့္အေရးကို အရယူၿပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္သစ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ သမၼတသည္ တကယ့္ အေပါင္း လကၡဏာ ေဆာင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈကို လိုခ်င္ေၾကာင္း သူမက ေျပာပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အသင္းႀကီးကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ယံုၾကည္ၿပီး၊ မၾကာမီ ၂၀၁၄ တြင္ အဖြဲ႕ႀကီး၏ ဥကၠဌ ေနရာကို ျမန္မာႏိုင္ငံအား ေပးအပ္ေရး အတြက္ ေဆြးေႏြး ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ျပည္တြင္းရွိ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ဝါဒီမ်ားကို စြမ္းအားမ်ား ျဖစ္ေစၿပီး ၎တို႕ တိုက္တြန္း ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးကို လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္ သတ္မွတ္ ေပးလိုက္ သကဲ့သို႕ ရွိေနပါသည္။ ယခုလို အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံ မူဝါဒ ခ်မွတ္ သူမ်ားသည္ တိုးတက္ လာေသာ အေျခ အေန အေပၚ တုန္႕ျပန္ ေျခလွမ္း လွမ္းသင့္ ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မ်ားအား လႊတ္ခဲ့ပါက အဓိက ေျခလွမ္း မ်ားျဖင့္ တုန္႕ျပန္ရန္ ျပင္ဆင္ ထားသင့္ပါသည္။
 
ၾသဂုတ္လ (၁၉)ရက္ေန႕ မိန္႕ခြန္းတြင္ သမၼတသည္ ၎၏ အျမင္ကို ရွင္းရွင္း လင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ရာ ၎၏ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ႏိုင္ငံကို ေခတ္မီ၍ ဖြ႕ံၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုသို႕ တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ မည္သည့္ ေျခလွမ္းမ်ား လွမ္းရမည္ ဆိုသည္ကို လြန္ခဲ့ေသာ (၆) လက ၎၏ ရိုးသားၿပီး လတ္ဆတ္ေသာ အဖြင့္ မိန္႕ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူမ်ားက အဆိုပါ မိန္႕ခြန္းကို ‘အေျပာ’ သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုၿပီး လက္မခံခဲ့ေပ။ သို႕ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ႏိုင္ငံေရး အရ လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး အရ လည္းေကာင္း၊ တိုးတက္မႈ မရွိဘဲ တန္႕ေနျခင္းထက္ စာလွ်င္ မ်ားစြာ အဓိပၸါယ္ ရွိပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀)ခန္႕ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ ၿပီးေနာက္၊ ယခု အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မႈ ပံုစံသစ္ ျဖစ္ၿပီး၊ လံုးဝ ျခားနားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆက္တင္ အသစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္လ အနည္းငယ္က လံုးဝ မေတြးဝံ့ခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားႏွင့္ အစျပဳ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳ လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ငလ်င္ဆိုတုိင္း မတုန္လႈပ္နဲ႔ဒီႏိုင္ငံမွာ ဖ်က္အားျပင္းတဲ့ ငလ်င္ ငါးခုပဲလႈပ္ခဲ့ဖူးေသးတယ္။ ၁ ။ ။ ၁၈၃၉ ခု၊ မတ္ ၂၁ နဲ႕ ၂၃ တုန္းက လႈပ္ခဲ့တဲ့ အင္းဝ ငလ်င္။ အင္းဝ၊ အမရပူရနဲ႕ စစ္ကိုင္းတို႕မွာ လူ ၃ဝဝ-၄ဝဝ ေသတယ္။ ၿမိဳ႕႐ိုးျပာသာဒ္နဲ႕ နန္းေတာ္ေဟာင္းေတြၿပိဳတယ္။ ၿမိဳ႕ေထာင့္ေစတီေတြလဲၿပိဳတယ္။ မင္းကြန္းပုထုိးေတာ္ႀကီး ပ်က္ စီးတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ ငလ်င္ငယ္ေတြ ေျခာက္လ ေလာက္ဆက္လႈပ္ခဲ့သတဲ့။ 
 
၂ ။ ။ ၁၉၁၂ ခု၊ ေမ ၂၃ မွာ လႈပ္တဲ့ ေမၿမိဳ႕ငလ်င္။ J.C Brown (၁၉၁၄) က ဒါဟာေက်ာက္ ၾကမ္း ျပတ္ေရြ႕ေၾကာင့္လို႕ေျပာ တယ္။ ရစ္ခ်တာပမာဏ (၈) ေလာက္ရွိတယ္။ လူေနက်ဲပါး တဲ့ေနရာမွာ လႈပ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈနည္းတယ္။
 
၃ ။ ။ ၁၉၃ဝ-ေမ ၅ ရက္မွာ လႈပ္ လိုက္တဲ့ ပဲခူးငလ်င္။ ရစ္ခ် တာပမာဏ ၇.၃ ရွိတယ္။ ပဲခူးၿမိဳ႕ေတာင္ဘက္ မိုင္ ၂ဝ ေလာက္ကို ဗဟိုျပဳတယ္။ လူ ၅ဝဝ ေလာက္ ေသေၾကခဲ့ တယ္။ ဒါဟာ စစ္ကိုင္းျပတ္ ေရြ႕ရဲ႕ ႐ုတ္တရက္လႈပ္ရွားမႈ ေၾကာင့္လို႕ဆိုတယ္။ 
 
၄ ။ ။ ၁၉၅၆ ခု၊ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္မွာ လႈပ္သြားတဲ့ စစ္ကိုင္းငလ်င္။ ရစ္ခ်တာျပင္းအား-၇ ရွိ တယ္။ လူ ၅ဝ ေလာက္ေသ ၿပီး စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕လဲ ေတာ္ေတာ္ ပ်က္သြားတယ္။ 
 
၅ ။ ။ ပုဂံငလ်င္။ ၁၉၇၅ ခု၊ ဇူလိုင္ ၈ ရက္ေန႕မွာ လႈပ္ခဲ့တာ။ ျပင္း အား ၆.၈ ပဲရွိတယ္။ ဒါေပ မယ့္ ေရွးေဟာင္းဘုရား ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီး သြားတယ္။ လူအေသ အေပ်ာက္ မရွိဘူး။
 
ဆိုေတာ့ကာ ဒီကေန႕ လူေျပာ သူေျပာ သိပ္မ်ားေနတဲ့ စစ္ကိုင္းျပတ္ ေရြ႕တို႕၊ ငလ်င္ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းတာ တို႕ ၿမိဳ႕ျပရဲ႕ ငလ်င္ေျမပံုထုတ္ေနတာ တို႕ဆိုတဲ့ ငလ်င္ကိစၥ အဝဝေတြဟာ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႕ခ်ီၾကည့္ရင္၊ တကယ့္မွတ္တမ္းေတြနဲ႕ ခ်ိန္ထိုး ၾကည့္ရင္၊ လွံဖ်ားပုစဥ္းနားသလို ျဖစ္ ေနတာေတြ႕ရေပလိမ့္မယ္။ ငလ်င္ဘယ္ေတာ့လႈပ္မယ္၊ ဘယ္ေလာက္ ျပင္းျပင္းလႈပ္မယ္ဆို တာ ဘယ္သူမွေကာင္းေကာင္းမသိႏုိင္ ေသးဘူး။ ဘယ္ပညာရွင္ကမွ တပ္ အပ္မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ ဒီလိုဆုိရင္ ေျပာင္းျပန္ယူဆႏုိင္တာက ငလ်င္ဆုိ တာ လႈပ္ခ်င္လႈပ္မယ္၊ မလႈပ္ခ်င္ မလႈပ္ဘူး။ ငလ်င္ဇုန္ထဲမွာက်ေရာက္ ေနတယ္ဆိုတိုင္းလဲ လႈပ္ေနတာ မဟုတ္ဘူး။ ဟိုး- ေျမႀကီးေအာက္ က အနက္႐ႈိင္းဆံုးေနရာေတြကစတဲ့ ဇာတ္လမ္းကို ခန္႕မွန္းဖို႕ ခုထိမတတ္ ႏုိင္ေသးဘူး။ ျပတ္ေရြ႕ရွိတိုင္းလဲ ငလ်င္မလႈပ္ ဘူး။ အေၾကာင္းတိုက္ဆုိင္မႈရွိမွ လႈပ္ တာ။

Monday, September 19, 2011

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြ

ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြ(၃/၂၀၁၁)
ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္ပါ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း၏ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အဖြင့္အမွာစကား၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြတြင္ စာတမ္းရွင္မ်ား၏ ဖတ္ၾကားသည့္ စာတမ္းမ်ားအား PDF ဖိုင္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပဲြသို႕ တက္ေရာက္လာေသာ သတင္း မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို Voice Of Myanmar ပရိတ္သတ္ႀကီး အတြက္ ေက်းေစတမန္ ဘေလာ့မွေဖၚျပခ်က္မ်ားကို ကူးယူ  တင္ျပအပ္ပါသည္။ 
၁၇.၉.၂၀၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ရဲရြာခန္းမ၌ က်င္းပသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ (၃/၂၀၁၁) "ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ"တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းက ေျပာၾကားသည့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ အဖြင့္အမွာစကား
ယေန႔က်င္းပတဲ့ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲ (၃/၂၀၁၁) ကို တက္ေရာက္ လာၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္းမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ ဤ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရိွၾကေသာ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာ အရာထမ္း ေဟာင္းမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လွ်က္ ရိွေသာ အရာထမ္းမ်ား၊ ဤ၀န္ႀကီးဌာန၏ In-house Consultants မ်ားျဖစ္သည့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ AF Colenco၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ NEW JEC တို႔မွ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ယေန႔ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ စာတမ္း တင္သြင္းမည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ BANCA ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ CPI ကုမၸဏီႏွင့္ Design Institute တစ္ခုျဖစ္ေသာ CISPDR မွ အတတ္ ပညာရွင္မ်ား အားလံုး၊ အျခားေသာ စာတမ္းရွင္မ်ား အားလံုး မဂၤလာ အေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုပါေစ၊ ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္၀ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္း ေမတၱာပို႔သရင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္။
အရည္အခ်င္း ျမင့္မားၿပီး အရည္အေသြး ေတာက္ေျပာင္တဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အျဖစ္ ေမြးျမဴ ေလ့က်င့္ျခင္းႏွင့္ တဆက္တည္းမွာဘဲ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္၌ လည္းေကာင္း၊ ေန႔စဥ္ ေတြ႔ႀကံဳ ျဖတ္သန္းေနရတဲ့ဘ၀မွာ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း ဆက္စပ္လွ်က္ ရိွတဲ့ အေထြေထြ ဗဟုသုတပိုင္း ဆိုင္ရာမ်ားကိုပါ အသိအျမင္ ႂကြယ္၀လာေစမည့္ Technical Workshop ႏွင့္ Seminar ေတြကို ၀န္ႀကီး ဌာနအေနႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ က်င္းပေပးလွ်က္ ရိွတယ္၊ ယခုဆိုလွ်င္ ဤ ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အတြင္း၌ တတိယအႀကိမ္ အျဖစ္ က်င္းပေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနကို ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံေရးဦးစီးဌာန၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ဟူ၍ ဦးစီးဌာန (၂)ခု၊ လုပ္ငန္းဌာန (၁)ခုတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္း ထားရိွၿပီး၊ ရည္မွန္းခ်က္ တာ၀န္ႀကီး (၃)ရပ္ ခ်မွတ္ကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ တာ၀န္ေတြကေတာ့-
(က) တည္ေဆာက္ဆဲ လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား အျမန္ၿပီးစီးေရး၊
(ခ) တည္ေဆာက္ၿပီး ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုမ်ားအား စက္စြမ္းအားျပည့္ လည္ပတ္ရန္ႏွင့္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ရန္၊
(ဂ) ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္ အသစ္မ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား တိုးတက္ ထုတ္လုပ္ရန္တို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ေရအား သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ မ်ားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္ျဖစ္ေသာ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို အရိွန္ အဟုန္ႏွင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီႏိုင္ေစေရး နည္းလမ္း (၃)သြယ္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွပါတယ္။ အဲဒီ နည္းလမ္းေတြကေတာ့-
(က) ၀န္ႀကီးဌာန ကိုယ္တိုင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊
(ခ) ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား B.O.T စနစ္ျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း၊
(ဂ) ႏိုင္ငံျခား တိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖင့္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားအား J.V/B.O.T စနစ္ျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါတယ္၊
ဒီလို အရိွန္အဟုန္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေၾကာင့္၊ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ၀န္ႀကီး ဌာနဆိုၿပီး မဖြဲ႔စည္းခင္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ႏိုင္ငံေတာ္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး စုစုေပါင္း လွ်ပ္စစ္စက္ တပ္ဆင္အား (၁,၅၄၆.၉) မဂၢါ၀ပ္သာရိွၿပီး၊ ယခု ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ အထိမွာ စက္တပ္ဆင္အား (၃,၃၆၀.၉) မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ေပၚ လာတာေၾကာင့္ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္းမွာ ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း (၇)ခု ၿပီးစီးခဲ့၍၊ စုစုေပါင္း (၁,၈၁၄) မဂၢါ၀ပ္ တိုးတက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုလို လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားမ်ားစြာ တိုးတက္ လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္က ဘ႑ာေငြ ေျမာက္မ်ားစြာ သံုးစြဲခဲ့ရပါတယ္။ ယခု ႏိုင္ငံေတာ္က (Hydropower) ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားထက္ ပိုအေရးႀကီးတဲ့ လူမႈေရး က႑ေတြမွာ ဘ႑ာေငြမ်ား သံုးစြဲရန္ စီစဥ္ထားတဲ့ အတြက္ (Hydropower) ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ ဘ႑ာေငြဟာ ေနာက္ပိုင္းမွာ ရဖို႔ အခက္အခဲ ရိွလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အနာဂတ္ စက္မႈ စီမံကိန္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္မယ့္ ဓာတ္အားအတြက္ B.O.T စနစ္မ်ား က်င့္သံုးလာရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း အေသးစား၊ အလတ္စား၊ အႀကီးစားေတြကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္လိုတဲ့ တိုင္းရင္းသား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုလည္း မည္သူမဆို လာေရာက္ ဆက္သြယ္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ခြင့္ ခြင့္ျပဳေပးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္။ အထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဤ၀န္ႀကီးဌာန ကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ား နည္းတူ J.V/B.O.T လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္တဲ့ အခ်ိန္ကာလ အတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ သြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ အျဖစ္ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ စက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ၿပီး ဒီရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အတြက္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား တိုးတက္ ရရိွေရးသည္ အေရးႀကီးေသာ က႑ ျဖစ္ပါတယ္။

Friday, September 16, 2011

ယေန႔ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးေရစီးေၾကာင္း ေျပာင္းလဲၿပီေလာ

(၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁) ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္က ေဆာင္းပါးရွင္ ၾသရ ရဲ့ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါတယ္။)
၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ စ၍ ၂၃ ႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာဟာ ၃၀-၃-၂၀၁၁ ေန႔မွာ ကုန္ဆံုုးခဲ့ၿပီး၊ ၃၁-၃-၂၀၁၁ မွာ အစိုးရသစ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရကို အာဏာ လႊဲေျပာင္း ေပးလိုက္ပါၿပီ။
အဲဒီမွာ တပ္မေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္ထက္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္က အခု အစိုးရသစ္ အဖြဲ႕မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးခံရၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို (ျပည္သူလူထု အားလံုးသို႔) အဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။ သမၼတႀကီးရဲ႕ မိန္႕ခြန္းေတြအေပၚ အခ်ိဳ႕ ျပည္သူေတြနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အားလံုးက ႀကိဳဆို ေထာက္ခံၾကတာ ေတြ႕ရသလို အေျပာနဲ႔ အလုပ္ တစ္ထပ္တည္း တစ္သားတည္း က်ပါသလားဆိုတဲ့ သံသယစိတ္ႏွင့္ လည္း ေစာင့္ၾကည့္ၾကေသးတာေပါ့ ဆိုၿပီး ေဝဖန္ သံုးသပ္သူေတြကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ အခု ရက္ေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔ ရွိလာၿပီ။ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ၊ ျပည္သူ႔ အစိုးရလို႔ ေႂကြးေၾကာ္လာတဲ့ ၂၀၁၁ အစိုးရသစ္ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္လာမႈေတြကို ၾကည့္ရင္း ေရႊ႕ေျပာင္းလာတာ တစ္ခုစ ႏွစ္ခုစ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အစိုးရသစ္ရဲ႕ သက္တမ္း ႏုႏုေလးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ယခင္ အစိုးရေဟာင္းရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ သံုးသပ္ၾကည့္မွ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲ လာသလား မေျပာင္းလဲ လာဘူးလားဆိုတာ သိျမင္ရမွာေပါ့။
ခုပဲၾကည့္ေလ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ မျပည့္မီ ကေလးမွာပဲ အစိုးရသစ္အဖြဲ႕ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၈ သိန္းခန္႔ ရွိတဲ့ လစာနည္း အၿငိမ္းစား ပင္စင္သမားမ်ားကို တိုးျမႇင့္ခံစားေစဖို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ မွာပဲ အမိန္႔ ေၾကာ္ညာစာ အမွတ္ ၁၀၆/၂၀၁၁ နဲ႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဆမတန္ တိုးျမႇင့္ ရရွိလာတဲ့ ပင္စင္ လစာသစ္ေၾကာင့္ အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား အားလံုးဟာ ဝမ္းသာမဆံုး တၿပံဳးၿပံဳးနဲ႔ေပါ့ အားလံုးက မုဒိတာပြားရ ပါတယ္။
ေနာက္ရွိေသးတယ္။ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံမႈ လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတာေတြကိုလည္း ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဥပမာ အနီးစပ္ဆံုး ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ၄ ခရိုင္ရွိ ၆ ၿမိဳ႕နယ္ကို သိန္း ၂၀၀၀၊ သမ၀ါယမ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြမွ တစ္ဧက ၃၀၀၀၀၊ ႏႈန္းနဲ႔ ထုတ္ေခ်းမယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းေတြ ၾကားသိေနရၿပီ။ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ တိုင္းျပည္အတြက္ ေပၚလစီေရးရာ ကိစၥ၊ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရးနဲ႔ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ၊ အေျခခံ အလုပ္သမားနဲ႔ ပ်ံက် အလုပ္သမားေတြရဲ႕ စားဝတ္ေနေရး ကိစၥ ဒါေတြကို တဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ စီမံကိန္းခ် ေဆာင္ရြက္ ေနတာကိုလည္း ေတြ႕ေနရပါၿပီ။ ဆႏၵမေစာဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

Wednesday, September 14, 2011

လႊတ္ေတာ္အေရးေတြးမိသမွ်

ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေတြ က်င္းပ လာလိုက္တာ တစ္လ နီးပါးရိွပါၿပီ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ ဆိုင္ဆိုင္ ေဆြးေႏြး ေနၾကတာဟာလည္း အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္မႈ အတြက္ အားရစရာပါပဲ။ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳး အမတ္မဟုတ္တဲ့ ဦးသိန္းညြန္႕ တင္သြင္းတဲ့ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ အဆိုကို တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ အပါအ၀င္က ေထာက္ခံ အတည္ျပဳခဲ့တာ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနနဲ႕ ပါရီၿမိဳ႕မွာ အေျခစိုက္တဲ့ ႏုိင္ငံတကာ ဆည္မ်ားအသင္းမွာ ၀င္ဖို႕၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း ဆည္တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လြတ္လပ္တဲ့ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ဖြဲ႕စညး္ဖို႕ ေတာင္းဆိုခဲ့တာေတြ အပါအ၀င္ ေမးခြန္းေတြ၊ အဆိုေတြဟာ ျပည္သူေတြရဲ့ ဆႏၵကို ထင္ဟပ္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ဳိ႕ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြရဲ့ ေမးခြန္းေတြဟာ ေဒသကိစၥေတြပဲ မ်ားေနတယ္။ အက်ိဳးမရိွဘူး။ ဒါေတြဟာ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ အဆင့္မွ ေမးရမယ့္ ေမးခြန္းေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္၊ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္ရင္ ႏုိ္င္ငံေရး နယ္ခ်ဲ႕ထြင္မယ္ ဆိုတဲ့ ေျပာလံုးေတြက အလကားပဲ၊ ဆိုၿပီး အျပစ္တင္တာ ေတြ႕ေနရပါတယ္။
ဒါဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတြမွာ ဗဟိုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာေရာ ေဒသကိစၥ ေမးတာ မရိွဘူးလားလို႕ ျပန္ၾကည့္ရေအာင္။ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္ အပါအ၀င္ ပါတီစံုစနစ္ က်င့္သံုးတဲ့ ႏုိင္ငံတိုင္းမွာ ရိွပါတယ္ဗ်ာလို႕ပဲ ေျဖလိုပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။
ပထမ အေၾကာင္းကေတာ့ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ဟာ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုမွာ ပါတီမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တစ္ဦး အမည္စာရင္း တင္သြင္းၿပီး ၿပိဳင္တဲ့စနစ္ကို က်င့္သံုးပါတယ္။ Party List လို႕ေခၚတဲ့ ပါတီကို မဲေပးၿပီး ပါတီအလိုက္ တစ္ျပည္လံုးမွာ ရတဲ့ ေထာက္ခံမဲ ရာခုိင္ႏႈန္း အလိုက္ အမတ္ေနရာခြဲေပး၊ ပါတီက ကိုယ္ရတဲ့ ခြဲတမ္းအတုိင္း ပါတီတြင္းမွာ ကုိယ္စားလွယ္ ျပန္ေရြးတဲ့စနစ္ကို က်င့္သံုးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒ့ါေၾကာင့္ အမတ္တစ္ဦးက သူ႕ကိုေရြးခ်ယ္ လိုက္တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကို ျပန္ၾကည့္ရသလို၊ ပါတီအေနနဲ႕ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္ဖို႕ အတြက္လည္း ၾကည့္ရပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း တစ္ခုနဲ႕ တစ္ခုၾကားမွာ ကိုယ္နယ္ေျမကို ျပန္ၿပီး မဲဆႏၵရွင္မ်ားရဲ့ ဆႏၵေတြကို ေမးရပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ေတြက စာေရးၿပီး ေျပာလာရင္လည္း ေျဖရပါတယ္။ အဲ ကိုယ့္မဲဆႏၵရွင္ေတြ ၀ါရွင္တန္ကို လာလည္လို႕ လႊတ္ေတာ္ထဲကို လွည့္လည္ ၾကည့္ခ်င္တယ္ ဆိုရင္လည္း စီစဥ္ေပးရတယ္။ ဂ်ပန္မွာဆိုရင္ အမတ္တစ္ဦးဟာ သာေရး၊ နာေရး အတြက္ေတာင္ ျပန္ၿပီး ကူညီရတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။

Tuesday, September 13, 2011

သင္ေရာမွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္ပါရဲ႕လား ELEVEN MEDIA

ယမန္ေန႔ညေနပိုင္းက ျဖစ္ပါသည္  Voice Of Myanmar တြင္အက္ဒမင္ အလုပ္ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးေနေသာကၽြႏ္ုပ္၏ တူေတာ္ေမာင္ေလးသည္ မိုးရြာၾကီးထဲတြင္ ေရးၾကီးသုတ္ျပာ ဆိုသလိုေရာက္လာျပီး...

" ဆရာေရ..ခုတစ္ေလာ ျပည္တြင္းထုတ္မီဒီယာေတြမွာ အသံအေတာ္စြာလာတဲ့ မီဒီယာအုပ္စုကို ျပပါဆိုရင္ ELEVEN MEDIA GROUP ကိုျပရေတာ့မွာပါပဲ.... ၊ အစိုးရဘက္ကနည္းနည္းေလး အားနည္းခ်က္ မေပၚလိုက္နဲ႕ ေပၚလိုက္တာနဲ႕ ELEVEN ကိုဘာမွတ္ေနသလဲ ေဆာ္လိုက္မယ္ ဆိုတဲ့ပံုစံမ်ဳိးနဲ႔ လုပ္ေနတာမ်ားေနပါျပီ ၊ လက္တြဲေဖၚ အျခားမီဒီယာမ်ားႏွင့္လဲ အဆင္မေျပပဲ သူကလြဲရင္က်န္တဲ့ မီဒီယာေတြဟာ..အစိုးရေနာက္လိုက္ေတြ ၊ သတၱိမရွိတဲ့မီဒီယာေတြ ၊ သူကေတာ့ဒီမိုကေရစီလိုလားတဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ မီဒီယာပံုစံမ်ိဳးဖမ္းေနတာမ်ားေနပါျပီ " ဟုအဆိုင္းမတြေျပာေလသည္ ။

'ထိုင္စမ္းပါဦးေမာင္ရင္ရာ...မင္းၾကည့္ရတာ တစ္ခုခုျဖစ္လာျပီထင္တယ္ ၊ ဘာေတြျဖစ္လာျပန္ျပီလဲ.. '  ဟု ကၽြႏ္ုပ္ကေမးေသာအခါ သူက

" ျဖစ္လာတာမဟုတ္ဘူးဆရာေရ..ျဖစ္ေနတာ ခုအစိုးရသစ္ရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြအေတာ္ ခရီးေပါက္ေနတဲ့အခ်ိန္ ၊ ျပည္သူေတြလဲ အစိုးရနဲ႔ဆက္ဆံရတဲ့အပိုင္းေတြ ရံုးလုပ္ငန္းေတြမွာ အဆင္ေျပမႈေလးေတြစရလာတဲ့အခ်ိန္ မွာELEVEN MEDIA က အစိုးရနဲ႕ ျပည္သူကိုတိုက္ေပးတဲ့ သတင္းေတြ ဆက္တိုက္ထည့္ေနတယ္ ၊ အစိုးရနဲ႔ျပည္သူေတြၾကား ပဋိပကၡၾကီးသ ထက္ၾကီးေအာင္လုပ္ေနတယ္ ဆရာ..ခုေနာက္ဆံုးေတာ့ ဧရာ၀တီေပါ့ဆရာ လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီးရဲ႕ေျပာၾကား ခ်က္ေတြထဲက အားနည္းေနတဲ့ေနရာေတြကို ခုတံုးလုပ္ျပီး အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ေ၀ျဖိဳးတို႕ ၊ စီအီးအို ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ေအာင္ ၊ MD ေဒါက္တာသိန္းျမင့္တို႔ဟာ လူစြမ္းေကာင္းၾကီးေတြလုပ္ျပီး အစိုးရကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ လာတယ္ဆရာ..အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြကို စိတ္ပ်က္တဲ့ အေၾကာင္းေတြ ေပၚေပၚတင္ တင္ ေဖၚျပလာသလို အစိုးရတာ၀န္ရွိသူေတြကို ဆဲေရးတိုင္းထြာထားတဲ့ ေကာ့မန္႕ေတြကိုေတာင္ သူတို႕ ရဲ႕ အြန္လိုင္းစာ မ်က္ႏွာေတြနဲ႔ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာေတြမွာေဖၚျပျပီး မေထမဲ့ျမင္ဆိုသလို လုပ္ေန တာေတြ ေတြ႕ရတယ္ " ဟု သူ၏စိတ္တြင္ခံစားေနရသမ်ကို မ်က္ႏွာအမူအရာမ်ိဳးစံုႏွင့္ ေျပာေလသည္ ။

"အစိုးရကေလ်ာ့ေပးတာေတြမ်ားလာေတာ့ ငါတို႕ကိုအစိုးရက ဘာမွလုပ္ရဲမွာမဟုတ္ပါဘူးကြာဆိုျပီးေခါင္း၀င္ ကိုယ္ဆံ့ ဆိုသလိုလုပ္ေနတယ္ ၊ ရေလလိုေလအိုတေစၦေတြလို႕ေမာင္ရင္ကဆိုလိုခ်င္တာလား..."ဟု ကၽြႏ္ုပ္ ကျပန္ေမးေသာအခါသူက -

" ဒါကတစ္ပိုင္းေပါ့ေလ... ေနာက္တစ္ပိုင္းက ဒါကိုၾကာၾကာလႊတ္ထားရင္ အမႈိက္ကစျပႆဒ္ မီးေလာင္ဆိုသလို ျပည္သူနဲ႔ အစိုးရၾကားပဋိပကၡေတြ ၾကီးလာမွာသိပ္ျပီးစိုးရိမ္တာပဲ ဆရာရယ္ ..၊ ဟု စိတ္မခ်မ္းေျမ႕စြာေျပာျပီးဆက္တိုက္ဆိုသလို ပင္ ဆရာပဲကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုမၾကာခဏ ဆိုသလိုေျပာဘူး တယ္ေလ...ေလာကၾကီးမွာ Balance ဆိုတာရွိတယ္ တစ္ခါတစ္ေလ ေလာကၾကီးက Balance လုပ္တာသိပ္ၾကာေနရင္ ကိုယ္က ေလာကၾကီးကိုယ္စား Balance လုပ္ေပးရမယ္ဆိုတာေလ...

ေမာင္ရင့္ကို ဘယ္သူကမ်ားတားေနလို႔လဲေမာင္ရင္ရာ..ေမာင္ရင္လဲ Ph.D ေတြ ဘာေတြေတာင္ရျပီးေနမွပဲ  လုပ္ေပါ့ကြာ.. ဟုကၽြႏ္ုပ္ကေျပာလိုက္ေလ၏ ။

ဒီလိုအင္အားၾကီးတဲ့မီဒီယာၾကီးကို ကၽြန္ေတာ္က ဘယ္လိုတိုက္မလဲဆရာ သူတို႔မွာလူအားေငြအား တစ္ပံုတစ္ပင္သာတယ္မဟုတ္လားဆရာ...ဟု အားေလ်ာ့သည့္ အမူအယာျဖင့္ေျပာျပန္ေလသည္..။

စစ္တိုက္တဲ့ေနရာမယ္ အင္အားၾကီးတာငယ္တာဟာ အဓိကေပမယ့္ အဓိအအက်ဆံုးေတာ့မဟုတ္ဘူး တိုတိုရွင္းရွင္းေျပာရရင္ တစ္ဘက္ရန္သူရဲ႕ ႏိုင္ကြက္ကို အခ်ိန္ကိုက္တိုက္ခိုက္ႏိုင္ျခင္းသည္သာလ်င္ ပဓာနျဖစ္တယ္ ... လာ..လာ ၊ ဟုေျပာရင္း ကၽြႏ္ုပ္၏ ကြန္ျပဴတာရွိရာသို႕ ကၽြႏ္ုပ္၏ တူေတာ္ေမာင္ကို ေခၚကာ ELEVEN MEDIA ဆိုေသာဖိုင္တစ္ခုက္ုဖြင့္ျပီးလ်င္ ...History ဆိုေသာဖိုဒါတစ္ခုကိုဖြင့္၍ "  ဒါ..ဒီေန႔သိပ္နာမည္ၾကီးေနတဲ့ အလဲဗင္းမီဒီယာရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းေပါ့ကြာ..

Monday, September 12, 2011

ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကိစၥ လွ်ပ္စစ္၀န္ၾကီး၏ ရွင္းလင္းခ်က္

  စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ မီးရထား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားတြင္အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းက ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္အျပည့္အစံုျဖစ္ပါသည္ ။

Saturday, September 10, 2011

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား၏ ျမန္မာ့အတိုက္အခံမ်ားေပၚအျမင္

တစ္ေန႔သ၌ ကၽြႏ္ုပ္ထံသို႕ Voice Of Myanmar ဘေလာ့တြင္ အက္ဒမင္ တစ္ဦးအျဖစ္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနသူ တူေတာ္ေမာင္တစ္ဦးေရာက္ရွိလာေလသည္ ၊ သူသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံတစ္ခု တြင္ေနထိုင္ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္အခါတိုင္းတြင္မူ ကၽြႏ္ုပ္ထံသို႕ဦးစြာ လာေရာက္ေလ့ရွိေလသည္ ။

သူေရာက္လာသည့္အခါတိုင္းတြင္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေျပာ၍ မ၀ႏိုင္ေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္းမ်ားကို အားပါးတရဆိုသလို အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးေလ့ရွိေလသည္ ။ ယခုတစ္ေခါက္တြင္ လည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕အသစ္အေၾကာင္း ၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား အေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ သမိုင္းေၾကာင္းမ်ားကို အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးကာ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ ေနရာမွ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အတိုက္အခံမ်ားအေၾကာင္းသို႕ ေရာက္ရွိသြားေသာအခါတြင္မူ ကၽြႏ္ုပ္၏ တူေတာ္ေမာင္၏ မ်က္ႏွာသည္ တစ္မ်ိဳးတမည္ေျပာင္း၍ သြားေလသည္ ။ တက္ၾကြေနေသာ အရိပ္အေရာင္မ်ားမွ စိတ္ပ်က္ေသာ အမူအရာသို႔ တမဟုတ္ျခင္းေျပာင္းလည္း သြားကာ ေအာက္ပါ တိုင္းေျပာေလေတာ့သည္...

" ဆရာရယ္...ဒီအတိုက္အခံဆိုတဲ့လူေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္စိတ္ပ်က္မိတယ္ ..အစိုးရဘာလုပ္လုပ္လိုက္ျပီးမေကာင္းေျပာေနတယ္ဆရာရယ္ ဒီလူေတြကိုဘယ္လိုနားလည္ရမွန္း ကိုမသိေတာ့ပါဘူး.. အခုဆိုရင္အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ အေျပာင္းအလဲေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လုပ္ေန တာေတြ ေတြ႕ရတယ္မဟုတ္လားဆရာ..ပင္စင္လစာေတြတိုးေပးတယ္ ၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာေျပာင္းလဲ မႈေတြ ဆက္တိုက္ဆိုသလိုလုပ္လာတယ္..၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတိုက္ဖ်က္ေရးဆိုတာေတြလုပ္လာတယ္ ၊ သတင္းလြတ္ လပ္ခြင့္ေတြအရင္ကထက္စာရင္မထင္ ရေလာက္ ေအာင္ တိုးတက္လာတယ္ ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္နဲ႕ေတြ႕ဆံုမႈေတြျဖစ္လာတယ္ ၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြနဲ႕လည္း ပဏာမ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရယူမႈေတြ ရလာတယ္ ၊ ျပည္ပမွာအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ေရာက္ ရွိေနတဲ့ႏိုင္ငံသားေတြကို သမၼတၾကီးကိုယ္တိုင္ျပန္လည္ဖိတ္ေခၚေန တယ္ ထားပါေတာ့ေလ..ျခံဳေျပာရရင္ အေကာင္းေတြဘက္ကိုေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈေတြအမ်ားၾကီး သိသိသာသာ ရွိေနပါလွ်က္ ျမင္ေနရပါလွ်က္နဲ႕ အပ်က္ဘက္ကေနပဲေျပာေနၾက တုန္း ေရးေနၾကတုန္းပဲဆရာ စိတ္ပ်က္စရာပါပဲ "


တူေတာ္ေမာင္၏ စကားအဆံုးတြင္ ကၽြႏ္ုပ္သည္ သူ၏မ်က္နွာကိုေစ့ေစ့ၾကည့္ရင္း ျပံဳးမိေလသည္ ..တဆက္တည္းဆိုသလိုပင္ သူက " ဘာျပံဳးတာလဲဆရာ" ဟုေမးလာသျဖင့္....


" ဒါစိတ္ပ်က္စရာမဟုတ္ဘူးကြ...ခ်ဲလင့္(Challenge) လုပ္တာလို႕ေခၚတယ္ ၊ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကိုခ်ဲလင့္ လုပ္ေနတာ ၊ တစ္နည္းေျပာရရင္ စိန္ေခၚေနတာေပါ့ကြာ...ဒီလိုခ်ဲလင့္ေတြရွိေနလို႕လဲ အသက္မရွိတဲ့ တို႕ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ၾကီးကအသက္ ၀င္ေနတာ....စိတ္ပ်က္စရာမဟုတ္ဘူး ခ်ဲလင့္.." ဟုေျပာရေလသည္ ။

Friday, September 9, 2011

ျပည္ပမွ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလက္ညိဳးထိုးေရာင္းစားေနသူမ်ား (၁)


ဦးႏုယယ္အစၥလမ္ (ညာဘက္ဒုတိယလူ) အာရခန္နီရိုဟင္ဂ်ာ (UK) ဥကၠဌ ၊ အဖြဲ႕ကလူ နွစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ပိုင္းပါ။ ဒါေပမယ္႔ ေငြမ်က္ႏွာေၾကာင္႕ Burma Campign UK ဘာပြဲဘဲလုပ္လုပ္ တေလးတစားနဲ႕ ဖိတ္ေခၚစကားေျပာျခင္းခံရသူ
ကြၽန္ေတာ္ ဒီေဆာင္းပါးကို ေရးခ်င္ေနတာ ၾကာပါျပီ။ ေရးသင့္၊ မေရးသင့္ အေျခအေနနဲ႕ အခ်ိန္အခါကို လိုက္ျပီး စဥ္းစား ခ်င့္ခ်ိန္မိလို႔ အနည္းငယ္ ေနွာင့္ေနွးသြားရတာပါ။ အခုေတာ့ မေရးမျဖစ္လို႔ ေရးရေတာ့မယ္။ ဘယ္နယ္႔ဗ်ာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ျပည္သူ လူထုၾကီးက ဒီေလာက္ အတိဒုကၡ ေရာက္ေနၾကတာ ျပည္တြင္းက လူထု ေခါင္းေဆာင္ ေတြ၊ 88 မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားေတြက ျပည္တြင္းမွာ ဒုကၡခံ၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႕ အနစ္နာခံျပီးေတာ့ တိုင္းျပည္အတြက္၊ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ အတြက္ နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႕ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ေနၾကတယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာ လူမ်ိဳးေတြ အေနနဲ႕ မိမိတို႕ တတ္စြမ္းသေ႐ႊ႕ ျမန္မာျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေအာင္ တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္က ဝိုင္းဝန္း က်ိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ၾကရမယ္။ အဲဒီလို ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္တဲ့ ေနရာမွာ ျပည္တြင္းက လူထူ ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ 88 မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႕ ဟန္ခ်က္ညီညီ ခ်ိတ္ဆက္ျပီး အခ်ိန္ကိုက္ လူပ္ရွားရမယ္။ အဲဒီ႔လို ဟန္ခ်က္ညီညီ အခ်ိန္ကိုက္ လူပ္ရွားမွသာ ျမန္မာျပည္မွာ အျမန္ဆုံး ျငိမ္းခ်မ္းေရးရျပီး၊ အတိဒုကၡ ေရာက္ေနၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြ အတြက္ ၾကိဳးပမ္းမူဟာ ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္မွာပါ။
ဒီေဆာင္းပါးဟာ ဘယ္သူေတြက ျပည္ပကေန ျမန္မာျပည္က ျပည္သူလူထုေတြ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ ျပီးေရာ၊ ျမန္မာျပည္မွာ ေတာ္လွန္ေရးၾကီး အခ်ိန္ကာလ ရွည္ၾကာေနမွသာ ေထာက္ပံေၾကးေတြ၊ လုပ္စားဂြင္ေတြ ဆက္ရေနျပီး ငါတေကာ ေကာေနၾကတဲ့ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္ အတုအေယာင္ လုပ္စားေတြေၾကာင္႕ တိုင္းျပည္ ဘယ္ေလာက္ နစ္နာလည္း၊ ျပည္သူလူထုေတြ ဘယ္ေလာက္ ဆင္းရဲတြင္း နက္ေနတာကို လွစ္လႉဳ႐ႉ ခဲ့ၾကလည္း၊ ျပည္တြင္းက လူထူ ေခါင္းေဆာင္ေတြလည္း သူတို႕ေၾကာင့္ ဘယ္လိုမ်ိဳး သြယ္ဝိုက္ေသာနည္းနဲ႕ ေဘးက်ပ္ နံက်ပ္ျဖစ္ခဲ့ ရလည္း ဆိုတာေတြကို မီးေမာင္း ထိုးျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တစ္ကယ္ေတာ့ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ရွိျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေရးကို လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့သူ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာအမ်ားစုဟာ ျပည္တြင္း က လူေတြထင္သလိုမ်ိဳး သက္ေတာင့္ သက္သာ ဘဝမ်ိဳးေတြ မရွိၾကပါဘူး။ အျမဲတမ္း ၾကိဳးစား ရုံးကန္မွ ေတာ္ရာၾကတဲ့ သူေတြခ်ည္းပါဘဲ။ အဲ ၾကိဳးစားခြင့္၊ လုပ္ေဆာင္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္ ေတာ့ပိုရတာေပါ့ဗ်ာ။ ဆိုေတာ့ကာ ျပည္ပမွ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးကို လက္ညိဳးထိုး၍ ေရာင္းစားေနသူ အမ်ားစုဟာ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ဦးေဆာင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြပါ။ သူတို႕ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးကို ဗမ္းျပျပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ ဒီမိုကေရစီနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးကို ရရွိေအာင္ ဝိုင္းေအာ္ ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ျပီးေတာ့ သူတို႕ေရရွည္ ရည္မွန္းခ်က္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာျပည္ရဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးကို အေၾကာင္းျပျပီးေတာ့ ေငြမ်ားမ်ားနဲ႕ ၾကာၾကာ ရေအာင္ ေရရွည္ စီမံကိန္းခ်ျပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ ေနၾကတာပါ။ ေငြရရွိေရး အဓိကသာျဖစ္လို႕ ျမန္မာျပည္အတြက္ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစမယ္႕ အရာေတြလည္း သူတို႔ဂ႐ူ မစိုက္ၾကပါဘူး။ တစ္ကယ္တမ္း ျမန္မာျပည္ကိုခ်စ္ရင္ ျမန္မာျပည္သူ လူထုေတြ ဘယ္ေလာက္ဆင္းရဲ ဒုကၡေရာက္ ေနက်လည္း၊ ဘယ္ေလာက္ နာက်င္ခံစား ေနရလည္း ဆိုတာကို ပထမဦးစားေပး စဥ္းစားရမွာေလ။
အင္း ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ျမန္မာျပည္ကို ခ်စ္တယ္လို႕ေျပာရင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြက ရီတာေပါ့ဗ်ာ။ သူတို႕အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မရွိရင္ ဘာမွမလုပ္တာ ျမန္မာျပည္ စစ္ကြၽန္ဘဝေရာက္ စစ္ဝဋ္ေတြကို ခံစားေနရတာ ဆယ္စုနစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ဘယ္သူေတြက ဘာေတြမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ ကူညီၾကလို႕လဲ။ ျမန္မာျပည္မွာ ေရနံကမထြက္ေတာ့လည္း ေဝးေဝးက ေလနဲ႕ ကူညီတာေပါ့ဗ်ာ။

Thursday, September 8, 2011

ျမစ္ဆံုေရကာတာတည္ေဆာက္ျခင္းကိုကန္႔ကြက္ေနၾကသူမ်ား ၊ ကန္႕ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ထိုစီမံကိန္းကို ဖ်က္သိမ္းရန္ေရးသားေနၾကသူမ်ားႏွင့္ထိုစာမ်ားကိုယံုၾကည္သူအ ေပါင္းတို႕သည္ ေမခ ၊ ေမလိခ အပါအ၀င္ ျမစ္ၾကီးငါးသြယ္ ျမစ္ငယ္ ငါးရာတို႔မွ စီးဆင္းလာေသာေရမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ အလည္တည့္တည့္မွျဖတ္ကာ  ပင္လယ္ထဲသို႕ ေခ်ာေခ်ာေမာေမာ အေဟာသိကံ စီးဆင္းသြားၾကသည္ ကိုျမင္လိုၾကသူ လူ႕ငတံုးမ်ားသာျဖစ္ၾကေလသည္  ။ဧရာ၀တီလည္းေခ်ာေခ်ာေမာေမာအဓြန္႔ရွည္ရွည္ စီးဆင္းေစ ၊ တိုင္းျပည္လဲအက်ိဳးျဖစ္ေစဆိုသည့္ win - win အေျခအေနမ်ိဳးကိုမစဥ္းစားၾက ။
ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား


ဒီေန႔ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းလုပ္ေနတဲ့သူေတြသာ ခင္ဗ်ားတို႕ေျပာသလို တန္မွလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္မ်ိဳးထားေနရင္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္း လုပ္မယ့္သူေတာင္ရွိမွာမဟုတ္ဘူး.. အားလံုးေသာ ႏိုင္ငံ႔ ၀န္ထမ္းေတြဟာ အခုရတဲ့လစာေငြေလာက္နဲ႕ လုပ္ေနၾကတာဟာ ၀မ္းေရးတစ္ခုတည္းေၾကာင့္လို႕ ထင္ေနတဲ့ ခပ္ညံ႔ညံ႔အေတြးအေခၚမ်ိဳးကို ထုတ္ပစ္လိုက္ ဖို႕လိုပါျပီ...မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ေတြဘာေတြၾကီးၾကီးက်ယ္က်ယ္ေျပာ မေနခ်င္ေတာ့ပါဘူး...လြယ္တယ္ ထင္ရင္ ခုပဲႏိုင္ငံ၀န္ထမ္း ၀င္လုပ္ၾကည့္လိုက္ပါ...၀င္မလုပ္ရင္ လဲ ေတာင္ေျပာေျမာက္ေျပာေျပာ တာေတြ ျပင္ၾကပါ...ဒါပါပဲ
ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား


Wednesday, September 7, 2011

၀ီကီလိခ္ ေၾကးနန္းမ်ား ဖတ္ရႈေလ့လာခ်င္ပါလ်င္ခုတစ္ေလာလူေျပာမ်ားေနတဲ့ ၀ီကီလိခ္ကေန ဖြင့္ခ်လိုက္တယ္ဆိုတဲ့ သံတမန္ေၾကးနန္းေတြထဲက ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာအေမရိကန္သံရံုးကေန ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို သံတမန္တစ္ေယာက္လိုမဟုတ္ပဲ သူလ်ဴိတစ္ေယာက္လို လုပ္ျပီး ေပးပို႕ခဲ့တဲ့ ေၾကးနန္းေတြကို ဖတ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေအာက္ကလင့္ကေလးကိုႏွိပ္လိုက္ပါ။


သက္ဆိုင္ရာ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ကိုေရာက္သြားျပီဆိုရင္ ဇယားေကာ္လံ နံပါတ္ (၁) မွာ Reference ID ဆိုတာေရးထားပါတယ္ အဲဒီေကာ္လံေအာက္မွာရွိတဲ့ reference ID နံပါတ္ေလးေတြကို ႏွိပ္လိုက္ရင္ သူနဲ႔ယွဥ္တြဲေဖၚျပထားတဲ့ ေၾကးနန္း က်လာပါလိမ့္မယ္ ။

သမၼတသစ္ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္

( ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊ အေၾကာင္းကို စာအုပ္ေရးခဲ့တဲ့ Christian Solidarity Worldwide အဖဲြ႕က Benedict Rogers ရဲ့ Go on, Thein Sein, surprise us ေဆာင္းပါးကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာ ျပန္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ )
ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ပတ္ ေလာက္တံုးက လစ္ဗ်ား သူပုန္ေတြ ထရီပိုလီၿမိဳ႕ကို ဦးတည္ ခ်ီတက္ေနၿပီး ကဒါဖီ ျပဳတ္က်ဖို႕ ကလည္း ေသခ်ာေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကမာၻ တစ္ဖက္ျခမ္းက ေနာက္ထပ္ ဆိုး၀ါးတဲ့ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာေတာ့ အံၾသဖြယ္ရာ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ဆက္တုိက္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ျဖစ္တဲ့ သမၼတသစ္ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပထမဆံုး အႀကိမ္ တစ္နာရီေက်ာ္ၾကာတဲ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ ပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ ကိုးလေက်ာ္ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ကေန လြတ္လာၿပီးကထဲက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးဖို႔ ဆက္တုိက္ ေတာင္းဆိုခဲ့တာပါ။ ေျပာရရင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၃ ႏွစ္လံုးလံုး ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္မႈ အတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ခ်ိန္မွာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရး ဆိုတာ သူ႕ရဲ့ လက္စြဲ ေဆာင္ပုဒ္ပါပဲ။ ၁၅ ႏွစ္ ေက်ာ္ေက်ာ္ ေနအိမ္မွာ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခံထားရခဲ့ ေပမယ့္လဲ ေတြ႕ဆုံစကားေျပာဖို႕ ေတာင္းဆိုတာကို မေလွ်ာ့ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရံခါဖန္ခါ ေတြ႕တာမ်ိဳးက လြဲရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေတြဟာ သူ႕ရဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနခဲ့တယ္။
ဒါဆိုအခုမွ ဘာျဖစ္လို႔ ေတြ႕တာတံုး။ အစိုးရရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သံသယျဖစ္စရာ အေၾကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး ရိွတယ္။ ခ်ေရးျပရရင္ ကမာၻ အျမင္မွာ ရုပ္ျပ ေကာင္းေအာင္ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ဥကၠ႒ ရာထူး ယူဖို႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ အာဆီယံ အဖြဲ႕တြင္းမွာ ရုပ္ျပ ေကာင္းေအာင္၊ ဒါမွမဟုတ္ အရင္ကလိုပဲ အတုိက္အခံေတြ ၾကားမွာ ေသြးကြဲသြားေအာင္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ၂၀၁၀ ႏုိ၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ အၿပီး စစ္အုပ္စု အတြင္း ျဖစ္လာတဲ့ အာဏာ လြန္ဆြဲပြဲေတြမွာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး၀ါဒီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ အႏုိင္ရတာေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။

Tuesday, September 6, 2011

ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းလုပ္ၾကမလား

ခုတစ္ေလာစာေတြမွာ ႏိုင္ငံ႕၀န္ထမ္းေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံ႔၀န္ထမ္းေတြကို သမၼတကစၿပီး ေအာက္ဆံုးအဆင့္ ၀န္ထမ္းေလးအထိ ျပည္သူကေပးတဲ့ လစာရိကၡာကိုစားတဲ့ ျပည္သူ့၀န္ထမ္း မ်ား ျဖစ္ၾကတယ္။ ျပည္သူ လူထုဟာ ေက်းဇူးရႇင္ ထမင္းရႇင္မ်ားျဖစ္တယ္။ ၀န္ထမ္းေတြဟာ ျပည္သူရဲ႕အေစခံျဖစ္တယ္ ဆိုတဲ့အယူအဆကို ေရွ႕တန္းတင္ျပီးေရးေနတာကိုေတြ႔ရတယ္။

ဒီလိုေျပာေန ၊ ေရးေနၾကတဲ့အထဲမွာ ပညာတတ္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ပညာရွင္ေတြလဲပါတယ္ ၊ ႏိုင္ငံေက်ာ္ပါတယ္ ဆိုတဲ့ စာေရးဆရာေတြလဲပါတယ္ ၊ လူေတြကေလးစားပါတယ္ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြလဲပါတယ္ ဒီလူေတြကို ဘယ္လိုနားလည္ရမွန္းမသိေအာင္ျဖစ္ရတယ္ ။

ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ဒီအယူအဆကိုလက္မခံဘူး လုပ္အားတန္ဘိုးေပးဆပ္ျပီး ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းေနတဲ့သူေတြေရာ ၊ ကိုယ့္၀န္ကိုယ္ထမ္းျပီးအခြန္ေဆာင္ေနတဲ့ သူေတြေရာ အားလံုးဟာအတူတူျဖစ္တယ္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳေနၾကသူေတြျဖစ္တယ္ ဘယ္သူကသခင္ ဘယ္သူက အေစခံဆိုတဲ့စိတ္ဓါတ္မ်ိဳး ျမန္မာျမန္မာခ်င္း ထားဘို႔မသင့္ဘူး အျပန္အလွန္ေလးေလးစားစားရွိဘို႔ပဲလိုတယ္......ဘာမွမလုပ္ပဲငုတ္တုတ္ထိုင္ျပီးျပည္သူ႕ ဆီကအခြန္ကို ထိုင္စားေနတဲ့ႏိုင္ငံ႔၀န္ထမ္းဆိုလို႕ တစ္ေယာက္တစ္ေလမွမရွိဘူး....

ေအး..တစ္ခုေတာ့ရွိတယ္ ျပည္သူ႕အခြန္စားရင္ျပည္သူ႕အေစခံဘဲဆိုတဲ့ တစ္ယူသန္အယူအဆမ်ိဳး ရွိတဲ့လူေတြရွိေနတယ္ဆိုရင္လဲ သားတကြဲမယားတကြဲ မိတကြဲဖတကြဲနဲ႕အျပင္ အသက္နဲ႔ပါ ရင္းျပီး ႏိုင္ငံကာကြယ္ေရးလုပ္ေနတဲ့စစ္သည္ေလးေတြကို တစ္လ ၂၂၀၀၀ က်ပ္ပဲေပးေနတာ ၊ ဘ၀ရဲ႕အခ်ိန္ေတြကိုပညာသင္တဲ့အလုပ္နဲ႕ရင္းႏွီးကုန္ဆံုးခဲ့ျပီး မနက္ကေနညေန ထိ အာေပါက္ေအာင္ သင္ေန တဲ့ဆရာေတြကို  တစ္လ ေငြ ၃ေသာင္းေလာက္နဲ႕ ခိုင္းေနတာေတြဟာ တန္ရာတန္ဘိုးမဟုတ္ ဘူးျဖစ္ေနတယ္ ၊ျခံဳေျပာရရင္ သခင္ဆိုတဲ့သူေတြက အေစခံဆိုတဲ့သူေတြကို ေပးတဲ့အခေၾကးေငြဟာ သိပ္နည္းေနတယ္ မတရားသျဖင့္ခိုင္းေနသလိုျဖစ္ေနတယ္ အခြန္ေလ်ာ့ဘို႔ေတာင္းဆိုမယ့္အစား အခြန္တိုးေဆာင္ဘို႕ ေတာင္း ဆိုရမယ္ ။ဒီလိုမဟုတ္ဘူးလား....။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္း

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၃၄/၂ဝ၁၁)ကို စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။အဆိုပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအျပည့္အစုံ မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ -


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕
အမိန္႔ေၾကာျ္ငာစာ
(အမွတ္၊ ၃၄/၂ဝ၁၁)
၁၃၇၃ ခုႏွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၈ ရက္
(၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္)
 
ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္း
 
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးတို႔အား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ကို ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္ -

(က)
ဦးဝင္းျမ
ဥကၠဌ

သံအမတ္ႀကီး(အၿငိမ္းစား)

( ခ )
ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ
ဒုတိယဥကၠ႒

သံအမတ္ႀကီး(အၿငိမ္းစား)

( ဂ )
ဦးထြန္းေအာင္ခ်ိန္
အဖြဲ႕ဝင္

ပါေမာကၡ(အၿငိမ္းစား)


သမိုင္းဌာန

(ဃ)
ဦးလွျမင့္
အဖြဲ႕ဝင္

သံအမတ္ႀကီး(အၿငိမ္းစား)

( င )
ဦးသန္းေဆြ
အဖြဲ႕ဝင္

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(အၿငိမ္းစား)


သစ္ေတာဦးစီးဌာန

(စ)
ေဒါက္တာဥာဏ္ေဇာ္
အဖြဲ႕ဝင္

ျပည္နယ္ဆရာဝန္ႀကီး(အၿငိမ္းစား)

(ဆ)
ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းႏြဲ႕
အဖြဲ႔ဝင္

ပါေမာကၡ(အၿငိမ္းစား)


ဥပေဒပညာဌာန

( ဇ )
ေဒၚေစာခင္ႀကီး
အဖြဲ႕ဝင္

ပါေမာကၡ(အၿငိမ္းစား)


ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာဌာန

(စ် )
ဦးတင္ညိဳ
အဖြဲ႕ဝင္

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(အၿငိမ္းစား)


အေျခခံပညာဦးစီးဌာန

(ည)
ဦးခြထီးရို
အဖြဲ႕ဝင္

ျပည္နယ္ဥပေဒအရာရိွ (အၿငိမ္းစား)

( ဋ )
ဦးခင္ေမာင္ေလး
အဖြဲ႕ဝင္

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(အၿငိမ္းစား)


အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

( ဌ )
ဦးလဖိုင္ေဇာ္ဂြန္း
အဖြဲ႕ဝင္

သံမွဴးႀကီး(အၿငိမ္းစား)

(ဍ)
ဦးၫႊန္႔ေဆြ
အဖြဲ႕ဝင္

ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(အၿငိမ္းစား)


ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

( ဎ )
ေဒၚစန္းစန္း
အဖြဲ႕ဝင္

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး(အၿငိမ္းစား)


အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

(ဏ)
ဦးစစ္ၿမိဳင္
အတြင္းေရးမွဴး

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(အၿငိမ္းစား)


လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန


အမိန္႔အရ
(တင္မ်ဳိးၾကည္)
အတြင္းေရးမွဴး
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕