xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ဘိုးေတာ္ကိုးကြယ္ ၊ ခ်ဲတြက္ေသာျမန္မာတို႕ႏွင့္ ကလင္ဒါက် NLD

Friday, April 13, 2012

ဘိုးေတာ္ကိုးကြယ္ ၊ ခ်ဲတြက္ေသာျမန္မာတို႕ႏွင့္ ကလင္ဒါက် NLD

  တေန႕သ၌ ကၽြႏ္ုပ္သည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးတို႕၏ ထူးဆန္းေသာဓေလ့စရိုက္မ်ားအေၾကာင္းကို စဥ္းစားေနေလ၏ ၊ ထိုသို႕စဥ္းစားမိသည့္အထဲတြင္ ျမန္မာတို႕၏ ရိုးရာယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈမ်ားအေၾကာင္းလည္းပါ၏ ၊ျမန္မာအမ်ားစုတို႕သည္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္အေလ်ာက္ ဗုဒၶဘာသာကို အမ်ားစု ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ၾကေလသည္ ၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေထရ၀ါဒ အဆံုးအမႏွင့္ လားလားဆန္႕က်င္ေသာ နတ္ကိုးကြယ္ျခင္း ၊ ဘိုးေတာ္ ယံုၾကည္ျခင္း ၊ လက္ဖြဲ႔ အင္း အိုင္ အစရွိသည္တို႕ကို အလြန္အမင္းယံုၾကည္ျခင္းတို႕ကို လည္း ပူးတြဲျပဳလုပ္ၾကျပန္ေလ၏ ၊ ဘုရားစင္လည္းရွိ၏ နတ္အုန္းလဲဆြဲ၏ ၊ ဘိုးေတာ္ရုပ္ကိုလည္း ေရေႏြးၾကမ္းကပ္၏ ၊ အမ္းကုန္းဟုေခၚေသာ ဦးတိပြားရုပ္ကိုလည္းတင္ထား၏ ၊ သူရႆတီမယ္ေတာ္ကိုလည္း ပန္းဆက္ထားျပန္ေလ၏ အံ့ဖြယ္ ျမန္မာတို႕ပါတကားဟု ေတြးမိ၏။

 ထိုသို႕ျပဳလုပ္ၾကသူမ်ားထဲတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာတတ္ပါသည္ဆိုေသာ ပညာရွင္မ်ားလည္းပါ ၏ ၊ ဌာနဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားလည္းပါ၏ ၊ ဆရာ၀န္မ်ားလည္းပါ၏ စစ္ဗိုလ္မ်ားလည္းပါ၏ ၊ ကုန္သည္ၾကီး ကုန္သည္ေလး မ်ားမွ အစ ေစ်းသည္မ်ားအဆံုး ပါ၏ ၊ ျခံဳ၍ဆိုရသူ လူ႕အဆင့္အတန္းမ်ိဳးစံုပါ၏ ၊ ထိုသူတို႕သည္ စာေပပိဋကတ္အရာတြင္ကၽြမ္းက်င္လွေသာ ဆရာေတာ္ သမားေတာ္ၾကီးမ်ားက ထိုသို႕ျပဳရန္မသင့္ပံုကို အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ ဆံုမေတာ္မူလွ်င္ ထိုဆရာေတာ္သမားေတာ္ၾကီးမ်ားကို မဆိုင္းမတြဆိုသလို  မုန္းပစ္လိုက္ျပန္၏ ၊ ခ်ဲနံပါတ္ေပးေသာ ဘုန္းၾကီး ဘိုးေတာ္ အစရွိသူတို႕၏ ေက်ာင္းသင္ခန္းမ်ားတြင္ လွဴမည့္တမ္းမည့္သူမ်ားလွ၏ ေန႕ညမျပတ္ လူစည္ကားေနျပီး အမွန္တကယ္ တရားက်င့္ၾကံအားထုတ္ေနေတာ္မူေသာ ဆရာေတာ္တို႕ ထံတြင္ကား ကိုးကြယ္သူနည္းလွသည္ ့အျဖစ္ကိုၾကည့္လွ်င္ ကိုးကြယ္သည့္အရာတြင္ ျမန္မာအမ်ားစုတို႕ အလြဲၾကီးလြဲေနျပီဟု မွတ္ယူရမည္သာျဖစ္၏ ။

အျခားဥပမာ တစ္ခုရွိေသး၏ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ထုတ္ေသာ ထီတစ္မ်ိဳး၏ ေနာက္ဆံုး ဂဏန္း ၃ လံုးကို ယူကာ ခ်ဲထီဟူေသာ အမည္ျဖင့္ ျမန္မာတို႕ အစြဲၾကီးစြဲေနေသာ ထီတစ္မ်ိဳးရွိေလ၏ ၊ ထိုထီကို ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လူအမ်ားေရွ႕၌ ဖန္ေပါင္းေခ်ာင္ကဲ့သို႕ေသာအရာထဲမွ ေဂၚလီလံုးကေလးမ်ားကို ႏိႈက္ယူကာ ထီဖြင့္သည့္စံနစ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္ကို ယခုကဲ့သို႕ အိုင္တီေခတ္ၾကီးထဲတြင္ လူတိုင္းသိၾက၏ ၊ ထိုသို႕သိပါလွ်က္ႏွင့္ပင္ ျမန္မာတို႕သည္ ထိုဂဏန္းကို တြက္ၾကေလ၏ ၊ ၾကံၾကံဖန္ဖန္တြက္နည္းေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာရွိေလ၏ ၊ ခ်ိဳင္းဟူေသာ ဂဏန္းမ်ားေရးထားသည့္ စာရြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို တစ္စိမ့္စိမ့္ၾကည့္ကာ  ေဖၚထုတ္ၾကသူမ်ားလည္းရွိ၏ ၊ ႏွစ္ရွည္လမ်ားက ေပါက္ဂဏန္းမ်ားကို စီကာစဥ္ကာေရးထားသည့္ ကလင္ဒါ ဟူေသာ ေပါက္စဥ္ဇယားတစ္ခုေပၚတြင္ မွ်ားမ်ား ေလးေထာင့္ကြက္မ်ား ျဖင့္ ရႈပ္ရွက္ခတ္ေအာင္ ဆြဲရင္း ယခုလာမည့္ ေပါက္ဂဏန္းကို မွန္းဆသူမ်ားကလည္းမရွား ၊ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ရင္းမွ ေဖၚထုတ္ရရွိေသာ ဂဏန္းကို ကလင္ဒါက် ဂဏန္းဟု ေခၚျပန္ေလ၏ ။ ခ်ဲေပးေသာ ဘိုးေတာ္ ၊ ဘုန္းၾကီးအစရွိသူတို႕၏ ကိုယ္လက္ႏႈတ္အမူအယာ ၊ စားေသာအစားအေသာက္ ၀တ္ဆင္ေသာ အေရာင္ တို႕ကို တစ္ေနကုန္ထိုင္ၾကည့္ကာ ခ်ဲဂဏန္းေဖၚေနေသာ အံ့ဖြယ္ ျမန္မာမ်ားလည္းရွိေလ၏ ။ၾကက္ကန္းတိုး၍ တိုက္ဆိုင္သြားသူမ်ားလည္းရွိေလ၏ ၊ လြဲသြားသူတို႕ကား ပို၍မ်ား၏ ထိုသို႕လြဲသြားသည့္တိုင္ ျမန္မာတို႕သည္ အရႈံးကို လက္မခံပဲ ပါ၀ါႏွင့္ထြက္သြားသည္ဆိုကာ ဇြတ္ေရာ အတင္းေရာဆိုသလို တည့္ယူၾကျပန္ေလ၏ ထိုပါ၀ါမွာလည္း ျမန္မာပါ၀ါ ၊ ထိုင္းပါ၀ါဟူျပီး ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားခြဲကာ မိမိအယူအဆႏွင့္မကိုက္မခ်င္းဇြတ္ တြက္ယူၾကျပန္ေလ၏ ထူးဆန္းလွေသာ ျမန္မာတို႕၏ စိတ္ပါတကားဟု မွတ္ခ်က္ျပဳမိေလ၏ ။

ျမန္မာတို႕အရူးထသည့္ ခ်ိဳင္းတစ္မ်ိဳး


  ထိုသို႕ျပဳလုပ္ၾကသူမ်ားထဲတြင္ အထက္က ေဖၚျပခဲ့သကဲ့သို႕ အဆင့္ျမင့္ပညာတတ္ပါသည္ဆိုေသာ ပညာရွင္မ်ားလည္းပါ ၏ ၊ ဌာနဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ရာထူးမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားလည္းပါ၏ ၊ ဆရာ၀န္မ်ားလည္းပါ၏ စစ္ဗိုလ္မ်ားလည္းပါ၏ ၊ ထိုခ်ဲထီကို ဖမ္းရန္တာ၀န္ရွိေသာ ရဲမ်ားလည္းပါ၏ ကုန္သည္ၾကီး ကုန္သည္ေလး မ်ားမွ အစ ေစ်းသည္မ်ားအဆံုး ပါ၏ ၊ ျခံဳ၍ဆိုရသူ လူ႕အဆင့္အတန္းမ်ိဳးစံုပါေနျပန္ေလ၏ ။ထိုထီကိုလြယ္လြယ္ကူကူႏွင့္ထိုးရသည္မဟုတ္ အစိုးရက ေလာင္းကစားဥပေဒႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ၾကားမွ ပုန္းကာ၀ွက္ကာျဖင့္မရရေအာင္ထိုးရျခင္းျဖစ္ေလ၏ ၊ ေပါက္လွ်င္လည္းအေလွ်ာ္ရရန္မေသခ်ာ ၊ ဒိုင္မည္သူမည္၀ါမွန္းမသိပဲ တဆင့္ခံျဖင့္ထိုးကာ အရူးၾကီး ရူးၾကေလသူ အမ်ားအျပားပင္ရွိသည္ကို ေတြ႕ ရျပန္ရာ ထိုျမန္မာတို႕၏ အနာဂါတ္ကို ေတြးရင္း စိတ္မသက္မသာျဖစ္မိ ၏ ။ထိုသို႕လြဲေနၾကသူမ်ားမွာ လူနည္းစုမဟုတ္ လူမ်ားစုျဖစ္သည္ကို ျမန္မာျပည္သူအားလံုး သိရွိၾကေလ၏ ။ထီထိုးသည့္အရာတြင္လည္း ျမန္မာတို႕ လြဲျပန္ေလျပီ...........။

မာယာမပါ ပရိယာယ္မပါ ရိုးရွင္းေျဖာင့္မတ္တည္ၾကည္လွေသာ သေဗၺညဳတေရႊဥာဏ္ေတာ္ၾကီးျဖင့္ ဆံုမေတာ္မူခဲ့ေသာ ဗုဒၵ၏ အဆံုးအမမ်ားအခိုင္အမာရွိပါလွ်က္ တလြဲကိုးကြယ္ယံုၾကည္ေနၾကေသာျမန္မာတို႕ ၊ မာယာမပါ လွည့္ကြက္မပါ ကံသက္သက္ျဖင့္လွည့္ထုတ္ေသာ ထီမွန္းသိပါလွ်က္ ခ်ိဳင္းျဖင့္မွန္းသူမွန္း ကလင္ဒါ ျဖင့္ဖမ္းသူဖမ္း ဘိုေတာ္ အားကိုးျဖင့္ တြက္သူတြက္ ျဖစ္ရေလာက္ေအာင္ တက္တက္စင္ အယူအဆလြဲေနေသာ ျမန္မာတို႕  မာယာ ပရိယာယ္မ်ားလွေသာ ႏိုင္ငံေရး ေရြးခ်ယ္မႈတြင္ အမွန္နဲ႕ နီးစပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါရဲ႕လားဆိုတာ စဥ္းစားစရာ ပါ.... ......အမ်ားစုေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္ဆိုတိုင္း အမွန္ျဖစ္ပါရဲ႕လား ေတြးေနမိတယ္.....။

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား