xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္း

Thursday, November 3, 2011

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုျခင္းအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ကို ရန္ကုန္မီဒီယာဂ႐ု(ပ္)လီမိတက္ဥကၠ႒ ဦးကိုကို(ကုိကို-စက္မႈတကၠသုိလ္)က အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒႐ံုးခန္းတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၃း၀၀နာရီခန္႔က သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုကာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံေရးျ ဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈအျပည့္အစံုကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္    -    ယခုတစ္ႀကိမ္က်င္းပေနတဲ့ လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းေတြက အရင္အစည္းအေ၀းထက္ ပိုၾကာေန ပါတယ္။ အဲဒါဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ ရွင္းျပေပးေစလိုပါတယ္။
 
ေျဖ    -    ပထမအႀကိမ္တုန္းကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ ေတြမွာ ဥကၠ႒ေတြေရြးၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ေတြကေန ႏုိင္ငံ ေတာ္သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼတေတြ ေရြးေပးတယ္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေျပာရရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ အတည္ျပဳေပး လုိုက္တယ္။ အဲဒီေနာက္ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ အတည္ျပဳေပးလုိက္တယ္။ ဒီလုိအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီလမ္း ေၾကာင္းေပၚကို ေရာက္လာတယ္။ Seven-Step Roadmap ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို ျဖတ္သန္းတာေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဥပေဒၾကမ္းေတြတင္ဖို႔က အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးပါဘူး။ ဒီ  ၾကားထဲ နားေနတဲ့ကာလမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က Capacity building ေတြလုပ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ တည္ဆဲျဖစ္တဲ့ ဥပေဒေတြထဲက ပယ္ဖ်က္သင့္တာတို႔၊ ျပင္ဆင္သင့္တာ တို႔၊ ႐ုပ္သိမ္းသင့္တာတို႔၊ အသစ္ျပဌာန္းသင့္တာတို႔ကို ေလ့ လာပါတယ္။ ေလ့လာရင္းနဲ႔ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀းကို ေခၚပါတယ္။ အဲဒီအခါ ဥပေဒကိစၥေတြ ပါလာပါၿပီ။ တစ္ ဖက္က ဥပေဒၾကမ္းကိစၥေတြ ေဆြးေႏြးေနရင္းနဲ႔ တစ္ဖက္ ကလဲ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြက သူတို႔ရဲ႕ေဒသက ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံေတြျဖစ္တဲ့ ေမးခြန္းေတြ၊ အႀကံဥာဏ္ ေတြ၊ အဆိုေတြ ဒါေတြကိုလုပ္ပါတယ္။ ပထမဦးဆံုးေတာ့ အခြန္တို႔၊ တံဆိပ္ေခါင္းတို႔နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒငါးရပ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒီ  ေနာက္မွာ ဥပေဒေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားၿပီးပါတယ္။ ဘာျဖစ္ လို႔ အခုၾကာေနသလဲဆိုရင္ ဒီဥပေဒေတြကို အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ၿပီးရင္ လႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မ တီက သူတို႔ေတြ႕ရွိခ်က္ကို တင္ျပတယ္။ ဒါေတြကို ထပ္ၿပီးေဆြး ေႏြးတယ္။ လံုး၀ အားလံုးသေဘာတူျဖစ္တဲ့အထိ ေဆြးေႏြး ၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မွာဆိုရင္ မဲခြဲရတဲ့အဆင့္ကို လံုး၀မေရာက္ဘဲ သေဘာတူညီမႈေတြ ရရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒီအထဲမွာဆိုရင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံု တင္ျခင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္တာတို႔၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒကို ျပင္ ဆင္တာတို႔နဲ႔ အျခားကိစၥေတြပါပါတယ္။ မျပတ္ေသးဘဲနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ဆဲေတြလဲရွိတယ္။ လာမယ့္ႏုိ၀င္ဘာ ၁၀ရက္ အတြင္းမွာေတာ့ ျပတ္ေကာင္းျပတ္မယ္။ ဥပေဒျပဳတဲ့ကိစၥ ေတြက ဘယ္ေန႔ျပတ္ပါမယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ အျခားႏုိင္ ငံေတြမွာၾကည့္ရင္လဲ တစ္ႏွစ္ကို ၉လေလာက္ လႊတ္ေတာ္ ထိုင္ၾကတာေတြ႕ရတယ္။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္    -    အခ်ဳိ႕ကလဲ ေျပာၾကတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး နဲ႔ ျပည္နယ္အဆင့္မွာ ေမးသင့္တဲ့ေမးခြန္းကို အခုလႊတ္ေတာ္ ေတြမွာ ေမးေနလို႔ ပိုၾကာေနတယ္လို႔လဲ ေျပာၾကပါတယ္။ အဲဒီအေပၚ ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ    -    တိုင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတြက ၿမိဳ႕တိုင္းမွာရွိတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ေတြလဲ ၿမိဳ႕တိုင္းမွာရွိတယ္။ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက်ေတာ့ ၿမိဳ႕တိုင္းမွာမရွိဘူး။ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူေတြ ရဲ႕အသံကို နားေထာင္ၿပီး တင္ျပဖို႔တာ၀န္ရွိပါတယ္။ ဘယ္ ဟာကို ဘယ္လႊတ္ေတာ္မွာတင္ျပသင့္တယ္ဆိုတာမ်ိဳး သတ္ မွတ္ထားတာမရွိပါဘူး။ တင္ျပခြင့္ရွိပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ သက္တမ္းလဲ သိပ္ႏုတယ္။ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းလဲ သိပ္ႏု တယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ေတာ့ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာတာနဲ႔အမွ် တစ္ႀကိမ္နဲ႔တစ္ႀကိမ္ ပိုပီျပင္လာပါလိမ့္မယ္။
ရန္ကုန္တိုင္းမ္    -    အခုဆိုရင္ ဒီလႊတ္ေတာ္ဟာ ၂၀၁၀ေရြး ေကာက္ပြဲကေန ေပၚထြက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ တုန္းက ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကတစ္ဦးအေနနဲ႔ ၁၉၉၀ေရြး ေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳပါသလား ခင္ဗ်ာ။
 
ေျဖ    -    ၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္တုန္းက လြတ္လပ္ၿပီး တရား မွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတစ္ခု က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ အေျခအေနကို ကြၽန္ေတာ္အေသးစိတ္ေျပာပါမယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ မွတ္ပံုတင္ဖို႔ခြင့္ျပဳတဲ့အခါ ၁၃၅ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခဲ့ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ၉၃ပါတီ၀င္ခဲ့ပါ တယ္။ ဒီ ၉၃ပါတီကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားပါတီ(၆)ပါတီ၊ ကယားက(၂)ပါတီ၊ ကရင္(၃) ပါတီ၊ ခ်င္း(၂)ပါတီ၊ မြန္(၁)ပါတီ၊ ဗမာ(၅၇)ပါတီ၊ ရခိုင္(၉)ပါတီ၊ ရွမ္း(၁၂)ပါတီ၊ နာဂ(၁)ပါတီ၊ စုစုေပါင္း(၉၃)ပါတီရွိပါတယ္။ ဒါကို လူတန္းစားအေျခခံၿပီး ျပန္ခြဲၾကည့္ရင္ တိုင္းရင္းသားလူ မ်ိဳးစုအေျခခံတဲ့ပါတီ (၃၆)ပါတီ၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္(၈)ပါ တီ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားေဟာင္းေတြဖြဲ႕စည္းတာ ပါတီ(၂၀)၊ ႏိုင္ငံ ေရးအေရာင္အေသြးစံု ဖြဲ႕စည္းထားတာ (၂၉)ပါတီလို႔ ေျပာ လို႔ရပါတယ္။ ဒီ(၉၃)ပါတီမွာ (၁၀)ပါတီဟာ ဥပေဒသစ္ မထြက္ခင္အထိ တရား၀င္ပါတီေတြအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းကရလဒ္ေတြဟာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာရွိပါတယ္။ မဲ ဆႏၵနယ္ေပါင္း (၄၉၂)ခုမွာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပတာ (၄၈၅) ခုရွိပါတယ္။ ရာႏႈန္းအားျဖင့္ ၉၈ဒသမ၅၈ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါ တယ္။ မဲဆႏၵေပးမႈအေျခအေနဟာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူဦး ေရ(၂၀၈၁၈၃၁၃)ရွိပါတယ္။ လာေရာက္မဲေပးသူေပါင္း (၁၅၁၁၂၅၂၄)ရွိလို႔ ဆႏၵမဲေပးမႈရာႏႈန္း ၇၂ဒသမ၅၉ရွိ ပါတယ္။ ခိုင္လံုဆႏၵမဲရရွိမႈဟာ (၁၃၂၅၃၆၀၆)ရွိလို႔ ၈၇ ဒသမ၇ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ၂၂၉၆ေယာက္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကပါတယ္။ ပါတီကိုယ္စားျပဳ ၂၂၀၉ေယာက္၊ တစ္သီးပုဂၢလက ၈၇ေယာက္ ရွိပါတယ္။ အေရြးခံရမႈအေျခအေနၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ပါတီ တစ္ခုတည္းအႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြရွိပါတယ္။ မေကြးတုိင္း(၃၉)ေနရာမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဟာ (၃၉)ေနရာရပါတယ္။ တနသၤာရီတိုင္း (၁၃)ေနရာမွာ လဲ NLD က (၁၃)ေနရာလံုးလံုး အႏိုင္ရရွိပါတယ္။ ပါတီ အလိုက္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရတာကို ၾကည့္မယ္ဆို ရင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(၃၉၂)ဦး၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား မ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(၂၁)ဦး၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၁၁)ဦး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္ေရးပါတီ(၁၀)ဦး၊ မြန္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕(၅)ဦး၊ အမ်ဳိးသားလူ႔အခြင့္အေရး ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(၄)ဦး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အမ်ဳိးသားဒီမို ကေရစီကြန္ဂရက္(၃)ဦး၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၃)ဦး၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီ(၃)ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုပအို႔၀္ အမ်ဳိးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(၃)ဦး၊ ကယားျပည္နယ္လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(၂)ဦး၊ ကယန္းအမ်ဳိးသားမ်ားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕(၂)ဦး၊ ဇိုမီးအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ (၂)ဦး၊ နာဂေတာင္တန္းေဒသတိုးတက္ေရးပါတီ(၂)ဦး၊  တ အာ၀္း(ပေလာင္)အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(၂)ဦး၊ ကမန္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(၁)ဦး၊ ကရင္ျပည္နယ္အမ်ဳိး သားမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(၁)ဦး၊ ဒီမိုကေရစီပါတီ(၁)ဦး၊ ဒီမိုကရက္ တစ္တကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရႏွင့္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕(၁) ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္(၁)ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုဓႏုအမ်ဳိးသား မိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (၁)ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုအမ်ဳိးသားမ်ား ဒီမိုကေရစီပါတီ(၁)ဦး၊ မရာျပည္သူ႔ပါတီ(၁)ဦး၊ ၿမိဳေခၚခမီအမ်ဳိးသားညီၫြတ္ေရး အဖြဲ႕(၁)ဦး၊ မ်ဳိးခ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕(၁)ဦး၊ ရွမ္းျပည္ နယ္ကိုးကန္႔ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ(၁)ဦး၊ လားဟူအမ်ဳိးသားဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ(၁)ဦးတို႔ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီ ၁၉၉၀ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳ ပါတယ္။ အသိအမွတ္ျပဳလို႔လဲပဲ အေသးစိတ္ရလဒ္အေျခ အေနကို ေျပာျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေဖ်ာက္ဖ်က္လို႔ ရတဲ့ကိစၥလဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖို႔လဲ စိတ္ကူးမရွိ ပါဘူး။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္    -     အကယ္၍မ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႔သူ႔အဖြဲ႕ ျပန္ၿပီးမွတ္ပံုတင္ခဲ့ရင္ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ႀကိဳဆို မယ့္အေနအထား ရွိပါမည္လား။
 
ေျဖ    -    ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဥပေဒ အရ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သူ႔အဖြဲ႕ေတြအားလံုးဟာ ႏိုင္ငံသားေတြအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္အေရြး ခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူက ေရြးခ်ယ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲေရာက္လာမွာပါ။ ေရာက္လာရင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ သူဟာ ႏိုင္ငံတကာဗဟုသုတျပည့္၀တယ္။ ပညာတတ္တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးမွာ အမ်ားႀကီးအားကိုးရမယ္။ လႊတ္ေတာ္က ႀကိဳဆိုပါတယ္။ နာယကတစ္ေယာက္အေနနဲ႔လဲ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ မွာရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြလဲ ဒီလိုပဲ သေဘာ ထားမယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္ပါတယ္။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္    -     ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚမွာ ဘယ္ လိုသေဘာထားပါသလဲ။ ဘယ္လို႐ႈျမင္ပါသလဲ။
 
ေျဖ    -   အရင္းခံအတိုင္းေျပာမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို အေတာ္ကေလးစံနမူနာတင္ တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ စံျပအမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးျဖစ္ တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို အတုခိုးလိုက္နာခ်င္တဲ့စိတ္က ငယ္ငယ္ ကေလးတည္းက ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေမြးတဲ့ ေဖေဖာ္၀ါရီလဟာ အတိတ္ေကာင္းနိမိတ္ေကာင္းရွိတယ္။ အခ်ဳိ႕ေတာင္ သိခ်င္မွသိမယ္။ အဲဒီလဟာ မဟတၱမဂႏၵီႀကီး ရန္ကုန္ေရာက္တဲ့လျဖစ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၁၉၄၅ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၉ရက္ေန႔ေမြးတယ္။ ေနာက္တစ္ရက္ ၂၀ရက္ေန႔မွာ ရန္ကုန္ျမစ္အတြင္းက အဂၤ လိပ္စစ္သေဘၤာေပၚမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ဆာေဒၚ မန္စမစ္ေတြ႕တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီမွာၾကည့္ပါ။ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ရက္စဥ္သမိုင္း (ခရီးေဆာင္အတြက္) လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းစာ အုပ္ကေလးပါ။ ဒီစာအုပ္ထဲမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ပတ္ သက္တာေတြခ်ည္းပဲ မွတ္တမ္းတင္ထားတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆိုေတာ့ တပ္မေတာ္ထဲမွာ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕ေတြကို တပ္တြင္း စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးအတြက္ ေဟာရေျပာရရင္ ဒီစာအုပ္ ကေလးယူသြားၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေၾကာင္းကြၽန္ေတာ္ေဟာတယ္။
 
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာလဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔အမ်ဳိး သားေခါင္းေဆာင္ႀကီးရဲ႕သမီးျဖစ္တယ္။ အဲဒီ့အျပင္ ထိုက္ သင့္တဲ့အရည္အခ်င္းလဲရွိတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ခ်စ္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ စည္း႐ံုးေရး နဲ႔ပတ္သက္ရင္ သိပ္ေကာင္းတယ္။ သူ႔အေၾကာင္းကို ေရး ထားတဲ့အထဲမွာ သူဟာ မႈန္ေတေတနဲ႔ေနတယ္။ ေပေပေတ ေတေနတယ္။ တာ၀န္ကအဓိက၊ ဆက္ဆံေရးဆိုးတယ္ စသျဖင့္ေရးၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ႔ေလာက္စည္း႐ံုးေရး ေကာင္းတဲ့ပုဂၢိဳလ္မရွိဘူး။ သူဟာ ရင္ထဲမွာရွိေပမယ့္ အျပင္  ကိုမထုတ္ဘဲနဲ႔ စည္း႐ံုးေရးလုပ္သြားတာေတြရွိတယ္။ ဥပ မာ ဂ်ပန္ကိစၥ၊ ဂ်ပန္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္တစ္ရပ္ လံုးက နာက်ည္းခဲ့တဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြ အဲဒီကာလကရွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဟာ ဘာတစ္ခြန္းမွ မေျပာခဲ့တဲ့အတြက္ အျမင္က်ဥ္းသူတစ္ခ်ဳိ႕က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ေ၀ဖန္တာေတြေတာင္ ရွိခဲ့တယ္။ Emotion ကို ထိန္းထားၿပီးေတာ့မွ ရည္မွန္းခ်က္ ကို မေပ်ာက္ေအာင္ သြားႏိုင္တာဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲ႕ ႀကီးမား တဲ့အရည္အခ်င္းပဲျဖစ္ပါတယ္။
 
လက္ရွိကြၽန္ေတာ္တို႔ေလွ်ာက္လွမ္းေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီ စနစ္မွာ အဲဒါကို မွန္မွန္ကန္ကန္က်င့္သံုးတတ္မယ္ဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုတာ လူသားေတြကို တန္ဖိုးထားလို႔ စည္း လံုးညီၫြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ႏုိင္မယ္။ မွန္မွန္ကန္ကန္မ က်င့္သံုးတတ္ရင္ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေတြမွာလို ဆူပူမႈ၊ မတည္ၿငိမ္ မႈေတြျဖစ္ရင္ တိုင္းျပည္နစ္နာတာေပါ့။ မျဖစ္ေအာင္ေခါင္း ေဆာင္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ သိပ္ေကာင္းတာေပါ့။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္    -    ေနာက္တစ္ႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ေတြ ဘယ္အ ခ်ိန္ေလာက္ ျပန္ေခၚႏုိင္မယ္ မွန္းထားပါသလဲခင္ဗ်ာ။
 
ေျဖ    -     ခန္႔မွန္းခ်က္အေနနဲ႔ေျပာရရင္ တတိယ အႀကိမ္ပံုမွန္အစည္းအေ၀းဟာ လာမယ့္ႏွစ္အတြက္ ရသံုး ခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီဆန္း တာနဲ႔ ဒါကိုစကိုင္တယ္။ မတ္ ၃၁ရက္မတိုင္ခင္မွာ အစိုးရ ရဲ႕ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္းကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ေပးရပါလိမ့္မယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီ လေလာက္ေတာ့ ျပန္ေခၚရ လိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းမ္-   ျပည္သူ႔အသံနားေထာင္မယ္ဆိုတဲ့ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက တစ္ဦးအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြကို ေျပာခ်င္တာမ်ားရွိရင္လဲ ေျပာျပေပးေစလိုပါတယ္။


ေျဖ    -     ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ေပၚေပါက္လာၿပီ။ ခိုင္မာတဲ့ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒလဲ ေပၚ ေပါက္လာၿပီ။ ျပည္သူေတြက ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ တဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြလဲ ေပၚေပါက္လာပါၿပီ။ ''ျပည္သူ႔အသံ၊ လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ၊ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္ကေဖာ္ေဆာင္ရြက္''ဆိုတာ လႊတ္ ေတာ္က တကယ္ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လဲ ဒီကေန႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ျပဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာဆိုၿပီး အတတ္ႏုိင္ဆံုးပိုင္းျခားက်င့္သံုး ေနတာကို နားလည္သေဘာေပါက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပည္သူ ေတြအေနနဲ႔လည္း လူသားရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာကို တန္ဖိုးထားတဲ့ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ေတြ ရင့္က်က္လာေအာင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။


ရန္ကုန္တိုင္းမ္    -    အခုလို စိတ္ရွည္လက္ရွည္ေျဖၾကားေပး တဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကႀကီးကို ရန္ကုန္မီဒီယာ ဂ႐ု(ပ္)ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။