xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ဦးတင္ရီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ကန္႔ကြက္ခဲ့ရသည့္ ကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထား ထုတ္ျပန္

Wednesday, March 21, 2012

ဦးတင္ရီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ကန္႔ကြက္ခဲ့ရသည့္ ကိစၥနွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ေကာ့မွဴးမဲဆႏၵနယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ညီညြတ္ေရးနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီမွ ဦးတင္ရီက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ကန္႔ကြက္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္း အရင္းနွင့္ပတ္သက္၍သေဘာထား ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ အဆိုပါေၾကညာခ်က္ အျပည့္အစံုမွာအထက္ေဖၚျပပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္ ။