xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းတစ္ပုဒ္

Wednesday, March 14, 2012

ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းတစ္ပုဒ္

ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးရံုးက ၁၃၇၃ ခုႏွစ္ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ (၇) ရက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ ရက္ ရက္စြဲပါ အမိန့္ေၾကညာစာ အမွတ္ ၁၀၀/၂၀၁၂ ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိၾကသည့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ ၀န္ထမ္းမ်ားအား စား၀တ္ေနေရး သက္သာေခ်ာင္ လည္မွဳရွိေစရန္ အတြက္အပိုေထာက္ ပံ့ေၾကးေထာက္ပံ့မည့္ ေၾကျငာခ်က္တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ လိုက္ေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္ ။
အဆိုပါအမိန္႕ေၾကျငာစာတြင္ လက္ရွိလစာ အျပင္အပို ေထာက္ပံ့ေၾကး အျဖစ္ တစ္ဦးလွ်င္ တစ္လ က်ပ္ သံုးေသာင္း တိတိ ခံစားခြင့္ျပဳရန္ ကိုလည္းေကာင္း၊ အစိုးရဌာနမ်ားနွင့္ အဖြဲ႔စည္း မ်ားရွိ ေန့စား အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခကို အလုပ္ခ်ိန္ တစ္ေန့ (၈)နာရီ အတြက္ လက္ရွိသတ္မွတ္ထားေသာ လုပ္ခ က်ပ္ ၁၁၀၀ အေပၚတြင္ အပိုေထာက္ပံ့ေၾကး က်ပ္ ၁၀၀၀ တိတိ ကို ထပ္မံခံ စားခြင့္ျပဳမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအား ေန႔စဥ္လုပ္ခ က်ပ္ ၂၁၀၀ တိတိ ခံစားခြင့္ျပဳရန္ ကိုလည္းေကာင္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဧျပီ (၁)ရက္ေန့မွ စ၍ ခံစားခြင့္ျပဳလိုက္သည္ဟု ေဖၚျပပါရွိပါသည္ ။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ မတ္လ ၁ ရက္ေန႔ မိန္႔ခြန္းတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လစာတုိးျခင္း အစား ေထာက္ပံ့မႈမ်ား တုိးျမွင့္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ၿပီး ႏွစ္ပတ္အၾကာ ယခုကဲ့သို႕ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။
VOM