xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား ၏ ညပုိင္းဖုန္းေခၚဆုိခကုိ ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်မည္

Friday, March 2, 2012

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား ၏ ညပုိင္းဖုန္းေခၚဆုိခကုိ ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်မည္

 
ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးမွ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား ၏ ညပုိင္းဖုန္းေခၚဆုိခကုိ ထက္၀က္ေလွ်ာ့ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အဆိုပါအစီအစဥ္ကို ယခုလ ၁၄ရက္မွ စတင္မည္ျဖစ္ျပီး ေန႕စဥ္ ည၁၁နာရီ မွ နံနက္ ၇နာရီအတြင္း ဖုန္းေခၚဆုိခကုိ ယခင္တစ္မိနစ္လွ်င္  ၅၀ က်ပ္ေကာက္ခံေနရာမွ မွ ၂၅ က်ပ္ သုိ႕ ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္ ။
 ထိုသို႕ေလွ်ာ့ခ်ေကာက္မည့္ဖုန္းမ်ားထဲတြင္ ေလာေလာဆယ္အားျဖင့္ Macwill ဖုန္းမ်ား မပါ၀င္ေသးေၾကာင္း  ႏွင့္ အဆိုပါ Macwill ဖုန္းမွလြဲ၍ က်န္ဖုန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား အားလံုးပါ၀င္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္ ။
VOM