xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: သတင္းဌာနေတြ ကိုုယ္႔တာ၀န္ေတြနဲ႕ အခန္းက႑ေတြ ေက်ပြန္ဖိုု႕ လိုုေနပါေသးသည္

Thursday, February 16, 2012

သတင္းဌာနေတြ ကိုုယ္႔တာ၀န္ေတြနဲ႕ အခန္းက႑ေတြ ေက်ပြန္ဖိုု႕ လိုုေနပါေသးသည္

 
မီဒီယာဆိုုတာ လူထုုကိုု မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ. မွ်မွ်တတ သတင္းေပးရမည့္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ မ်က္ႏွာလိုုက္တာ ဘက္လိုုက္တာ တဖက္သတ္ ၀ါဒျဖန္.ခ်ီတာ ၀ါဒျဖန္.သလိုု သာသာထိုုးထိုုး ပိုုေရးတာမ်ိဳးေတြဟာ စာနယ္ဇင္း က်င့္၀တ္နဲ. ကိုုက္ညီတဲ့လုုပ္ရပ္ေတြမဟုုတ္ပဲ လူထုုက အထင္ ေသးစရာျဖစ္တာမိုု.-- ေရရွည္မွာ အဲဒီရဲ့ ဆိုုးက်ိဳးကိုု ကိုုယ္ပဲ ျပန္ခံတတ္ပါသည္။

ကိုုယ့္အလုုပ္ကိုုသာ တာ၀န္ေက်ေအာင္ လုုပ္ပါ။ ဒါဆိုုရင္ ဒီမိုုကေရစီနဲ. လြတ္လပ္တဲ့ လူ. ေဘာင္တည္ေဆာက္ေရးကိုု အားေပးရာ ေရာက္ၿပီးသားပါ။ နိုုင္ငံေရးပါတီက နိုုင္ငံေရးပါတီ အလုုပ္ လုုပ္မယ္။ နိုုင္ငံေရးသမားက နိုုင္ငံေရးသမား အလုုပ္ လုုပ္မယ္။ အစိုုးရနဲ. အာဏာပိုုင္ က အစိုုးရအလုုပ္လုုပ္မယ္။ ဒီေတာ့ သတင္းသမားကလဲ သတင္းသမားအလုုပ္ပဲ ပီျပင္ဖိုု.သာ လိုုပါသည္။ လိုုင္းပူးတာ၊ လိုုင္းေခ်ာ္တာေတြ မျဖစ္သင့္ပါ-- အႏၱရာယ္လဲ ရွိၿပီး စာနယ္ဇင္း သမားတဦးအေနျဖင့္ လူထုုအေပၚ တာ၀န္မဲ့ရာလည္း ေရာက္ပါသည္။

Fairness, Balance, Objectivity and Impartiality ျဖစ္ရမည္ဆိုုတာ စာနယ္ဇင္းသမားေတြ ရဲ့ တာ၀န္ပါ။ စည္းကမ္းက်င့္၀တ္လဲ ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာ  Equality & Opportunity ကိုုလဲ ဟိုုဖက္ဒီဖက္ မ်က္ႏွာမလိုုက္ပဲ တန္းတူဆက္ဆံဖိုု. လိုုပါသည္။ ထိုု.အတူ လူထုုကိုု က်ယ္က်ယ္ျပန္.ျပန္.နဲ. ဘက္ေပါင္းစံုု ရႈေဒါင့္စံုုကေန အမွန္အတိုုင္း သတင္းေပးဖိုု. သတင္း ဌာနေတြမွာ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ဒါဟာ သတင္းသမားအလုုပ္ပါ။


ၾကားျဖတ္ေရးေကာက္ပြဲမွာ မဲဆႏၵနယ္ ၄၈ ခုုရွိၿပီး ပါတီေပါင္း ၁၄ ပါတီဟာ ၀င္ၿပီး အေရြးခံၾက မည္။ ဒီေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲနဲ.ပတ္သက္ၿပီး သတင္းေပးတဲ့အခါ လူထုုကိုု အသိေပးတဲ့အခါ က်ယ္က်ယ္ျပန္ျပန္.နဲ. မွ်မွ်တတ ျဖစ္ဖိုု.လဲ လိုုပါသည္။

ပါတီ ၁ခုု ၂ခုုကိုုပဲ ဦးစားေပး မီးေမာင္း ထိုုးျပ သတင္းေတြ ေရးက် ဓာတ္ပံုုေတြ ေဖာ္ျပက်တာ စာနယ္ဇင္းသမားေတြအေနျဖင့္ ကိုုယ့္ အလုုပ္ကိုု ကိုုယ္လုုပ္ေနတာေရာ ဟုုတ္ရဲ့လား။ ေသျခာ စဥ္းစားဖိုု. လိုုပါသည္။ လူထုုကိုု မွန္မွန္ ကန္ကန္နဲ. သတင္းေပးရမည့္ အသိေပးရမည္။ သတင္းသမားေတြက တျခားနိုုင္ငံမွာလိုု Paparazzi ေတြလိုု နာမည္ၾကီး ေပၚျပဴလာျဖစ္တဲ့သူေတြေနာက္ တေကာက္ေကာက္လိုုက္ၿပီး ဓာတ္ပံုုရိုုက္ၿပီး သတင္းေရးျခင္းဟာ အက်င့္သီလနဲ. ျပည္.၀တဲ့ စာနယ္ဇင္းသမားေတြ၏ အလုုပ္ မဟုုတ္ပဲ ခပ္ညံ့ညံ့ Yellow Journalism ေတြသာ လုုပ္တဲ့အရာဆိုုတာ သတိထားဖိုု. လိုုပါသည္။ ကိုုယ့္အဆင့္ဟာ အဲဒီထက္ ျမင့္သင့္ပါသည္။

ျဖစ္သင့္တာက မဲဆႏၵနယ္ ၄၈ ခုုလံုုးကိုု တခုုခ်င္းစီအလိုုက္ ပါ၀င္ရွင္ျပိဳင္ရမည့္ အမတ္ေလာင္း ေတြ ပါတီေတြ၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းနဲ. သက္ဆိုုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ေျမ၏ လိုုအပ္ခ်က္ေတြ ထူး ျခားခ်က္ေတြကိုု စနစ္တက်ေလ့လာၿပီး လူထုုကိုု အမွန္တိုုင္းသိေအာင္ လုုပ္ေပးဖိုု. လိုုပါသည္။ ဘယ္ မဲဆႏၵနယ္မွာ ဘယ္ပါတီေတြ ၿပိဳင္က်မယ္။ ဘယ္သူေတြ ၿပိဳင္က်မယ္။ သူတိုု. တဦးခ်င္း စီ၏ ထူးျခားတဲ့ ကြဲျပားတဲ့ အရည္အခ်င္းနဲ. နိုုင္ငံေရးသမိုုင္းေၾကာင္းေလး ေတြကိုု အနည္းဆံုုး အက်ဥ္းခ်ဳံးၿပီး ေဖာ္ျပရင္ အဲဒီ မဲဆႏၵနယ္မွာ ဘယ္ပါတီေတြဟာ ေရွ.ကေန တစ္ ေျပးေနတဲ့ အလားအလာရွိတဲ့ပါတီေတြဆိုုတာ လူထုုေတြ မဲေပး မေရြးခ်ယ္ခင္မွာ သတင္းဌာနေတြက သိရွိေအာင္ အသိေပးသင့္ပါသည္။ ေဖာ္ထုုတ္သင့္ပါသည္။ ေဒသခံေတြ၏ လူမ်ိဳးေရး စီးပြား ေရး နိုုင္ငံေရး လူမႈေရး ထူးျခားခ်က္ေတြနဲ. ကြဲျပားခ်က္ေတြကိုုလဲ ေထာက္ျပၿပီး ဘယ္ပါတီ ဘယ္ကိုုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့ ေဒသခံေတြ၏ အက်ိဳးနဲ. လိုုအပ္ခ်က္ေတြကိုု အနီးစပ္ဆံုုး ထင္ဟပ္ေပၚလြန္ေန ကိုုယ္စားျပဳမႈ ေထာက္ခံမႈ အမ်ားဆံုုး ျဖစ္ေနတယ္ဆိုုတာ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အလိုုက္ ခြဲျခားေလ့လာ သံုုးသပ္ျပဖိုု. လိုုပါသည္။

ရက္ေပါင္း ၄၀ ေက်ာ္ က်န္ေသးတာမိုု. သတင္းဌာနေတြအျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္ တခုုခ်င္းအလိုုက္ စနစ္တက် ေလ့လာ တင္ျပမယ္ဆိုုရင္ အခ်ိန္ ရပါေသးသည္။ လူထုုေတြ ပိုုၿပီး တိတိက်က် သိရွိခြင့္ရေအာင္ ကူညီနိုုင္ပါသည္။ ဒါမ်ိဳး လုုပ္ဖိုု. လိုုပါသည္။ အဲဒီလိုု မဟုုတ္ပဲ မဲဆႏၵနယ္ တခ်ိဳ.နဲ. နာမည္ၾကီးတဲ့သူေတြေလာက္ပဲ သတင္းေရးမယ္ သတင္းေပးမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ စာ နယ္ဇင္းသမားေတြ၏ တာ၀န္ မေက်ျပြန္နိုုင္ပါ။ က်ယ္က်ယ္ျပန္.ျပန္.နဲ. သတင္းေပးရမွာ အသိေပးရမွာက သတင္းဌာနေတြ၏ အလုုပ္ပါ။ မဲဆြယ္စည္းရံုုးတာက နိုုင္ငံေရး ပါတီေတြနဲ. အမတ္ေလာင္းေတြ၏ အလုုပ္ပါ။ သူ.အလုုပ္ သူလုုပ္ပါေစ။ ကိုုယ့္အလုုပ္ ကိုုယ္လုုပ္မိဖိုု. လိုုပါ သည္။

High Profile ေတြ မေရာက္တာနဲ. အဲဒီ မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြအေၾကာင္း သတင္းမေရး တာမ်ိဳး မျဖစ္သင့္ပါ။ မဲဆႏၵနယ္ေျမတိုုင္း ေနရာတိုုင္းဟာ သူ.ဟာနဲ.သူ အေရးၾကီးပါသည္။ လူေတြ သိဖိုု. လိုုပါသည္။ ဒါကိုု သတင္းဌာနေတြက လုုပ္ေပးရမည့္ တာ၀န္ရွိပါသည္။ အခုု ေတာ့ ဘုုန္ၾကီးတပါး နယ္နင္ခံရတဲ့အေၾကာင္း ေက်ာင္းေျပာင္းရတဲ့သတင္းကေတာင္ အၾကိမ္ ၾကိမ္ အသံလႊင့္တာေတြ ေမးျမန္းတာေတြရွိခဲ့ေပမည့္ တခ်ိဳ. မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြမွာ ဘာ တခြန္းမွ ဘာအသံမွ မထြက္တာ မေရးတာေတြဟာ သိပ္ၿပီးေတာ့ ဟန္မက်လွပါ--

အခုုဆိုုရင္ မဲဆႏၵနယ္ ၄၈ ခုုမွာ ျပည္သူေတြ ဘယ္ႏွစ္ခုုေလာက္မ်ား ေကာင္းေကာင္း သိပါ သလဲ။ ၀င္ၿပိဳင္တဲ့ ပါတီ ၁၄ ခုုထဲမွာ ပါတီ ဘယ္ႏွစ္ခုုေလာက္ပဲ လူေတြ နာမည္ ၾကားဖူးပါ သလဲ။ အမတ္ေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ၿပိဳင္တဲ့သူေတြအေၾကာင္းေရာ လူေတြ ဘယ္ေလာက္ ေကာင္း ေကာင္း သိခြင့္ရရွိေနပါသလဲ---အေျဖက ရွင္းရွင္းေလးပါ--ဘာမွ မ်ားမ်ားစားစား မသိက်ပါ။ ဒီလိုုအပ္ခ်က္ကိုု ျဖည့္စည္းေပးရမယ္ အသိေပးရမည့္သူေတြဟာ သတင္းသမားေတြ၏ အလုုပ္ ပါ။ ပါတီေတြအေၾကာင္း အမတ္ေလာင္းေတြအေၾကာင္းကိုု သက္ဆိုုင္ရာ ပါတီေတြက ေျပာ တာေလာက္နဲ.မလံုုေလာက္ပါ--ဒီထက္ ပိုုၿပီး လူထုုေတြက သိဖိုု. လိုုပါသည္။ ေထာက္ျပ ယွဥ္ ျပ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျပဖိုု. လိုုပါသည္။ လူထုုေတြက မဲ ေပး မေရြးခ်ယ္ခင္မွာ လူထုုေတြဆီမွာ သတင္းအခ်က္အလက္ အမွန္အကန္ေတြ သိရွိထားဖိုု. သတင္းဌာနေတြက ကူညီရမည္ မဟုုတ္ပါလား။ ေျပာရရင္ လူထုုေတြ အလိမ္မခံရေအာင္ သတင္းေပး အသိေပး ရွင္းျပေပးရမွာ က သတင္းသမားေတြ၏ အလုုပ္ မဟုုတ္ပါလား။

ဒါေၾကာင့္ က်န္ေနေသးတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ လူထုုကိုု ပါတီေတြအေၾကာင္း မဲဆႏၵနယ္ေျမေတြ အ ေၾကာင္း အမတ္ေလာင္းေတြ၏အေၾကာင္းေတြကိုု ဖက္ေပါင္းစံုု ရႈေဒါင့္စံုုနဲ. အျမင္စံုု သေဘာ ထားစံုုေတြကိုု ေလ့လာ စံုုစမ္းၿပီး ျပည္သူေတြ သိေအာင္ အသိေပးဖိုု. သတင္းေပးဖိုု. ဘက္ လက္မႈ မရွိပဲ မွ်မွ်တတနဲ. အမွန္အတိုုင္း သတင္းေပးဖိုု. အထူး လိုုေနပါသည္။
အခုုေတာ့ သတင္းဌာနေတြဟာ Home works လုုပ္ပံုု သိပ္မရပါ။ Research and Ground work မလုုပ္ၾကပါ-- အလြယ္ရတာကိုု ဓာတ္ပံုုရိုုက္ၿပီး တင္လိုုက္တာနဲ. သတင္းျဖစ္ေနၿပီလိုု. ထင္ေနတဲ့ ပါပရဇီအဆင့္ေတြက အမ်ားၾကီးေတြ.ေနေသးပါသည္။

ကိုုယ့္အလုုပ္ကိုုယ္ တာ၀န္ ေက်ဖိုု. လိုုပါသည္။ ကိုုယ့္သိကၡာနဲ. ကိုုယ့္က်င့္၀တ္ကိုု ညီေအာင္ ထိမ္းဖိုု. လိုုပါေသးသည္။ မဟုုတ္ရင္ ၿခံ၀မွာ အေဟာက္ခံရတာ မေလးမစား အဆက္ဆံခံရတာမ်ိဳးေတြ ဒီထက္ တိုုးလာ နိုုင္ပါသည္။ ကိုုယ့္အလုုပ္ကိုု ကိုုယ္လုုပ္ၿပီး ကိုုယ့္သိကၡာကိုု ကိုုယ္ ကာကြယ္ဖိုု. လိုုပါသည္။ ။

UDP Myanmar