xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားအေပၚ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား၏အျမင္

Wednesday, October 5, 2011

ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားအေပၚ ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား၏အျမင္သမၼတၾကီးဦးသိ္န္းစိန္ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ အေျပာင္းအလဲ မ်ားစြာကို အေကာင္းဘက္သို႕ ဦးတည္ေသာအေရြ႕ျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ထင္သာျမင္သာရွိျပီး အျပဳသေဘာေဆာင္သည္မွာ အျငင္းပြားဖြယ္မရွိပါ ။အခ်ိဳ႕သံသယျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္ဦး မည္ဟု ေျပာဆိုမႈ မ်ားရွိေသာ္လည္း အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ တျဖည္းျဖည္းရုပ္လံုးေပၚ လာျပီျဖစ္၍ အဆိုပါသံသယမ်ားသည္လည္း ေလ်ာ့ပါးတန္သေလာက္ ေလ်ာ့ပါးလာ သည့္အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္ေလသည္  ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအယံုအၾကည္ကင္းမဲ့ေနရာမွ ဤမွ်ေသာအခ်ိန္တို အတြင္းတြင္ ယခုေလာက္ ယံုၾကည္မႈရရွိလာျခင္းဆိုသည္မွာ ပင္အေပါင္းလကၡဏာ သေဘာပင္ျဖစ္ျပီး သံသယရွိသူမ်ားကိုလည္း အျပစ္မတင္ထိုက္ပါေပ ။

မီဒီယာက႑လည္းပါ 

ထိုသို႕ေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မီဒီယာက႑တြင္လည္း အေရးပါေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုျပဳလုပ္လာသည္ကိုေတြ႔ခဲ့ရေပသည္  ။တင္းၾကပ္ေသာစာေပစီစစ္ေရးသည္ မထင္ရေလာက္ေအာင္ပင္ လိုက္ေလ်ာေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားျပဳလုပ္လာသည္ ။ အခ်ိဳ႕ဂ်ာနယ္မ်ားကို စီစစ္ေရးပင္မလိုေတာ့ပဲ ထုတ္ေ၀ျပီးမွ စီစစ္ေရးကို တင္ျပရသည့္အေျခအေနမ်ိဳးေရာက္လာေလ၏ ။စီစစ္ေရးသို႕ တင္ျပျပီးမွထုတ္ေ၀ခြင့္၇ေသာ ဂ်ာနယ္မ်ားႏွင့္စာမ်ားသည္လည္း အေတာ္အတန္လြတ္လပ္စြာ ေရးသားလာႏိုင္သည္ကိုေတြ႔ရေလသည္ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏လႈပ္ရွားမႈ သတင္းမ်ား ၊ သူမႏွင့္အင္တာဗ်ဳးမ်ား ၊ ေဆာင္းပါးမ်ားကို အျဖတ္အေတာက္မရွိသေလာက္ နီးပါးေဖၚျပခြင့္ရရွိလာျခင္း ၊ NLD မွဦး၀င္းတင္၏ စာအုပ္မ်ားတစ္အုပ္ျပီးတစ္အုပ္ ထုတ္ေ၀ခြင့္ရရွိလာျခင္းတို႕သည္ ထင္ရွားေသာသာဓကမ်ားျဖစ္သည္  ။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးကိုပါေ၀ဖန္လာႏိုင္

ျမစ္ဆံုဆည္ကိစၥတြင္ အစိုးရႏွင့္သေဘာထားျခင္းဆန္႕က်င္သည့္အယူအဆမ်ားကို တြင္တြင္က်ယ္ က်ယ္ ေဖၚျပခြင့္ရလာသည္ ၊ အလားတူပင္အစိုးရႏွင့္သေဘာထားမတူ ဆန္႔က်င္ဘက္ အသြင္ေဆာင္ေသာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား ၊ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပခြင့္ ရလာေလ၏ ၊ ေဖၚထုတ္ခြင့္ရလာေလ၏ ၊ ထိုကိစၥတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေဇာ္မင္း၏ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတစ္ခု တြင္  ေျဖၾကားခ်က္မွ အားနည္းသည္မ်ားကိုေကာက္ႏႈတ္ကာ အဆိုပါျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးအား ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ေ၀ဖန္သည့္သတင္းေဖၚျပခ်က္မ်ား ၊ ေဆာင္းပါးေရးသားခ်က္မ်ားကို အကန္႔အသတ္မရွိေဖၚျပလာေလ၏ ၊ေဖၚျပခြင့္လည္းရရွိလာေလ၏ ၊ အဆိုပါသတင္းေဖၚျပခ်က္မ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္ပင္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ျမစ္ဆံုေရကာတာၾကီးကို မိမိတို႕ အစိုးရလက္ထက္တြင္ ဆက္လက္တည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳပဲ ရပ္ဆိုင္ထားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတမွ ေၾကျငာရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္  ။

ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားေခါင္းေထာင္လာ 

ဆိုလိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္မွေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးလာေသာ စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းဆိုင္ရာမူမ်ားေၾကာင့္ ပုဂၢလိက မီဒီယာက႑သည္ အေတာ္ပင္တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာေလ၏ ၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာဂ်ာနယ္ အေတာ္မ်ားမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့ေလသည္ ။ ျပည္သူမ်ားလည္းသတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီသိခြင့္ရလာေလ၏ ၊ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္း ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈႏွင့္အတူ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း ကၽြဲကူးေရပါဆိုသလိုပင္ ပါလာေလ၏ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အစိုးရအၾကား ထင္ေယာင္ထင္မွား ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာသတင္းမ်ားကို သတင္းအရင္းအျမစ္မေသခ်ာပဲ ေဖၚျပလာေလ၏ ၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားၾကားသေဘာထားကြဲလြဲႏိုင္သည္မ်ားကို အထင္ႏွင့္ေရးသားမႈမ်ား အၾကားႏွင့္ေရးသားမႈမ်ား ၊ တာ၀န္ရွိသူတို႕၏ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို တစ္လြဲေကာက္ခ်က္ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ လာၾကေလ၏ ၊ လႊတ္ေတာ္တြင္းသတင္းရယူရာတြင္ အခ်ိဳ႕သတင္းမီဒီယာမ်ားက အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ၀ါရင့္ သတင္းေထာက္ၾကီးမ်ားကိုေစလႊတ္သတင္းရယူမႈမ်ိဳးရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳကေသာသတင္းမီဒီယာမ်ားကမူ လႊတ္ေတာ္ဆိုေသာအရာကို မည္သို႕အရာမွန္းမသိသူမ်ား ၊ တစ္ခါဘူးမွအေတြ႕အၾကံဳမရွိသူမ်ားကို လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ သတင္းေထာက္အျဖစ္ သတင္းယူရန္ေစလႊတ္သည္မ်ားလည္းရွိေလသည္ ။လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္အဆက္ျပတ္ခဲ့သည္မို႔ အျပစ္မတင္သာေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ဟူေသာေနရာ ကိုကား ေလးစားသမႈရွိသင့္သည္ ။

ေနာက္က်က်န္ေနေသာ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ား

ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ား ဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား ဌာနမ်ားကိုဆိုလိုပါသည္ ။ ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားက အရွိန္ႏွင့္ခ်ီတက္ေနခ်ိန္တြင္ မွန္သည္မ်ားလည္းရွိ၏ မွားသည္မ်ားလည္းရွိမည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္ ၊ ထိုအမွားအမွန္မ်ားကို ခ်ိန္ညွိရန္ balance လုပ္ရန္ တာ၀န္မွာ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ား၏ တာ၀န္သာျဖစ္သည္ ။ သတင္းမွန္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖၚျပ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ အထူးတာ၀န္ရွိလွေပသည္ ။ မီဒီယာမ်ားသည္  အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္ေနသည္မ်ား အားနည္းခ်က္မ်ားကိုေထာက္ျပရန္ ၊ ျပည္သူ႕အသံမ်ားကိုအစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားသိရွိေရးေဆာင္ရြက္ရန္ တာ၀န္ ရွိသကဲ့သို႔ အစိုးရ၏အသံကို ၊ အစိုးရ၏အခက္အခဲမ်ားကို ၊ အေျပာလြယ္သေလာက္ အလုပ္ခက္ေနပံုမ်ားကို  အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတြင္ အစိုးရ၏ ရႈေထာင့္မွ အျမင္ကို ျပည္သူမ်ားသိရွိရန္ လည္းတာ၀န္ရွိလွေပသည္ ။ထိုတာ၀န္ကိုအဓိကယူရမည့္သူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ားပင္ ျဖစ္ေလသည္ ။ဤသို႔ဆိုလိုက္သျဖင့္ အစိုးရ၏ အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ား ၊ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား ၊ ကုန္သြယ္ေရး ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား ၊ စစ္ေရးဆိုင္ရာလွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား  ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ေဖၚျပေပးရ မည္ဟုမဆိုလိုပါ ၊ ျပည္သူလူထုသိသင့္သိထိုက္သည့္အပိုင္းမ်ားကိုသာ ဆိုလိုပါသည္ ။
အားမနာတမ္းေျပာရပါလွ်င္ 

ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာမ်ား၏ အားနည္းေနေသာအပိုင္းမ်ားကို အားမနာတမ္း ေဖၚျပရမည္ဆိုပါလွ်င္ အမ်ားအျပားပင္ရွိမည္ထင္ပါသည္ ထိုအမ်ားအျပားထဲမွ ကၽြႏ္ုပ္ကဲ့သို႕ လူျပိန္းမ်ားပင္ ျမင္ေနရေသာ အခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ထုတ္ႏႈတ္ေရးသားတင္ျပရေသာ္ ...


( ၁ ) ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းဌာနမ်ားအားလံုးလိုလိုသည္ သတင္း Website မ်ားမရွိၾကပါ ၊ ကမၻာေပၚတြင္ သတင္း  အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမရွိေသာ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းဌာနဟူ၍ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံတည္းသာ ရွိမည္ထင္ပါသည္ ။


( ၂ ) ျပည္တြင္းသတင္းေထာက္ကြန္ယက္ ပီပီျပင္ျပင္မရွိပါ ။ ( ျပန္/ဆက္ရံုးမ်ား ျမိဳ႕မ်ားတြင္ရွိေသာ္လည္း ၊ရုပ္ျမင္သံၾကား ျပသျခင္း ၊ အခါအားေလွ်ာ္စြာ နံရံကပ္စာေစာင္မ်ား ကပ္ျခင္း ၊ ျပည္တြင္းထုတ္သတင္းစာႏွင့္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ားမွ ရေသာဂ်ာနယ္မ်ားအား ရံုးေဘးရွိအေဆာင္ထဲတြင္ထားကာ လာေရာက္ဖတ္ရႈလိုက ဖတ္ရႈႏိုင္ျခင္း ၊ သတင္းစာကိုယ္စားလွယ္လုပ္ျခင္းမ်ား ၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လုပ္ေသာ မိဘဆရာ အစည္းေ၀းသတင္းမ်ားထည့္ေပးျခင္း ၊ စည္ပင္မွလမ္းျပင္ေနသည္မ်ားထည့္ေပးျခင္း မ်ားသာ ေတြ႔ေနရ ပါသည္ )

( ၃  )  ျပည္ပသတင္းေထာက္ကြန္ယက္မရွိပါ ။


( ၄ ) သတင္းရယူမႈႏွင့္ သတင္းျဖန္႔ခ်ိမႈ ၊ ေရးသားမႈ ႏွင့္ေဖၚျပမႈ တို႔သည္ အလြန္အမင္းရံုးဆန္ေနပါသည္ ။ပံုေသဆန္လြန္းေနပါသည္ ။( ဥပမာ - ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးတစ္ဦးက သက္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီးဌာန၏ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို စစ္ေဆးသည္ဆိုပါစို႔ ပထမအပိုဒ္တြင္ အဆိုပါ၀န္ၾကီးဘယ္အခ်ိန္မွာေရာက္လာပံု သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမည္သူမည္၀ါမ်ားက ၾကိဳဆိုၾကပံု ကိုေဖၚျပ၏ ျပီးလွ်င္၀န္ၾကီးကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္းတင္ျပ၏ ျပီးလ်င္ ၀န္ၾကီးက သတ္မွတ္ရက္အမီျပီးစီးေအာင္ ေဆာက္ရြက္ေရးႏွင့္ လိုအပ္သည္မ်ားလမ္းညႊန္ကာ ျပန္လည္ ထြက္ခြာသြားသည္ ဆိုကာ ေဖၚျပေလ့ရွိသည္ ။ ျပည္သူသိခ်င္ေသာအေၾကာင္းအရာ အဘယ္မွာနည္း )


( ၅ ) ျပည္သူလူထု အထူးစိတ္၀င္စားေနသည့္ Current News မ်ားကိုေဖၚျပျခင္းမျပဳပဲ အစိုးရအဖြဲ႔၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ကိုသာ အေလးေပးေဖၚျပေနသည္ကိုေတြ႕ရပါသည္ ။


( ၆ )ျပည္သူလူထုအေပၚၾသဇာရွိေသာ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပညာရွင္မ်ား ၏ပညာေပး  ေဆာင္း ပါးေဖၚျပခ်က္မ်ား ၊ အင္တာဗ်ဳးမ်ား မေတြ႔ဘူးပါ ၊ မည္သူမည္၀ါမွန္းမသိသူမ်ားက ျမန္မာျပည္သား ၊ ျပည္ခ်စ္သား ၊ ျမစ္ဆံုသား ၊ ဆရာ၀န္တစ္ဦး ၊ အျငိမ္းစားသံအမတ္ၾကီးတစ္ဦး စသည္ျဖင့္ ေရးသားမႈမ်ားကိုသာေတြ႔ေနရပါသည္ ။ မည္သူေျပာေနမွန္းမသိေသာ စကားမ်ားကို နားေထာင္လိုသူ ဖတ္ရႈလိုသူ အဘယ္မွာ ရွိပါမည္နည္း ။ဖတ္ရႈသည္ထားဦးေတာ့ အဘယ္မွာယံုၾကည္မႈရွိႏိုင္ပါမည္နည္း ။

ေျပာလွ်င္ကုန္မည္မထင္ပါ ။ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနတြင္ ၀ါရင့္ ပညာရွင္ၾကီးမ်ား နည္းပညာအတတ္ပညာဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ၾကသူမ်ားမရွိမဟုတ္ ရွိၾကမည္သာျဖစ္ပါသည္ ၊ ထိုသူတို႕သည္လည္း သူတို႕၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျပသႏိုင္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈ မ်ိဳးကိုေစာင့္ဆိုင္းေနၾကမည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္ ။


ကမၻာၾကည့္ ၾကည္႕ေသာ္

ကမၻာတစ္လႊားနာမည္ေက်ာ္ၾကားလွေသာ သတင္းဌာနၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ BBC, VOA , CNN အစရွိေသာသတင္းဌာနၾကီးမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံတို႕၏ အစိုးရအာေဘာ္သတင္းဌာန မ်ားျဖစ္ေလသည္ ။ ထိုသတင္းဌာနၾကီးမ်ားကို ထိုႏိုင္ငံတို႕၏ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ပညာသားပါပါ ခ်ဳပ္ကိုင္ ထားၾကသည္ကို သတင္းစိတ္၀င္စားသူတိုင္းသိၾကေလသည္ ။ ထို႕အျပင္ ေဒသတြင္း ရွိ NHK , ဆင္ဟြာ အစရွိေသာ သတင္းဌာနမ်ားသည္လည္း သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံအသီးသီး၏ ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းဌာနမ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္ ။ မည္သို႕ပင္ဆိုေစကာမူ ထိုသတင္းဌာနမ်ား၏ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကို တစ္ကမၻာလံုးက ကိုးကားေဖၚျပေနၾကသည္ကို ၾကည့္ျဖင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းဌာနမ်ား၏ အေရးပါမႈကိုမွန္းဆ၍ ရႏိုင္ေလသည္ ။


သတင္းစစ္မ်က္ႏွာ 


စတုတၳမ႑ိုင္ဟုဆိုကာ အလိမၼာသံုး၍ ေျပာဆိုေနၾကေသာ္လည္း မီဒီယာက႑သည္ စစ္မ်က္ႏွာ တစ္ခုသာလွ်င္ျဖစ္သည္ ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္အင္အားရွိရန္လိုသကဲ့သို႔ မီဒီယာအင္အားရွိရန္လည္း အထူးပင္လိုအပ္လွေၾကာင္းကို စစ္ဘက္တြင္ အဆင့္ျမင့္တာ၀န္မ်ားယူခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံတာ္အၾကီး အကဲမ်ား မသိမဟုတ္ သိရွိၾကမည္သာ ျဖစ္ေလသည္ ။ အျခားေသာအေၾကာင္းေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ေနာက္က်ေနခဲ့သည္ဆိုပါမူ ယခုအခ်ိန္တြင္ မီဒီယာစစ္မ်က္ႏွာအတြက္ အင္အားေတာင့္တင္းေသာ စစ္သည္ေတာ္မ်ားျဖင့္ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ အခ်ိန္အခါ ၾကေရာက္ေနျပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ။


ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား