xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ကမၻာ့အဂတိ လိုက္စားမႈအဆင့္ ၃ ေနရာ ျမန္မာအားသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဘက္လိုက္ဆံုးျဖတ္မႈဟု သမၼတအႀကံေပးဆို

Wednesday, December 14, 2011

ကမၻာ့အဂတိ လိုက္စားမႈအဆင့္ ၃ ေနရာ ျမန္မာအားသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဘက္လိုက္ဆံုးျဖတ္မႈဟု သမၼတအႀကံေပးဆို

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁ဝ
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း အဂတိလိုက္စားမႈ အျမင့္မားဆံုးႏုိင္ငံမ်ားစာရင္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အဂတိလိုက္စားမႈ အျမင့္မားဆံုးေလးႏုိင္ငံအနက္ တတိယေနရာ၌ရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာအဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕ (Transparency  International)၏ ေဖာ္ျပခ်က္မွႏိုင္ငံေရးအရ ဘက္လိုက္ဆံုးျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည္ ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအႀကံေပး ဦးကိုကိုလိႈင္က ေျပာသည္။


”ဒီထုတ္ျပန္ခ်က္က ႏုိင္ငံေရး အရ ဘက္လိုက္မႈေတြရွိတယ္လို႔ ထင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ေတြ ဆာေဗးလုပ္တဲ့ဟာက ဘယ္လိုအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ လုပ္ လဲဆိုတာ ေဖာ္မျပထားဘူး။ ဒီလို ေျပာတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာ အဂတိလုိက္စားမႈ ျပႆနာ မရွိဘူးလို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ဆိုးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြ လည္း အမ်ားႀကီး ရွိတာပဲ။ ဥပမာ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာဆိုရင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလ်ံနဲ႔ခ်ီၿပီး အဂတိလိုက္ စားမႈေတြရွိေပမယ့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဲဒီေလာက္ မဆိုးဘူး။ အခု လည္း အစိုးရသစ္လက္ထက္မွာ ဟိုးအရင္ကတည္းကရွိခဲ့တဲ့ ဒီျပႆနာကို ပေပ်ာက္သြားေအာင္ လုပ္ေနၿပီ။ လက္ရွိအစိုးရအေနနဲ႔က အေျပာင္းအလဲေတြ အမ်ားႀကီးကို အခ်ိန္တိုအတြင္း လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ လတ္တေလာအေနနဲ႔ ဒီအဂတိလိုက္စားမႈျပႆနာကို လံုးဝခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားေအာင္ေတာ့ မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးဘူး။ ဒါေပမဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈေတြ မျဖစ္ေအာင္ စီးပြားေရးပိုင္းမွာ ပြင့္လင္းျမင္သာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အျပင္ တစ္ဖက္ကလည္း အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို ဝန္ႀကီးဌာနေတြ အလိုက္ အေရးယူအျပစ္ေပးမႈေတြ စတင္ေနပါၿပီ။ ဒါ့အျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈေတြကို ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ တိုင္ၾကားႏုိင္ေအာင္ ႐ံုးဌာနေတြမွာ တိုင္ၾကားစာေတြကို လက္ခံ ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ အျပင္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မတီကို  ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဒီကိစၥကို အေရးယူ ေျဖ ရွင္းေနပါၿပီ” ဟု ဆိုသည္။


အကယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ား၏ စားဝတ္ ေနေရးေျပလည္ေစမႈကို အဓိကဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးကလည္း ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ား၏ လစာႏႈန္းထားမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး မၾကာမီအေကာင္အထည္ ေပၚလာဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ အလားတူ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ အစိုးရသီးသန္႔ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္၍မရဘဲ ျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မွသာ တိုက္ဖ်က္မႈ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။


ထိုအဖြဲ႕သည္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ကမၻာ့ ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ အဂတိ လိုက္စားမႈ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာတိုးတက္မႈမ်ား အား စာရင္းေကာက္ယူ၍ စစ္တမ္းမ်ား ထုတ္ေဝလ်က္ရွိေသာအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ၄င္းအဖြဲ႕မွ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကို ေဖာ္ျပရာ၌ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြအား တစ္ဦးခ်င္း ကိုယ္ က်ိဳးအတြက္ အလြဲသံုး၊ ႐ံုးဌာနမ်ား၌ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ ႏိုင္ငံတကာမွ လွဴဒါန္းေငြမ်ားအေပၚ အလြဲသံုးမႈစသည့္ အခ်က္မ်ားေပၚ အေျခခံ၍ စစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၈၃ ႏုိင္ငံ၏အဂတိလိုက္ စားမႈညႊန္ကိန္းမ်ားအား ရမွတ္ ဝ ႏွင့္ ၁ဝ အၾကား သတ္မွတ္ထားကာ ရမွတ္ ဝ ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အဂတိ လိုက္စားမႈ အျမင့္မားဆံုးႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္၍ ရမွတ္ ၁ဝ မွတ္ရရွိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ အဂတိလိုက္စားမႈအ နည္းဆံုးႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။


ထိုညႊန္ကိန္းပါရမွတ္မ်ားအရ အဂတိလိုက္စားမႈ အကင္းရွင္းဆံုးႏုိင္ငံမ်ားအျဖစ္ နယူးဇီလန္၊ ဒိန္းမတ္ႏွင့္ ဖင္လန္ႏုိင္ငံတို႔အား ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခံရၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈ အျမင့္မားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ဆိုမာလီယာႏိုင္ငံက ပထမ၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက ဒုတိယ ျမန္မာႏုိင္ငံက တတိယေနရာ၌ ရပ္တည္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ေသာအစီရင္ခံစာ အရ သိရသည္။

Popular News