xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ဒီမိုကေရစီစိတ္ထား

Sunday, December 11, 2011

ဒီမိုကေရစီစိတ္ထားေရပန္းအစားဆံုးစကားလံုး 
 
ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းတြင္ အသံုးအမ်ားဆံုးစကားကို ေျပာပါဆိုလွ်င္ "  ဒီမိုကေရစီ " ဆိုေသာ စကားလံုးပင္ ျဖစ္ေလသည္ ။ဆင္းရဲသူေရာ ခ်မ္းသာသူေရာ ၊ ေတာမွာေနၾကသူမ်ားေရာျမိဳ႕မွာေနၾက သူမ်ားေရာ ၊ ပညာအေျခခံနည္းသူမ်ားေရာ ၊ ပညာအေျခခံေကာင္းၾကသူမ်ားေရာ အားလံုး ၏ ႏႈတ္ဖ်ားတြင္ ထိုစကားလံုးသည္ အလြန္ပင္ေရပန္းစားလွေပသည္ ။


တူညီေသာအသိ

သို႕ရာတြင္ ထို ဒီမိုကေရစီဟူေသာ စကားလံုး၏ နက္ရႈိင္း၍ က်ယ္၀န္းလွေသာအနက္ကိုမူ ပညာအေျခခံေပၚတြင္မူတည္၍၄င္း ၊ ေနထိုင္ေသာလူမႈပတ္၀န္းက်င္ေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ၄င္း သိမႈအရာတြင္ ကြာျခားၾကပါသည္ ။အမ်ားအားျဖင့္ တူညီစြာသိၾကသည္မွာ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒအရိပ္ေအာက္တြင္ ေအးခ်မ္းစြာျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို ၊  ေနထိုင္ ၊ လုပ္ကိုင္ သြားလာ ႏိုင္ျခင္း တို႕သည္ ဒီမိုကေရစီ၏အႏွစ္သာရျဖစ္သည္ ဟူေသာ ေယဘူယ် အသိပင္ ျဖစ္ေလသည္ ။

သေဘာထားကြဲလြဲသည္မွာသဘာ၀က်

လူသားတို႕သည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး သံသရာတစ္ေလွ်ာက္ သယ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ အထံုဗီဇခ်င္း မတူ ၊ ဥာဥ္စ႐ိုက္ခ်င္း မတူ၊ ၀ါသနာခ်င္းမတူ၊ ပစၥဳပၸန္ဘ၀တြင္လည္း က်င္လည္က်က္စားရာ ပတ္၀န္းက်င္အေျခခံလည္းမတူ ၾကသည္ျဖစ္ရာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေပၚတြင္ ခ်ဥ္းကပ္ပံုခ်င္း ၊ ႐ႈျမင္သံုးသပ္ ပံုခ်င္း ျခားနားေသာအခါ ယင္းအေၾကာင္းအရာေပၚ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈခ်င္းလည္း မတူ ၊ သေဘာထားပံုခ်င္းလည္း မတူ ၊ အယူအဆခ်င္းလည္း မတူေတာ့ေပ ။သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနၾကသည္မွာ သဘာ၀က်ေသာ ကိစၥသာျဖစ္ေလသည္ ။

ဒီမိုကေရစီစိတ္ထား

ဒီမိုကေရစီစိတ္ထားဆိုသည္မွာ အထက္တြင္ဆိုခဲ့သကဲ့သို႔ အျမင္သေဘာထားမတူ ၊ ကြဲလြဲၾကသူမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္ရာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အမ်ားစုသေဘာတူရာဘက္သို႔  က်န္အနည္းစုက ၾကည္ျဖဴစြာလိုက္ပါ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ စိတ္ထားမ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္ ။ ငါႏွင့္သေဘာထားမတူ ငါ့ရန္သူဟူေသာ စိတ္ထားမ်ိဳးကို ဒီမိုကေရစီႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ထားလည္းမထားအပ္ ၊ ရွိလည္းမရွိအပ္ေပ ။

မင္းသားလြင္မိုး ဥပမာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံတြင္မူ ထိုစိတ္ထားမ်ိဳးထားႏိုင္သူ အေတာ္အတန္ပင္နည္းေနေသးေၾကာင္း မင္းသားလြင္မိုး၏ ျဖစ္ရပ္တြင္ ထင္ထင္ ရွားရွားေတြ႕ႏိုင္ပါသည္ ။ ျပီးခဲ့သည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မင္းသားလြင္မိုးသည္ ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေဌးျမင့္ကို မဲေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူ၏သေဘာထားကို ေမးျမန္းခန္းတစ္ခုတြင္ ထုတ္ေဖၚေၾကျငာခဲ့သည္ ။ ထိုသည္မွာ မင္းသားလြင္မိုး၏ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးျဖစ္သည္ ။ သူသည္ၾကံခိုင္ေရးပါတီ ကိုေပးေပး ၊အတိုက္အခံပါတီကိုေပးေပး သူ႕အခြင့္အေရးသာျဖစ္သည္ ။ မိမိကလည္းမိမိၾကိဳက္သည့္ပါတီကို မဲေပးလိုက္ရန္သာ ျဖစ္သည္။

ဒါကေတာ့ ၿမိတ္သြားၿပီး ႀကံ့ဖြံ႔ ကို မဲထည့္တဲ့ လြင္မိုး  ဆိုျပီးေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ဧရာ၀တီဘေလာ့မွာလြင္မိုးမုန္းတီးေရး သတင္းေဖၚျပထားတာပါ

ေနာက္ဆံုးဘယ္လို အေျဖထြက္မလဲ ၾကံခိုင္ေရးကႏိုင္ရင္ ၾကံ႕ခိုင္ေရးဘက္ကို အတိုက္အခံတို႕က ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴလိုက္ ၊ အတိုက္အခံတို႕ကအႏိုင္ရလွ်င္လည္း အတိုက္အခံတို႔ေနာက္ ၾကံ႕ခိုင္ေရးတို႕က ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ လိုက္ ၾကရန္သာရွိေလသည္ ။ ျမန္မာတို႔သည္ကား ထိုသို႕မဟုတ္ လြင္မိုးက ၾကံ႕ခိုင္ေရးကို မဲေပးမည္ဟု သေဘာထားထုတ္ျပန္လိုက္သည္ႏွင့္ အတိုက္အခံတို႕က အမုန္းပြားၾကေလေတာ့သည္ ၊ အတိုက္အခံမီဒီယာတို႔က ၾကံ႕ဖြတ္လြင္မိုး ဟုအမည္တပ္ကာ အမ်ားကမုန္းလာေစရန္ပါ တိုက္တြန္းၾကေလေတာ့သည္ ။ထိုအမုန္းစိတ္ကို ထိုစဥ္ကတြင္သာ မဟုတ္ အခုအခ်ိန္ထိ သယ္ေဆာင္လာၾကေလသည္ ။ 


ဒါကေတာ့ မေန႕တစ္ေန႕ကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ လြင္မိုးလာေတြ႕ေတာ့ ဟိုတုန္းကအမုန္းေတြကို ဒီေန႔အထိသယ္လာတာကို အတိုက္အခံ ဘေလာ့တစ္ခုမွာ ျမင္ရတာပါ

ထိုစိတ္ထားမ်ိဳးရွိသူတို႕က ဒီမိုကေရစီဘက္ေတာ္သားမ်ား ဟုကိုယ့္ကိုကိုယ္ အမည္တပ္ ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ေရွ႕တန္းမွေနရာ ယူေနၾကေပရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေ၀းေနဦးမည္သာ ျဖစ္ေေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳရမလို ျဖစ္ေနပါသည္ ။


အေမရိကန္တို႕စိတ္ထား

ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုးရာတြင္ စံနမူနာထားၾကေသာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပီးခဲ့ေသာ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လက္ရွိသမၼတ မစၥတာ အိုဘားမားႏွင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ မစၥစ္ ဟီလာရီကလင္တန္ တို႕သည္ ျပိဳင္ဘက္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကေလသည္ ။ သူထင္ကိုယ္ထင္ ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကေလသည္ ။ အျပန္အလွန္စကားစစ္ထိုးခဲ့ၾကေလသည္။

သူတို႔မ်ားက်ေတာ့လည္း စိတ္ထားတတ္လြန္းလို႕ခက္ေနတယ္

ေနာက္ဆံုးတြင္ မစၥတာအိုဘားမားက အႏိုင္ရသြားေသာအခါတြင္လည္း ႏွစ္ဦးသား အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ခုတည္းတြင္ ဟန္ခ်က္ညီစြာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည္ကို ေတြ႕က်ရေပမည္ ။ ျမန္မာတို႔၏ အထက္ေဖၚျပပါ စိတ္ထားႏွင့္ဆိုလွ်င္ကား ခက္ေခ်ျပီ မဟုတ္ပါလား ။

 လူအမ်ိဳးမ်ိဳးစိတ္အေထြေထြ မတူကြဲျပားေနတာကိုက သဘာဝက်ေနတဲ့ေလာကၾကီးမွာ -

သေဘာထားမတူ ၊ ကြဲျပားတိုင္းသာ အမုန္း မ်က္မာန္ ပြားေနပါရင္ ခ်စ္ျခင္းဘယ္မွာရွိပါေတာ့မလဲ 


သေဘာထားမတူ ကြဲျပားတိုင္းသာ စိတ္၀မ္းေထြေထြကြဲေနပါရင္ စည္းလံုးဘယ္မွာ ရွိပါေတာ့မလဲ 


သေဘာထားမတူ ကြဲျပားတိုင္းသာ ျပိဳကြဲ ယိုင္လဲေနပါရင္ ခိုင္ျမဲဘယ္မွာ ရွိႏိုင္ပါေတာ့မလဲ 


သေလာထားမတူ ကြဲျပားတိုင္းသာ တိုက္ပြဲ၀င္ေနၾကပါရင္ စစ္မက္ဘယ္မွာ ရပ္ပါေတာ့မလဲဗ်ာ.......

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား