xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ

Wednesday, December 21, 2011

၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက အစုိးရသို႔  ေပးေဆာင္ရေသာ ၀င္ေငြခြန္ကို လာမည့္ ဇန္န၀ါရီ ၁ ရက္မွစတင္၍ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလုိက္ သည့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕၏ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၅၇/၂၀၁၁ ကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ ေန႔စြဲျဖင့္ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသည္ ။