xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: လြပ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေၾကျငာျပီ

Monday, January 2, 2012

လြပ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေၾကျငာျပီ

လြတ္လပ္ေရးေန႕အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္ေသာ အစုိးရလက္ထက္တြင္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ကုိ ႏုိင္ငံပုိင္ရုပ္သံလုိင္းမ်ားတြင္ ယေန႕ ညေန၄နာရီ က ေၾကျငာသြားပါသည္။ အဆိုပါလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေနာက္ဆက္တြဲသတင္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ေဖာ္ျပ သြားပါမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္ ။
Update ( 1 )
၆၄ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အား ၾကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ အမိန္ေၾကျငာစာအမွတ္ ၂/၂၀၁၂ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အရ  ေသဒဏ္က်ခံရသူမ်ား အား ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ တစ္ကၽြန္း (ႏွစ္အကန္႕အသက္မရွိ) သုိ႕လည္းေကာင္း ၊ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၃၀ အထက္ က်ခံေနရသူမ်ား (ႏွစ္အကန္႔အသတ္မရွိႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္မပါ) အား ႏွစ္ ၃၀သုိ႕လည္းေကာင္း၊ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၂၀ မွ ႏွစ္ ၃၀ အထိ က်ခံေနရသူမ်ားအား ႏွစ္ ၂၀၊ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀ ေအာက္ က်ခံေနရသူမ်ားအား ယင္းတို႔ က်ခံေနရသည့္ ေထာင္ဒဏ္၏ ေလးပံုတစ္ပံုကို လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္ ။
အဆိုပါလြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အရ အၾကံဳး၀င္သူမ်ားထဲတြင္ အမ်ားစိတ္၀င္စားသူမ်ား ပါရွိမႈအေျခအေနအား သိရွိရပါက ဆက္လက္ေဖၚျပေပးသြားပါမည္ ။