xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ရန္ကုန္ေလဆိပ္ တိုးခ်ဲ႕ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ အျခား အေထာက္အပံ့မ်ား ဂ်ပန္ ျပန္ေပးေတာ့မည္

Wednesday, January 18, 2012

ရန္ကုန္ေလဆိပ္ တိုးခ်ဲ႕ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ အျခား အေထာက္အပံ့မ်ား ဂ်ပန္ ျပန္ေပးေတာ့မည္

ျမန္မာႏွင့္ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီးမ်ား ( Photo - AFP )

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဘက္မွ ၂၅ ႏွစ္ၾကာ ရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ေသာ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ တုိးခ်ဲ႕ေရးစီမံကိန္း အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ရပ္တန္႔ထားခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေထာက္အပ႔ံႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားမွာ မၾကာမီ ျပန္လည္သက္ဝင္လာဖြယ္ရိွေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Mr.Koizumi Toshiaki ကေျပာသည္။

၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွစ၍ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံ ေခ်းေငြ အကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ ရြက္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာေလဆိပ္ တုိးခ်ဲ႕ေရး စီမံ ကိန္းမွာ လုပ္ငန္းမၿပီးျပတ္ေသးမီ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ရသည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္း ကို ၁၉၈၁ တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ ဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေခ်း ေငြပမာဏ လက္က်န္မွာ အေမရိ ကန္ေဒၚလာသန္း ၂ဝဝ ရိွခဲ့သည့္ အနက္ ဆက္လက္အကူအညီေပး ေရးကို ပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးဥာဏ္ထြန္း ေအာင္က ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ၄င္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ 
 
၏ ''သူတို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့တာ သံုး ခုေပါ့။ ေလဆိပ္စီမံကိန္း၊ သဘာ ဝေဘးအႏၲရာယ္ အတြက္ တိတိ က်က် ႀကိဳတင္သတိေပး ထုတ္ျပန္ႏုိင္ဖို႔မုန္တုိင္းျပ ေရဒါေျခာက္လံုးကို ကြန္ရက္စနစ္ လွဴဒါန္း တပ္ဆင္ဖို႔နဲ႔ ဧရာဝတီ၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေၾကာင္း တစ္ ေလွ်ာက္ ေရလမ္းေၾကာင္း ထိန္း သိမ္းေရးအတြက္ ကြၽမ္းက်င္ပညာ ရွင္မ်ား လႊတ္ေပးဖို႔ေတြပါ။ အခုက ဂ်ပန္ဘက္မွာ ဒါကို အဆင့္ဆင့္ တင္ျပၿပီး ေဆြးေႏြးေနပါၿပီ။ လာ မယ့္ရက္ပိုင္းမွာ အေကာင္အထည္ ေပၚလာဖို႔ရိွပါတယ္'' ဟု အထက္ပါ ဂ်ပန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေန သည့္ စြမ္းအင္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အႀကီးအကဲ ျဖစ္သူက ဇန္နဝါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေန အရ ႏွစ္စဥ္ ေထာက္ ပံ့ေပးေနေသာ ႏုိင္ငံရပ္ ျခား ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အေထာက္ အပံ့ ODA အား ပိုမိုတုိးျမႇင့္ ေထာက္ပံ့ ေပးရန္ႏွင့္ အျခားေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ အကူအညီေပးရန္ ရိွေၾကာင္းလည္း Mr.Koizumi က ဇန္နဝါရီလ ၁၁ ရက္တြင္ ျပည္တြင္း မီဒီယာ အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုစဥ္ က ေျပာခဲ့သည္။

''တကယ္ေတာ့ ျမန္မာကို ေပးေနတဲ့ ODA ေဒၚလာ သန္း ၃ဝ ဆုိတာ တျခားႏုိင္ငံ ေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ နည္းပါတယ္။ ဒါကို တုိးျမႇင့္ေပး လိုက္လို႔ အေနအထားေျပာင္း လာမယ့္ အေျခအေနရိွရင္ ျမႇင့္ေပးမွာပါ။ အရင္ကေငြ က်န္တာကတစ္ပိုင္းထား ပါ။ အခုဆုိ ဂ်ပန္က ကုမၸဏီေတြ ေပါင္းၿပီး စြမ္းအင္နဲ႔ ခရီးသြားက႑ ေတြအတြက္ ေငြေခ်းေပးဖို႔ ရိွေန ပါတယ္။ အဓိကအေရးႀကီးတာက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ ပူးေပါင္းကူညီ တဲ့အခါ ပူးေပါင္း ကူညီလို႔ရတဲ့ အပိုင္းကို ဖန္တီးေပးႏုိင္ဖို႔ လုိပါ တယ္''ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။
၄င္းအျပင္ ODA သာမက ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ JABIC ဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိ က ဘဏ္မ်ား မွာ ျမန္ မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံ၍ အကူအညီေပးရန္ အစီအစဥ္မ်ား ရိွၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အဆင္ေျပႏိုင္မည့္ အေျခအေနႏွင့္ ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ လုပ္ကိုင္ ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆုိ သည္။

''ဗီယက္နမ္ဆို ဘဏ္ေခ်းေငြ နဲ႔ လုပ္ေနတာပါ။ အင္ဒိုနီးရွားဆုိ လည္း ODA ကို တိုးတုိးၿပီး ေပးေန တာ ႏွစ္ ေတြၾကာပါၿပီ။ အဓိက ကေတာ့ ဂ်ပန္က သယံဇာတ မထြက္ တဲ့အတြက္ အကုန္ဝယ္သံုး ေနရတယ္။ အဲဒီအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေရနံတို႔၊ ဂက္စ္ တုိ႔ကို ျပန္ဝယ္ခ်င္တယ္။ ဒါက အျပန္အလွန္ လက္ တဲြလုပ္ရမယ့္ ကိစၥပါ'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ သဘာဝ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္ဝ သည့္ ႏုိင္ ငံျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ႏိုင္ငံ၏ သယံဇာတ မည္မွ်ရိွသည္၊ မည္သည့္ ေနရာ၌ ရိွသည္ စသည့္ နည္းပညာ အခ်က္ အလက္ ေကာက္ယူ စုေဆာင္းရာ တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ကူညီလိုၿပီး ၄င္း တို႔အား ျပည္ပ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ဝင္ေငြ အျမန္ဆံုး ရရိွႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၄င္းက အႀကံေပးသည္။

''ဒါကို ဝန္ႀကီးနဲ႔ ေတြ႕တုန္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သူကလည္း သမၼတ ကုိ တင္ျပေပးပါမယ္ေပါ့။ ေနာက္ အေရးႀကီးတဲ့ လွ်ပ္စစ္က႑။ ဒီမွာ စက္႐ုံ အလုပ္႐ုံေတြ ဝင္လာေတာ့ မယ္ေလ။ အဲဒီ့အတြက္လည္း အကူ အညီေပးဖို႔ Plan ခ်ၿပီး အမ်ားႀကီး စဥ္းစားထားပါတယ္'' ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ယင္းေဆြးေႏြးမႈ မ်ားအရ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြက္ ေခ်းေငြႏွင့္ အကူအညီ မ်ား ေပးေရးမွာ ၄င္းတို႔ လိုအပ္ေန သည့္ စြမ္းအင္ သယံဇာတမ်ား ဝယ္ ယူရရိွမည့္ အေပၚ မူတည္မႈ ရိွ မရိွ ေပၚျပဴလာနယူးစ္မွ ေမးျမန္းခဲ့ ရာ ၄င္းက ''မျဖစ္မေန ေရာင္းရ မယ္လို႔ သတ္မွတ္မထားပါဘူး။ ႏွစ္ ဖက္အက်ဳိးရိွမယ့္ Win-Win Situation ျဖစ္ေအာင္ လုပ္သြားပါ မယ္''ဟု ေျဖခဲ့သည္။

လက္ရိွ ႏုိင္ငံေရး အခင္း အက်င္းအရ အေမရိကန္၏ မိတ္ ဘက္ျဖစ္သည့္ အာရွမွ ဂ်ပန္၊ အဂၤ လန္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေသာ ၾသစေၾတး လ်၊ ဥေရာပ EU ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ေနာ္ေဝႏွင့္ ျပင္သစ္တုိ႔မွ ျမန္မာ ႏိုင္ ငံႏွင့္ စီးပြားေရး အရ ဆက္ဆံမႈ အသြင္ေျပာင္းလဲလာျခင္းသည္ ျမန္ မာႏုိင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔ ထားရိွမႈ မၾကာမီ ေျဖေလွ်ာ့႐ုပ္သိမ္း ႏုိင္မည့္ အလားအလာ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးကြၽမ္းက်င္သူ အခ်ဳိ႕က သံုးသပ္သည္။

ေအာင္ခြန္းဆက္ ( ေပၚျပဴလာ သတင္းဂ်ာနယ္ )