xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ လုံျခံဳေရး ဆိုင္ရာ အထူးျခားဆုံးမ်ား

Friday, January 6, 2012

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ လုံျခံဳေရး ဆိုင္ရာ အထူးျခားဆုံးမ်ား

သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာလုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ အထူးျခားဆုံးမ်ားကို The Hacker News မွ Hacking Award အျဖစ္ ႏွစ္စဥ္ သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ၂ဝ၁၁ အတြင္း အထူးျခားဆုံးဟု သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားကို  ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခဲ့သည္။
 
 
1.   ၂ဝ၁၁ အတြက္ Person of the Year အျဖစ္ ဝီကီလိခ္စ္ တည္ေထာင္သူ ဂ်ဴလီယန္ အက္ဆင္းအား သတ္မွတ္ပါသည္။
အသက္ ၃၉ ႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ ပိန္ပိန္ပါးပါး၊ အသားျဖဴေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ဟက္ကာသည္ ကမၻာကုိ တုန္လႈပ္ ေစခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ကို ဝီကီလိခ္စ္ ၏ ႏွစ္ဟုပင္ ေျပာစမွတ္ ျဖစ္ခဲ့၏။ ‘ဝီကီလိခ္စ္၏ အသက္ဝိညာဥ္၊ တည္ေထာင္သူ၊ ဝီကီလိခ္စ္၏ ဒႆန အရင္းအျမစ္၊ ေျပာေရးဆို ခြင့္ရွိသူ၊ မူရင္း ပ႐ိုဂရမ္မာ၊ စည္း႐ုံးေရးမွဴး၊ ေငြေၾကး စိုက္ထုတ္သူႏွင့္ ဝီကီလိခ္စ္ ႏွင့္ပတ္သက္ သမွ် တာဝန္ရွိသူ’ဟု သူ႔ကိုယ္သူ ရဲဝံ့စြာ ေၾကညာခဲ့သည္။ ဝီကီလိခ္စ္သည္ ၂ဝ၁၁၊ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ၅ ႏွစ္သား ျဖစ္ခဲ့၏။ ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ကမၻာသားမ်ား အတြက္ ထူးျခားစြာ စြမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ဝီကီလိခ္စ္အား The Hacker News က လိုအပ္သမွ် ပံ့ပိုး ကူညီရန္ အသင့္ ရွိသည္ဆို၏။

 
2. ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ Best Hacking Group အျဖစ္ Hacking Group တို႔အား သတ္မွတ္ပါသည္။
ANONYMOUS တို႔သည္ အမွန္အားျဖင့္မူ အဖြဲ႔အစည္း မဟုတ္။ ေခါင္းေဆာင္ မရွိ။ ဂု႐ု မရွိ။ အတိုင္ပင္ခံ မရွိ။ မူဝါဒ ေရးဆြဲသူ မရွိ။ သို႔ေသာ္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္မႈမ်ား မရွိဘဲ နည္းပညာသမားမ်ား ပီသစြာပင္ အားလုံး အခ်က္က်က် အခ်ိတ္အဆက္ မိမိ လႈပ္ရွားၾကရာတြင္ ကမၻာေက်ာ္ခဲ့သည္။ အိုင္တီသမား ဟူသည္ ဥာဏ္ရည္ ျမင့္ၿပီး သားျဖစ္၏။
သူတို႔သည္ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ေရး သကဲ့သို႔သာ အလုပ္ လုပ္ေလ့ ရွိၾက၏။ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္တစ္ခု ဟူသည္ ေရးဆြဲသူက အလုံးစုံ မသိဘဲေရး၍ မျဖစ္။ ထို႔ေၾကာင့္ သူတို႔သည္ အလုံးစုံကို သိၿပီးမွ သာလွ်င္ သူတို႔ သိသလို ကြန္ပ်ဴတာအား ခိုင္းေစႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။
ထိုနည္းတူစြာပင္  ANONYMOUS တို႔သည္လည္း သတင္းအခ်က္ အလက္နည္းပညာကို အသုံးျပဳ၍ ကမၻာကို ကိုင္လႈပ္ခဲ့ၾကသည္။ HBGary Federal အား ထိုးႏွက္မႈ၊ Bank of America မွ အခ်က္အလက္မ်ား ထုတ္ျပန္ေစေရး၊ Operation Sony, Operation Anti-Security စသည္ျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။
သို႔ရာတြင္ ဘယ္သူေတြ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေနမွန္း မည္သူကမွ် ေရေရရာရာ မသိ။ ယုတ္စြ အဆုံး စီအိုင္ေအေတာင္ မသိ။

 
3.၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အတြက္ အေကာင္းဆုံး Whitehat Hacker အျဖစ္ ခ်ာလီ မီလာအား သတ္မွတ္ပါသည္။
ခ်ာလီမီလာသည္ ယခင္က ဟက္ကာ ေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ယခုေသာ္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဆိုင္ရာ လုံၿခံဳေရး အတိုင္ပင္ခံ အျဖစ္ တာဝန္ယူလ်က္ ရွိသည္။ သူသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု အမ်ဳိးသား လုံၿခံဳေရး ေအဂ်င္စီ အတြက္လည္း ငါးႏွစ္မွ် အလုပ္ လုပ္ေပးခဲ့ေသးသည္။ သူသည္ ပန္းသီး ကြန္ပ်ဴတာမ်ားအား ေဖာက္ထြင္းျခင္းကို ျပည္သူေရွ႕ဝယ္ သ႐ုပ္ျပ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ပန္းသီးမွ ထုတ္ လုပ္ေသာ MacBook Air ၏ အေရးႀကီးေသာ အားနည္းခ်က္ကို ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ကန္ေဒၚလာ တစ္ေသာင္း ဆုရခဲ့သည္။
၂ဝဝ၉ တြင္ ပန္းသီး၏ ဆာဖာရီ အင္တာနက္ ရွာေဖြေရး ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္၏ အားနည္းခ်က္ကို ရွာေဖြႏိုင္ခဲ့ ျပန္သျဖင့္ ကန္ေဒၚလာ ငါးေထာင္ ဆုရခဲ့ျပန္သည္။ ထိုႏွစ္တြင္ပင္ SMS  မ်ားကို သုံး၍ ပန္းသီးမွ ထုတ္လုပ္ေသာ iPhone  ျဖင့္ အျခားဖုန္း မ်ားအား အခက္ေတြ႕ေအာင္ လုပ္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ iPhone ႏွင့္ iPad တို႔၏ မလုံၿခံဳမႈမ်ားကို ရွာေဖြ ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ခ်ာလီ မီလာသည္ ပန္းသီး၏အား နည္းခ်က္ မ်ားစြာကို ေထာက္ျပ ႏိုင္ခဲ့သည္။

 
4.၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အတြက္ အဆိုးရြားဆုံး ေပါက္ ၾကားမႈအျဖစ္ HB Gary Federal မွ အီး ေမးလ္မ်ား ေပါက္ၾကားမႈအား သတ္မွတ္ပါသည္။
အင္တာနက္မွ လႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို HBGary Federal က ျပည္နယ္ အစိုးရအား ရွာေဖြ ကူညီေပးလ်က္ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ ANONYMOUS တို႔က social engine-ering ေခၚ အယုံသြင္း လွည့္ျဖားသည့္ နည္းပညာျဖင့္ အခ်က္အလက္ မ်ားစြာကို ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္ အလက္ မ်ားအနက္ အီးေမးလ္ လိပ္စာႏွင့္ စကားဝွက္ ေပါင္းတို႔ကို HBGary ၏ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ ဆိုင္ရာ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ထံမွ ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။
 
 
5.၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အတြက္ အေကာင္းဆုံး တန္ဆာ ပလာအျဖစ္Android Network Toolkit ကို သတ္မွတ္ပါသည္။
Android Network Toolkit သည္ အရြယ္အစားအားျဖင့္ ေသးငယ္ေသာ္ျငား Android ေမာင္းႏွင္ စနစ္ကိုသုံးေသာ ဖုန္းမ်ားအတြက္ အထူးပင္ အသုံး ဝင္ေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ တစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ယင္းကို အသုံးျပဳ၍ ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ရက္မ်ား၏ အက်ဳိးအျပစ္ တို႔ကို ရွာေဖြ ႏိုင္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ရက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အား စစ္ေဆးႏိုင္သည္။
 
 
6.၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အတြင္း မလိုလား အပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အမ်ားဆုံးအျဖစ္ facebook ကို သတ္မွတ္ပါသည္။
၂ဝ၁၁ ဝယ္ Facebook, Twitter, Google+ တို႔ ထိပ္တန္း ေရာက္ခဲ့ၾက၏။ ထိုလူမႈ ကြန္ရက္မ်ား အနက္ facebook သည္ မလိုလားအပ္ေသာ အခ်က္ အလက္မ်ား အမ်ားဆုံး စုပုံေနရာ တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔ကို အသုံးျပဳ၍ ထိုးႏွက္မႈ မ်ဳိးစုံ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္ေပါင္း မ်ားစြာ အခိုးခံခဲ့ၾက ရသည္။ အႏိုင္က်င့္မႈ ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ မလိုလားအပ္ေသာ လူထုအုံၾကြမႈ မ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။
 
 
7. ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ဝယ္ ေဖာက္ထြင္းမႈ အခံရ ဆုံးေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ေမာင္းႏွင္စနစ္ အျဖစ္ ANDROID ကို သတ္မွတ္ပါသည္။
ဂူးဂဲလ္၏ ANDROID ေမာင္းႏွင္စနစ္သည္ အမ်ားသူငါ ျပဳျပင္သုံးစြဲ ႏိုင္ေသာ open source တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ အျပန္အလွန္ သေဘာအရ ယင္း၏ အားနည္းခ်က္ မ်ားကို အသုံးခ်၍လည္း ေဖာက္ထြင္း ဝင္ေရာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ျပန္သည္။ အမွန္အားျဖင့္မူ ခရီးေဆာင္ ဖုန္းကဲ့သို႔ေသာ အသုံး အေဆာင္ မ်ားအတြက္ open source ေမာင္းႏွင္ စနစ္ကို သုံးရာတြင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အဆင့္ျမႇင့္ ေနႏိုင္ရန္ လိုအပ္၏။ ထိုသို႔ အဆင့္ျမႇင့္ မေနႏိုင္ပါက မသမာေသာ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ ဖန္တီး သူမ်ား၏ သားေကာင္ျဖစ္ဖို႔ ရာခိုင္ႏႈန္း မ်ားေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ မိမိ၏ ခရီးေဆာင္ ဖုန္းထဲဝယ္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းေလ့ ရွိၿပီး ထိုသို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ အဆင့္ျမႇင့္မေန ႏိုင္သူတို႔မွာ ANDROID ေမာင္းႏွင္စနစ္သုံး ဖုန္းမ်ားကို မကိုင္ၾကေတာ့။ ၂ဝ၁၁ အတြင္းဝယ္ ANDROID စနစ္ကို ေဖာက္ထြင္းေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ပ႐ိုဂရမ္ေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီ၍ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ANDROID စနစ္သုံး ဖုန္းအားလုံး၏ ၄၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ဆီသို႔ ျဖန္႔ေဝမႈမ်ား ျပဳႏိုင္ခဲ့ၾက သည္။ ထိုအခ်က္ကပင္ ANDROID ကို အထူးသတိျပဳ ကိုင္တြယ္သင့္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေနသည္။
 
 
8.၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အတြက္ သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အေကာင္းဆုံး စာအုပ္အျဖစ္ BACKTRACK 5 WIRELESS PENETRATION TESTING ကို သတ္မွတ္ပါသည္။
သတင္း အခ်က္အလက္ နည္းပညာ လုံၿခံဳေရးကို ေလ့လာသူမ်ား ဆိုပါက BACKTRACK ကို မသိမရွိ သိၾကပါလိမ့္မည္။ ကမၻာ တစ္ဝန္းရွိ အေကာင္းဆုံးေသာ သတင္း အခ်က္အလက္နည္းပညာ လုံၿခံဳေရး ဆိုင္ရာ စစ္ေဆးေရး ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ အားလုံးလိုလိုကို စုစည္းေပးထားေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ေမာင္းႏွင္ စနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းသည္ Windows မဟုတ္။ Linux သာျဖစ္သည္။ အဆိုပါ BACKTRACK ေမာင္းႏွင္ စနစ္ဝယ္ စုစည္း ေပးထားေသာ ႀကိဳးမဲ့ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ရက္မ်ားကို စစ္ေဆး သည့္ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ မ်ားကို ကြၽမ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္စြာ ကိုင္တြယ္ အသုံးျပဳႏိုင္ေစရန္ လမ္းၫႊန္ေရး သားထားေသာ စာအုပ္သည္ ၂ဝ၁၁ တြင္ ကမၻာေက်ာ္ခဲ့ပါသည္။
 
 
9.အမိုက္မဲဆုံးေသာ ဟက္ကာ အျဖစ္ TiGER-M@te ကို သတ္မွတ္ပါသည္။
မိမိကိုယ္မိမိ  TiGER-M@te ဟု အမည္ေပးထားေသာ ထိုသူသည္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၇ သိန္းခန္႔ကို တရားမဝင္ ျပဳျပင္ခဲ့၏။ ထို႔အတြက္ အက်ဳိးအျမတ္ တစ္စုံတစ္ရာ ရရွိသည္ဟုလည္း သတင္းမၾကားမိ။ အင္တာနက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ပိုင္ရွင္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔ အလ ဟႆ ဆုံး႐ႈံး နစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကရသည္။

 
10.၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အတြင္း အဆိုးရြားဆုံးေသာ သိမ္း ပိုက္ခံရမႈအျဖစ္ SONY PLAYSTA-TION ဝက္ဘ္ဆိုက္ သိမ္းပိုက္ခံရမႈကို သတ္မွတ္ပါသည္။
Play Station အင္တာနက္ ကြန္ရက္သည္ ကြန္ပ်ဴတာ ဂိမ္းကစားသူေပါင္း မ်ားစြာတို႔၏ မဟာ ဝက္ဘ္ဆိုက္ႀကီး jဖစ္ၿပီး Sony ေဖ်ာ္ေျဖေရး ကုမၸဏီႀကီးက ပိုင္ဆိုင္ သည္။သို႔ရာတြင္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၇ မွ ၁၉ ရက္ေန႔ အထိ အဖ်က္ အေမွာင့္ျပဳသူ ကြန္ပ်ဴတာ ဟက္ကာတို႔၏ သိမ္းပိုက္ျခင္းကို ခံခဲ့ရၿပီး သန္း ၇ဝ မွ်ေသာ အသုံးျပဳသူ တို႔၏ အခ်က္အလက္ မ်ားကို အသုံးခ် သြားၾကေၾကာင္း ဆိုနီက ဧၿပီလ ၂၆ ရက္ေန႔က တရားဝင္ ေၾကညာခဲ့သည္။


ေပၚျပဴလာသတင္းဂ်ာနယ္