xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ထူးျခားသည့္ ေၾကးမံုသတင္းစာအာေဘာ္ (သို႕ ) ၾကိဳးတန္းေပၚက မင္းသမီးႏွင့္ ျမည္းတစ္ေကာင္

Sunday, January 15, 2012

ထူးျခားသည့္ ေၾကးမံုသတင္းစာအာေဘာ္ (သို႕ ) ၾကိဳးတန္းေပၚက မင္းသမီးႏွင့္ ျမည္းတစ္ေကာင္

ယေန႕ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာအာေဘာ္သည္ ထူးျခားလွ၏ ၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ မိုဘိုင္းတယ္လီဖုန္းစီမံကိန္း၏ အားနည္းပံုကို ရိတိတိလုပ္ထား၏ ၊ ေကာင္းလွပါ၏ ၊ ေကာင္းသည္ဆိုျခင္း မွာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးကို ကလိ၍ မဟုတ္ ျပည္သူ႕အသံ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ။