xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားေသာ သမၼတ၏ မိန္႕ခြန္းအျပည့္အစံု

Tuesday, August 23, 2011

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားေသာ သမၼတ၏ မိန္႕ခြန္းအျပည့္အစံု

နာယကၾကီးနဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား -

နာယကၾကီးနဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလံုး ကိုယ္စိတ္နွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစရန္ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႕သရင္း နႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။

၂၀ဝ၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ့အညီ ၂၀၁ဝ ျပည့္နွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ေအးခ်မ္းေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ ျပီးစီးျပီးေနာက္ ပထမအၾကိမ္ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ရဲ့ အစည္းအေဝးေတြ ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ေခၚယူက်င္းပ နိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဤလႊတ္ေတာ္ၾကီးက ကြ်န္ေတာ့္အား နိုင္ငံေတာ္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္းခံရျပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသၾကီးနဲ့ ျပည္နယ္အစိုးရ အဆင့္အဆင့္ကို ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ ထားရွိျပီး စနစ္တက် လည္ပတ္ေနျပီး ျဖစ္ပါတယ္ အလားတူ ဒီလႊတ္ေတာ္ၾကီးကပဲ သေဘာတူ အတည္ျပဳေပးလိုက္သည့္ ျပည္ေထာင္စု တရားသူၾကီးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ဟာလည္း ဥပေဒနဲ့အညီ တရားစီရင္ေရး၊ ဥေပေဒအရ ကန္႕သတ္ခ်က္ မ်ားအမွအပ ျပည္သူ႔ေရွ႕ေမွာက္တြင္ တရားစီရင္ေရး၊ အမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒအရ ခုခံေခ်ပပိုင္ခြင့္နွင့္ အယူခံပိုင္ခြင့္ ရွိေရးစတဲ့ နိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ အေျခခံမူမ်ားနဲ့အညီ တိက်မွန္ကန္စြာ ထမ္းရြက္ေနၾကျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္ရဲ့ အဓိက တာဝန္ျကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးနွင့္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေရးတို႕ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ထမ္းေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္ လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနွင့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားေရးအတြက္ Capacity Building ကို အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကိုလည္း ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ရာ ေတြ႕ျမင္ရပါတယ္။


ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္လိုက္တဲ့ ျပည္သူ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ နိုင္ငံေတာ္နဲ့ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးရဲ့ အက်ိုးစီးပြားကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ျပီး ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးဆိုတဲ့ မ႑ိဳင္ၾကီး သံုးရပ္ရဲ့ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားနဲ့အညီ ၂၀ဝ၈ ခုနွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လက္ေတြ႕က်က် အသက္ဝင္ ပံုေပၚလာေအာင္ ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္ ထမ္းရြက္ၾကေနျပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေခတ္သစ္၊ စနစ္သစ္တစ္ရပ္ကို ေခ်ာေမြ႕ညင္သာ ေအာင္ျမင္စြာ ကူးေျပာင္းနိုင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ အခ်ုပ္အျခာ အာဏာၾကီး သံုးရပ္ကို စနစ္တက် တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္နဲ့ အသက္ဝင္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ နိုင္ငံေတာ္နဲ့ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးကိုယ္စား ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ့ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း ဦးစြာ ပဏာမ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္နွင့္တစ္ကြ အစိုးရအဆင့္ဆင့္၊ နာယၾကီးနွင့္တစ္ကြ လွြတ္ေတာ္အရပ္ရပ္တို့ဟာ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္နွင့္ နိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ သစၥာေစာင့္သိ ရိုေသျပီး ျပည္ေထာင္စု မျပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီညြတ္မႈ မျပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို့ကို ထာဝစဥ္ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ ထမ္းေဆာင္ပါမည္ဟု ကတိသစၥာျပဳထားျကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒနဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အပ္နွင္းထားတဲ့ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ့ တာဝန္နွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ထိေရာက္ မွန္ကန္စြာ က်င့္သံုးျပီး အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြားကို အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံနိုင္ျကေသးတဲ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း နိုင္ငံေတာ္နွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕ရႈျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးကို ဖြင့္လွစ္ကာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ရဲ့ မွန္ကန္တဲ့ ေစတနာကို ထုတ္ေဖာ္ျပသ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕အစိုးရအေနနဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ့ စကား၊ စာေပ၊ အနုပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈတို႕ကို ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္နွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုးတက္ဖြံျဖိဳးမႈ နည္းပါးေနတဲ့ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ခိုင္မာလာတာနဲ့အမွ် စီးပြားေရး အေျခအေနေကာင္းေတြ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ တိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ကုန္သြယ္ေရးနယ္ေျမေတြ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေအာင္ ျကိုးပမ္းေဆာင္ ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံနိုင္ၾကေသးတဲ့ ျပည္တြင္းနိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားကိုလည္း သေဘာထားအျမင္ ကြဲလြဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡေတြ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ ျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ေတြ ထြန္းကားျပန့္ပြားလာေအာင္ စတင္ကူးေျပာင္း ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဒီကေန့ ဒီအခ်ိန္မွာ မိမိတို႕နိုင္ငံရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူ့အဖြဲ႕အစည္းနဲ့ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္တဲ့လြတ္လပ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ တြဲလ်က္ တည္ရွိေနတဲ့ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္သိမႈဆိုတဲ့ Democratic Spirit ကိုလည္း ခိုင္မာလာေအာင္ ကိုယ္စီကိုယ္စီ ထူေထာင္တည္ေဆာက္ သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Democratic Pratices ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာလည္း သိသာျမင္သာတဲ့ တိုးတက္မႈေတြ၊ ရလာဒ္ေကာင္းေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ ထြက္ေပၚေစဖို႕ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခြင့္အာဏာကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်ျပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

နာယကၾကီးနဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား -

ျပည္သူအမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေနျကတဲ့ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ုပ္ေရး (Good Governance)၊ သန့္ရွင္းေသာ အစိုးရ (Clean Government)၊ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ (Democratic Pratice) မ်ား ထြန္းကားေရး၊ နိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ေသာ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေပၚေရး၊ စီးပြားေရး ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး စတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း ဤလႊတ္ေတာ္အား ကတိျပဳေျပာၾကားထားခ်က္မ်ားနွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

ျပည္သူ့အစိုးရ ျဖစ္ေနျပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးထိပ္ထားရပါ့မယ္။ ျပည္သူလူထု စိတ္ေက်နပ္မႈ၊ ျပည္သူလူထု စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ထမ္းေဆာင္ၾကတဲ့၊ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးရဲ့ ယံုၾကည္ကိုးစား အားထားမႈကို ခံယူထိုက္တဲ့ ျပည္သူ့ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေအာင္ ပညာေပးျခင္း၊ သတိေပးျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္ေျပာင္းေနျပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ စနစ္ကိုပါ ေျပာင္းလဲနိုင္ေရး ျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္ျကရာမွာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြ၊ ျကိုးနီစနစ္ေတြ ဆက္လက္ဆြဲကိုင္ထားသူေတြ၊ တာဝန္သိမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ ကင္းမဲ့ျပီး အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာဟာ ျပည္ေထာင္စုတစ္ဝွမ္းလံုးမွာ တည္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းေဒသျကီးနွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ့မ်ားရဲ့ အုပ္ခ်ုပ္ေရးစနစ္နွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသြင္သ႑ာန္မ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥေပဒနွင့္အညီ အသက္ဝင္ အေကာင္အထည္ ေပၚလာေစ ရန္လည္း ျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ အုပ္ခ်ုပ္ေရးစနစ္သစ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသြင္သ႑ာန္သစ္ကို စတင္ေဖာ္ေဆာင္ရခ်ိန္ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တိုင္းေဒသၾကီးနွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားရဲ့ Institutional Building နွင့္ Capacity Building တို႕ဟာလည္း အရွိန္အဟုန္ ရရွိလာတာနဲ့အမွ် သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသၾကီး/ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားရဲ့ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္လာနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွသည္ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ အဆင့္အထိ အဆင့္ဆင့္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္ျကီးမ်ားဟာလည္း ဥပေဒမ်ား စနစ္တက် ထြက္ေပၚလာျပီးတဲ့ေနာက္မွာ ပိုမို ထိေရာက္မွန္ကန္ေသာ၊ ျပည္သူလူထု ပါဝင္မႈကို ေရွးရႈဦးတည္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္နွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အသြင္သ႑ာန္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာယကၾကီးနဲ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား -

တိုင္းျပည္ရဲ့ စီးပြားေရး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ လာေစရန္အတြက္ ဤလႊတ္ေတာ္သို့ ေပးအပ္ခဲ့တဲ့ ကတိကဝတ္မ်ားနဲ့အညီ ေငြၾကးမူဝါဒ၊ ဘ႑ာေရးမူဝါဒ၊ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒနွင့္ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ မူဝါဒမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ ေလ့လာျပီး စီးပြားေရးက႑ ျပုျပင္ေျပာင္းလဲေရးကိုလည္း အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ျပည္သူမ်ား၊ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားနွင့္ အလုပ္သမားမ်ား လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ တတ္နိုင္သမွ် ကူညီေဆာင္ရြက္ရမည္ ဟူသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္နွင့္အညီ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးနွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို နိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးမွာ လက္ေတြ႕က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္နွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး အေသးစား ေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ဥပေဒ ျပ႒ဌာန္းနိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူ ေခတ္၊ စနစ္နွင့္ မေလ်ာညီေတာ့တဲ့ အျငိမ္းစား ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ ပင္စင္လစာ၊ နိုင္ငံေရးပင္စင္ လစားမ်ာကိုလည္း ျပ႒ဌာန္းထားတဲ့ ဥပေဒမ်ားနဲ့အညီ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုးလ်က္ တိုးျမွင့္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ကုလသမဂၢ ေထာင္စုနွစ္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္နဲ့အညီ ၂၀၁၅ ခုနွစ္မွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ နႈန္းထား (၁၆ %) အထိ ေလွ်ာ့ခ်နိုင္ေအာင္ ရည္မွန္းခ်က္ထား ေဆာင္ရြက္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ လက္ရွိအခ်ိန္ နိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈ နႈန္းထား အတက္အက် မတည္ျငိမ္မႈမ်ား၊ ကမၻာ့စီးပြားေရး နယ္ပယ္တြင္ မေသခ်ာမေရရာ ျဖစ္ေပၚမႈ အေနအထားမ်ား၊ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျပီး ေရလွြမ္းမိုးမႈ အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေနတဲ့အတြက္ စပါးစိုက္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား ရွိေနပါတယ္။ ဖြဲ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒပါ " နိုင္ငံေတာ္သည္ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သည့္ ေကာက္ပဲ သီးနွံမ်ား သင့္တင့္မွ်တသည့္ တန္ဖိုးရရွိရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္ " ဟူေသာ ျပဌာန္းခ်က္နွင့္အညီ ကြ်န္ေတာ္တို့ အစိုးရအေနနဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ မကာမိသည့္အျပင္ ေစ်းနွိမ္ခံရျခင္းစတဲ့ အခက္အခဲမ်ားမွ လြတ္ကင္းေစရန္လည္း ပုဂၢလိကက႑နဲ႕ ပူေပါင္းျပီး ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ရန္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေနနဲ႕ နိုင္ငံေတာ္မွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးထားသည့္ လယ္ေျမမ်ားကို ဥပေဒနွင့္အညီ စိတ္ခ်လက္ခ်ျဖင့္ သားစဉ္ေျမးဆက္တိုင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္နိုင္ေအာင္ အစီအမံမ်ားလည္း ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံတကာ ေငြေျကးစနစ္မ်ားရဲ့ မတည္ျငိမ္မႈ၊ ကမာၻ႕စီးပြားေရး အေျခအေန ယိမ္းယိုင္ေနမႈ စတဲ့ External Factor မ်ားေျကာင့္လည္း ျပည္တြင္း စီးပြားေရးအေပၚ ရိုက္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ဒီလို ဆက္ႏြယ္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားအရ ကြ်န္ေတာ္တို့ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြမွာ အက်ပ္အတည္းအခ်ိဳ႕ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့တာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ျပည္ပ ကုန္သြယ္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ပိုမိုျမန္ဆန္ သြက္လက္လာေအာင္ ပို့ကုန္သြင္းကုန္ လိုင္စင္ေတြကို အမ်ားဆံုး နွစ္ပတ္အတြင္း ရရွိေအာင္၊ ကုမၸဏီထူေထာင္ခြင့္ လိုင္စင္ေတြကို အမ်ားဆံုး နွစ္လအတြင္း ရရွိေအာင္၊ နိုင္ငံကူးလက္မွတ္ေတြ အမ်ားဆံုး (၂၁) ရက္အတြင္း ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သလို ပို႕ကုန္အေပၚ ေကာက္ခံတဲ့ အခြန္နႈန္းထားကိုလည္း (၇) ရာခိုင္နႈန္းသာ ေကာက္ခံေစတဲ့ စနစ္ကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ပို႕ကုန္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ အခ်ိဳ႕မွာ အခက္အခဲေတြနဲ့ ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္တာကို ေတြ႕ရွိရတဲ့အတြက္ ပို႕ကုန္ေတြအေပၚ ေကာက္ခံေနတဲ့ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္မ်ားကိုလည္း (၆) လသက္တမ္းနဲ့ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

စက္မႈနိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးအတြက္ အဓိက အသက္ေသြးေၾကာ ျဖစ္တဲ့ အေသးစားနွင့္ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းေတြ အရွိန္အဟုန္နဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ လုပ္ငန္းပမာဏေပၚ မူတည္ျပီး ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ အဆင္ေျပ လြယ္ကူေစေအာင္လည္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ျပင္ဆင္ သတ္မွတ္ ေဆာင္ ရြက္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳျပင္ မသမာတဲ့ နည္းလမ္းေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ဖို႕ နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ မူဝါဒေတြကို ေလးစားလိုက္နာၾကဖို႕ စည္းကမ္းရွိဖို႕၊ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားကိုပဲ ေရွ့တန္းမတင္ၾကဖို့ တိုက္တြန္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

နိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈနႈန္းထား အပါအဝင္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၊ ေခတ္၊ စနစ္နွင့္အညီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ျပ႒ဌာန္းနိုင္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေနြးပြဲကို အလႊာစံု တက္ေရာက္ေဆြးေႏြး နိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအလုပ္ရံုေဆြးေနြးပြဲက ထြက္ေပၚလာတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္၊ ရလာဒ္မ်ားကို စနစ္တက် ေလ့လာသံုးသပ္ျပီး နိုင္ငံတကာ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ့ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ကာ နိုင္ငံေတာ္နဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ့ ေန့စဥ္ လူမႈစီးပြားဘဝေတြကို ေရတို၊ ေရရွည္ ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိေစဖို့ သတိရွိရွိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕ အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာ စီးပြားေရး၊ ေငြေၾကး ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈမ်ား၊ ျပည္တြင္း စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားနွင့္အညီ မ်က္ေျခမျပတ္ အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာျပီး တစ္မ်ိဳးသားလံုး အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာေတြကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အခြင့္အာဏာနဲ့အညီ အခ်ိန္နွင့္ တစ္ေျပးညီ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာမွာလည္း ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ဌာန္းခ်က္မ်ားနဲ့အညီ တရားသျဖင့္ ယွဉ္ျပိဳင္နိုင္ေရး၊ လူတိုင္းလူတိုင္း တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရးတို့ကို အစြမ္းကုန္ ျမွင့္တင္ေပးျပီး မလိုအပ္ေသာ အပိုကုန္က်စရိတ္ Transactional Cost မ်ား ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းေရး၊ ျကိုးနီစနစ္မ်ား ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေရး၊ ေဈးကြက္စီးပြားေရး ယနၱရားမ်ား အသက္ဝင္ ရွင္သန္ခိုင္မာလာေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္ေရးကို အေျခခံတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးေရးတို့ကို အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ျပီးလည္း နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ စီးပြားေရးမ႑ိဳင္မွာ Key Driver မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ပုဂၢလိကက႑ ဦးေဆာင္အသင္း အဖြဲ႕မ်ားနဲ့လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႕ေဆြးေနြးျပီး နိုင္ငံေတာ္နဲ့ ျပည္သူမ်ားရဲ့ အက်ိဳးစီးပြားကို ျမွင့္တင္နိုင္ရန္၊ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္အပိုင္းနဲ့ ပုဂၢလိကအပိုင္း အျပန္အလွန္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္း၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ စီးပြားေရး အခက္အခဲမ်ားကို စုေပါင္းတိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးညွိနွိုင္း ေျဖရွင္းျခင္းမ်ား တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ျပီး Public Private Partnership လမ္းေၾကာင္းကို ခိုင္မာသည္ထက္ ခိုင္မာေအာင္ ပံုေဖာ္ တည္ေဆာက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကက႑ကလည္း မိမိတို႕အပိုင္းက စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္မ်ား တိုးျမွင့္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရာမွာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးအတြက္ ခိုင္မာတဲ့ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ ေပးနိုင္ေအာင္၊ နိုင္ငံေတာ္ရဲ့ အမ်ိဳးသား ကုန္ထုတ္စြမ္းရည္ တိုးတက္ျမင့္မားလာေအာင္၊ ေနာင္အနာဂတ္မွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ ေဒသတြင္းနွင့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ယွဉ္ျပိဳင္နိုင္မႈဝန္းက်င္မွာ အရည္အေသြးနဲ့ စံခ်ိန္စံညွြန္း ျမင့္မားတဲ့ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈေတြ တိုးျမွင့္ထုတ္လုပ္နိုင္ေအာင္ နိုင္ငံေတာ္နဲ႕အတူ လက္တြဲပူးေပါင္း ျကိုးပမ္းအားထုတ္ သြားၾကဖို႕ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာယကၾကီးနဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား -

နိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရးမ်ားကို အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္ အညီ ေဖာ္ေဆာင္ေပးနိုင္ေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ လယ္ယာလုပ္ပိုင္ခြင့္နွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ေခတ္နွင့္အ ညီ ျပင္ဆင္ျပဌာန္းနိုင္ေရး၊ ျပည္သူ့က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈနွင့္ လူမႈဖူလံုေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေခတ္နွင့္အညီ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး၊ ပညာေရးနွင့္ က်န္းမာေရး အဆင့္အတန္း ျမွင့္တင္ေရးတို့ကို ဥပေဒမ်ား ျပ႒ဌာန္းေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး၊ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္သည့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္ မ်ားနွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ဥေပေဒမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္၏ ပကတိ အေျခအေနမွန္နွင့္အညီ ျပဌာန္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးတို့ကိုလည္း အထူး အေလးထား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနနဲ႕လည္း ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြး ညွိနွိုင္းျပင္ဆင္ ျပဌာန္းေပးၾက ရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အစိုးရအေနနဲ့ ဖြံ့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ့ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးကို အစဥ္အျမဲ ဒြန္တြဲျပီး အဘက္ဘက္မွ ေလ့လာသံုးသပ္ ေဆာင္ရြက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ား၊ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားနွင့္အညီ စနစ္တက် ျကိုးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နာယကၾကီးနဲ့ လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား -

နိုင္ငံတကာနဲ့ ေဒသတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ လံုျခံဳေရးကို ထိပါးျခင္း မရွိခဲ့ေသာ အစဥ္အဆက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ နိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒအစဉ္အလာကို ဆက္ခံက်င့္သံုးလ်က္ ရွိေသာ ကြ်န္ေတာ္တို႕အစိုးရဟာ ကမာၻ႕နိုင္ငံအားလံုးနွင့္ မိတ္ဝတ္မပ်က္ ဆက္ဆံလ်က္ ရွိပါတယ္။ နိုင္ငံတကာနဲ့ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္လည္း တာဝန္ေက်ပြန္ေသာ ကမၻာ့မိသားစုဝင္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံအျဖစ္ ထည္ထည္ဝါဝါ ရပ္တည္နိုင္ေအာင္ ျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္းပဲ ကြ်န္ေတာ္တို့နိုင္ငံ အေနနဲ့ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ အာဆီယံ အလွည့္က် ဥကၠ႒တာဝန္ကို ရယူထမ္းေဆာင္ဖို့ တရားဝင္ အဆိုျပဳ ကမ္းလွမ္းခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဆီယံ အပါအဝင္ ကမၻာ့နိုင္ငံအားလံုး၊ နိုင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္း အားလံုးကိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို့ ျကိုဆိုေနပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို့ နိုင္ငံဟာ ဒီကေန႕ သဟဇာတျဖစ္တဲ့ လူ့အဖြဲ႕အစည္းကို ေဖာ္ေဆာင္နိုင္မယ့္ ဒီမိုကေရစီ ျမန္မာ့လူေဘာင္ကို ေခ်ာေမြ႕ညင္သာစြာ ကူးေျပာင္းနိုင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန့ ကမၻာ့မ်က္ေမွာက္ အေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ကြ်န္ေတာ္တို့ နိုင္ငံရဲ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္းကူးေျပာင္းမႈဟာ နိုင္ငံေတာ္နဲ့ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ ကူးေျပာင္းမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို အထင္အရွား ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို့အစိုးရအေပၚ တားဆီးေနွာင့္ယွက္မႈေတြ ရွိေနေပမယ့္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို့ စိတ္ဓါတ္က်စရာ၊ စိတ္ပ်က္စရာ အေၾကာင္း မရွိပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို့မွာ စည္းလံုးညီညွြတ္တဲ့ ပဉၥမ မ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူလူထုၾကီး ရွိပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရး ျကိုးပမ္းမႈ သမိုင္းေျကာင္းမွာ၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ နိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ၊ ပိတ္ဆို႕ အေရးယူမႈမ်ားၾကားမွာ၊ သဘာဝ ေဘးအနၱရာယ္ေတြနဲ့ ျကံုေတြ့ရတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးရဲ့ ညီညြတ္မႈအားနဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို့ ေက်ာ္လွြား ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန့ဒီအခ်ိန္ ကြ်န္ေတာ္တို့နိုင္ငံမွာ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုးက တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံအတည္ျပဳ ေပးထားတဲ့ ဖြဲ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ရွိပါတယ္။ ဒီဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ထြက္ေပၚလာျပီ ျဖစ္တဲ့ အစိုးရ ရွိေနပါတယ္။ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းေရး မ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ အရပ္ရပ္ ရွိေနပါျပီ။ သီးျခားတည္ရွိေနတဲ့ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ ရွိေနပါျပီ။ စတုတၳမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ မီဒီယာေတြ ပိုမိုဖြံ႔ျဖိဳးလာေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြကို မယံုၾကည္ေသးတဲ့သူေတြ ယံုၾကည္လာေအာင္၊ မျမင္ၾကေသးတဲ့သူေတြ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္ က် ျမင္ေတြ႕လာေအာင္ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ့ လက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားဖို႕ ကြ်န္ေတာ္တို့ အသင့္ရွိေနပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ နိုင္ငံသားေတြရဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ဥပေဒနဲ႕အညီ ေပးအပ္နိုင္ေအာင္ ျကိုးစား လုပ္ေဆာင္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

နာယကၾကီးနဲ့ လွြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား -

ကြ်န္ေတာ္တို့ အစိုးရဟာ လသားအရြယ္ အစိုးရတစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသက္တမ္း နုနယ္ေသးေပးမဲ့လည္း ကြ်န္ေတာ္တို့ အစိုးရအေနနဲ့ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑ အသီးသီးမွာ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးကို ေရွ့တန္းတင္ျပီး ျကိုးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ရပ္ရဲ့ စြမ္းေဆာင္နိုင္မႈ အရည္အေသြးကို အစိုးရသက္တမ္း တစ္ခုလံုးနဲ႕မွသာ တိုင္းတာ သတ္မွတ္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို့ အစိုးရကို ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး၊ ဖြဲ့စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒနဲ့ ျပည္ေထာင္စု လွြတ္ေတာ္က ယံုယံုျကည္ျကည္ အပ္နွင္းထားတဲ့ တာဝန္၊ ေက်ပြန္ရမယ့္ ဝတၱရားေတြကို တတ္နိုင္သမွ် အစြမ္းကုန္ ထမ္းေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျကီးေလးတဲ့ တာဝန္ေတြကို ယံုျကည္ေလးနက္စြာ ကြ်န္ေတာ္တို့ ပခံုးထက္မွာ တင္ထားၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြဲ့စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို အသက္ဝင္ေအာင္ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ကြ်န္ေတာ္နဲ့ ဒုတိယ သမၼတ (၂) ဦးက အစျပဳလို့ ရပ္ကြက္/ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ုပ္ေရးမႉး အဆင့္အထိ အဆင့္ဆင့္ေသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ့ တစ္ရပ္လံုး အေနနဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ ျဖစ္ေအာင္ ၾကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို့အစိုးရဟာ ျပည္သူေတြ ျဖစ္ေနတာေတြ၊ ျပည္သူေတြ ျဖစ္ခ်င္တာေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို့ သိပါတယ္။ အျပည့္အဝ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ နိုင္ေအာင္လည္း ျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ျမွောက္ထားတဲ့ ျပည္သူ့အစိုးရ ျဖစ္တာနဲ့ အညီ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြားကို အစြမ္းကုန္ ျကိုးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေျကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။
  
ဦးသိန္းစိန္ (ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ)
(၂၂ - ၈ - ၂၀၁၁)