xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: KIA ကျငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားတယ္တဲ့လား

Tuesday, August 16, 2011

KIA ကျငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားတယ္တဲ့လား

ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ေန႕က ျပဳလုပ္တဲ့ ေနျပည္ေတာ္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဆန္းက ေကအုိင္ေအနဲ႕ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ကိစၥမ်ား၊ အစိုးရသစ္ရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းျပသြားပါတယ္။ ရွင္းလင္းခ်က္ဟာ ႏွစ္နာရီ နီးပါး ၾကာျမင့္တဲ့ အတြက္ အဲဒီအထဲက အမ်ားစိတ္၀င္စားမယ့္ ေကအိုင္ေအနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥမ်ားကိုပဲ ျပန္လည္ စုစည္း ေရးသား တင္ျပလိုက္ပါတယ္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစည္းကမ္းခ်က္မ်ား
တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ယူတဲ့အခါမွာ ေအာက္ပါ အခ်က္ ၈ ခ်က္ကို သေဘာတူညီခဲ့ၾက တယ္။ ေကအုိင္ေအလည္း ပါတယ္။
၁။ တပ္အင္အား မတိုးခ်ဲ႕ရ။
၂။ ဆက္ေၾကး ေကာက္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ မညီေသာ လုပ္ငန္းမ်ား မျပဳလုပ္ရ။
၃။ သတ္မွတ္ ထားေသာ နယ္ေျမအတြင္း၌သာ လႈပ္ရွားရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္နယ္ေျမ ေက်ာ္လြန္၍ လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳး မျပဳလုပ္ရ။
၄။ ခရီး သြားလာရာတြင္ သတ္မွတ္ နယ္ေျမအတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာ ႏုိင္ေသာ္လည္း အျခားေနရာမ်ားသို႕ သြားလာရန္ ရိွပါက သက္ဆုိင္ရာသို႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူ၍ လက္နက္မဲ့သာ သြားလာရန္။
၅။ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီမံခန္႕ခြဲေရး၊ တရားစီရင္ေရး ကိစၥမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။
၆။ အစိုးရအား ဆန္႕က်င္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မျပဳလုပ္ရ။
၇။ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာင္ျဖစ္ေပၚ လာသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ရန္။
၈။ အသစ္ ေရးဆြဲေနေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအား ျပည္သူ႕ဆႏၵ ခံယူၿပီးသည္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ လမ္းစဥ္ကို စြန္႕လႊတ္ရန္။ သို႕မွသာ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ႏုိင္မည္။
ေကအုိင္ေအအဖြဲ႕အေပၚ ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား
ျငိမ္းခ်မ္းေရး ယူၿပီးတဲ့ေနာက္ ေကအိုင္အို၊ ေကအိုင္ေအ တပ္ဖြဲ႕ေတြ အတြက္ ရိကၡာ၊ ယာဥ္၊ ေငြေၾကး က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၄၅.၃၂၉ သန္း ေထာက္ပံ့ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ကခ်င္ အထူးေဒသ ၁ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၅၇၉၉၆.၇၅ သန္း သံုးစြဲခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေကအုိင္အိုအဖြဲ႕က လုပ္ခ်င္တဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့တယ္လို႕ ရွင္းျပသြားပါတယ္။
သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္မွာ ဆက္ေၾကး မေကာက္ဖို႕၊ တပ္အင္အား မတိုးခ်ဲ႕ဖို႕သေဘာတူ ထားေပမယ့္ ေကအုိင္အိုဟာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးမွာ လူသစ္စု၊ ဆက္ေၾကးေကာက္၊ အင္အား တိုးခ်ဲ႕တာေတြ လုပ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ မူလ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရစဥ္တံုးက အတည္ျပဳ ထားတဲ့ အင္အား ၆၀၅၀ ထက္ ပိုမ်ားေနတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ဒီလို ဆက္ေၾကးေကာက္၊ လူသစ္စုတာေတြ ျဖစ္လာလို႕ အစိုးရဘက္က ကန္႕ကြက္တဲ့ အခါမွာလည္း ေကအိုင္အို ဗဟုိက ဒါကို သူတို႕ မသိပါဘူး။ ေအာက္ေျခက လုပ္တာပါ ဆိုၿပီး အၿမဲ ဆင္ေျခ ေပးခဲ့တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းျခင္း
ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳ ၿပီးတဲ့အခါမွာ လက္နက္ ကိုင္ေဆာင္မႈကို အေျခခံဥပေဒနဲ႕ အညီ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ဖုိ႕ကိစၥ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ ေကအိုင္အိုဘက္က အခုလို ျပန္တင္ျပပါတယ္။
၁။ ႏုိင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္တဲ့ ေကအုိင္အို ဆက္လက္ ရပ္တည္ ခြင့္ျပဳဖို႕၊
၂။ ေကအုိုင္အိုရဲ့ စစ္ေရးအဖြဲ႕ ျဖစ္တဲ့ ေကအုိင္ေအကို ဆက္လက္ ရပ္တည္ ခြင့္ျပဳဖို႕၊
၃။ ေကအုိင္အို ဒုတိယဥကၠဌ (၂) ေဒါက္တာ တူးဂ်ာနဲ႔ အဖြဲ႕၀င္ တစ္ခိ်ဳ႕ကို သီးျခား ပါတီ ေထာင္ခြင့္ျပဳဖို႕။
အစိုးရဘက္ကေတာ့ ႏုိင္ငံေရး ပါတီတစ္ခုဟာ ကိုယ္ပိုင္ တပ္မေတာ္ ထားတာကို လက္ခံလို႔ မရဘူး။ ေကအိုင္အိုကို ပါတီ အျဖစ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းဖို႕၊ ေကအုိင္ေအကို နယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ ( BGF) အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းဖို႕ အဆိုျပဳခဲ့တယ္။ အဲဒီ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစိုးရနဲ႕ ေကအုိင္အို အၾကား ေဆြးေႏြးမႈ ကိုးႀကိမ္ လုပ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေကအိုင္အိုဘက္က အထက္က သံုးခ်က္အျပင္ အခုလိုထပ္ၿပီး ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။
၁။ ေကအိုင္အိုအေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရ အာဏာ သံုးရပ္တြင္ တုိက္ရိုက္ ပါ၀င္ႏုိင္ေရး၊ ေကအိုင္ေအကို ကခ်င္ေဒသ လံုၿခံဳေရးတပ္ (KRGF) အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး လက္ရိွ အတုိင္းထားေရး၊ KGRF ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရ လက္ေအာက္တြင္ ထားရိွေရး။
၂။ ေကအိုင္အုိရဲ့ ရံုးဌာနမ်ား ျဖစ္တဲ့ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရး ဌာန၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဌာန၊ စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဌာန၊ စီးပြားေရးဌာန၊ ဘ႑ာေရးဌာန၊ တရားေရးဌာန၊ ႏုိင္ငံျခား ဆက္ဆံေရး ဌာန၊ အမ်ိဳးသမီး ေရးရာဌာနက ၀န္ထမ္းေတြ ဆက္လက္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရရိွေရး။
ဒါ့ေၾကာင့္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကို မလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အစိုးရ ေဟာင္းကေရာ၊ အစိုးရသစ္ကေရာ ေကအုိင္အို၊ ေကအုိင္ေအအေပၚ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳး မလုပ္ဘဲ လက္ရိွအတုိင္း ထားၿပီး တစ္ေျဖးေျဖးခ်င္း သေဘာေပါက္ နားလည္ေအာင္ စည္းရံုး သြားမယ္ ဆိုတဲ့မူကို ကိုင္ဆြဲ ထားခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ပ်က္ျပားျခင္း
အဲဒီအေျခအေနမွာ ဧၿပီလ ၁၆ ရက္ေန႕နဲ႕ ေမလ ၅ ရက္ေန႔ေတြမွာ ေမခ၊ေမလိခ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းေတြက လုပ္သားေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး ေနရာ ေရႊ႕ခိုင္းတာ၊ လုပ္ငန္း ရပ္ခိုင္းတာေတြကို ေကအုိင္ေအက လုပ္ေဆာင္ လာခဲ့တယ္။ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔မွာ မန္စီၿမိဳ႕နယ္ ကိုက္ထိပ္ ေက်းရြာရိွ မိုက္ကရိုေ၀့ဖ္ ဆက္သြယ္ေရး စခန္းက ရဲတစ္ေယာက္နဲ႕ ၀န္ထမ္း တစ္ေယာက္ကုိ ေကအုိင္က ဖမ္းသြားၿပီး တပ္မေတာ္က သြားေတာင္းမွ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ေန႕မွာ လႊတ္ေပးခဲ့တယ္။
ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႕မွာပဲ တာပိန္ ေရအား လွ်ပ္စစ္စက္ရံု လံုၿခံဳေရး တပ္စခန္းက အရာရိွႏွစ္ဦးနဲ႕ စစ္သည္ တစ္ဦးကို ေကအိုင္ေအ ဒြန္ဘံုစခန္းက ဖမ္းထားခဲ့တယ္။ အဲဒီ ကိစၥအတြက္ လာတဲ့ ဗ်ဴဟာမွဴးရဲ့ စစ္ေၾကာင္းကိုလည္း စက္ရံုအနီးမွာ ရိွတဲ့ ေကအိုင္ဆန္ဂါ စခန္းနဲ႕ ထံုးဘိုစခန္းက ေစာင့္ၿပီး ပစ္ခတ္ခဲ့တယ္။ အဲဒီ စခန္းႏွစ္ခုဟာ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္မွာ ေကအိုင္ေအ အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စခန္းေနရာေတြ မဟုတ္ဘဲ တိုးခ်ဲ႕ၿပီး ေနရာ ယူထားတဲ့ စခန္းေတြ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုး ထားၿပီး ဖယ္ရွားေပးဖို႕ အစိုးရဘက္က ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ ဒါကို မလိုက္နာတဲ့ အတြက္ စက္ရံု လံုၿခံဳေရး အတြက္ အဲဒီစခန္းႏွစ္ခုကိုပဲ အကန္႔အသတ္နဲ႔ တုိက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ရတယ္။
တာပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း
တာပိန္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းဟာ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ တရုတ္ႏုိင္ငံ Datang (Yunnan) United Hydropower Developing (DUHD) တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္တဲ့ စီမံကိန္း ျဖစ္ၿပီး အဲဒီ စီမံကိန္းကို မေႏွာင့္ယွက္ဖို႔ အတြက္ တရုတ္ ကုမၸဏီက ယြမ္ ၁၅ သန္း ေကအုိင္အိုကို ေပးခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေကအုိင္အိုဘက္က စီမံကိန္းကို ေႏွာင့္ယွက္ လာတဲ့အတြက္ အခုလို တုိက္ခိုက္ ခဲ့ရတာ ျဖစ္ၿပီး ေကအုိင္ေအရဲ့ ေႏွာင့္ယွက္မႈေတြေၾကာင့္ တာပိန္ စက္ရံုမွာ ရိွတဲ့ တရုတ္ ႏုိ္င္ငံသား ၀န္ထမ္းေတြဟာ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔ကေန စၿပီး ထြက္ခြာ သြားတဲ့ အတြက္ဇြန္ ၁၄ ရက္ေန႕မွာ စက္ရံုကို ရပ္နားလိုက္ရပါတယ္။
အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း
သတ္မွတ္ နယ္ေျမျပင္ပမွာ ေရာက္ေနတဲ့ ေကအိုင္ေအ စခန္းႏွစ္ခုကို တိုက္ခိုက္ သိမ္းပိုက္ ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ တုိက္ပြဲေတြ ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားတာကို ကာကြယ္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ တပ္မေတာ္ဘက္က ဇြန္ ၁၈ ရက္ေန႕က စၿပီး ေကအိုင္ေအ တပ္ဖြဲ႕ေတြက စတင္ ပစ္ခတ္မွသာ ျပန္လည္ ခုခံ တုိက္ခိုက္ဖို႕၊ မိမိဘက္က စတင္ တုိက္ခိုက္ျခင္း မျပဳဖို႕ ၫႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး အဲဒီလို ညႊန္ၾကား ထားေၾကာင္း ေကအုိင္ေအကိုလည္း အသိေပးခဲ့တယ္။
အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးမႈ အတြက္ အျပန္အလွန္ စာေပးပို႔ၿပီး သေဘာ တူညီခ်က္ စာသားေတြကို ညိႇႏိႈင္းခဲ့ျပီး တဲ့ေနာက္ ဇူလုိင္လ၂၆ ရက္ ေန႔မွာေတာ့ ေကအုိင္ေအဘက္က ေအာက္ပါ မူၾကမ္းကို ေပးပို႕ခဲ့တယ္။
၁။ ေရရွည္ တည္တံ့မည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး (ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး) တည္ေဆာက္ ႏုိင္ရန္ အတြက္ လက္ရိွျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ကခ်င္ ျပည္နယ္ အတြင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ နယ္ေျမအတြင္း ျဖစ္ပြားေနေသာ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ယာယီ ရပ္ဆုိင္းထားရန္။
၂။ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ယာယီ ရပ္ဆို္င္းမႈမွသည္ ေရရွည္ တည္တံ့မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး (ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး) တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ ဆက္လက္၍ ႏုိ္င္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားရန္။
၃။ ႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား အားလံုး ရပ္ဆုိင္းၿပီး စစ္မွန္ေသာ ထာ၀ရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ ႏုိင္ရန္။
၄။ ႏွစ္ဘက္ လက္မွတ္ ေရးထိုး ၿပီးသည္ႏွင့္ ဤသေဘာ တူညီခ်က္သည္ အသက္၀င္ အတည္ ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ဘက္လံုး လက္ေအာက္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ( ၄၈) နာရီအတြင္း အေၾကာင္းၾကား လိုက္နာေစရမည္။
၅။ ႏွစ္ဘက္ၾကား ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္း ထားရမည္။
၆။ ႏွစ္ဘက္ တပ္ဖြဲ႕ စစ္ဆင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ တပ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရပ္ဆုိင္း ထားရမည္။ အျခား ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ တပ္မ်ား သြားလာရန္ လိုအပ္ပါက ႏွစ္ဘက္ ႀကိဳတင္ ညိႇႏိႈင္း သြားလာရမည္။
အဲဒီေနာက္ဆံုး တင္ျပခ်က္မွာ ျပည္နယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႕က အမွတ္ ၆ မွာ ပါတဲ့ (ႏွင့္ တပ္လႈပ္ရွားမႈ) ဆိုတဲ့ စာသားကို ျဖဳတ္မယ္လို႔ ေျပာတာက လြဲရင္ အခ်က္ အားလံုးကို သေဘာတူတယ္။ အေၾကာင္း ျပန္ခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ လက္မွတ္ ေရးထိုးလို႔ ရိွရင္ ျပည္နယ္ အစိုးရနဲ႕ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သာမက ကခ်င္ ဘာသာေရး၊ လူမႈေရး ေခါင္းေဆာင္ မ်ားပါ သက္ေသ အျဖစ္ တက္မယ္လို႕ အေၾကာင္း ၾကားခဲ့တယ္။ တက္မယ့္ အမည္စာရင္းလည္း တပါတည္း ပို႕ေပးခဲ့တယ္။ အစိုးရဘက္ ကေတာ့ ဒီအခ်ိန္မွာ သေဘာ တူညီခ်က္ ရႏုိ္င္ၿပီလို႕ ယူဆခဲ့တယ္။
ဒါေပမယ့္ ဇူလိုင္ ၂၈ မွာေတာ့ ေကအိုင္ေအက ျပည္နယ္ အစိုးရဘက္က ျပင္ဆင္ လို္က္တဲ့ မူၾကမ္းကို သေဘာတူတယ္။ သို႕ေသာ္ အဲဒီ သေဘာ တူညီခ်က္အျပင္ ေနာက္ဆက္တြဲ အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ဆိုတာလည္း လက္မွတ္ ထိုးရမယ္ ဆိုၿပီး ေျပာလာတဲ့ အျပင္ အစိုးရဘက္က ၁၅ ရက္အတြင္းမွာ တစ္ႏုိ္င္ငံလံုး က်န္တဲ့ ေဒသေတြမွာပါ တစ္ဘက္သတ္ အပစ္ အခတ္ ရပ္စဲၿပီး ႏုိ္င္ငံေရး ေဆြးေႏြးမယ့္ အစီအစဥ္ကို ၁၅ ရက္အတြင္း ေၾကညာရမယ္လို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။
ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႕မွာ ႏွစ္ဘက္ လူခ်င္းေတြ႕ၿပီး ထပ္ေဆြးေႏြးတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႕မွာေတာ့ ေကအိုင္ေအ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕က အခုအထိ္ ေဆြးေႏြး ၿပီးသမွ်ကို ေကအုိင္အို ဗဟုိေကာ္မတီကို ထပ္ၿပီး တင္ျပဦးမယ္၊ ဗဟို ေကာ္မတီက စဥ္းစားၿပီး အေၾကာင္း ျပန္မယ္လို႕ စာေရး အေၾကာင္း ၾကားခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း ထပ္ၿပီး ေတြ႕ဆံုတာ မရိွေတာ့ဘူး။
ေကအိုင္ေအအဖြဲ႕၏ အၾကမ္းဖက္ တို္က္ခိုက္မႈမ်ား
ဒါေပမယ့္ ေကအိုင္ေအဘက္က ဇြန္ ၉ ရက္နဲ႕ ဇြန္ ၁၈ ရက္ေန႔ အတြင္းမွာ ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးမႈ ၄၉ ၾကိမ္လုပ္ခဲ့ တဲ့ အတြက္ တံတား ၃၉ စင္း ပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး အဲဒီထဲက ၁၅ စင္းဟာ ယာဥ္သြားလို႔ မရေအာင္ ပ်က္စီးခဲ့တယ္။ အဲဒါအျပင္ တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕ေတြကို တိုက္ခုိက္မႈ ၂၁ ႀကိမ္ လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ စစ္သည္ေတြ ေသဆံုး ဒဏ္ရာရရံုမက ျပည္သူႏွစ္ဦး ေသဆံုးၿပီး ငါးဦး ဒဏ္ရာရခဲ့ပါတယ္။
ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔ကေန ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႕ၾကားမွာ ေကအို္င္ေအ အေနနဲ႕ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္း တံတား ၂၅ စင္းကို ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး အရပ္သား ႏွစ္ဦးကို သတ္ျဖတ္၊ ႏွစ္ဦး ဒဏ္ရာရၿပီး ၃၈ ဦးကို ဖမ္းဆီး သြားခဲ့တယ္။ တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕ေတြ အေပၚ တိုက္ခိုက္မႈ ၂၅ ႀကိမ္ လုပ္ခဲ့တယ္။
ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႕နဲ႕ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ ၾကားမွာလည္း ကားလမ္း၊ ရထားလမ္း တံတား၂၉ ခုကို ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ တပ္ဖြဲ႕ေတြကို တိုက္ခုိက္မႈ ၈၄ ႀကိမ္၊ မို္င္းေထာင္ တို္က္ခိုက္မႈ ၃၈ ႀကိမ္ လုပ္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ၿပီး ေကအိုင္ေအ တပ္ဖဲြ႕မ်ားရဲ့ တုိက္ခုိက္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သား ၁၄ ဦးေသ၊ ၂၂ ဦး ဒဏ္ရာရၿပီး ၁၂၀ ဦး အဖမ္းခံခဲ့ရတယ္။
ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ေန႕မွာ ႏွစ္ဘက္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေတြ႕ဆံုေနတံုးမွာပဲ တာပိန္ ေရအား လွ်ပ္စစ္ စက္ရံုမွာ ေလေအးေပးစက္ ပ်က္တာ ျပင္ၿပီး ျပန္လာတဲ့ ကားကို ၀ိုင္းပစ္လို႕ ရဲတစ္ဦး၊ ျပည္သူ ၇ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရတယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာ
ဦးေက်ာ္ဆန္းက ေကအိုင္အို အေနနဲ႕ ေနာက္ဆံုး သေဘာ တူညီခ်က္ ရခါနီးက်မွ ေတာင္းဆိုခ်က္ အသစ္ေတြ တင္ျပတာ၊ ေဆြးေႏြးပြဲ အစထဲက ႏွစ္ဘက္ အႀကီးအကဲမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မ်ားကို လိုအပ္တာေတြ ၫႊန္ၾကားၿပီး လုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ေပမယ့္ အခုအခ်ိန္က်မွ ဗဟို ေကာ္မတီက ထပ္ၿပီး စဥ္းစားဦးမယ္လို႔ ေျပာတာေတြကို ေထာက္ရင္ ေကအိုင္အိုရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားမႈ ဆိုတာအေပၚ ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနၿပီလို႔ ေျပာသြားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အစိုးရဘက္ ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားဆဲပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ျပည္သူေတြရဲ့ အသက္ အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ အတြက္ေတာ့ လိုအပ္တာေတြ လုပ္ရမွာပဲလို႔လည္း ေျပာသြားပါတယ္။
ပိေတာက္ေျမမွ ကူးယူေဖၚျပသည္။