xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: သင္တို႔ေရာတာ၀န္ေက်ၾကပါရဲ႕လား.......

Saturday, August 27, 2011

သင္တို႔ေရာတာ၀န္ေက်ၾကပါရဲ႕လား.......

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္မွ မတ္လ ၃၀ ရက္အထိျပဳလုပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ား ပထမအႀကိမ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ပုဂၢလိကမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ား တက္ေရာက္သတင္းရယူခြင့္ မရခဲ့ေပ။ထိုသို႕မရခဲ့ျခင္းေၾကာင့္လဲ အဆိုပါလႊတ္ေတာ္မ်ားကို တရားမွ်တမႈမရွိေသာလႊတ္ေတာ္ ၊ ၁၅ မိနစ္လႊတ္ေတာ္ ၊ တံခါးပိတ္လႊတ္ေတာ္ စသည္ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံု ဆိုသလို အမည္တပ္ကာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကေလသည္ ။ ထိုသို႕ေျပာဆိုၾကသည့္အထဲတြင္ နာမည္ေက်ာ္ျပည္ပမီဒီယာ မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ အတိုက္အခံဆိုသူမ်ား၏ အသံက အက်ယ္ေလာင္ဆံုး အစူးရွဆံုး ျဖစ္ခဲ့သည္ ။ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားက အေၾကာင္းေၾကာင္းကိုေထာက္၍ ေပၚေပၚတင္တင္ မဟုတ္ေသာ္လည္း မခ်ိတင္ကဲ ေရးသားေဖၚျပမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေလသည္ ။အခ်ဳိ႕ေသမလိုလိုပင္ျဖစ္ခဲ့ၾကေလသည္ ။

ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔ပမွစတင္က်င္းပေသာ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေ၀းမ်ား သို႔ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ားမွ သတင္းေထာက္ မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံျခား သတင္းဌာနမ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ားအား သတင္းတက္ေရာက္ယူခြင့္ ျပဳခဲ့ရာ ပထမေန႔တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားမွ သတင္းေထာက္မ်ားအပါ၀င္ သတင္းေထာက္ ၁၀၀ ခန္႔ပင္ရွိခဲ့ရာ..အထူးပင္စည္ကား ခဲ့ေလသည္ ။
 
ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက သတင္းမီဒီယာမ်ားအပါအ၀င္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာမွ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို မိမိတုိ႔ ခံယူသြားၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သို႕ရာတြင္ ဒုတိယေန႔မွာပင္ သတင္းေထာက္ ၃ ပံု ၁ ပံုခန္႕ ေလ်ာ့က်သြားေလသည္ ၊ သို႕ျဖစ္ပါ၍ ျပန္ၾကားေရးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မျပန္ၾကရန္ႏွင့္ မစၥတာကင္တားနားလႊတ္ေတာ္သို႕ လာေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေျပာၾကားကာ ေမတၱာရပ္ခံတားျမစ္ယူရ သည္အထိ ျပန္ခ်င္ သူမ်ားခဲ့သည္ ။

၂၅ ရက္ေန႔က်င္းပေသာ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္မူ ျမန္မာတိုင္းမ္ ၊ Eleven Media Group ႏွင့္ Envoy ဂ်ာနယ္ ၃ေစာင္သာက်န္ခဲ့ေတာ့ေလသည္ ၊ သတင္းမယူရလွ်င္ေသမေလာက္ျဖစ္ေန ကုန္ၾကေသာ ႏိုင္ငံ၏ စတုတၳမ႑ိဳင္ မ်ား ၾကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ ဆိုသလို ေပ်ာက္ သြားၾကကုန္ေလေတာ့သည္ ။ အလွ်ိဳလွ်ိဳ အိမ္ျပန္သြားၾကကုန္ေတာ့သည္။
 
 ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေ၀း စတုတၳေန႔၌ တင္သြင္းေသာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတို႔အား အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္က ေဆြးေႏြးစဥ္းစားရန္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ားကို ထားရစ္ခဲ့ၾကသည္ ။

ထိုေန႕မွာပင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚရီရီျမင့္က စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲေသာ ဥပေဒမ်ားမွ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျပ႒ာန္းသင့္ေသာ

(က) ျမန္မာႏုိင္ငံကုန္အမွတ္အသားဥပေဒ၊
(ခ) လယ္ ယာထြက္ကုန္ ေစ်းကြက္မ်ား အက္ဥပေဒ၊
(ဂ) ၁၉၄၇ခုႏွစ္ အေရးႀကီးေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ၊
(ဃ) တင္းေတာင္း ဆန္ပမဏ အက္ဥပေဒတုိ႔ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျပ႒ာန္းရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ စီမံခန္႔ခြဲေသာ ဥပေဒမ်ားမွ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျပ႒ာန္းသင့္ေသာ
(က) The Myanmar Telegraph Act (1885)၊
(ခ) The Myanmar Post Office (1989)၊
(ဂ) The Myanmar Wireless Telegraphy (1933)

တို႔ကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျပ႒ာန္းရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိတို႔ကို တင္သြင္းခဲ့ကာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေနျခင္းတို႕ကို မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ၾကသည္ ။

ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး ပဥၥမေန႔တြင္ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔မ်ား ဆက္လက္ ထုတ္ျပန္ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ေမတၲာရပ္ခံေၾကာင္းအဆိုကို ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး သဃၤန္းကြ်န္း မဲဆ ႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ဦးသိန္းၫြန္႔က ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ရာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦးတို႕က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ ထို႕အျပင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ ၂ ဦးကလည္း ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ.. 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုကိုက ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တင္ျပ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအေန ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳ ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦး အေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေထြေထြ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အမိန္႔မ်ား ဆက္လက္ထုတ္ျပန္ေစေရးအတြက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္သ မၼတအား ေမတၲာရပ္ခံေၾကာင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ အျမန္ဆံုးတင္ ျပေပးသြားမည္ဟု ရွင္းလင္းေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။

ယင္းေၾကာင့္ အေထြေထြလႊတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔မ်ား ဆက္ လက္ထုတ္ျပန္ေစေရးအတြက္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အား ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာ ကြယ္ေရးေကာင္စီဝင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကို မွတဆင့္ ေမတၲာရပ္ခံေၾကာင္း အ တည္ျပဳေၾကညာခဲ့သည္။
 
လႊတ္ေတာ္အမတ္အမ်ားစုအႏိုင္ရထားေသာ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ႏွင့္ ၂၅%ေသာတပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ  ဘာလုပ္လုပ္ကန္႔ကြက္ေနမွာပါ ဘာမွအလုပ္ျဖစ္မယ့္လႊတ္ေတာ္မဟုတ္ပါဘူး ဆိုသူမ်ားပင္ အံ့အားသင့္သြားခဲ့ရသည္ ။
 
ထိုသို႔ေသာတစ္တိုင္းတစ္ျပည္လံုး ရွိအေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးတြင္ အက်ဥ္းက် ခံေနရသူမ်ားႏွင့္ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား ၀မ္းေျမာက္ၾကရမည့္သတင္းၾကီးအပါအ၀င္ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးပါလွေသာ သတင္းမ်ားကို ထားရစ္ခဲ့ကာ အိမ္ျပန္သြားၾကကုန္ေသာ စတုတၳမ႑ိဳင္မ်ားႏွင့္သာ ဤျမန္မာျပည္ၾကီး ခရီးဆက္ရမည္ဆိုပါလွ်င္.......

ေဒါက္တာဆိတ္ဖြား