xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းအတြက္ အျခားတစ္ဖက္မွ စဥ္းစားစရာမ်ား

Saturday, August 27, 2011

ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းအတြက္ အျခားတစ္ဖက္မွ စဥ္းစားစရာမ်ား

ယေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနတဲ့ ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ကန္႕ကြက္ခ်က္ေတြ ထင္ျမင္ယူဆ ခ်က္ေတြ မ်ဳိးစုံနဲ႕ တိုင္းျပည္ တည္ၿငိမ္မႈ ပ်က္ျပားေအာင္ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း ေသြးထြက္သံယိုမႈေတြ ျဖစ္ေအာင္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးနဲ႕ ပုံႀကီးခ်ဲ႕ကား ေျပာဆိုလာတာေတြကို ေတြ႕ျမင္ၾကားသိ ေနရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆုံ ေရကာတာနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္ေတြနဲ႕ သတိထားရမယ့္ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားေတြ အေပၚ သုံးသပ္ ထားတဲ့ စာတမ္းတစ္ေစာင္ အင္တာနက္ အသိုင္းအ၀န္းမ်ား ခုရက္ပိုင္းအတြင္း ပ်ံ႕ႏွံလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီ စာတမ္းထဲက ထင္ရွားတဲ့ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပပါမယ္။
မ်ဳိးဆက္သစ္ ပညာရွင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ဖို႕ မ်ဳိးဆက္သစ္တစ္ခုကို အရင္ တည္ေဆာက္ရဦးမွာပါ။ ညဴဓါတ္ေပါင္းဖို အလုံး ၂၀ စာေလာက္ရွိတဲ့ ပညာရွင္ အေရအတြက္ရဖို႕ ဆိုရင္ေတာ့ မ်ဳိးဆက္ ၂ ဆက္ေလာက္ေတာင္ ေစာင့္ရဦးမွာပါ။ ေက်ာက္မီးေသြးနဲ႕ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ကေန လွ်ပ္စစ္ထုတ္ဖို႕ ဆိုတာလည္း အလြန္ ပိုက္ဆံကုန္တဲ့ လုပ္ငန္း တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးက ျမန္မာျပည္မွာ ေပါေပါမ်ားမ်ား မထြက္လို႕ ျပည္ပကလည္း မဝယ္ႏိုင္ပါဘူး။ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ကလည္း တိုင္းျပည္မွာ ၀င္ေငြမရွိေတာ့ ဒါကိုပဲ ေရာင္းၿပီး အျခား လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေနရတဲ့ အတြက္ လွ်ပ္စစ္ထုပ္လုပ္ဖို႕အတြက္ ခက္ခဲေနတဲ့ ကာလျဖစ္ေနပါတယ္။ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ စစ္လက္နက္ ပစၥည္း ဝယ္ယူမႈေတြ ကလည္း ဓါတ္ေငြ႕ ေရာင္းရေငြနဲ႕ ေပးေခ်ေနရတာပါ။
ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းကို ကန္႕ကြက္ေနသူမ်ားဟာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုတာထက္ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႕ လုပ္ေဆာင္ေနတာက ပိုမ်ားပါတယ္။ ဒါကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အစိုးရကို အၾကပ္အတည္း ရိုက္ေစဖို႕ အၾကည္အညိဳပ်က္ေစဖို႕ ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြက ပိုမ်ားေနတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။ အမွန္ေတာ့ NLD ကိုယ္တိုင္ အာဏာရလည္း အဲဒီေနရာက ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို မရရေအာင္ ထုတ္လုပ္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံး ေဆာင္ရြက္ရမွာက စီမံကိန္းကို ဖ်က္ဆီးပစ္ေစဖို႕ မဟုတ္ဘဲ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ ေဘးထြက္ ဆိုးႀကိဳးေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႕ ရရွိလာတဲ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္က ၀င္ေငြေတြကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အမွန္တကယ္ သုံးစဲြႏိုင္ဖို႕ ဧရာ၀တီ ျမစ္ႀကီးကို ထိန္းသိမ္းဖို႕ ကုန္က်စရိတ္ေတြကို က်ခံသုံးစဲြဖို႕ ဒီစီမံကိန္းက ရလာတဲ့ နည္းပညာနဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံေတြကို ေနာက္ေနာင္ ေရကာတာမ်ား ေဆာက္လုပ္တဲ့အခါမွာ အသုံးခ်ႏိုင္ဖို႕ ရလာတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေတြကို တရုတ္ျပည္ကို ေရာင္းခ်ရတဲ့အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံနဲ႕ ပိုမို ခိုင္မာတဲ့ သံမဏိ ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႕ တရုတ္ျပည္သူမ်ားနဲ႕ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား ပိုမို ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးၿပီး ခိုင္မာတဲ့ အိမ္နီးနားခ်င္း ဆက္ဆံေရးမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႕ ကမာၻမွာ အထူး လိုအပ္ေနတဲ့ ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ကမာၻဖန္လုံအိမ္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ား ထုတ္လုပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး ကမာၻႀကီး သာယာေစေရးအတြက္ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးရဲ႕ အခန္းက႑ကို ကမာၻက သိေအာင္လုပ္ဖို႕ စတဲ့ ကမာၻအဆင့္မွီ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားရွိၿပီး ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းကို ကမာၻႀကီးရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ ဂုဏ္ယူႏိုင္ၾကဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထြက္ရွိမႈ ပမာဏဟာ မီဂါဝပ္ တစ္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ရွိတယ္လို႕ ဆိုတဲ့အတြက္ ညဴကလီးယား ဓာတ္အားေပးစက္ရုံ အလုံး ၂၀ ရဲ႕ ပမာဏနဲ႕ ညီမွ်ပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အလတ္စား ညဴဓာတ္ေပါင္းဖို တစ္လုံးဟာ မီဂါ၀ပ္ ၅၀၀ ထြက္ၿပီး အႀကီးစားေတြကေတာ့ မီဂါ၀ပ္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ညဴဓာတ္ေပါင္းဖို တစ္လုံးရဲ႕ ကုန္က်စရိတ္က တစ္လုံးကို ေဒၚလာသန္း ၁၀၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻမွာ ညဴဓာတ္အားေပး စက္ရုံ အလုံး ၂၀ ေလာက္ ပိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံဆိုတာ ခပ္ရွားရွားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ညဴဓာတ္အားေပး စက္ရုံတည္ေဆာက္ဖို႕ ၁၀ ႏွစ္ခန္႕ အခ်ိန္ယူရၿပီး ဂ်ပန္ရဲ႕ ညဴဓာတ္အားေပး စက္ရုံမ်ားကေတာ့ လ ၄၀ ခန္႕သာ ၾကာတယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။ ကမာၻမွာ အျမန္ဆုံး တည္ေဆာက္ႏိုင္တဲ့ နည္းပညာ ပိုင္ဆိုင္သူက ဂ်ပန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ညဴဓာတ္အားေပး စက္ရုံတစ္ရုံရဲ႕ တန္ဖိုးဟာ ေဒၚလာ သန္းတစ္ေထာင္ တန္တယ္ဆိုလို႕ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀၀ ပိုက္ၿပီး ညဴဓာတ္အားေပးစက္ရုံ တစ္ရုံကို ကမာၻပတ္ၿပီး ၀ယ္လို႕ ဘယ္သူမွ ေရာင္းမယ္မဟုတ္ပါဘူး။ နည္းပညာဆိုတာ ပိုက္ဆံေပးတိုင္း ရတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကမာၻမွာ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားအတြက္ ရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ားဆုံး အသုံးျပဳတဲ့ စြမ္းအင္က ေက်ာက္မီးေသြး ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြး သုံးစဲြမႈ ဟာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ ဘယ္စြမ္းအင္ကို အသုံးျပဳၾကမလဲ ဆိုတာကို စဥ္းစားၾကဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုေတာင္ ျမန္မာျပည္က ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ စက္ရုံတစ္ရုံ တည္ေဆာက္မယ့္ စီမံကိန္းကို သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္တယ္ ဆိုၿပီး ကန္႕ကြက္ေနမႈမ်ား ရွိၾကပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားဟာ မိမိတို႕ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားကိုသာ အဓိကထားၿပီး အလုပ္လုပ္ေနၾကတာကို ျမန္မာျပည္မွာ ႏိုင္ငံေရး လုပ္သူ လူငယ္မ်ား ပါးနပ္ၾကဖုိ႕ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကုိ မၾကည့္ပဲ သူမ်ားေအာ္တုိင္း လုိက္ေအာ္ေနလုိ႕ မျဖစ္ပါဘူး။

Coal & Electricity ကမၻာ့လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈရဲ႕ ၄၀% ကုိ ေက်ာက္မီးေသြးက ထုတ္လုပ္ပါတယ္ Total World Electricity Generation by Fuel (2006) Source : IEA 2008 Other includes solar, wind, combustible renewable, geothermal & waste Mordern life is unimaginable without electricity. It lights houses, buildings, streets, provides domestic and industrial heat, and powers most equipment used in homes, offices and machinery in factories. Improving access to electricity worldwide is critical to alleviating poverty. Coal plays a vital role in electricity generation worldwide. Coal-fired power plants currently fuel 41% of global electricity. In some countries, coal fuels a higer percentage of electricity. Coal in Electricity Generation ကမၻာ့ႏုိင္ငံႀကီးေတြဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းဖုိ႕အတြက္ အသံေကာင္းဟစ္ေနေပမယ့္ ေက်ာက္မီးေသြးကုိ အလြန္အကၽြံသုံးစြဲေနတယ္ ဆုိတာ ထင္ရွားေနပါတယ္။ South Africa 93% Poland 92% PR china 79% Australia 77% KaZakhstan 70% India 69% Israel 63% Czeh Rep 60% Morocc 55% Greece 52% USA 49% Germany 46% Source: IEA 2010 The importance of coal to electeicity generation worldwide is set to continue, with coal fuelling 44% of gobal electricity in 2030. (ေက်ာက္မီးေသြး ထုတ္လုပ္မႈနဲ႕ သုံးစြဲမႈဆုိင္ရာ ေဆာင္းပါးကုိ သီးသန္႕တင္ျပသြားမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။)
ဂ်ပန္မွာ လွ်ပ္စစ္ရဖုိ႕ ညဴစြမ္းအင္ သုံးရာကေန စက္ရုံေပါက္ကြဲေတာ့ ေရဒီယုိသတၱိႀကြမႈကုိ တစ္ႏုိင္ငံလုံးသာမက တစ္ကမၻာလုံးက ခံစားလုိက္ရပါတယ္။ စက္ရုံပတ္ဝန္းက်င္ ေရပုိင္နက္က ငါးေတြဆို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စားသံုဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ ေတာ့ ပါဘူး။ ဒါကိုၾကည့္ ျခင္းအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး တစ္ပြင့္ ရဲ႕ တန္ဖိုးကို နားလည္ႏိုင္ၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီးတစ္ပြင့္ ရဖို႔အတြက္ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေပးဆပ္ရသလဲ ဆိုတာကို ဆိုလိုခ်င္တာျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻမွာ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ကစတာၾကာၿပီျဖစ္ေပမဲ့ ျမန္မာျပည္မွာေတာ့ အခုမွ စရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပထမဦးဆံုးေသာ စက္မႈ ေတာ္လွန္ေရးအစလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဟာ ဒီမိုကေရစီရရွိေရးကိုသာ ေတာ္လွန္ေရး အသြင္နဲ႔ သြားရမွာ မဟုတ္ပဲ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးကို လည္း ေတာ္လွန္ေရး တစ္ရပ္အသြင္နဲ႔ ခ်ီတက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးတိုင္းမွာ အထိအခိုက္ ရွိႏိုင္ပါတယ္။
ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးရဲ႕ တန္ဖိုးကို ငါးရွာဖားရွာ၊ ရွည့္ရွာ တဲ့ အဆင့္ေလာက္ပဲ တန္ဖိုးထားမယ္ဆိုရင္ နိမ့္က်တဲ့ အေတြးအေခၚ တစ္ရပ္ပဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဧရာဝတီ ျမစ္ႀကီး ဟာ ဖန္လံုအိမ္ အာနိသင္ ေလွ်ာ့ ခ်ေပးႏိုင္မယ့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ ထုတ္လုပ္ေပးရာ ကမာၻ႕စြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ႀကီး ျဖစ္ေနပါၿပီ။ ဧရာဝတီျမစ္ဆံု ေရကာတာ စီမံကိန္းက လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္မႈ ပမာဏဟာ လက္ရွိ မေလးရွား ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈပမာဏနဲ႔ညီမွ်ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမစ္ဆံုတစ္ခုတည္းက ထြက္ႏိုင္တဲ့ပမာဏကို ဆိုလိုတာပါ။ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ဆက္လက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ပမာဏေတြ မပါဝင္ ေသးပါဘူး။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တိုက္ဖ်က္ရမွာက ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းကို မဟုတ္ဘဲ လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈက ထြက္လာမဲ့ေဘး ဆိုးက်ိဳးေတြကို ဘယ္လို ကာကြယ္မလဲ ဆိုတာကို ဦးစားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မီဂါဝပ္ တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ ေက်ာ္ရဖို႔ အတြက္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုက သစ္ေတာေတြကို ထင္းဆိုက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္တာေေတာင္ မရႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြႏု္တို႔ ေတာင္းဆိုရမွာက ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းက ရလာမယ့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခ ဝင္ေငြေတြကို ဧရာဝတီ ျမစ္ႀကီး ထိမ္းသိမ္းဖို႔ အတြက္ ဘယ္ေလာက္ က်ခံ သံုးစြဲမလဲ ဆိုတာကို ျဖစ္ပါတယ္။
ပိုက္ဆံ အကုန္မခံႏိုင္လို႔ အင္းေလးကန္ႀကီး တိမ္ေကာေနတာကိုေတာင္ မနဲျပင္ဆင္ေနရတယ္ဆိုတာ အားလုံး အသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာဝတီျမစ္ကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႕အတြက္ ေဒၚလာ သန္းေထာင္နဲ႕ခ်ီၿပီး သုံးစြဲရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ဆုံက လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား တရုတ္ကုိ ေရာင္းမယ္ဆုိရင္လည္း ပုိက္ဆံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္နဲ႕ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈလည္း အလြန္တုိးတက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုိ သုံးစြဲမယ့္ ျပည္သူေတြဟာလည္း တရုတ္ျပည္သူ ေတြျဖစ္လုိ႕ ျမန္မာနဲ႕ တရုတ္နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနတဲ့ တရုတ္ျပည္သူမ်ားက ျမန္မာျပည္သူမ်ားကုိ လာမယ့္ သမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္လုံး ေက်းဇူးတင္ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကုိ ပုိမုိ သုံးစြဲႏုိင္တဲ့အေလ်ာက္ တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္က သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈကုိ ကာကြယ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္နီးနားခ်င္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ တရုတ္မွာ သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္လည္း ရာသီဥတု ဆုိးရြားမႈနဲ႕ ရင္ဆုိင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ ကမၻာမွာ အႀကီးဆုံး လွ်ပ္စစ္ ေရကာတာမ်ားကုိ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လည္း ျမစ္ဆုံေရကာတာ အတြက္ လုိအပ္တဲ့ နည္းပညာဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ အဆင္သင့္ရွိေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာကုိ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႕ထားတဲ့အတြက္ လုိအပ္တဲ့နည္းပညာနဲ႕ အရင္းအႏွီးအတြက္ တရုတ္ကုိ မွီခုိေနရတာပါ။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆုိ႕လုိ႕ တုိင္းျပည္ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူးဆုိတဲ့ သူေတာ္ေကာင္း ႏုိင္ငံေရးသမားေတြနဲ႕ ပညာရွင္ ဆုိသူေတြကုိ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားရေအာင္ နည္းပညာနဲ႕ အရင္းအႏွီးမရွိပဲ ဘယ္လုိလုပ္မလဲလုိ႕ ေမးလုိက္ခ်င္ပါတယ္။ အေနာက္ႏုိင္ငံေတြ ဆုိတာ ဟာလည္း အျငင္းပြားမယ့္ ကိစၥမ်ိဳးဆုိရင္ လက္ေရွာင္တတ္တာမုိ႕ ျမန္မာျပည္မွာ စြမ္းအားႀကီးတဲ့ ေရကာတာ တည္ေဆာက္ဖုိ႕ အတြက္ တရုတ္ကုိ မွီခုိေနရဦးမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြႏု္ပ္တုိ႕မွာ ျမစ္ဆုံလုိ ေရကာတာႀကီး ေဆာက္ဖုိ႕ နည္းပညာလည္း မရွိပါဘူး၊ ေငြလည္း မရွိပါဘူး၊ အားလုံး ဘာမွ မရွိလုိ႕ တရုတ္ကုိပဲ မွီခုိေနရတဲ့အတြက္ ထြက္လာတဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ကုိ တရုတ္ကုိေရာင္းရတယ္ ဆုိတာလည္း ဘာမွမဆန္း ပါဘူး။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ အိမ္နီးနားခ်င္း ျပည္သူမ်ားကုိ မီးလင္းေစဖုိ႕အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕မွ မုဒိတာ ပြားႏုိင္ရမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ျပည္သူမ်ားက ျမန္မာျပည္သူမ်ားကုိ ထာဝရ ေက်းဇူးတင္ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမစ္ဆုံ ေရကာတာၿပီးလုိ႕ ျမန္မာ ပညာရွင္ေတြ ကၽြမ္းက်င္လာျပီ ဆုိေတာ့မွ ေနာက္ပုိင္းမွာ ကုိယ္တုိင္တည္ေဆာက္ လာႏုိင္ေတာ့မွာပါ။ နည္းပညာ တစ္ခု ရဖုိ႕အတြက္ အလြန္ပဲ ေပးဆပ္ရတတ္ပါတယ္။
ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးတာ၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ငါးမ်ိဳးစိတ္ေတြ ပ်က္သုဥ္းတာမ်ိဳး ရွိႏုိင္ပါတယ္။ဒါဆုိ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်လို႕ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္တဲ့ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြအေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႕ မစဥ္းစားၾကေတာ့ဘူးလား။ ျမစ္ဆုံေရကာတာကုိ ကန္႕ကြက္ေနတဲ့ သူေတြဟာ တုိင္းျပည္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ ဘယ္လုိရ မယ္ဆုိတဲ့ နည္းကုိေတာ့ ရွာေဖြေပးႏုိင္တာ မဟုတ္ၾကပါဘူး။ ျမန္မာ့ပတ္ဝန္းက်င္ မပ်က္စီးေအာင္ဆုိၿပီး ဘယ္ႏုိင္ငံကမွ ညဴဓါတ္အားေပး စက္ရုံတစ္ခု လာတည္ေဆာက္ေပးမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ညဴဓါတ္အားေပးစက္ရုံ ဆုိတာကလည္း အင္မတန္ ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ နည္းပညာ အရင္းအျမစ္ တစ္ခုျဖစ္ပါေသးတယ္ ညဴဓါတ္အားေပး စက္ရုံးဆုိတာ ပုိက္ဆံရွိတုိင္း ဝယ္လုိ႕ရတဲ့ အမ်ိဳးမဟုတ္ပါဘူး၊ ျမန္မာ စစ္အစုိးရဟာ ညဴနည္းပညာရဖုိ႕အတြက္ ရုရွားကုိ မ်က္ႏွာလုပ္ရတဲ့ စရိတ္နဲ႕တင္ ညဴစက္ရုံတစ္ရုံဖုိး မကေတာ့ပါဘူး။ စစ္အစုိးရဟာ ရုရွားနဲ႕ေျပလည္ဖုိ႕ ရုရွားဆီက လက္နက္ဝယ္ရပါတယ္။ MIG တုိက္ေလယာဥ္ေတြ ဝယ္ခဲ့ရပါတယ္။ နည္းပညာအတြက္ ပညာေတာ္သင္ေတြ ပုိက္ဆံ အကုန္ခံၿပီး လႊတ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေတာင္ ရုရွားဟာ သူ႕တုိင္းျပည္ ဝင္ေငြ လုိအပ္ခ်က္အတြက္ MIG တုိက္ေလယာဥ္ေတြကုိ လြယ္လြယ္ကူကူ ေရာင္းခဲ့လုိ႕ ေလယာဥ္ေတြ ဝယ္ယူရရွိေရးအတြက္ မ်က္ႏွာလုိမ်က္ႏွာရ စရိတ္ေတြ သက္သာခဲ့တာပါ။ အမွန္ေတာ့ အဆင့္ျမင့္ ဂ်က္တုိက္ေလယာဥ္ေတြ ဝယ္ယူခြင့္ရွိဖုိ႕ဆုိတာလည္း လြယ္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။
နည္းပညာမရွိတဲ့ တုိင္းျပည္ေတြဟာ ကမၻာမွာ နည္းပညာတစ္ခု ရဖုိ႕အတြက္ အမ်ိဳးသားေရး စြမ္းေဆာင္မႈအေနနဲ႕ လမ္းစဥ္ ခ်မွတ္ရၿပီး တစ္မ်ိဳးသားလုံး ဒုကၡမ်ိဳးစုံ ခံရေလ့ရွိပါတယ္။ ကုိယ္တုိင္မတတ္ရင္ ညဴနည္းပညာဆုိတာ တစ္ႏုိင္ငံ လုံးရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈနဲ႕ ရင္းႏွီးၿပီး ဝယ္ယူရတဲ့အရာပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕တုိင္းျပည္မွာ ညဴစြမ္းအင္ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္္ဖုိ႕ အနည္းဆုံး မ်ိဳးတစ္ဆက္ ေစာင့္ရပါဦးမယ္။ သူမ်ားတုိင္းျပည္က အလကားလာ ေဆာက္ေပးေတာင္မွ ကုိယ္တြယ္ႏုိင္မယ့္ ပညာရွင္ မရွိေသးပါဘူး။
ဒီေဖာ္ျပခ်က္ေတြဟာ ျမစ္ဆုံေရကာတာနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ မ်က္လုံးစုံမွိတ္ ေအာ္ေနၾကသူေတြ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း စုေဆာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။  
ျမစ္ဆုံသား(ေက်းေစတမန္မွကူးယူေဖၚျပသည္)