xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: အိုးဘိုေထာင္မွာ သာတဲ့လ ( ၂ )

Thursday, December 16, 2010

အိုးဘိုေထာင္မွာ သာတဲ့လ ( ၂ )


ဘုန္းႀကီးတို႔ ဘာသာမွာေတာ့ ဗုဒၶကိုယ္တိုင္က ေဟာတာ။ ဘာရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေဟာေတာ္မူသလဲလို႔ ေမးရင္ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၂)ပါး။ (၁)အားလံုး သတၱဝါေတြဟာ ေကာင္းက်ဳိးေတြ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ငါ့ကိုးကြယ္သူ ျဖစ္ျဖစ္။ ငါ့မကိုးကြယ္သူပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဗုဒၶကို ယံုၾကည္လုိ႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ မယံုၾကည္လုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ မည္သည့္ သတၱဝါမဆို၊ သက္ရွိ သတၱဝါတိုင္းရဲ႕ အေပၚမွာ ေကာင္းက်ဳိးေတြ ျဖစ္ေစခ်င္ပါ တယ္။ တစ္ညီတည္း မိုးရြာသလို ဗုဒၶရွင္ေတာ္ရဲ႕ ေမတၱာနဲ႔ က႐ုဏာ။ မိုးရြာတယ္ဆိုရင္ ေကာက္ပဲသီးႏွံေလးေတြ ရွိတဲ့ေနရာ ရြာသလိုပဲ ေကာက္ပဲသီးႏွံ မရွိတဲ့ ေတာအုပ္ႀကီးထဲလည္း ရြာခ်လုိက္တာပဲ။ ပိုးေကာင္ေလးေတြ မရွိတဲ့ ေနရာရြာသလိုပဲ။ ပိုးေကာင္ေလးေတြရွိတဲ့ေနရာလည္း ရြာခ်လိုက္တာပဲ။ မိုးနဲ႔တူတယ္တဲ့တစ္ညီတည္းသြားတယ္။ ျမတ္ဗုဒ…ၶ…၏ေမတၱာနဲ႔က႐ုဏာသည္ မိုးလိုလူေကာင္းသူေကာင္းေတြခ်ည္းပဲ မိုးေရခ်မ္း နဲ႔ဆြတ္ဖ်န္းပါေစ မဟုတ္ပါ ဘူး။ လူဆိုး သူဆိုးေတြအေပၚလည္း မိုးရြာသြန္းၿပီး ဆြတ္ဖ်န္းမွာပဲ မိုးက တစ္ညီတည္းရြာတာ။ လူေတြသာေအးခ်မ္းပါေစ မဟုတ္ဘူး။ တိရစၧာန္ ေတြလည္း ေအးခ်မ္းပါေစ။ မိုးကတစ္ညီတည္းရြာတာ။ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ ေမတၱာ က႐ုဏာ ဘာနဲ႔တူသလဲဆိုေတာ့ မိုးနဲ႔ တူပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ေမတၱာ၊ က႐ုဏာေအာက္မွာ အားလံုးေအးခ်မ္းပါေစ။ သတၱဝါေလာကတစ္ခုလံုးရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးကိုျဖစ္ႏိုင္တဲ့မေကာင္း က်ဳိးကိုတားဆီးမယ္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ ခ်က္(၂)ပါး။ ေလာကႀကီး ဒုကၡျဖစ္မွာကို တားေပးမယ္။ ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစမယ္။ အဲ့ဒီ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၂)ပါးနဲ႔ ေပၚထြန္းလာတဲ့ ဗုဒၶဘုရားသည္ ဓမၼကိုေဟာသြားပါတယ္။ အဲဒီဓမၼကိုလုိက္နာက်င့္သံုးရတဲ့ ပုဂၢဳိလ္တုိ႔ဘဝဆိုတာေလ သံသရာ ခရီးသြားရတာနဲ႔တူတယ္။ သံဆို တာ ေရပဲ။ သရဆိုတာမရွိဘူး။ ေရမရွိတဲ့ သဲထူတဲ့ခရီးရွည္ႀကီး သံ သရာခရီးရွည္ႀကီးသြားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ဟာ(သြားရင္းသြားရင္း)နဲ႔အလြန္ပူေလာင္လာၿပီးေရငတ္တယ္။ ေျမျပင္မွာပဲ သြားသြား။ ေဝဟင္မွာပဲသြားသြား (၃၁)ဘံုသြားၾကတဲ့ခရီးသည္အကုန္လံုးဟာ မင္းစည္းစိမ္ခံစားလို႔ သြားေနေစကာမူ၊ အက်ဥ္းေထာင္မွာပဲ ေနၾကေစကာမူ အဲဒီ ခရီးသည္အကုန္လံုးဟာ သံသရာခရီးသည္ေတြပါပဲ။ သူ႕အတိုင္းအတာနဲ႔ သူဆာေလာင္ေနၾကတယ္။ အဆာေျပေနတဲ့ သတၱဝါဘဝမွာ မရွိဘူးေနာ္။ ရာဂ၊ ေဒါသကင္းတဲ့ သတၱဝါမ်ဳိးပဲ ေရငတ္ေျပတယ္။ အဆာေျပၾကတယ္။ ရာဂ၊ ေဒါသနဲ႔ သတၱဝါမွန္သမွ် အက်ဥ္းသားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လာလွဴတဲ့ အလွဴရွင္သူေ႒းေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မင္းစိုးရာဇာေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ နတ္ျပည္ (၆)ထပ္က နတ္ေတြပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရာဂ၊ ေဒါသရွိေနေသးသမွ် သူတို႔ သံသရာခရီးသည္လိုပဲ ပန္းၿပီးႏြမ္းေနၾကတယ္။ ဆာေလာင္ေနၾကတယ္။ အဲဒီအပန္းကိုဓမၼနဲ႔ေျပေစရမယ္။ သံသရာခရီးသည္ ႏြမ္းေနတယ္ဆိုရင္ ဓမၼနဲ႔လန္းဆန္းေစရမယ္။ ဆာတယ္။ ငတ္တယ္ဆိုရင္ ဓမၼနဲ႔အဆာေျပၾကမယ္။ ထမင္းကိုေတာ့ တစ္ေန႔ (၂)ႀကိမ္စားစား၊ (၃)ႀကိမ္စားစား၊ ႀကဳိက္သလိုစား အဆာမေျပပါဘူးဗ်ာ။ ဓမၼကို တစ္ႀကိမ္ၿမိန္ၿမိန္ယွက္ယွက္ စားလုိက္ရလို႔ရွိရင္ တစ္သံသရာလံုးအတြက္ အဆာေျပကုန္ၾကမွာပါ။ ဓမၼဆိုတဲ့အာဟာရကို စားသံုးဖုိ႔အတြက္ အားလံုးကို ဒီကေန႔ဘုန္းႀကီးတို႔ တုိက္တြန္းပါတယ္။
အဲဒီေတာ့ဓမၼသည္ သတၱဝါေတြရဲ႕ဘဝကို ေအာက္တန္းကေန၊ အထက္တန္းသို႔ သယ္ေဆာင္သြားတာ ၊ဓမၼသည္သယ္ေဆာင္ျခင္း လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရွိသည္။ အဓမၼသာက်င့္လိုက္ရင္ အထက္တန္းကေန ေအာက္တန္းသူက ေခၚသြား မယ္။ကိုယ့္နည္းနဲ႔ကိုယ္ နားလည္ထားဖုိ႔ လိုၾကတယ္။ ဓမၼ၊ အဓမၼအစြမ္းသတိၱရွိပံုျခင္း မတူ ဘူးေဟ့။ အဓမၼသည္ ဒုကၡ နယ္ပယ္ကိုပို႔လိမ့္မယ္။ ဓမၼသည္ သုခနယ္ပယ္သို႔ပို႔လိမ့္မယ္။ အဲဒီ့ႏွစ္ခုရဲ႕ျခားနားမႈကို ဒီကေန႔ အက်ဥ္းသူ၊ အက်ဥ္း သားမ်ား၊တရားသဘင္ကို နား ဆင္ေနၾကတဲ့သူအားလံုးတုိ႔ဘဝ ကို ဒုကၡနယ္ပယ္ထဲ ေရာက္ မသြားေအာင္ အဓမၼကို ေရွာင္ ၾကပါစို႔။ ဓမၼကို ေဆာင္ၾကပါစို႔ လို႔။ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕၄၅ႏွစ္တာ ကာလလံုးေဟာေတာ္မူတဲ့ ဒီဓမၼထဲကို ပါဝင္လာတဲ့အထိ က်င့္သံုးစရာ က်င့္စဥ္ေတြ (ethical System)ေပါ့ တိုတို ခ်ဳပ္ရင္သံုးခုရွိတယ္။ သီလ ပိုင္းရယ္၊ သမာဓိပုိင္းရယ္၊ ပညာပိုင္းရယ္။ ဒီသံုးခုေပါင္း တာဟာဓမၼပဲ။ သီလဆိုတာ စည္းကမ္းပါပဲ၊မေကာင္းမႈေတြ ကို မျပဳမိေအာင္၊ မေျပာမိ ေအာင္၊ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွစ္ပါးကို ထိန္းထားေပးတဲ့ စည္းကမ္း ေတြဟာ အဲဒါသီလ။ ခုနသီလ ေဆာက္တည္သြားတာရွစ္ပါးတဲ့။ ငါးပါးပဲအရင္ စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။ (၁)က ပါဏာတိပါတာ။ ဘာေၾကာင့္မသတ္ရမွာလဲ အဓိပၸါယ္က အသက္ရွိတဲ့သတၱဝါတိုင္း လူျဖစ္ျဖစ္၊ တိရစၧာန္ျဖစ္ျဖစ္၊ ကိုယ့္အသက္နဲ႔ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ကို ခ်စ္ၾကတယ္။ အသတ္ခံရတဲ့ သတၱဝါေတြလည္း ကိုယ့္အသတ္၊ ကိုယ့္ခႏၶာကိုယ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတယ္။ ကိုယ့္အသက္နဲ႔ ခႏၶာကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူတိုင္းသည္ ကိုယ့္အသက္နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ပိုင္ခြင့္၊ ထိန္းသိမ္းပိုင္ခြင့္၊ ကာကြယ္ပိုင္ခြင့္ရွိၾကတယ္။ ဒါဟာ(Universal Law) ဗုဒၶေဟာကာမွ ေပၚလာလို႔ (Buddhist Law) လုိ႔ေခၚၾကတယ္။ ဗုဒၶမပြင့္ခင္ကတည္းက ဒီ Universal Law ဟာရွိပါတယ္။ အဲဒါ ပါဏာတိပါတာ ေဝဒါမဏိဆိုတာ ဒီအဓိပၸါယ္ေလးပါႏွစ္ခုတည္း။ ကိုယ့္ အသက္နဲ႔ခႏၶာကိုယ္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျခားတစ္ပါးေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ ဖ်က္ဆီးပိုင္ခြင့္မရွိဘူး။ ငရဲက်သြားမွာလား။ ငရဲကလြတ္ နတ္ျပည္တက္ သြားမွာလား အဲဒီအထိမစဥ္းစားေသးနဲ႔ဦး။ ဒီသီလဟာ လူတိုင္းအတြက္ ျဖစ္တယ္။ ခရစ္ယာန္ေရာ၊ ဟိႏၵဴေရာ၊ Buddhist ေရာ၊ ဂ်ဴးေရာ၊ အစၥလာမ္ေရာ၊ အဲဒါေလာက္လက္ခံရင္ ဒါဟာ Universal Law သူတစ္ပါးအသက္ကို မသတ္ဘူးဆိုတဲ့ကိစၥမွာ ေျပာင္းျပန္ေလး စဥ္းစားပါဦးတဲ့။ သတၱဝါတစ္ေတြ အသက္နဲ႔ ခႏၶာၾကာၾကာတည္ပါေစ ဆိုတဲ့စိတ္ကေလးနဲ႔ ဒီသီလကိုထိန္းတဲ့ ဒါထက္တိုတိုေျပာရရင္ အသက္ခႏၶာနဲ႔ တည္ေနတဲ့ သတၱဝါကေလးေတြ ေသေဘးမွလြတ္ၾကပါေစ။ ပါဏာတိပါတာ ေဝဒါမဏိထဲ လြတ္တာ ပါ,ပါသြားတယ္။ အဲဒါအားလံုး က်င့္သံုးဖုိ႔ဓမၼပါပဲ။ ဘယ္ဘုရား(ကိုးကြယ္ ကိုးကြယ္)ဘယ္ြသိ ကိုပဲကိုးကြယ္ကိုး ကြယ္။ ဘယ္ God မွမကိုးကြယ္ခ်င္လဲေန။ ဒီစိတ္ထားနဲ႔ ဒီက်င့္စဥ္ကေတာ့ မလုိအပ္ဘူးလား လိုအပ္ပါတယ္။ မသတ္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ တုတ္ေတြ၊ ဓားေတြ လက္နက္ေတြေတာင္ မကိုင္ေတာ့ဘူး။
လက္နက္ေတြေတာင္ခ်တယ္။ တရားမွန္ေတာ့ တစ္ပါးေသာ သတၱဝါရဲ႕ ေသျခင္းဆိုတဲ့ဒုကၡအေပၚမွာကိုယ္က က႐ုဏာသက္ေရာက္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ဒီသီလဆိုတဲ့အပိုင္းဟာ စည္းကမ္းလုိ႔ဆိုေပမယ့္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္းေတြအမ်ားႀကီး ပါတယ္။ စိတ္ဓာတ္က ျမင့္မားေနေလ ခံယူခ်က္ေတြ ျမင့္မားေနေလ စည္းကမ္း ပိုင္းမွာေကာင္းေနမွာပဲ။ စိတ္ဓာတ္ခံယူခ်က္ နိမ့္ေလေလ စည္းကမ္းပိုင္းလည္းပဲ အားနည္းလာတတ္တယ္။ သတၱဝါေလးေတြေပၚမွာသနားတတ္ရမယ္။ သတၱ ေလာကႀကီးနဲ႕ ပါဝင္ပူးေပါင္းၿပီး အားလံုး ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းၾကရမယ္တဲ့။ သီလဆိုသည္က (Discipline to control)ကိုယ္ႏႈတ္ႏွစ္ပါးကိုထိန္းမယ္။ Not to do any evil မေကာင္းမႈေတြ မျပဳမိေအာင္ထိန္း။ ပါးစပ္ကလည္းပဲ Not to speak any evil မေျပာမိမဆိုမိေအာင္ ပါးစပ္ကိုလည္းပဲထိန္းထား ရမယ္။ အဲဒါေတြပဲ ေလာကႀကီးအရေျပာရင္ Universal discipline / Universal Law ကာယကံနဲ႔ဝစီကံ ထိန္းႏိုင္ၿပီဆိုရင္ ကိုယ္ႏႈတ္ႏွစ္ပါးမွာ သန္႔ရွင္းသြားၿပီ။ အဒိႏ…ၷဒါနာေဝဏာမဏိ မေပးတဲ့ပစၥည္းမယူဘူး ေပးတာပဲယူမယ္။ ပစၥည္းပိုင္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ေတြတံခါးဖြင့္ၿပီး အိပ္ႏိုင္ေနႏိုင္ၾကၿပီ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ အဲဒီေနာက္ကြယ္က ဘာပါလာၿပီလဲဆိုေတာ့ ေမတၱာပါလာၿပီ။ သီလရဲ႕အေျခခံဟာ ေမတၱာစိတ္ ဓာတ္ျဖစ္သြားၿပီ။ မုသာဝါဒါေဝဒါမဏိ ျပန္ၾကည့္လိုက္ဦး။ မဟုတ္တာမေျပာဘူး။ သစၥာဝါဒီဟုတ္တာပဲ ေျပာမယ္။ သစၥာသံေဒါ ေလာကႀကီးကို အမွန္တရားေတြနဲ႔ပဲ ဆက္သြယ္မယ္။ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ဖြယ္ လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ေရာက္ေအာင္ ငါက်င့္သံုးမယ္။
ဒီစကားလံုးထဲမွာ အဓိပၸါယ္ေတြအမ်ားႀကီးပါတယ္။ ငါသည္ လူသား အားလံုးထဲမွာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစရမယ္။ (Realiable is the worthy)ေရးလုိက္ရတဲ့စာခ်ဳပ္ေတြ၊စာတမ္းေတြ၊အာမခံေတြ တင္လုိက္ ရတာဘာျဖစ္လုိ႔လဲ။ မယုံဘူးေလ။ (Trust Worthy) မျဖစ္ဘူးေလ။ မုသာဝါဒါ ေဝဒါမဏိျဖစ္ရမယ္။ Social relation လူမႈဆက္ဆံေရးအရ အဆင့္ျမင့္ေစဖုိ႔ မုသာဝါဒါဟာ တန္ဖိုးႀကီးမားတယ္။ အဲဒါဘာသာေရးတရားလုိ႔ မေအာက္ေမ့နဲ႔။ ေလာကႀကီးရဲ႕ေရးရာ။ အေပၚကို တက္လာေအာင္ တင္ေပးတဲ့တံတား (သို႔မဟုတ္ရင္) ဓမၼ။ ေလာကမွာျမတ္ဗုဒ…ၶရဲ႕ စကားလံုးကို ရြတ္ပါရေစ။ အက်ဥ္းေထာင္မွာ ရွိၾကတဲ့ဘုန္းႀကီးတုိ႔ ဒါယိကာ၊ ဒါယိကာမ ႏွစ္မ်ဳိးစလံုးကို ဗုဒၶရဲ႕စကားလံုးေတြ ကိုၾကားရရင္ ဗုဒၶၾကြလာတယ္လို႔ ႏွလံုးသြင္းစမ္းပါ။ ဒီစကားလံုးေတြ ရွိေနေသးသမွ် ဗုဒၶရွိေနဦးမွာပဲ။ ဗုဒၶစကားေတြ ကြယ္သြားတဲ့ေန႔ဟာ ဘုရားကြယ္တဲ့ေန႔ပဲ။ ေျပာျပမယ္။ ေလာကႀကီးကို အလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္မျဖစ္ေအာင္ စကားေျပာပါ။ လူသားေတြလမ္းမွားကို ေရာက္မသြားေအာင္။ ဘဝေဇာက္ထိုး ဆင္းမသြားေအာင္ စကားေျပာၾကပါ။ ေလာကႀကီးကို လြဲသြားေအာင္ မလုပ္ပါနဲ႔။ စကားတစ္လံုးဟာ ေလာကႀကီးကို သိပ္ဒုကၡေပးတယ္။ ဟိုဘက္က လူတစ္ေယာက္သည္ လူတစ္ေယာက္ကို ဓားနဲ႔ထုိးလိုက္တယ္။ အဲဒီလူကဘာေျပာလဲ ဆိုရင္ လူဆိုတာ ႐ုပ္တုိ႔ရဲ႕ အစုအေဝးႀကီးပဲတဲ့။ ဓားကလည္း ႐ုပ္ကလပ္။ အသက္ေတြဇီဝိတေတြ မေျပာေတာ့ဘူ။။ လူရဲ႕ခႏၶာကိုယ္ထဲကို ဓားတစ္ေခ်ာင္း ထိုးသြင္းလုိက္တာဟာ ႐ုပ္တုိ႔ရဲ႕ အစုအေဝးႀကီးထဲကို ႐ုပ္ကလပ္တစ္ခု ဝင္သြားတာ။ ဘာအျပစ္မွမရွိဘူး။ သတ္မႈလည္း မျဖစ္ဘူး။ ေသမႈလည္းမျဖစ္ဖူး။ အဲဒီလိုေဟာေျပာခ်က္မ်ဳိးကို ၾကားဖူးတယ္။ ေဟာတဲ့ပုဂၢဳိလ္ေတြ ရွိတယ္။ အဲဒါကိုႀကဳိက္သြားၿပီ ဆိုရင္ ေလာကႀကီး ေမွာက္လုိက္မယ့္ျဖစ္ျခင္း။ ဖမ္းမႈလည္းမရွိဘူး ေသမႈလည္းမရွိဘူး။ ဘာမရွိလုိ႔လဲ။ လူကိုမရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္။ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ထိုးႀကိတ္ေနၾကတာ ႐ုပ္ပဲတဲ့။(Dialatical Materialism )ဆုိတဲ့႐ုပ္ဝါဒဟာ အဲဒီထဲကစတာ။ အဲဒါကို ဘယ္သူေဟာသြားလဲ ဆိုရင္ ျမတ္ဗုဒၶအထက္ အႏွစ္ ၃ဝ,၄ဝ ေလာက္မွာ ေစာၿပီးေတာ့ ေပၚေပါက္ေနေသာ ရာဇၿဂဳိဟ္မွာ အေျခခ်၍ ေနၾကေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ႀကီး (၆)ေယာက္ ရွိတယ္။
                                                                                                    ျမတ္ခိုင္

 ( အပိုင္ ၂ ျပီးပါျပီ )