xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: အိုးဘိုေထာင္မွာ သာတဲ့လ ( ၄ )

Friday, December 17, 2010

အိုးဘိုေထာင္မွာ သာတဲ့လ ( ၄ )အဇာတသတ္ တိတၴိဆရာ ၆ေယာက္ဆီ ေရာက္ၿပီးၿပီ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတရား နာရလား။ မနာရဘူး။ ခုႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးေခၚတယ္။ ငါစိတ္ေတြ ဆင္းရဲလြန္းလို႔ ေျပာၾကစမ္းပါ။ ဘယ္သြား တရားနာရမလဲ။ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔ႀကီး။ ဘယ္သူမွမေျပာဘူး။ ၿငိမ္ေနတယ္။ ၾကာေတြက ပြင့္လို႔။ လကလည္းပဲ ၾကည္လင္ေနေအာင္ သာတယ္။ ေကာင္းကင္ကလည္းပဲ ျမဴေတြ။ ဆီးႏွင္းေတြမရွိဘူး။ ဒီေလာက္ သာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ ေကာင္းတဲ့ညခ်မ္း၊ ကာလမွာ ငါဘယ္သြားတရားနာရမလဲ။ ဘုရင္ႀကီး စိတ္ဆင္းရဲေနတယ္။ ေျခာက္အုပ္စုက ဂုိဏ္းဆရာေျခာက္ေယာက္ဆီ ပို႔ၿပီးၿပီ။ ေနာက္တစ္ခုက ဘုရားဆီပို႔ပို႔ပဲ က်န္ေတာ့တယ္။ ဆရာဝန္ႀကီးဇီဝက။ ဗုဒၶဘာသာ၊ ေက်ာင္းဒကာ၊ ေသာတပန္သူ အဲဒီအစည္းအေဝးမွာ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူမေျပာရဲဘူး။ ၿငိမ္ေနတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲ။ တိတၴိကိုးကြယ္တဲ့အုပ္စုက ခုႏွစ္ပံု၊ပံုရင္ ေျခာက္ပံုရွိတယ္။ ဗုဒၶယံုၾကည္တဲ့သူက တစ္ပံုပဲရွိတယ္။ အဲဒါပဲ ေလာကမွာအႏွစ္ကို အႏွစ္ရံေသာ အုပ္စု၊အႏွစ္ကို အကာရံေသာအုပ္စု၊ အကာကို အႏွစ္ရံေသာအုပ္စု။ အကာကို အကာရံေသာအုပ္စု။ အဖြဲ႔အစည္းေလးမ်ိဳးရွိတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ကလည္း အႏွစ္ရွိတယ္။ ေနာက္လိုက္ေတြကလည္း အႏွစ္ရွိတယ္။ ဒါအေကာင္းဆံုး။ ေခါင္းေဆာင္က အႏွစ္ရွိေပမယ့္ ေနာက္လိုက္ေတြက အကာႀကီးပဲဆိုဒါ မေကာင္းႏိုင္ဘူး။ ေခါင္းေဆာင္က အကာျဖစ္ေနေပမယ့္ ေနာက္လုိက္ေတြက အႏွစ္ရွိတယ္ဆိုရင္ ဒါေကာင္းခ်င္လဲ ေကာင္းႏိုင္တယ္၊ မေကာင္းခ်င္လည္း မေကာင္းႏိုင္ဘူး။ အကာကိုအကာရံၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ မေကာင္းေတာ့ဘူး။ အဇာတသတ္ရဲ႕ အနီးအနားအကာေတြ မ်ားေနတယ္။ အႏွစ္ရွိတာ တစ္အုပ္စုတည္း။ ပရိသတ္ကၿငိမ္ေနတယ္။ ဟဲ့ေျပာၾကပါတဲ့။ မေျပာဘူး၊ ဇီဝကမင္းေျပာလုိ႔ ဘုရင္က အမိန္႔ထုတ္ေတာ့ ဇီဝက ထေျပာတယ္။ ဘာေၾကာင့္ဇီဝက ဆရာႀကီးမေျပာပဲ ၿငိမ္ေနတာလဲ။ အကာမျဖစ္အုပ္စုက မ်ားေနတယ္။ အႏွစ္ရွိတဲ့အုပ္စုက နည္းလြန္းလုိ႔ မေျပာရဲဘူး။ ဒီလိုျဖစ္ေနတယ္။ ဘုရင္က ေျပာဆိုေတာ့မွ ဗုဒၶေဂါတမဆီသြားတဲ့။ ညဦးယံဇီဝကရဲ႕အစီအမံနဲ႔ ဘုရားဆီသြားၾကၿပီ။ ေရာက္ၿပီ ျမတ္စြာဘုရားေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ေရာက္။ ဘုရင္ႀကီးကဘုရားနဲ႔ သံဃာကိုရွိခိုးတယ္။ သူရဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္းကုန္စင္ကိုပါ ဘုရားထံေလ်ာက္ထား သံေတာ္ဦးတင္တယ္။ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္ျမတ္က ဘုရင္ႀကီးႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းေၾကာင္း။ ဓမၼေဟာတယ္။ ဓမၼသည္ ဆံုးမတဲ့အတိုင္း သာက်င့္ မယ္ဆိုရင္ ေအာက္တန္းကေန အထက္တန္းကိုပို႔ေပးလိမ့္မယ္။ အဓမၼသာ က်င့္လိုက္ရင္ေတာ့ အထက္တန္းကေန ေအာက္တန္းကို စုန္သြားၾကမယ္။ အဲဒီဓမၼေဟာတယ္။ ၿပီးလည္းသြားေရာ အဇာတသတ္ရွင္ဘုရင္က ဘုရားကို အိုအလြန္႔ အလြန္ေက်နပ္ဖြယ္ ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းတဲ့ တရားပါလား။ ေမွာက္ထားတဲ့အိုးကို လွန္လိုက္သလို၊ အုပ္ထားတာကို ဖြင့္ျပသလို လမ္းမွားေလ်ာက္ေနတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ကို ဒီလမ္းေလွ်ာက္ရမယ္လုိ႔ ၫႊန္ၾကားလုိက္သလိုပဲ။ အေမွာင္ႀကီးထဲမွာ မီးတိုင္ႀကီး ထြန္းျပလိုက္သလိုပဲ ဘဝလမ္းေၾကာင္းကို အစုန္ကေနအဆန္ကို တက္ႏိုင္ၿပီဘုရား။ အရွင္ဘုရားႏွင့္ သံဃာေတာ္ အရွင္ျမတ္တုိ႔အား ဘုရားတပည့္ေတာ္ ဆည္းကပ္ကိုး ကြယ္ပါေသာ္။ အဇာတသတ္ဘုရင္ႀကီးႏွလံုး စိတ္ဝမ္းေအးခ်မ္းတယ္လုိ႔ အဓိပၸါယ္ရွိတယ္။ တစ္တိုင္းလုံး တစ္ျပည္လံုးက သူ႕ကိုဘာပဲေျပာလဲ အေဖသတ္ၿပီးေတာ့နန္းလုတဲ့ဘုရင္။ အေဖကလည္း ဘယ္လိုအေဖမ်ဳိးလဲ။ ဘုရားေက်ာင္းဒယကာ။ ေသာတပန္အရိယာ။ အဲဒီေလာက္ေကာင္းတဲ့အေဖကို သတ္ၿပီးေတာ့ နန္းလုတဲ့ဘုရင္။ တံေတြးခြက္ပက္လက္ ေမ်ာေနတဲ့ဘုရင္ႀကီး။ သူကိုယ္တိုင္ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္းေအးခ်မ္းေအာင္ တတိုင္းလံုး တစ္ျပည္လံုးရဲ႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈ CONFIDENCE ျပန္ရေအာင္ သူဘာလုပ္ရမလဲ။ တပည့္ေတာ္သည္ တရားဘုရင္မင္းတရားကို အာဏာတန္ခိုး အစိုးတရ ျဖစ္ခ်င္လြန္းလို႔ သတ္မိတယ္ဘုရား။ ဝန္ခံေနၿပီေနာ္။ ၾသကာသရဲ႕ အဓိပၸါယ္က သိပ္ႀကီးက်ယ္တယ္။ ၾသကာသဆိုတာ ခြင့္လႊတ္ပါ။ အျပစ္ရွိခဲ့ရင္ ခြင့္လႊတ္ဖုိ႔ ေတာင္းပန္ေတာမယ္ ဆိုရင္ ကိုယ့္အျပစ္ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေၾကျငာရမယ္။ ဒီမွာေၾကျငာတယ္ေလ။ အဇာတသတ္က ''ေနာင္ဒီျပစ္မႈမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္ ေစာင့္ထိ္န္းဖုိ႔ရန္အလို႔ငွာ ဘုရားတပည့္ေတာ္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ အပို္ငးေလးမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္ကို ေၾကျငာရမယ္။ ေနာင္မလြန္က်ဴးပါဘူးလုိ႔ ကတိျပဳရမယ္တဲ့။ ဒါအဇာတသတ္လုပ္သြားတာ။ အဲဒီေတာ့မွ ျမတ္စြာဘုရားက အျပစ္သိလုိ႔ဝန္ခံတယ္။ ေတာင္းပန္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီအျပစ္ကို တုိ႔မ်ား ခြင့္လႊတ္ပါတယ္။ CONFECTION ဝန္ခံတယ္။ ၿပီးေတာ့ APLOGISE ေတာင္း ပန္တယ္။ အဲဒီႏွစ္ခုကိုလုပ္တယ္ဆိုရင္ ျမတ္စြာဘုရားကိုယ္ေတာ္ျမတ္က (၁) သည္းခံျခင္းႏွင့္ (၂)ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ အျပစ္ရွိတဲ့သူက ဝန္ခံျခင္းႏွင့္ ေတာင္းပန္ျခင္း ဒီေလးခ်က္ ဟန္ခ်က္ညီရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတာ ေကာင္းေကာင္း ရတယ္။ အဇာတသတ္ဘဝ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားမိန္႔တယ္။ ေအး အဇာတသတ္ဘုရင္တုိ႔ အရိယာပုဂၢဳိလ္တုိ႔ရဲ႕ သာသာနာမွာဝန္ခံျခင္းႏွင့္ ေတာင္းပန္ျခင္းဟာ ႀကီးပြားဖုိ႔အလားအလာ ရွိသြားၿပီ။ လြန္က်ဴးမိပါၿပီ။ သည္းခံပါခင္ဗ်ာ။ ေနာက္တစ္ခါလည္း လြန္က်ဴးတာပဲ။ သည္းခံပါခင္ဗ်ာ။ ကန္ေတာ့ပါတယ္။ ခင္ဗ်ာ။ ၿပီးေတာ့လည္း လြန္က်ဴးတာပဲ။ အဲဒီလိုလုပ္ေနရင္ သိပ္ႀကီးပြားစရာ အရွိဘူး။ အဲ့ဒီမွာ ျမတ္စြာဘုရားက သံဃာေတြကို လွည့္ေျပာတယ္။ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေန႔ ဇီဝကရဲ႕သရက္ ဥယ်ာဥ္ႀကီးထဲမွာ ရဟန္း ၅ဝဝ လည္းရွိတယ္။ ဆီမီးေတြလည္း ညီးညီး ထိန္ၿပီး ထြန္းထားတယ္။ ဘုရင္ႀကီး သိပ္ေၾကာက္ေနမွာ စိုးလို႔။ လံုၿခဳံေရးေတြနဲ႔ ဆင္တပ္ ၅ဝဝ၊ ျမင္းတပ္ ၅ဝဝ၊ ရထားတပ္ ၅ဝဝ၊ ေျခလ်င္တပ္ ၅ဝဝရံထား တယ္။ အဲဒီလို တပ္ေလးတပ္နဲ႔ ဘုရင္ႀကီး အနားရံထားတယ္။ သူကအေဖကို သတ္ထားေတာ့ သူ႕ကိုယ္သူ စိတ္မခ်ေတာ့ဘူး။ သူ႕မွာ သားတစ္ေယာက္ ရွိတယ္။ ဥဒယဘဒၵဆိုတဲ့ သားကေလး။ သူသံဃာေတာ္ေတြကို ၾကည့္တယ္။ သံဃာ ၅ဝဝက ေက်ာက္ဆင္းတုေလးေတြ လိုပဲ ၿငိမ္ၿပီးထိုင္ေနတာ။ သံဃာ ၅ဝဝက ေက်ာက္ဆင္းတုေလးေတြ အဇာတသတ္ဘုရင္က ငါ့သား ဥဒယဘဒၵ ဒီဘုန္းႀကီးေတြလို ၿငိမ္ေနမွ ေကာင္းမယ္လုိ႔ ဒီလိုသြားေတြးတာ။ ဒီလိုၿငိမ္ေနတဲ့ ဣေျႏၵမရွိရင္ေတာ့ ငါလည္းပဲ စိုးရိမ္ရတယ္။ အဲဒိဇာတ္လမ္းက သိပ္စိတ္ဝင္စားဖုိ႔ေကာင္းတယ္။ ရာဇၿဂဳိလ္မွာ (သားက အေဖသတ္)နဲ႔ မင္းဆက္ ခုႏွစ္ဆက္ ဒီလိုအာဏာလုဖူးတယ္။ ခုႏွစ္ဆက္ေျမာက္မင္းက်မွ တစ္တိုင္းလံုး၊ တစ္ျပည္ လံုးက ကိုင္းကြာတို႔ တုိင္းျပည္ နာမည္ပ်က္ေလာက္ေအာင္ သားက အေဖသတ္၊ နန္းလုတာ တစ္ျပည္လံုးကဆူးေတြ၊ ေဆာက္ေတြ၊ ဓားေတြ၊ လွံေတြ၊ ခရင္း ေတြ၊ဂြေတြ၊ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲက မိန္းမေတြကလည္း က်ည္ေပြ႕ေတြ၊ ေယာင္းမေတြ ကိုင္ၿပိး နန္းေတာ္ထဲဝင္ခ်တာ ေနာက္ဆံုး မင္းဆက္ကို ျဖဳတ္ပစ္လိုက္တာ။ အဲဒီထဲက ရာဇၿဂဳိလ္ပ်က္သြားတာ။ ျမတ္စြာဘုရားမိန္႔တဲ့စကားက . .
ရဟန္းတုိ႔ဒီဘုရင္ႀကီးက သူ႕ ဘဝကုိသူကိုယ္တိုင္ဖ်က္ဆီးပစ္တာ။ ငါ့ဘဝပ်က္ၿပီ။ ဟိုေကာင္ဖ်က္တာ။ ဒီေကာင္ဖ်က္တာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ဖ်က္ၾကတာ။ အကယ္၍သာ ဒီဘုရင္သည္အေဖကို မသတ္မိရင္ ဒီသာသနာမွာပဲ ငါ့မ်က္ေမွာက္မွာပဲ ဓမၼစကၡဳဥာဏ္ကို ရလိမ့္မယ္။ တရားမ်က္လံုး နိဗၺာန္ကိုျမင္တဲ့ မ်က္လံုးရမယ္။ နိဗၺာန္ဝင္မယ္ေပါ့။ အေဖကို သတ္မိတဲ့ျပစ္မႈႀကီးေၾကာင့္ လက္တစ္ကမ္းေရာက္ေနတဲ့ နိဗၺာန္ ဆိုင္းငံ့ လုပ္လိုက္ရတယ္။ မင္းခ်က္ခ်င္းမဝင္နဲ႔ဦး။ ဒီျပစ္မႈရွိတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ အျပစ္လြတ္ဖုိ႔ အားလံုး အေရးႀကီးတယ္။ နိဗၺာန္ကိုဝင္မယ္။ ပုဂၢဳိလ္ တစ္ေယာက္ ဘယ္ေလာက္ဆိုင္းငံ့ တယ္မွတ္လဲ။ ႏွစ္သေခ်ၤနဲ႔ ကမၻာတစ္ သိန္းတဲ့။ အဲဒီေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားက ဆက္မိန္႔တယ္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဖ်က္ဆီးၾကတာတဲ့။ မိတ္ေဆြယုတ္ေတြနဲ႔ ေပါင္းမိလုိ႔ ဤကဲ့သုိ႔ ဘဝပ်က္ဆီးရရွာတယ္။ NOT THE ASSOCIATE WITH THE FOOL ေနာက္ႏွစ္သေခ်ၤ ကမၻာတစ္သိန္း ၾကာေသာအခါ ဒီပုဂၢိဳလ္ဟာ ဝိဇိတာဝီ ဆိုတဲ့ ပေစၥကဗုဒၶါျဖစ္ဦးမယ္။ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ တရားကို နာၿပီးေတာ့ အဇာတသတ္ရဲ႕ ႏွလံုးသားထဲမွာေဗာဓိမ်ဳိး ေစ့ႀကဲသြားၿပီတဲ့။ ကိုင္း အဲဒီေတာ့ ၾသကာသအက်ဳိး အင္မတန္ရွိပါတယ္။ ၾသကာသရဲ႕အက်ဳိးနဲ႔ဘုရင္ႏွလံုစိတ္ ဝမ္းခ်မ္းေျမ့သြားတယ္။ အျပစ္ရွိ ေၾကာင္း ေတာင္းပန္ျခင္းဝန္ခ်ျခင္း၊ ကန္ေတာ့ျခင္းသည္ (၁)ႏွလံုးစိတ္ဝမ္း ေအးခ်မ္းေၾကာင္း ျဖစ္တယ္။ (၂)ကေတာ့ ေနာက္အနာဂတ္ ၾကာျမင့္ေသာကာလမွာ ပေစၥကဗုဒၶလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေသးတယ္ဆုိေတာ့ အနာဂတ္မွာ ႀကီးပြားမယ့္လမ္း ျဖစ္ႏိုင္ေသးတယ္။ အားလံုးကိုႀကီးပြားေစခ်င္ပါတယ္။ ႏွလံုးစိတ္ဝမ္းလည္း အားလံုးေအးခ်မ္းေစခ်င္ပါတယ္။ အလြန္ၾသဇာအာဏာ ႀကီးမားေသာ အလြန္အရသာျပည့္စံုေသာ ျမတ္စြာဘုရားေတာ္ ဓမၼကိုၾကားနာရေသာအခါမွစ၍ အဇာတသတ္မင္းႀကီးသည္ (အလြန္၊အလြန္) ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ရေလၿပီ။ ဒီတရားနာၿပီးတဲ့ အခ်ိန္ကစ ဘုရင္ႀကီးခ်မ္း ခ်မ္းသာသာ အိပ္ရပါၿပီတဲ့ အျပစ္ကို ၾသကာသနဲ႔ ဖယ္လိုက္တဲ့ ေက်းဇူးနဲ႔ ႏွစ္သေခ်ၤနဲ႔ ကမၻာတစ္သိန္းမွာ ပေစၥကဗုဒၶါ ျဖစ္မယ္။ တကယ္ဆို အေဖသတ္တဲ့အတြက္ အဝီစိငရဲမွာက်ဖုိ႔ အခုေတာ့ ေလာဟကုဘၼီငရဲမွာ ႏွစ္ေျခာက္ေသာင္းပဲ ခံရမယ္။ အဝီစိသြားရင္ ကမၻာဆံုးေအာင္ ခံရမယ္။ ၾသကာသလို႔ ကန္ေတာ့တဲ့ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေလွ်ာ့ရက္ေတြ အမ်ားႀကီးရသြားတယ္။ မင္းတုိ႔တစ္ေတြ အားလံုးလည္း ၾသကာသရဲ႕ေက်းဇူးရဲ႕ ေလွ်ာ့ရက္ေတြ အမ်ားႀကီး ရေစခ်င္ပါတယ္။ အားလံုး စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္ခ်မ္းသာ အဇာတသတ္မင္းႀကီးလို အိပ္စက္ေတာ္မူႏိုင္ၾကပါေစ။ သတၱဝါေလာကႀကီး တစ္ခုလံုးပဲ ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ၾကပါေစ။ အက်ဥ္းေထာင္ ႀကီးၾကပ္တဲ့ပုဂၢဳိလ္ေတြ အားလံုးလည္း ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ၾကပါေစ။ အက်ဥ္းသားေတြ အားလံုးလည္း ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ၾကပါေစ။ တိုင္းသူျပည္သားေတြ အားလံုးလည္း ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ၾကပါေစ။ ရွိသမွ် အနႏၲသတၱဝါေတြ အားလံုးလည္း ခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းၿပီးေတာ့ တို႔မ်ားရဲ႕ ေဟာေျပာပြဲ နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ အားလံုးပဲခ်မ္းသားစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ၾကပါေစ ကုန္သတည္း။