xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: အခင္းက်င္းသစ္ကို ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္ျဖင့္ နားလည္ရန္လို

Friday, December 24, 2010

အခင္းက်င္းသစ္ကို ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္ျဖင့္ နားလည္ရန္လိုအခင္းအက်င္းသစ္ကို ခ်ဥ္းကပ္မႈ အသစ္၊ ယုတိၱ အသစ္တို႔ျဖင့္ နားလည္ရန္ လိုသည္ ဆုိသည့္ ဆရာေမာင္စူးစမ္း ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္တြင္ ဆရာႏွစ္ပါး၏ အယူအဆႏွစ္ခုကုိ ဖတ္ရသည္။ (ဆရာ) ေက်ာ္ဝင္းႏွင္႔ (ဆရာ) ေမာင္စူးစမ္း ႏွစ္ဦးလုံးသည္ ျဖတ္သန္းပုံျခင္းလည္း မတူ ရပ္တည္ခ်က္ျခင္း မတူ။ သုိ႔ေသာ္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ႔ သိပ္ၿပီး ကြာကြာဟဟ မရွိလွ။
(ဆရာ)ေက်ာ္ဝင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႐ုရွားႏွင္႔ မတူသလုိ၊ တ႐ုတ္ႏွင္႔လည္း တူသည္မဟုတ္ပါ။အလားတူ ယေန႔ဒီမုိကေရစီ ခ်န္ပီယံဆု ယူၾကေသာ အေမရိကန္ႏွင္႔လည္း မတူပါ။
မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဒီမုိကရက္တုိက္ေဇရွင္း၏ ဘာသာရပ္၏ ကနဦးက်မ္းအျဖစ္ ပညာေလာကက သတ္မွတ္ထားေသာ 'တတိယလႈိင္း' (The Third Wave) စာအုပ္တြင္ က်မ္းရွင္ ပါေမာကၡဟန္တင္တန္က ျမန္မာႏုိင္ငံအေၾကာင္း အနည္းအက်ဥ္းတုိ႔ ထိထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ အၿပီး ေပၚထြက္လာခဲ႔ေသာ ဒီမုိကရတ္တုိက္ေဇရွင္း ဒုတိယလႈိင္းတုိ႔တြင္ အပါအဝင္ ျဖစ္ခဲ႔သည္ဟုသူ ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ေအးတုိက္ပြဲ အရွိန္ျမင္႔မားျခင္းႏွင္႔အတူ ေပၚထြက္လာေသာ ဒုတိယဆန္႔က်င္လႈိင္းထဲ႔သုိ႔ ျပန္လည္ထုိးက် သြားခဲ႔ရသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ႔သည္။ ဤတြင္ စိတ္ဝင္စားဖုိ႔ေကာင္းသည္မွာ ဆုိခဲ႔ပါ နိဂုံးဇာတ္ကြက္တြင္ ထူးထူးျခားျခား ပါဝင္ခဲ႔ေသာ လူမ်ဳိးစုျပႆနာ ျဖစ္လိမ္႔မည္ထင္သည္။
အခ်ိန္မွာ (၁၉၆၁)ခုနစ္ ဇြန္လ၊ ေနရာကား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕စားၿမိန္ရိပ္သာ။ ဤေန႔ဤအခါဤေနရာ တြင္ ထုိစဥ္က အစုိးရ (ပထစအစုိးရ)ႏွင့္ ထုိစဥ္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္(ဦးႏု)တုိ႔၏ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင္႔ ျပန္လည္ေပါင္းစုံ ညီလာခံႀကီးကုိ က်င္းပခဲ႔ၾကသည္။ ဤညီလာခံမွာပင္ ေနာင္တြင္'ရွမ္းမူ'ဟု လူသိမ်ားလာမည့္ 'ဖက္ဒရယ္မူ'ေပၚထြက္လာခဲ႔သည္။ ဤမူတြင္(၁)ျပည္မကုိ ျပည္နယ္တစ္ခု အျဖစ္ဖြဲ႔စည္းေရး၊ (၂) လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ အာဏာတူေပးေရး၊ (၃) လူမ်ဳိးစု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ ျပည္နယ္ တုိင္းမွတူညီေသာ ကုိယ္စားလွယ္ေပးေရး၊ (၄) ျပည္နယ္ မ်ားက ဆႏၵအေလ်ာက္ လႊဲအပ္ေသာ အာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဗဟုိအစုိးရသုိ႔ ကန္႔သတ္ေပး၍ က်န္အာဏာမ်ားကုိ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ထားရွိေရးစသည့္ အခ်က္မ်ားပါသည္။ (ျမန္မာ႕သမုိင္းျဖစ္ရပ္မွန္မ်ား ေရးသားျပဳစုေရးအဖြဲ႕မွ စိစစ္ေသာ '၁၉၅၈-၁၉၆၂ ျမန္မာ႔ႏုိင္ငံေရး' စတုတၱတြဲ စာ-၁၃၄မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္)
အဆိုပါ ဖက္ဒရယ္မူကိုပင္ (၁၉၆၂) ေဖေဖာ္ဝါရီ လကုန္ပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္း အသံလႊင့္႐ုံဝယ္ ထုိေခတ္ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အစုိးရတာဝန္ရွိသူမ်ား အစုံအညီျဖင္႔ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲ ဝန္ႀကီးစပ္ခြန္ခ်ဳိက ဖက္ဒရယ္မူကုိတင္သြင္းၿပီး တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႕က ေထာက္ခံခဲ႔ၾကသည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲ (၁၉၆၂-မတ္လ ၁ရက္)တြင္ ပမညတကိုယ္စား ဝိဓူရ သခင္ခ်စ္ေမာင္ႏွင္႔ ဖဆပလကုိယ္စား ဦးဗေဆြတုိ႔က မိမိတုိ႔သက္ဆုိင္ရာပါတီမ်ား၏ သေဘာထားကို အသီးသီးျဖင့္ တင္ျပခဲ႔ၾကသည္။ ပမညတေရာ ဖဆပလကပါ ဖက္ဒရယ္မူမွာ လက္ေတြ႕တြင္ ဖက္ဒေရးရွင္းေက်ာ္ၿပီး ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းသို႕ ဦးတည္သြားႏုိင္စရာ ရွိသည္ဟု ေဝဖန္ေထာက္ျပၾကသည္။ အာဏာရပါတီ(ပထမ)၏သေဘာထားကို တတိယ အႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲ(၁၉၆၂-မတ္ ၇ ရက္)တြင္တင္ျပဖုိ႔ရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ ျဖစ္မလာေတာ႔ပါ။ ဒုတိယေဆြးေႏြးပဲြအၿပီး ေနာက္တစ္ရက္မွာပင္ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးတစ္ေခတ္ေျပာင္းသြားေသာေၾကာင္႔ျဖစ္ပါသည္။
ဤေနရာတြင္ စာေရးသူုအေနႏွင္႔ ဘယ္မူဘယ္အဖြဲ႔က မွန္သည္စသျဖင္႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျပဳဖို႔ (လုံးဝ) လုံးဝမရွိပါ။ Union ေခၚေခၚ Federal ေခၚေခၚ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႕စည္းပုံတုိင္းတြင္ ဗဟုိႏွင္႔ေဒသၾကား အာဏာခြဲေဝက်င့္ႀကံ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕လွသည္ႏွင္႔အမွ် အလြန္အကဲဆတ္သည္ဟူ၍သာ ထင္ျမင္ယူမိပါသည္။ အကယ္၍ ဗဟုိတြင္လုပ္ ပုိင္ခြင္႔ အာဏာကဲပါက Unitary ဘက္သုိ႔ ဦးတည္သြားႏုိင္ၿပီ။ ေဒသ ဘက္အေလးသာလြန္းျပန္လွ်င္လည္း ဖက္ဒေရးရွင္းကုိေက်ာ္ၿပီး ကြန္ဖက္ ဒေရးရွင္းသို႕ေရာက္ေကာင္းေရာက္သြား ႏုိင္ျပန္သည္။ ထုိ႔ထက္¬ျပႆနာမွာ အစဥ္မသင္႔လွ်င္ ေဘာ္လကန္ႏုိင္ ေဇးရွင္း (အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာၿပိဳကြဲမႈ) သေဘာအထိဆြဲယူၾကည့္ျမင္ႏုိင္စရာ လည္းရွိေလရာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ ထက္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားႏုိင္ စရာရွိမည္ထင္သည္။
ျမန္မာ႔ေခတ္သစ္သမိုင္းမွာ ျပည္တြင္းစစ္ အရိပ္မည္းႀကီးႏွင္႔ ယခုထက္တုိင္ မလြတ္ေသးသည္ျဖစ္ရာ ဤျဖစ္ရပ္ႀကီး၏ ဇာစ္ျမစ္ႏွင္႔ အက်ိဳးဆက္မ်ားကုိ ဥပကၡာျပဳၿပီး မည္သည့္အေရး၊ မည္သည့္ကိစၥကုိမွ အေဆာတလွ်င္ မဆုံးျဖတ္ မခ်ဥ္းကပ္သင္႔ဟု သေဘာ ရပါသည္။ (၂ဝ၁ဝ)ႏုိဝင္ဘာလတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည္ဟု တပ္မေတာ္ အစုိးရက ေၾကညာခဲ႔စဥ္ကပင္လာေတာ့ မည့္ေရြးေကာက္ပြဲ ကိုအေလးအနက္ စဥ္းစားသင္႔ေၾကာင္း ကနဦး ေျပာၾကားခဲ႔သူမ်ားထဲတြင္ စာေရးသူမွာတစ္ေယာက္ အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႔ႏွင္႔တုိင္ ေရြးေကာက္ပြဲ တစ္ႀကိမ္ျဖတ္သန္း႐ုံမွ်ျဖင္႔ နတ္ေရကန္ထဲ ခုန္ဆင္းလုိက္သလုိ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ဒီမိုကရစီ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟူ၍ကား ဘယ္တုန္းကမွ စိတ္ကူးမယဥ္ခဲ႔ပါ။ မိမိျဖတ္သန္းခဲ႔ရေသာ မဆုိစေလာက္ အေတြ႕အႀကဳံႏွင့္ ဖတ္ရမွတ္ရသမွ်၊ ဒီမိုကရက္တုိက္ေဇးရွင္း ျဖစ္စဥ္၏ ခက္ခဲနက္နဲမႈကုိ အထုိက္အသင္႔ဆ ဝါးမိ၍လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ အေျဖအေပၚ အေကာင္းဘက္မွ ၾကည့္ျမင္ ႏုိင္ပါသည္။
အထူးသျဖင္႔ လူမ်ဳိးစုပါတီမ်ား အေျခအေနေကာင္းၿပီး အဆုိပါပါတီမ်ား ကုိယ္တုိင္က ခြဲထြက္ေရးအေၾကာင္း မေျပာၾကေတာ႕၍ စိတ္ခ်မ္းသာရသည္။ လူမ်ဳိးစုျပႆနာ၏ အႏူးညံ႔၊ အသိမ္ေမြ႕ဆုံးအပုိင္းျဖစ္ေသာ ဗဟုိႏွင္႔ ေဒသ အာဏာခြဲေဝက်င္႔သုံးေရး ျပႆနာကို လာေတာ႔မည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္သာ အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ၾကလွ်င္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိး ကင္းကင္းျဖင္႔ အေျဖတစ္ခု ရလိမ္႔မည္ထင္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပလမ္းေၾကာင္းမ်ားႏွင္႔ သြားၾကမည္ဆုိလွ်င္မူ ဆုိခဲ႔ၿပီးေသာ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးမ်ားႏွင္႔ ႀကံဳရႏုိင္စရာရွိ၍ အမွန္ပင္ စုိးရိမ္မိသည္။ သုိ႔ပါ၍ အသည္းႏွလုံးႀကီး႐ုံမွ်ျဖင္႔ မလုံေလာက္၊ ဦးေႏွာက္ႀကီးႀကီးျဖင္႔ စဥ္းစားေပးၾကပါဟု ေမတၱာရပ္ခံလုိပါသည္။
မိမိ၏ ပုဂၢလိက ကုိယ္က်ဳိးစီးပြားဘက္မွဆုိရလွ်င္ စာေရးသူ ေလာဘမႀကီးေတာ႔ပါ။ လက္ရွိက်န္းမာေရး အေျခအေနအရ ေနာင္ဆယ္ႏွစ္ပင္ ေနခြင္႔ရွိ၊ မရွိမေသခ်ာေတာ႔ရာ ငယ္အိပ္မက္ေတြကို မိ်ဳခ်တန္သေလာက္ မ်ဳိခ်ႏုိင္ခဲ႔ပါၿပီး သုိ႔ျဖစ္လင္႕ကစား ႏိုင္ငံေရးဖြံျဖိဳးမႈ မရေသးလွ်င္ေသာ္မွ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးမႈ ကုိမူ မေသခင္ ျမင္ခ်င္ပါေသးသည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင္႔လည္း တတ္ႏုိင္သမွ် Common on Ground တစ္ခုရွာေဖြၿပီး ညီညီညြတ္ညြတ္ႀကိဳးပမ္းႀကဖို႔ အခါခါ ေမတၱာရပ္ခံေနမိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သည့္အတြက္ ဘဝင္မက်သည္ ဆုိျငားအံ့။ ေျပာသမွ်၊ ေဝဖန္မွ်ကုိ ရင္စည္းခံ႐ုံမွ် တစ္ပါး အျခားမရွိေတာ႔ပါဟူ၍ ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။
(ဆရာ)ေက်ာ္ဝင္းက (Union Federal) ေဝါဟာရ ျပႆနာ၊ အႏုေဝါဟာ ရျပႆနာတုိ႕ကုိသုံးသပ္ျပထားသည့္။ (ဆရာ)ေက်ာ္ဝင္းက၊ ေရြးေကာက္ပြဲကို တစ္ႀကိမ္ျဖတ္သန္း႐ုံမွ်ျဖင္႔ နတ္ေရကန္ ထဲခုန္ဆင္းလိုက္သလုိ၊ တင္းျပည့္ၾကပ္ ျပည့္ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္လိမ္႔မည္ဟူ၍ သူ ဘယ္တုန္းကမွ စိတ္ကူးမယဥ္ခဲ႔ပါဟု ဆုိသည္။ (ဆရာ)ေက်ာ္ဝင္းက ေရြး ေကာက္ပြဲလြန္ရက္စြဲမ်ားတြင္ လူမ်ဳိးစု ပါတီမ်ားအေျခအေနေကာင္းၿပီးအဆုိ ပါယ ပါတီမ်ား ကုိယ္တုိင္ကခြဲထြက္ေရး အေၾကာင္းမေျပာၾကေတာ့၍သူစိတ္ခ်မ္း သာသည္ဟုဆုိထားသည္။
လႊတ္ေတာ္တြင္ အေက်အလည္ေဆြးေႏြးၾကလွ်င္ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိး ကင္းကာ အေျဖတစ္ခုရမည္ သေဘာ ေဆြးေႏြးထားသည္။ (ဆရာ)ေက်ာ္ဝင္းက ဦးေႏွာက္ႀကီးႀကီးျဖင့္ စဥ္းစားေပးၾကရန္လည္း စာထဲမွေန၍ ေမတၱာရပ္ခံ ထားသည္။
(ဆရာ)ေက်ာ္ဝင္းက သူသည္ ေနာက္ဆယ္ႏွစ္ပင္ ေနခြင့္ရွိမရွိ မေသခ်ာ ေတာ့သည့္အတြက္ ငယ္အိပ္မက္မ်ားကုိ မ်ဳိခ်တန္သေလာက္ မ်ဳိခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီဟု လည္းဆုိထားသည္။ တတ္ႏုိင္သမွ် Common Ground တစ္ခုရွာေဖြၿပီး ညီညီညြတ္ညြတ္ ႀကိဳးပမ္းၾကေစ ဆုိသည့္သေဘာ။ သူ႔ကုိလည္း ဘဝင္မက်သည္ ဆုိပါက ေျပာဆုိသမွ်၊ ေဝဖန္သမွ်ကုိ ရင္စည္းခံမည္ဟု ဆိုထားရာ ေစတနာပါလွ သည္ဟု ဆုိရမည္။
(ဆရာ)ေမာင္စူးစမ္းမွ အေရးအခင္းမွ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတို႔၏ အျမင္သည္ ေရပန္းစားခဲ့ေၾကာင္း ယခု လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းတစ္ခု ျဖစ္လာသျဖင့္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတုိ႔အျမင္သည္ ဆီေလ်ာ္မႈ ကင္းမဲ့သြားၿပီဟု ေဝဖန္ခဲ႔သည္။
(ဆရာ)ေမာင္စူးစမ္းကေတာ႔ ႏုိင္ငံေရးသူငယ္နာ ေရာဂါဟု သတ္မွတ္သည္။ (ဆရာ)ေမာင္စူးစမ္းက သူ၏အျမင္ကို ပြင္႔ပြင္႔လင္းလင္းတင္ျပရာ၌ မည္သည့္ အရာကိုမဆုိ 'ဘူး'အျမင္ျဖင္႔႐ႈျမင္ေသာ ႏုိင္ငံေရးပုံသဏၭာန္သည္ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရးအျမင္ႏွင္႔ဆင္တူသည္။ ျဖစ္ရပ္တုိ႔သည္ အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲေနေလရာ ေျပာင္းလဲေနသာ ျဖစ္ရပ္တုိ႕က ႏိုင္ငံေရးအျမင္ အေတာ္ မ်ားမ်ားကို စိန္ေခၚသည္။ ကုိင္လႈပ္ဖယ္ရွားပစ္သည္။ ထုိအခါ ႏုိင္ငံေရးအေျမာ္ အျမင္သူတုိ႔အဖုိ႔ ရွိရင္းအေျခအေနကုိ အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ရွိေသာ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစဥ္တုိ႔ကို ျပသခ်မွတ္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။
တစ္နည္းေျပာလွ်င္ တည္ဆဲအေျခအေနႏွင္႔ အနာဂတ္ကုိ မဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ ႐ႈေထာင္႕ျဖင္႔ နားလည္ရန္လုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ေပၚေပါက္မည့္ လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးသည္ အေသးအဖြဲ အေျပာင္းအလဲမဟုတ္ေပ။ အေျခခံက်ေသာ မဟာဗ်ဳဟာေျမာက္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သည္။ ဤအေျပာင္းအလဲတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ရန္ ျငင္းဆန္ေသာ ပ်က္ကြက္မႈ (Default)သည္ မိမိကိုယ္မိမိ ေဘးထုိင္ဘုေျပာေသာ အဆင္႔သုိ႔ ေလွ်ာခ်ရာေရာက္သည္။ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္ ႏုိင္ငံေရးေခတ္တြင္ အဆင္႔ျမင္႔ႏုိင္ငံေရးဂိမ္းကုိသာ ကစားရမည္။ လူႀကီးလူေကာင္း ဂိမ္းကုိသာ ကစားရမည္။ မိမိေျပာင္းလဲလုိသာ အစီအစဥ္ကုိ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္အတြင္း၌သာ ႀကိဳးပမ္းရမည္။ သုိ႔မဟုတ္ဘဲ တက္ၾကြလႈပ္ရွား သူတို႔၏ အျမင္ျဖင္႔သာ ႏုိင္ငံေရးကစားလွ်င္ လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္ ႏုိင္ငံေရး (ဝါ) အခင္းအက်င္းအသစ္ကုိ ခ်ဥ္းကပ္မႈအသစ္၊ ယုတၱိအသစ္တုိ႔ျဖင္႔ နားလည္ရန္ လိုသည္ဟူ၍ေဖာ္ျပခဲ႔ရာ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းအသစ္ကုိ ခ်ဥ္းကပ္မူအသစ္၊ ယုတၱိအသစ္ျဖင္႔ နားလည္လုိရန္သည့္လုိ သုံးသပ္ခဲ႔သည့္။
(ဆရာ)ေက်ာ္ဝင္းနွင္႔ (ဆရာ)ေမာင္စူးစမ္းတုိ႔သည္ အျမင္အေတြးမ်ားသည္ တူသလိုလိုကြဲ၍၊ မတူသလုိလုိနွင္႔ တြဲေနျပန္သည္၊ သုိ႔ေသာ္(ဆရာ)ႏွစ္ပါးလုံးသည္ အမ်ိဳးသားေရးအျမင္ကုိ ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ ကုိယ္ျမင္တာ၊ ကုိယ္ေျပာရဲသည့္ သေဘာ၊ လူဆုိသည္က ကုိယ္ယုံတာကုိယ္ ရဲရဲေျပာႏုိင္ပါမွ သမုိင္းတြင္ တရားခံ မျဖစ္ေပလိမ္႔မည္။ ေရငုံႏူတ္ပိတ္ကာ ဝဇီပိတ္ေနျခင္းသည္ သမုိင္းအေပၚ မ႐ုိင္းရာေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။ သည့္အတြက္ မည္သူမဆုိ ကုိယ္ယုံတာ ကုိယ္ေျပာရဲဖို႔ ကုိယ္႔သမိုင္းမ႐ုိင္းဖို႔ ရဲရဲျပတ္ျပတ္ တာဝန္ယူသင္႕လွေခ်၏။