xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ဘင္လာဒင္၏ေနာက္ဆံုးညမ်ား ( ၂ )

Saturday, July 2, 2011

ဘင္လာဒင္၏ေနာက္ဆံုးညမ်ား ( ၂ )


ဘင္လာဒင္အိမ္မွ သိမ္းယူသြားေသာ ကြန္ပ်ဴတာ ငါးလုံး၊ ဒီဗီဒီႏွင့္ စီဒီအခ်ပ္မ်ား၊ ယူအက္စ္ဘီ သိုမွီးကိရိယာ Thumb Drives အေခ်ာင္းတစ္ရာေက်ာ္၊ ကြန္ပ်ဴတာ ဟာဒ္ဒစ္ ငါးလုံး၊ လက္ကိုင္ဖုန္း အမ်ားအျပားထဲတြင္ မည္သည့္အတြက္ အေဘာ့တာဘတ္ၿမိဳ႕တြင္ ပုန္းေရွာင္ေနရသည္ ဆိုသည့္အေျဖကို ရွာေတြ႕ႏိုင္ေကာင္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ထိုဒီဗီဒီအခ်ိဳ႕တြင္ အေမရိကန္ ညစ္ညမ္းအေခြမ်ားကို ေတြ႕ရသည္ဟု သတင္းရပ္ကြက္က ဆိုသည္။ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ားထဲမွ အဆက္အသြယ္ တယ္လီဖုန္း နံပါတ္မ်ားကုိ ရရွိထားၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုအဆက္အသြယ္ နံပါတ္မ်ား အနက္မွ အေမရိကန္ရွိ နံပါတ္မ်ား သီးျခားဖယ္ထုတ္ ေျခရာခံလ်က္ ရွိသည္။ အေမရိကန္တြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိေနပါက ထိုနံပါတ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနႏိုင္သည္။

သိမ္းဆည္းရမိေသာ ကြန္ပ်ဴတာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားသည္ အာရဗီဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားျခင္း ျဖစ္သည္။ အာရဗီ ဘာသာ တတ္ကြၽမ္းသူမ်ားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ ကြၽမ္းက်င္သူ ရာေပါင္းမ်ားစြာသည္ ယခုအခါ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ားကို ေန႕မအား ညမအား စိစစ္ေဖာ္ထုတ္လ်က္ ရွိသည္။ အဆိုပါ အဖဲြ႕တြင္ ပါဝင္ေနသည့္ အမည္မေဖာ္လိုေသာ အရာရွိ တစ္ဦးက ''မွတ္စု၊ အျပန္အလွန္ ေပးစာ၊ အီးလ္ေမးလ္ေတြကို စိစစ္ေနတယ္။ အီးေမးလ္လိပ္စာရွင္ဟာ ဘယ္သူလဲ၊ ဘင္လာဒင္နဲ႕ ဘယ္လိုပတ္သက္သလဲ စတာေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေနတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ဘင္လာဒင္သည္ ပုန္းေအာင္းေနရေသာ္လည္း အေမရိကန္အား တိုက္ခိုက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆဲြလ်က္ ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ခရစ္စမတ္ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူး အခ်ိန္မ်ားတြင္ ရထားလမ္း ဖ်က္ဆီးထားရန္၊ ရထားမ်ားကို လမ္းေခ်ာ္ေစရန္ လုပ္ၾကံမႈမ်ား၊ ေရနံတင္ သေဘၤာၾကီးမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္း စသည့္ အၾကံအစည္မ်ားကို ဘင္လာဒင္၏ မွတ္စု စာအုပ္တြင္ ေတြ႕ရသည္ဟု ဆိုသည္။

ဘင္လာဒင္ ေသဆုံးသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အယ္လ္ကိုင္ဒါ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံသည္ဟု ဆိုသည္။ အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ၾကရန္၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကို ျဖတ္ေတာက္ရန္ အစိုးရမ်ားအား ဆႏၵျပဖိအားေပးရန္ လႈံ႕ေဆာ္ထားသည္။ ဘင္လာဒင္ ေသဆုံးသြားသည့္အတြက္ အယ္လ္ကိုင္ဒါ၏ ဂ်ီဟာဒ္ စစ္ပဲြသည္ အဆုံးသတ္သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။


၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ ဘင္လာဒင္အား တိုရာဘိုရာ ေတာင္တန္းတြင္ ေနာက္ဆုံးေတြ႕ျမင္လိုက္ရၿပီး ေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစလ်က္ ေျခရာလည္းေပ်ာက္ ေရလည္းေနာက္ က်န္ခဲ့သည္။ အစအနရွာမရ။ ထိုစဥ္မွစ၍ ဘင္လာဒင္သည္ ဝါယာလက္ႏွင့္ လက္ကိုင္ဖုန္း စသည့္ အီလက္ ထရြန္းနစ္ ဆက္သြယ္ေရး ကိရိယာတို႕ကို အသုံးမျပဳေတာ့။ အနီးအနားတြင္လည္း မထားေတာ့။ အီလက္ထရြန္းနစ္နည္းျဖင့္ သူ႕အား ေျခရာမခံ ႏိုင္ေစရန္ ျဖစ္သည္။ သူ၏ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ဆက္သားကိုသာ အသုံးျပဳေတာ့သည္။ ထိုဆက္သားေၾကာင့္ပင္ အေမရိကန္တို႕သည္ ဘင္လာဒင္ရွိရာသို႕ ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေရာက္သြားၾကသည္။ အဆင့္ျမင့္ စစ္ေဆးျခင္း နည္းစနစ္ျဖင့္ ဘင္လာဒင္၏ စိတ္အခ်ဆုံး ဆက္သားအမည္ကို အေမရိကန္တို႕ ၂ဝဝ၇ ခုႏွစ္ ေစာေစာပိုင္းတြင္ သိလာရသည္။ ထိုသူ၏ အမည္မွာ အာရွတ္ခန္-Ashad Khan ျဖစ္သည္။ အယ္လ္ကိုင္ဒါ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ သူ႕ကို အယ္လ္ကူဝိတ္တီဗူ Al Kuwaiti ဟု သိၾကသည္။ အယ္လ္ကိုင္ဒါ ဆက္သား ဟတ္ဆန္ ဂူးလ္ကို ႏွိပ္စက္စစ္ေဆးရာမွ သိလာရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂြမ္တာနာမို အက်ဥ္းစခန္းတြင္ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား၊ လူမဆန္စြာ ရက္စက္မႈမ်ားကို သမၼတဘုရွ္ လက္ထက္ကတည္းက ကြန္ဂရက္တြင္ ေဝဖန္ ျပစ္တင္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ အစိုးရပိုင္းကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ပတ္သက္သျဖင့္ မလႊဲမေရွာင္သာဘဲ ျပဳလုပ္ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေစာဒက တက္သည္။ ယင္းသို႕ စစ္ေဆးျခင္းကို အဆင့္ျမင့္ စစ္ေဆးျခင္း နည္းစနစ္-Enhanced Investigation Technique ဟု အမည္ေပးထားသည္။ အက်ဥ္းသား တစ္ဦးကို ယင္းနည္းျဖင့္ စစ္ေဆးမည္ဆိုပါက တရားေရး ဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိဖို႕ လိုအပ္သည္။ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း စစ္ေဆး ႏိုင္ရန္ အယ္လ္ကိုင္ဒါမ်ားအား ဂြမ္တာနာမိုႏွင့္ အေမရိကန္ ျပင္ပႏိုင္ငံျခား က်ဥ္းစခန္းမ်ား (က်ဴးဘား၊ ပိုလန္၊ ထိုင္း စသည္တို႕တြင္ ရွိသည္) တြင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတို႕အား အေမရိကန္ ျပည္တြင္းတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားမည္ ဆိုပါက အေမရိကရွိ အျခားေသာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ အက်ဥ္းသားမ်ား နည္းတူ အခြင့္အေရး ခံစားခြင့္ ရရွိျပီး၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္း စစ္ေဆးျခင္းလည္း ျပဳလုပ္ခြင့္ မရွိေပ။

၂ဝဝ၄ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ။ ကာ့ဒ္စစ္တပ္သည္ အီရတ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အယ္လ္ကိုင္ဒါ ဆက္သား ဟတ္ဆန္ဂူးလ္ Has-san Ghul ကိုဖမ္းဆီးရမိသည္။
Has-san Ghul ကို ဖမ္းဆီးရမိသည္။ ဂူးလ္လက္ထဲတြင္ စာတစ္ေစာင္ ေတြ႕ရသည္။ ထိုစာမွာ အီရတ္အၾကမ္း ဖက္ေခါင္းေဆာင္ အဘူမူဆတ္ဇာ ကာဝီ- Abu Musab Zarqawi ထံမွ ဘင္လာဒင္ထံသို႕ ေပးပို႕ေသာစာျဖစ္သည္။ ဂူးလ္အား အဆင့္ျမင့္ စစ္ေဆးနည္းျဖင့္ စစ္ေဆးခြင့္ျပဳရန္ တရားေရးဌာနသို႕ စီအိုင္ေအက ေတာင္းခံလိုက္သည္။ သို႕ေသာ္ ဂူးလ္သည္ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္သူ ျဖစ္သည္။ အဆင့္ျမင့္ စစ္ေဆးနည္းသည္ သူ႕ထံမွ သတင္းကို ညႇစ္မထုတ္ႏိုင္ခဲ့။ ထိုအခါ စီအိုင္ေအသည္ နည္းလမ္းေျပာင္းရသည္။ ဂူးလ္သည္ အစားအေသာက္ မက္သည့္အျပင္ ရွက္ေၾကာက္တတ္သူ ျဖစ္သည္ကို စီအိုင္ေအ စိတ္ပညာရွင္မ်ားက သတိထားမိသည္။ ထိုအခ်က္ကို စီအိုင္ေအက ေပ်ာ့ကြက္အျဖစ္ အသုံးခ်လိုက္သည္။ အစာေလွ်ာ့ေကြၽးျခင္း။ အငတ္ထားျခင္း။ နည္းတို႕ကို အသုံးျပဳျပန္သည္။ ယင္းသို႕ စစ္ေဆးေနစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး စီအိုင္ေအသည္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ နည္းလမ္းမ်ားထက္ ပိုမိုသုံးစဲြျခင္း ရွိ-မရွိ တရား႐ုံးခ်ဳပ္ ဥပေဒ အက်ိဳးေဆာင္ တစ္ဦးက ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးသည္။ ထိုနည္းျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ အခ်ိဳ႕ကို ရလာသည္။ ထိုအခ်က္မ်ား အနက္ ဘင္လာဒင္၏ လူယုံဆက္သား တစ္ဦးမွာ အာရွတ္ခန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိလာရသည္။ သို႕ေသာ္ အာရွတ္ခန္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေရာက္ေနသည္ကို မသိရ။ လွ်ိဳ႕ဝွက္သည္းဖို ဝတၴဳဆန္ေသာ ဇာတ္လမ္း အစျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕တြင္ အာရွတ္ခန္ထံသို႕ မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္ထံမွ တယ္လီဖုန္း ဝင္လာသည္။

''သူငယ္ခ်င္း မေတြ႕တာ ၾကာလွၿပီ။ သတိရတယ္ကြာ။ ဘာေတြ လုပ္ေနသလဲ။ အေျခအေန ေကာင္းရဲ႕လား''

''အရင္က မိတ္ေဟာင္းေဆြ ေဟာင္းေတြဆီ ေရာက္ေနတယ္ကြာ'' အာရွတ္က ခပ္တိုတို ခပ္ဝါးဝါး ျပန္ေျပာလိုက္သည္။

ထို ခပ္ဝါးဝါး အေျဖသည္ အေမရိကန္တို႕အဖို႕ လုံေလာက္ေသာ သဲလြန္စ ျဖစ္သြားသည္ကို အာရွတ္ မသိလိုက္။ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္း ဆိုသည္မွာ အယ္လ္ကိုင္ဒါ အသိုင္းအဝိုင္းကို ဆိုလိုမွန္း စီအိုင္ေအက ေကာင္းေကာင္းသိလိုက္သည္။ ထိုသဲလြန္စ ေနာက္သို႕ လိုက္ရင္း အေဘာ့တာဘတ္ၿမိဳ႕ရွိ ၁၈ ေပ အုတ္တံတိုင္း ကာရံထားေသာ ၿခံဝင္းကို ေျခရာခံမိလာသည္။ အနီးအနားရွိ ၿခံမ်ားထက္ ရွစ္ဆက်ယ္ေသာ ၿခံဝင္းျဖစ္သည္။ ၿခံဝင္းအတြင္းရွိ အိမ္မႀကီးတြင္ တယ္လီဖုန္းမရွိ။ အင္တာနက္မရွိ။ ထိုအိမ္အတြင္းမွ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားကို ျပင္ပသို႕ မစြန္႕ပစ္။ ၿခံဝင္းအတြင္း၌ မီး႐ိႈ႕ ဖ်က္ဆီးသည္။ အမႈိက္မ်ားႏွင့္အတူ ဒီအင္ေအ အစအနမ်ား ပါသြားမည္ကို စိုးရိမ္ဟန္ တူသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားက စီအိုင္ေအကို ပို၍ သကၤာမကင္း ျဖစ္ေစသည္။ အာရွတ္ သို႕မဟုတ္ အိမ္သားတစ္ဦးသည္ လက္ကိုင္ဖုန္း သံုးခ်င္လွ်င္ အိမ္မွအနည္းဆုံး မိုင္ကိုးဆယ္ အကြာသို႕ ကားေမာင္းသြားျပီးမွ တယ္လီဖုန္း ဆက္သည္ကို စီအိုင္ေအ ေအးဂ်င့္မ်ားက ေတြ႕ရသည္။ မိုင္ကိုးဆယ္အကြာ ေရာက္မွသာ တယ္လီဖုန္းတြင္ ဓာတ္ခဲတပ္ဆင္သည္။ စကားေျပာဆိုၿပီးသည္ႏွင့္ ဓာတ္ခဲကို ျပန္ျဖဳတ္လိုက္သည္။ ဘင္လာဒင္ထံမွ စာမ်ားကို USB Stick တြင္ထည့္ကာ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဝးေသာေနရာရွိ အင္တာနက္ဆိုင္သို႕ ယူသြားသည္။ ထိုအင္တာနက္မွ စာကို ေပးပို႕သည္။ လက္ခံရရွိေသာ အီးေမးလ္မ်ားကိုလည္း သိုမွီးကိရိယာ အတြင္းထည့္သြင္းလ်က္ ျပန္ယူလာသည္။ ထိုနည္းျဖင့္ ဘင္လာဒင္ လႈပ္ရွားခဲ့သည္။ ၿခံဝင္းထဲတြင္ လူတစ္ေယာက္ ေခါက္တုံ႕ေခါက္ျပန္ လမ္းေလွ်ာက္ေနသည္ကို ေတြ႕ရတတ္သည္။ ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ႏွင့္ ၿဂိဳဟ္တုမွ ႐ိုက္ယူ ထားေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာ သြင္ျပင္မွာ ကဲြကဲြျပားျပား မရွိ။ သို႕ေသာ္ ထိုသူ၏ အရိပ္ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္ပုံ တစ္ကြက္ခ်င္းကို ေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ ျဖစ္သည့္ National Geo-spatial-Intelligence Agency က တိုင္းတာတြက္ခ်က္ၾကည့္ရာ အရပ္ ၅ ေပ ၈ လက္မမွ ၆ေပ ၈ လက္မ အတြင္းရွိမည္ဟုဆိုသည္။ ဘင္လာဒင္သည္ အရပ္ ေျခာက္ေပ ေလးလက္မ ရွိသည္။ ပထန္ အမ်ားအျပားသည္ အရပ္ ေျခာက္ေပေက်ာ္သူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ အရပ္ အတိုင္းအတာ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ဘင္လာဒင္ ျဖစ္သည္ဟု တပ္အပ္ေသခ်ာ မေျပာႏိုင္ေသးေပ။ သူသည္ မည္သည့္အခါမွ် ၿခံဝင္းမွ ထြက္ခြာသြားသည္ကို မေတြ႕ရသျဖင့္ အက်ဥ္းသား တစ္ေယာက္ပမာ ျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း ေထာက္လွမ္းေနသူမ်ားက သတိထားမိသည္။ ရိပ္မိသြားႏိုင္သျဖင့္ အနီးကပ္ ေလ့လာမႈကိုလည္း စီအိုင္ေအက မလုပ္ရဲ။ မလွမ္းမကမ္းရွိ အိမ္တစ္အိမ္တြင္ စခန္းခ်ကာ ေထာက္လွမ္းမႈကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သည္မွာ ဘင္လာဒင္၏ အိမ္ကို ဝင္စီးသည့္ အခ်ိန္အထိ ျဖစ္သည္။

ဘင္လာဒင္၏ ေနအိမ္ကို ဝင္ေရာက္စီးနင္းရန္ ေရတပ္ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဝီလီယံ မက္ေရဗင္အား စီအိုင္ေအ ညြန္ၾကားေရးမႉးက တာဝန္ေပးလိုက္သည္။ မက္ေရဗင္က ေရတပ္အထူးတပ္ဖဲြ႕ Navy SEALS ကို တာဝန္ေပးသည္။ အထူးတပ္ဖဲြ႕ ဝင္မ်ားသည္ အေရးၾကီး ပစ္မွတ္မ်ားကို လွ်ပ္တစ္ျပက္ ဝင္ေရာက္စီးနင္းျခင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားစြာ ရွိထားသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ေရွ႕တန္းစစ္ မ်က္ႏွာတြင္ အထူးတာဝန္မ်ားကို ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ထမ္းေဆာင္ဖူးသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ၿခံဝင္းအတြင္း ေနထိုင္သူ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးအေရအတြက္စာရင္းကို စီအိုင္ေအက ျပဳစုေပးသည္။ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားက အႏၲရာယ္ျပဳ မလာသေရြ႕ ယင္းတို႕အား ပစ္ခတ္ျခင္း မျပဳရန္ အထူးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား ညႊန္ၾကားထားသည္။ ပုန္းခိုေနထိုင္သူသည္ ဘင္လာဒင္ ျဖစ္သည္ဆိုေသာ ခိုင္လုံသည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႕တြင္ စီအိုင္ေအက ရရွိသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၄ ရက္မွ ၂၈ ရက္အတြင္း အမ်ိဳးသား လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ အစည္းအေဝးကို အႀကိမ္ႀကိမ္ က်င္းပလ်က္ ဘင္လာဒင္အား ဖမ္းဆီးႏိုင္ေရးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ ေသာၾကာေန႕တြင္ အိုဘားမားသည္ အယ္လာဘားမား ျပည္နယ္တြင္ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ ရွိေနသည္။ အယ္လာဘားမားသို႕ မထြက္ခြာမီ ဘင္လာဒင္ စစ္ဆင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အမိန္႕ကို အိုဘားမားက လက္မွတ္ေရးထိုး ေပးလိုက္သည္။ ဧၿပီလ ၃ဝ ရက္ေန႕တြင္ စစ္ဆင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ရာသီဥတု အေျခအေနေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ေန႕ ျဖစ္ေသာ ေမလ တစ္ရက္ေန႕သို႕ ေရႊ႕လိုက္ရသည္။

ကိုယ္ေပ်ာက္ရဟတ္ယာဥ္

ဝင္ေရာက္စီးနင္းရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ရဟတ္ယာဥ္သည္ စစ္ေရး ေလ့လာသူမ်ားအဖို႕ အထူးစိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဘင္လာဒင္၏ ၿခံဝင္းအတြင္း ဆင္းသက္ေသာ ရဟတ္ယာဥ္ ႏွစ္စင္းအနက္ တစ္စင္းသည္ အဆင္းတြင္ ခ်ဳိ႕ယြင္းသြားခဲ့သည္။

ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕ဝွက္ ရဟတ္ယာဥ္ ျဖစ္သျဖင့္ အလုံးအတိုင္း မထားရစ္ႏိုင္ဘဲ ေဖာက္ခဲြဖ်က္ဆီး လိုက္ရသည္။ ရဟတ္ယာဥ္အဆင္းတြင္ ေလးဘက္ ေလးတန္မွ ျမင့္မားေသာ အုတ္နံရံမ်ားက ေလကိုကာထားသျဖင့္ ပန္ကာမ်ားက လိုအပ္ေသာ ေလထုကို စုပ္မယူႏိုင္္ဘဲ အၿမီးပိုင္းက နံရံႏွင့္ ေဆာင့္မိသြားဟန္ တူသည္။ ရဟတ္ယာဥ္ကို အသံလုံေစရန္ ျပဳျပင္ထားသျဖင့္ သာမန္အေလးခ်ိန္ထက္ ပိုေနသျဖင့္ မထိန္းႏိုင္ ျဖစ္ရသည္ဟု ဆိုသည္။

တစ္စင္းက ေခါင္မိုးေပၚတြင္ အထူးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားကို ခ်ေပးလ်က္ က်န္တစ္စင္းက ၿခံဝင္းအတြင္း ဆင္းသက္ကာ အေပၚ ေအာက္ႏွစ္ဘက္ ညႇပ္တိုက္ခိုက္မည့္ မူလအစီအစဥ္ကို စြန္႕လႊတ္လိုက္ျပီး၊ တပ္ဖဲြ႕ဝင္အားလုံး ေျမညီထပ္မွ စတင္ ရွင္းလင္းၾကရသည္။

ရဟတ္ယာဥ္သည္ ႐ိုး႐ိုးေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ေမာင္းႏွင္ထိန္း သိမ္းရာတြင္ ခက္ခဲသည္။ ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္း ေလထဲတြင္ ရွိေနစဥ္ အထက္၊ ေအာက္၊ ဝဲယာ စသည့္ လားရာမ်ားအၾကား ေရြ႕လ်ားတိမ္းေစာင္းမႈ မရွိေစဘဲ ထိန္းေၾကာင္း ေမာင္းႏွင္ရသည္။ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားသည္ အနိမ့္ပ်ံ ေလယာဥ္ျဖစ္ၿပီး အေဆာက္အအံု၊ သစ္ပင္၊ ဓာတ္တိုင္ စသည္တို႕ကို ေရွာင္ကြင္း ေမာင္းႏွင္ရသျဖင့္ ပိုမိုခက္ခဲသည္။

ရန္သူ၏ ေနာက္တန္းသို႕ ေျခရာေဖ်ာက္ ဝင္လွ်ိဳဝင္သြားႏိုင္သည့္ ေရဒါက မျမင္ႏိုင္ေသာ အသံလုံကိုယ္ေပ်ာက္ ရဟတ္ယာဥ္ကို ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားက တီထြင္ရန္ ၾကိဳးစားေနသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ေပါင္းၾကာခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ယင္းကဲ့သို႕ေသာ ရဟတ္ယာဥ္မ်ိဳး တည္ရွိေနသည္ကို ယခုအခါတြင္မွ သိၾကရသည္။

က်န္ရစ္ေနသည့္ အၿမီးပိုင္း ပန္ကာသည္ သမား႐ိုးက် ရဟတ္ယာဥ္ မ်ားရွိ ပန္ကာတည္ေဆာက္ပုံမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အသံလုံေစရန္ သတၴဳ အဝိုင္းျပားျဖင့္ ဖုံးအုပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ပင္ဆဲလ္ေဗးနီးယား တကၠသိုလ္၊ ေလေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာ ပါေမာကၡ ဖါဟင္ ဂႏီၵ-Farham Gandhi က''ရဟတ္ယာဥ္ကို အသံလုံးဝ မထြက္ေအာင္ေတာ့ လုပ္လို႕မရဘူး။ အခုလက္ရွိ အေနအထားေလာက္ အသံမထြက္ေအာင္ေတာ့ လုပ္လို႕ရႏိုင္တယ္''ဟု ေျပာသည္။

အသံၿငိမ္ေစရန္ ပန္ကာဒလက္၏ လည္ပတ္ႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ရၿပီး၊ ဒလက္ပုံစံကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေပးရသည္။

ကာလီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္ ေလေၾကာင္းအင္ဂ်င္နီယာ ပါေမာကၡ ဂ်က္ဖ္ အဲလ္ဒရက္ခ်္ Jeff Eldredge က ''ရဟတ္ယာဥ္ တစ္စင္းက အသံထြက္ပုံ ထြက္နည္းဟာ သိပ္ကို ႐ႈပ္ေထြးတယ္။ အဲဒီအသံကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႕ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာကို အသုံးျပဳရ လိမ့္မယ္''ဟု ဆိုသည္။

ရဟတ္ယာဥ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပါကစၥတန္ စစ္တပ္က သယ္ထုတ္သြားသည္။ ထိုအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို အျခားႏိုင္ငံမ်ား လက္သို႕လႊဲေပးႏိုင္သည္။ ပါကစၥတန္ႏွင့္ အထူးတလည္ ရင္းႏွီးေသာ တ႐ုတ္လက္သို႕ ေရာက္သြားမည္ကို အေမရိကန္က စိုးရိမ္လ်က္ရွိသည္။

ဘင္လာဒင္၏စံအိမ္
ဘင္လာဒင္ ငါးႏွစ္ေက်ာ္ၾကာမွ် အေဘာ့တာဘတ္တြင္ ပုန္းေအာင္းေနႏိုင္ရန္ ကူညီခဲ့သူ အာရွတ္ခန္သည္ ဘင္လာဒင္က စိတ္အခ်ဆုံး လွ်ိဳ႕ဝွက္ ဆက္သား ျဖစ္သည္။ သူ႕ေၾကာင့္ပင္လွ်င္ ဘင္လာဒင္ကို အေမရိကန္တို႕ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အေဘာ့တာဘတ္ျမိဳ႕တြင္ အာရွတ္သည္ အမ်ားႏွင့္ ေရာေရာေႏွာ ေႏွာမေန။ သူသည္ လူေကာင္ထြားထြား ပထန္လူမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ သူက ေျမကြက္ဝယ္ၿပီး သုံးထပ္တိုက္ ေဆာက္သည္။ ထိုတိုက္ထဲတြင္ ဘင္လာဒင္ကို ဝွက္ထားသည္။

အာရွတ္၏ မိသားစုသည္ ဘင္လာဒင္ႏွင့္ အတူေနသည္။ ေနာက္မိသားစု တစ္စု ရွိေသးသည္။ သူ၏ ညီအစ္ကိုေတာ္ဟု အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက သိထားသည့္ တာရစ္၏ မိသားစု ျဖစ္သည္။ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဘင္လာဒင္၊ အာရွတ္၊ တာရစ္ ၊ ဘင္လာဒင္ ၏သားတို႕အျပင္ အာရွတ္၏ ဇနီးတို႕ ေသဆုံးၾကရသည္။

သူတို႕ ေနပုံထိုင္ပုံမွာ ထူးဆန္းေနသည္ကို အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက သတိျပဳမိၾကသည္။ အုတ္တံတိုင္းကို ၁၈ ေပျမႇင့္ထားၿပီး၊ လုံၿခဳံေရး ကင္မရာမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ တပ္ဆင္ထားရသနည္းဟု အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ေမးျမန္းေသာအခါ၊ အာရွတ္က သူ႕တြင္ ေဆြမ်ဳိးအတြင္း အခ်င္းမ်ားမႈ ျပင္းျပင္းထန္ ရွိေနသျဖင့္ မိသားစု လုံၿခဳံေရးအတြက္ လုပ္ထားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖသည္။ ပါကစၥတန္ ေက်းလက္တြင္ မိသားစု အတြင္း အခ်င္းမ်ားသည့္အခါ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။

အာရွတ္သည္ ဘင္လာဒင္ႏွင့္ ျပင္ပကမၻာအၾကား တစ္ခုတည္းေသာ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ေသာ အစားအစာ၊ ေဆးဝါးႏွင့္ သတင္းအပို႕အယူကို အာရွတ္ကပင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနခဲ့သည္။ အာရွတ္၏ စူဇူကီး အေပါ့စား ကုန္တင္ယာဥ္ေပၚတြင္ ဂ်ဳံအိတ္၊ အသီးအနွံႏွင့္ ဟင္းခ်က္စရာမ်ား တင္လ်က္ အိမ္တြင္းသို႕ေမာင္းဝင္သြားသည္ကို မၾကာခဏ ေတြ႕ရသည္။ ႏြားႏို႕ပို႕သူက တစ္ေန႕လွ်င္ ႏြားႏို႕ဆယ္လီတာ ပို႕ေပးရသည္။ ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ ဆိတ္တစ္ေကာင္ကို ကားေပၚတင္ကာ ျခံဝင္း အတြင္း ေမာင္းဝင္သြားသည္ကို အနီးအနား ရွိလူမ်ားက သတိထားမိသည္။

သူတို႕ အိမ္သားမ်ားသည္ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး ပဲြလမ္းမ်ားကို လာေလ့မရွိ။ လမ္းေတြ႕၍ 'ဆလမ္မာေလးကြန္း'ဟု ႏႈတ္ဆက္သည္ကိုပင္ ေခါင္းညိတ္ျပ႐ုံေလာက္သာ တုံ႕ျပန္ေလ့ ရွိသည္။

အိမ္အနီးတြင္ ကေလးမ်ား ကရစ္ကက္ကစားေနစဥ္ ေဘာလုံးျခံဝင္းထဲသို႕ ဝင္သြားလ်င္ ခ်က္ခ်င္း ျပန္ေပးေလ့မရွိ။ သုံးေလးရက္ၾကာမွ ျပန္ရတတ္သည္။

အထူးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား၏ စစ္ဆင္ေရးသည္ အသုံးျပဳသည့္ နည္းဗ်ဴဟာ၊ လက္နက္ပစၥည္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္းတို႕သည္ အေမရိကန္၏ ထိပ္တန္းလွ်ိဳ႕ဝွက္ အျဖစ္ တင္းက်ပ္စြာ သိုသိပ္ထားသည္။ ထိုကဲ့သို႕ မည္မွ်ၾကာၾကာ ထိန္းထားႏိုင္မည္ ဆိုသည္မွာ ေမးစရာ ျဖစ္သည္။

သတင္းအခ်က္အလက္တို႕ အလင္းအလ်င္ျဖင့္ ေရြ႕လ်ားပ်ံ႕ႏွံ႕ေနသည့္ ယေန႕ေခတ္တြင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ ဆိုသည္မွာ မရွိႏိုင္ေတာ့။ အခ်ိန္ပုိင္း အတြင္း၌သာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားႏိုင္သည္။ အေႏွးႏွင့္အျမန္ ေပါက္ၾကားၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ မေပါက္ၾကားမီ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား ၿပီးေျမာက္ရန္ အျမန္ဆုံး ေဆာင္ရြက္ၾကရသည္။ ဤသည္မွာ ယေန႕ေခတ္၏ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ ျဖစ္ေနသည္။

အေမရိကန္ဘက္က လွ်ိဳ႕ဝွက္ သိုသိပ္ထားေသာ္လည္း ပါကစၥတန္ဘက္က သတင္းမ်ား စိမ့္ထြက္လာ သည္။ အထူးတပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ား သတ္ျဖတ္ခဲ့သည့္ အာရွတ္ခန္ ညီအစ္ကို ႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ ဘင္လာဒင္၏သားတို႕ ေသြးအိုင္ထဲတြင္ ေသဆုံးေနသည့္ ပုံမ်ားကို ႐ိုက္တာ သတင္းဌာနက ရရွိလာသည္။ ထိုဓာတ္ပုံမ်ားမွာ ပါကစၥတန္ လုံျခဳံေရး တပ္ဖဲြ႕ဝင္မ်ားထံမွ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
အဏၰဝါသခ်ိဳင္းသို႕
ဘင္လာဒင္၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ဒီအင္ေအ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္သည္။ ေသဆုံးသူသည္ ဘင္လာဒင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာသည့္ အခါတြင္မွ သၿဂဳႋဟ္သည္။ ေသဆုံးၿပီး ၁၂ နာရီ အၾကာ ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္ ဝ၆းဝဝ နာရီတြင္ ဘင္လာဒင္၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို အေမရိကန္ ညဴကလီးယား စြမ္းအင္သံုး ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာကားလ္ဗင္ စင္ေပၚ၌ မြတ္ဆလင္ ထုံးတမ္းႏွင့္ အညီ ျပင္ဆင္ရြတ္ဖတ္မႈ ျပဳလုပ္ၿပီး ေျမာက္အာေရဗ် ပင္လယ္ျပင္တြင္ ေရခ်သၿဂဳႋဟ္လိုက္သည္။ ယင္းသို႕ သၿဂဳႋဟ္ခဲ့ျခင္းအေပၚ ေဝဖန္မႈ အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာသည္။

အေမရိကန္က ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိျဖင့္ ယင္းသို႕ သၿဂဳႋဟ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဘင္လာဒင္သည္ အေဘာ့တာဘတ္ၿမိဳ႕တြင္ ရွိေနသည္ကို အေမရိကန္တို႕ သိကတည္းက ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အိမ္ျဖဴေတာ္ အရာရွိ ႀကီးမ်ားသည္ ဘာသာေရး ပညာရွင္၊ ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး ျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သည္ တစ္ခ်ိန္၌ ဘင္လာဒင္ အာဇာနည္ ဗိမာန္ဟု မေပၚေပါက္လာေစရန္ တားဆီးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ အာေရဗ် ပင္လယ္ျပင္ တစ္ခုလုံးသည္ ဘင္လာဒင္၏ ဂူဗိမာန္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု လန္ဒန္ထုတ္ ေဒးလီးေမသတင္းစာက ေရးသည္။

ေရျမႇဳပ္သၿဂဳႋလ္ျခင္းကို ထူးျခားသည့္ အေျခအေနအရ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း။ သို႕ေသာ္ ယခုအေျခအေနသည္ ထူးျခားသည့္ အေျခအေန မဟုတ္ေၾကာင္း ဒူဘိုင္းမွ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ မိုဟာမက္ အယ္လ္ ကူေဘစီ Mohammed al-Qubaisi က ေျပာသည္။
''မြတ္ဆလင္ ထုံးတမ္းအရ သၿဂဳႋဟ္ေပးမယ့္ လူမရွိဘူး ဆိုရင္ေတာ့ ေရခ်သၿဂဳႋဟ္လို႕ ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘင္လာဒင္ရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္းကို ဘယ္သူမွ လက္မခံဘူး ဆုိတာေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ သူ႕ရဲ႕ဘက္သားေတြ၊ ဇနီး သားသမီးေတြက လက္ခံဖို႕ အသင့္ရွိတာပဲ'' ေဂ်ာ္ဒန္တကၠသိုလ္မွ အစၥလာမ္ ဥပေဒ ပါေမာကၡ မိုဟာမက္ ကူးဒါးက ဆိုသည္။

ဘင္လာဒင္သည္ မြတ္ဆလင္ မဟုတ္။ ဘာသာမေရြး ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာေသာ အျပစ္မဲ့သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ေနသူသည္ မြတ္ဆလင္ မဟုတ္။ အစၥလာမ္ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟု ဆိုလိုသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဘင္လာဒင္အား မြတ္ဆလင္ ထုံးတမ္းႏွင့္အညီ သၿဂဳႋဟ္ရန္ မလိုဟု ေျမာက္ျမားစြာေသာ မြတ္ဆလင္မ်ားက ေျပာၾကျပန္သည္။

ကုန္သြယ္ေရး တိုက္ညီေနာင္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသည့္ အထဲတြင္ ပါသြားေသာ လူေပါင္း ၂၆ဝ၆ ဦးအား ယင္းတို႕၏ ဘာသာေရး ဓေလ့ထုံးစံႏွင့္ အညီ မသၿဂဳႋဟ္ခဲ့ရဟု ျပန္လွန္ေခ်ပ ေျပာဆိုသည္ လည္းရွိသည္။

ဘာေၾကာင့္က်ဆုံးရသလဲ
လူအင္အား လက္နက္အင္အား မမွ်သည့္အတြက္ ဘင္လာဒင္ေသဆုံး ရသည္။ မွားယြင္း အၾကမ္းဖက္သည့္ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ က်ဆုံးရသည္။

ယေန႕ကမၻာတြင္ အယူအဆႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈတို႕ ေျပာင္းလဲကုန္သည္။ လူသတ္ျခင္းကို လက္မခံေတာ့။ ေသမိန္႕က်ထားသူမ်ားအား အစိုးရက ႀကိဳးစင္တင္သည္ကို ေမးခြန္းထုတ္ လာၾကသည္။ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားသည္ ေသဒဏ္စီရင္ျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ေနၾကသည္။ အစိုးရသည္ပင္လွ်င္ စစ္ေျမျပင္ ရင္ဆိုင္တိုက္ပဲြမွလဲြ၍ အျခား ေနရာမ်ားတြင္ သတ္ျဖတ္သည္ကို လက္မခံၾကေတာ့။ အယူအဆ၊ အေတြးအျမင္ေတြ ေျပာင္းကုန္ၾကၿပီ။

စစ္ေျမျပင္ မဟုတ္ဘဲ ျမိဳ႕ျပတြင္ အျပစ္မဲ့ လူအမ်ားအျပားကို သတ္ျဖတ္ျခင္းကို လက္သင့္မခံၾကေတာ့။ ဤအခ်က္သည္ ဘင္လာဒင္ က်ဆုံးရျခင္း၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကသည္။

ခုနစ္ရာစုတြင္ ထြန္းေျပာင္ ေတာက္ပခဲ့ေသာ မြတ္ဆလင္ အင္ပါရာကို ျပန္လည္တည္ေထာင္ရန္ ဘင္လာဒင္ စိတ္ကူးယဥ္အိပ္မက္ မက္ခဲ့သည္။

ကုန္သြယ္ေရး တိုက္ညီေနာင္ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရျပီးေနာက္ ဘင္လာဒင္အား ေသမင္းတမန္ အၾကမ္းဖက္ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ကမၻာက အသိအမွတ္ ျပဳလာၾကသည္။ ေနာက္လိုက္ေနာက္ပါ အမ်ားအျပား သူ႕ထံသို႕ ဝင္ေရာက္လာသည့္အတြက္ သူသည္ အၾကမ္းဖက္ အင္အားစုႀကီး တစ္ရပ္ ျဖစ္လာမည္ကို စိုးရိမ္ခဲ့ၾကသည္။

ဘာရိန္းႏိုင္ငံသား တစ္ဦးက အင္တာနက္ေပၚတြင္ ေရးသားရာ၌ ''အယ္လ္ကိုင္ဒါနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႕ သေဘာမတူ ႏိုင္တာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အေမရိကန္ေတြ လုပ္သမွ် အာရပ္ႏိုင္ငံေတြက ေခါင္းတညိတ္ညိတ္ လုပ္ေနေပမယ့္ ဘင္လာဒင္ကေတာ့ ေခါင္းခါျပႏိုင္တဲ့လူ။ အေမရိကန္ လုပ္ေနတာေတြကို ျပတ္ျပတ္သားသား ႏိုးလို႕ ေျပာတဲ့လူ''

သို႕ေသာ္ ထို ႏိုးသည္ ဝါဒတစ္ရပ္ မဟုတ္။ ဘုန္းမီးေနလ ေတာက္ပေနသည့္ မြတ္ဆလင္ အင္ပါရာ ထူေထာင္ရန္ ဆိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ေတာ့ ရွိသည္။ ယင္းသို႕ဆိုလွ်င္ သူယွဥ္ၿပိဳင္ တိုက္ခိုက္ေနေသာ အေမရိကန္၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ၾကည့္ဖို႕လိုသည္။ အေမရိကန္၏ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္းတြင္ မည္သည့္ ႏိုင္ငံၾကီး၊ အင္ပါရာၾကီး ျဖစ္လာရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္ဟု ေဖာ္ျပမထား။ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ အေမရိကန္ ျပည္သူ ျပည္သား မ်ားသည္ လုံၿခဳံေဘးကင္းစြာ၊ လြတ္လပ္စြာ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ၾကႏိုင္ေစရန္ ဟုသာပါရွိသည္။ ထိုလြတ္လပ္မႈကို စည္းကမ္းေဘာင္ ကလနား သတ္ထားသည္။ စည္းခ်ေပးထားသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုစည္းကမ္းမ်ားသည္ အျခားႏိုင္ငံအမ်ားႏွင့္ စာလွ်င္ အေတာ္ပင္ ေဘာင္က်ယ္သည္။ လြတ္လပ္သည္။ ေငြေၾကး တတ္ႏိုင္ သည္မို႕ စနစ္က်သည္။ ေခတ္ႏွင့္ အညီ ေျပးႏိုင္ေသာ စည္းကမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသသည္ ေရနံေၾကာင့္ အေမရိကန္အဖို႕ လြန္စြာမွ အေရးၾကီးသည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း သားမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္၊ အယူအဆ တို႕ကို အၿမဲသိေနရန္လိုအပ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အေမရိကန္ သုေတသန အဖဲြ႕အစည္းမ်ားစြာ အျမဲလိုလိုစစ္တမ္း ေကာက္ယူလ်က္ရွိသည္။ ေကာက္ယူခဲ့ေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္မွစ၍ အေမရိကန္အေပၚ လိုလိုလားလား မရွိၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဆီးရီးယား၊ လက္ဘႏြန္၊ အီဂ်စ္၊ ပါလစၥတိုင္း နယ္ေျမရွိ လူအမ်ားစုသည္ အေမရိကန္ အမႉးျပဳသည့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ မႀကိဳက္ၾကဟု သိရသည္။

မည္သည့္ေၾကာင့္ မႀကိဳက္ၾကသည္ကို ႏိႈက္ႏိႈက္ခြၽတ္ခြၽတ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူသည့္အခါ ေတြ႕လာရသည္မွာ၊ အမွန္စင္စစ္ အေရွ႕အလယ္ ပိုင္းသားမ်ားသည္ အေမရိကန္တြင္ သြားေရာက္ပညာ သင္လိုသည္။ အလုပ္အကိုင္ လုပ္လိုသည္။ အေျခခ် ေနထိုင္လိုၾကသည္။ အေမရိကန္ကို မႀကိဳက္ၾကျခင္း မဟုတ္။ အေမရိကန္၏ လြတ္လပ္ေသာ လူေနမႈပုံစံကို သေဘာက်ၾကသည္။ ကိုကာကိုလာ၊ ပက္စီကိုလာ၊ နက္စ္ေလႏို႕၊ အေကာင္းစား ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္တို႕ကို အေဘာ့တာဘတ္ရွိ ဘင္လာဒင္ေန အိမ္က ေန႕စဥ္ဝယ္သည္ဟု ဘလြန္းဘာ့ဂ္ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပသည္။ ဘင္လာဒင္၏ မိသားစုသည္ပင္လွ်င္ အေမရိကန္တြင္ ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္း၊ အေမရိကန္ နည္းစနစ္ျဖင့္ ထုတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ႏွစ္ျခိဳက္ သေဘာက်သည္မွာ ထင္ရွားသည္။ အေမရိကန္က အစၥေရးကို ေထာက္ခံေနသည့္ လုပ္ရပ္ကို မႀကိဳက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အိုဘားမား အစိုးရသည္ အစၥေရး ေပၚလစီ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ရန္ျပင္ဆင္လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဘင္လာဒင္နွင့္ ပတ္သက္ေသာ စစ္တမ္းေကာက္ယူရာတြင္လည္း အယ္လ္ကိုင္ဒါက အၾကမ္းဖက္ဗုံးခဲြမႈ က်ဴးလြန္သည့္ အခါတိုင္း ဘင္လာဒင္အား ေထာက္ခံမႈ ေလ်ာ့က်သြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုနွစ္တြင္ ပါကစၥတန္၌ ဘင္လာဒင္အား ေထာက္ခံမႈ ၄၆ ရာႏႈန္းမွ ၂ဝ ရာႏႈန္း သို႕လည္းေကာင္း၊ ပါလစၥတိုင္းတြင္ ၇၂ ရာႏႈန္းမွ ၃၄ ရာႏႈန္းသို႕လည္းေကာင္း က်ဆင္းသြားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဘင္လာဒင္သည္ အေမရိကန္၏ အစၥေရးအေပၚ ေထာက္ခံေသာ လုပ္ရပ္ကို တားဆီးေပးႏိုင္မည္ဟု မြတ္ဆလင္ ကမၻာက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဖူးသည္။ သို႕ေသာ္ သူ႕ဆီမွ ထြက္လာသည္မွာ ေအေက-၄၇ လြယ္ကာ မိန္႕ခြန္းေျခြေနသည့္ ဗီဒီယိုအေခြမ်ားႏွင့္ ေသြးထြက္သံယိုမႈမ်ားသာ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ လက္ေတြ႕ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ဘင္လာဒင္သည္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္စြမ္းမရွိ။ မည္သည့္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းသားမွ် ဂူအတြင္း၌ မေနလိုၾက။ ဘင္လာဒင္သည္ပင္ မေနလို။

အီဂ်စ္၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ဆီးရီးယား၊ လက္ဘႏြန္၊ ေမာ္႐ိုကိုတို႕၏ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းသည္ ကမၻာ႕ပ်မ္းမွ်ထက္ မ်ားစြာပိုေနသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားရွိ ပညာေရး စနစ္သည္ အလုပ္ခြင္သို႕ အသင့္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ပညာေရးမ်ား မဟုတ္ဘဲ ဘာသာေရး အေလးကဲေနသည္။ ထိုျပႆနာမ်ားအတြက္ ဘင္လာဒင္တြင္ အေျဖမရွိ။

အာရပ္-အစၥေရး ျပႆနာကို ျငိမ္းခ်မ္းသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္သာ ရွိသည္။ ဘင္လာဒင္က အၾကမ္းဖက္သည့္နည္းျဖင့္ ႀကိဳးစားၾကည့္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ေအးမင္းထြန္း
Ref: Killing Bin Laden: How the U.S. Finally Got Its Man.