xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀

Saturday, July 9, 2011

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀

(၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ေဖၚျပပါရွိသည့္ ေဆာင္းပါးရွင္ ဗညားေအာင္၏ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါသည္။)

မတ္လ ၃ဝ ရက္ေန႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ မူဝါဒ လမ္းစဥ္ (၇) ရပ္၏ သတၱမ အဆင့္ ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္မွ ေရြးေကာက ္တင္ေျမႇာက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မွ ဖြဲ႕စည္းေပးေသာ အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း အဆင့္ကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲ့သည့္ေန႔ ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔တြင္ သမၼတႀကီးက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ၌ ယေန႔မွ စတင္ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ စတင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေၾကညာခဲ့ သကဲ့သို႔ အစိုးရသစ္ အေနျဖင့္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည့္ ျပည္တြင္းေရးရာ မူဝါဒမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေရးရာ မူဝါဒမ်ားကို ျပည့္ျပည့္စံုစံု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။ ထုိ႔အတူ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီးမ်ားကို မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားရာ၌လည္း ျပည္တြင္းေရးရာ မူဝါဒမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ လိုက္နာက်င့္သံုးရမည့္ သေဘာထားမ်ား၊ ခံယူခ်က္မ်ား၊ နည္းလမ္းမ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ျပန္ ပါသည္။
ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားကို စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ ေနသည့္ ႏို္င္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းႏွင့္ အစိုးရသစ္၏ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားက အဆိုပါ မိန္႔ခြန္း ႏွစ္ခုကို လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာ့အေရးကို အစဥ္တစိုက္ ေလ့လာသံုးသပ္ ေနသည့္ ေဂ်ာ့ခ်္ေတာင္း တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ ေဒးဗစ္စတိုင္းဘဂ္က သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းသည္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးကဲမ်ား ေျပာႀကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းမ်ားအနက္ အေရးႀကီးဆံုး မိန္႔ခြန္းဟုပင္ သံုးသပ္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္း ေဆာင္းပါးရွင္ တစ္ဦးကမူ မိန္႔ခြန္းေႀကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရ သကဲ့သို႔ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္မ်ားလည္း ေပၚလာခဲ့ သည္ဟု ဆိုသည္။
သို႔ေသာ္ မိန္႔ခြန္းအေပၚ အေကာင္းျမင္ သေဘာထားျဖင့္ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား ရွိသကဲ့သို႔ သံသယျဖင့္ ႐ႈျမင္သူမ်ားလည္း ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ သံသယ ျဖစ္သူမ်ားထဲတြင္လည္း ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား ကြဲျပားျပန္သည္။ ပထမတစ္မ်ဳိးက မိန္႔ခြန္းပါ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကံဳရမည့္ အတြင္း၊ အျပင္က စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္း ပမာဏ ႀကီးမားမႈေၾကာင့္ ဘယ္လို အခက္အခဲေတြမ်ား ရွိေလမလဲဟု စာနာေတြးေတာ စိတ္ပူပင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ ေနာက္တစ္မ်ဳိးကမူ အစိုးရ ဘာလုပ္လုပ္ ဆန္႔က်င္ေျပာဆိုေနမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္သည္။ တကယ္ေတာ့ ထိုသူမ်ား အတြက္ ႏိုင္ငံအက်ဳိး၊ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို ဘက္စံုေထာင့္စံု စဥ္းစားထားေသာ၊ အယူအဆ မတူသူမ်ား၊ သေဘာထား ကြဲျပားေနသူမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားထားေသာ၊ အမိန္႔ အာဏာသံ မပါႏူးည့ံ သိမ္ေမြ႕စြာျဖင့္ မိမိတို႔ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အနာဂတ္ မူဝါဒမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပထားေသာ သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား၌ အျပစ္အနာအဆာ ရွာ၍ မရပါ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ေအာက္ကလိအာ သေဘာျဖင့္ မိန္႔ခြန္းပါ အခ်က္မ်ားကို လုပ္လိုသည့္ ဆႏၵမရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာက ေစာင့္ၾကည့္ရန္ လိုေၾကာင္း စသည့္ျဖင့္ ေဝဖန္ ေျပာဆိုေနၾကျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

တကယ္ေတာ့ ၿပီးခဲ့သည့္ သံုးလတာ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္းဘက္ကို ေရွးရႈသည့္ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ မ်ားစြာ ေပၚေပါက္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုး အေျပာင္းအလဲမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒ ျပဳေရး ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အေျခအေနႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆို လာၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရ၊ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ား ထြန္းကားေရး၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရး၊ တရားဥပေဒ စိုမိုးမႈ၊ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ၊ အဂတိ လိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာျခားမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ သဟဇာတ ျဖစ္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း စသည့္ စကားလံုးမ်ားသည္ မဆန္းလွေသာ္လည္း ထိုစကားလံုးမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ တစ္ဦးက ႏိုင္ငံေတာ္ မူဝါဒမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း မႀကံဳစဖူး ထူးကဲလွေသာ အျဖစ္အပ်က္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမဆို ရည္မွန္းခ်က္ကို မသြားမီ မိမိ မည္သည့္ေနရာတြင္ ရွိေနသည္ကို သိဖို႔လိုပါသည္။ သို႔မွသာ ရည္မွန္းခ်က္သို႔ အေရာက္သြားရမည့္ လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာတုိ႔ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ေပ လိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ပကတိ အေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သမိုင္းတြင္ ထူးကဲသည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဆုိင္ရာ မူဝါဒ မိန္႔ခြန္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ (၁ဝဝ) ကာလအတြင္း တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို ေလ့လာပါက အစိုးရ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားပါေရွ႕ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ စည္းလံုး ညီညႊတ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ သမၼတႀကီးက အစိုးရ အသစ္အေပၚ သံသယ ရွိေနသူမ်ား၊ အေျခခံ ဥပေဒကို လက္မခံသူမ်ား ရွိေနသူမ်ား ရွိေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ထိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ သံသယမ်ား ေပ်ာက္ၿပီး အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ပါဝင္ပူးေပါင္းလာေအာင္ မိမိတို႔၏ မွန္ကန္ေသာ ေစတာနာကို ျပသရန္ လိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သလို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို လိုလားသူတိုင္း အေျခခံဥပေဒ ေဘာင္ထဲကသာ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒ ေဘာင္အတြင္းမွ လုပ္ေဆာင္မႈ အားလံုးကို ႀကိဳဆို မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကုိ လက္မခံ ႏုိင္ေသးသည့္ လူပုဂၢဳိလ္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဥပေဒျပင္ပရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္လုိပါက အေျခခံဥပေဒ အခန္း(၁၂) ပါ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီ ျပင္ဆင္ႏုိင္ေရး အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာကုိ တရားနည္းလမ္း က်စြာရယူရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္ ကုိလည္း ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
လက္ေတြ႕တြင္လည္း ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားမွ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္သျဖင့္ အက်ဥ္းက်ခံ ေနရသူမ်ား အပါအဝင္ အက်ဥ္းသား ၁၄၇၅၈ ဦးကို ႏုိင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ပါဝင္ ႏုိင္ေစရန္ အတြက္ ေမလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ ျပဳခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးကုိ ေရွး႐ႈသည့္ အေနျဖင့္ ဥပေဒအရ ရပ္တည္ခြင့္ မရွိေတာ့သည့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီေဟာင္း တစ္ခု၏ အေရးကိစၥကုိပင္ သိမ္ေမြ႕စြာ ကုိင္တြယ္ၿပီး အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖြင့္ေပးထားသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူပင္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကုိ လက္မခံႏုိင္ဘဲ ဆက္လက္ၿပီး လက္နက္စြဲကုိင္ တုိက္ခုိက္ေနေသာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ား၊ ရရွိထားခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ ပယ္ဖ်က္ၿပီး လက္နက္ကုိင္ တုိက္ပြဲမ်ား၊ ဗုံးခြဲ တုိက္ခုိုက္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ က်ဴးလြန္ေနသည့္ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တံခါးဖြင့္ထားဆဲ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ၏ သေဘာထားႀကီးမႈ၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး လိုလားမႈကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ အမ်ဳိးသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရးကုိ ေရွး႐ႈသည့္ သေဘာထားႏွင့္ လက္ေတြ႕ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရး မ်က္ႏွာစာတြင္ သိသာထင္ရွားသည့္ တုိးတက္မႈမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ထပ္ သိသာထင္ရွားသည့္ တုိးတက္မႈ မ်က္ႏွာစာမွာ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး မ်က္ႏွာစာပင္ ျဖစ္သည္။ သမၼတႀကီးက ၄င္း၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားထဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဘက္မလုိက္သည့္ လြတ္လပ္ၿပီး တက္ၾကြေသာ ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒကုိ ဆက္လက္ က်င့္သုံးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အျပင္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ သေဘာထားမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးကုိ လုိလားသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျပဳသေဘာ ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ထုိ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္းက အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့သည့္အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ (၁ဝဝ) ကာလအတြင္း ႏုိင္ငံတကာမွ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕မ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္ခဲ့၊ လာေရာက္ခြင့္ရရန္ ကမ္းလွမ္း ခဲ့ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ အေနျဖင့္လည္း စိတ္ရင္းေစတနာ မွန္ကန္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျဖစ္ေပၚ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ ဆႏၵစြဲ ကင္းကင္းျဖင့္ အရွိကုိ အရွိအတုိင္း သုံးသပ္လုိသည့္ ပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလုံးကုိ လာေရာက္ လည္ပတ္ရန္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ဒုတိယ သမၼတမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားက လက္ခံ ေတြ႕ဆုံေပးခဲ့သည္။ ထုိကဲ့သုိ႕ လာေရာက္ လည္ပတ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားတြင္ အစဥ္အလာ အရ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္ထားသည့္ တ႐ုတ္၊ အိႏိၵယ၊ ဂ်ပန္ႏွင့္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ပါဝင္သကဲ့သုိ႔ ႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အထီးက်န္ ထားရန္၊ ပိတ္ဆုိ႔ အေရးယူရန္သာ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဥေရာပ သမဂၢတုိ႔မွလည္း ပါဝင္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔အတူ ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ အစုိးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကလည္း က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးစသည့္ က႑ မ်ဳိးစုံတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အတြက္ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။ ထိုေတြ႕ဆုံမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဘက္က တာဝန္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္က ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊား ႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအမံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ သျဖင့္ တစ္သက္လုံး အေကာင္း မျမင္ခဲ့သူမ်ား ကပင္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျပာင္းလဲမႈေတြ စတင္ေနၿပီ ဆုိသည္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏွစ္အေတာ္ၾကာ ရပ္ဆုိင္းေနခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံတကာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕ ICRC ၏ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကုိ သြားေရာက္ေလ့လာၿပီး အကူအညီေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း ဇူလုိင္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ျပန္လည္ စတင္ေနၿပီျဖစ္ရာ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပုိမုိတိုးတက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ ရေတာ့မည္ ျဖစ္ေပသည္။
အလားတူပင္ စီးပြားေရး က႑၌လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ေနထုိင္သည့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေမလ ၂ဝ ရက္ ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သမၼတႀကီးက ႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ အဓိကက်ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အတြက္ ေငြေၾကး မူဝါဒ၊ ဘ႑ာေရး မူဝါဒ၊ ကုန္သြယ္ေရး မူဝါဒ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ ျပင္ဆင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲသည္ အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အနက္ ပထမဆုံး ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္သည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးကုိ ဦးစားေပး စတင္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းမွာလည္း ေက်းလက္ေဒသ ျပည္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက ကုန္ထုတ္ စြမ္းအားစုႀကီး ျဖစ္ေနၿပီး ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္သည္ႏွင့္အမွ် ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈလည္း ေလ်ာ့က်လာၿပီး ႏုိင္ငံ့ စီးပြားေရးလည္း ပုိမုိ ေကာင္းမြန္လာႏုိင္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔တြင္ သမၼတႀကီးအေနျဖင့္ အဖြင့္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား႐ုံသာမက စာတမ္းရွင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ား၊ တက္ေရာက္သူမ်ား၏ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကုိ အစီအစဥ္ ၿပီးဆုံးသည္အထိ တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံအႀကီးအကဲ တစ္ဦးက အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ အစအဆုံး တက္ေရာက္ နားေထာင္ခဲ့ျခင္းသည္ အစုိးရအဖြဲ႕၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ပုိင္းျဖတ္ထားမႈ (Political Will) ရွိေၾကာင္း သက္ေသ ျပလုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏုိင္ငံျခားသား ပညာရွင္ တစ္ဦးက ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲတစ္ဦး ေရွ႕တြင္ အစုိးရ၏ စီးပြားေရး၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ မူဝါဒမ်ားကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္ ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြးမႈသည္ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း မႀကဳံစဖူး ထူးကဲသည့္ ျဖစ္ရပ္ျဖစ္႐ုံသာမက ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒသစ္အရ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး ပတ္ဝန္းက်င္ အသစ္ကုိလည္း ထင္ဟပ္ျပေနသည္ဟု မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ျခင္းကုိ ၾကည့္ပါက ဤအလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ၏ အေရးႀကီးမႈကုိ သတိျပဳႏုိင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အလားတူပင္ ပညာေရး က႑အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ၊ e-Government အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲ စသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိလည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
တစ္ခ်ိန္တည္း၌ပင္ သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑အသီးသီးတြင္ ျပန္လည္ သုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါႏွင့္ ကုိက္ညီသည့္ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အတုိင္း စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး က႑မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ပုိမုိလ်င္ျမန္ ေခ်ာေမြ႕ေစရန္အတြက္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အခြန္ႏႈန္း ထားမ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ကတိေပးထားသည့္ အတုိင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရး အေျခအေန၊ ဘ႑ာေရး အေျခအေနမ်ားကုိ သုံးသပ္ၿပီးေနာက္ ပင္စင္စားမ်ား၏ ပင္စင္ လစာမ်ားကုိလည္း ယခုႏွစ္ ဇူလုိင္လမွ စတင္ၿပီး တုိးျမႇင့္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။
မီဒီယာ က႑တြင္လည္း သမၼတႀကီးက စတုတၳမ႑ိဳင္ ျဖစ္သည့္ စာနယ္ဇင္းမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အေလးထားရန္ ၊ စာနယ္ဇင္းမ်ား၏ အျပဳသေဘာေဆာင္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေလးထားရန္ ေျပာၾကားခ်က္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္အေနျဖင့္ အႏုပညာ သုတရသ၊ က်န္းမာေရး၊ ကေလး၊ နည္းပညာႏွင့္ အားကစားဆိုင္ရာ ဂ်ာနယ္ ၈၂ ေစာင္၊ မဂၢဇင္း ၉၆ေစာင္ ႏွင့္ အထက္ပါ အမ်ိဳးအစားမ်ာႏွင့္ အက်ံဳးဝင္ေသာ အေထြေထြ စာအုပ္မ်ား၊ပံုျပင္ ႐ုပ္ျပစာအုပ္မ်ား ကို ထုတ္ေဝၿပီးမွ စာေပစိစစ္သို႔ တင္ျပသည့္ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲ က်င့္သံုးေနၿပီ ျဖစ္သည္။ စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ဌာနခြဲသို႔ တင္ျပၿပီးမွ ထုတ္ေဝခြင့္ ရွိသည့္ ဂ်ာနယ္၊ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္ မ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့သျဖင့္ ယခင္ကေရးသားျခင္း မျပဳႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို ေရးသားခြင့္ ရရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤကဲ့သုိ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑တြင္ တုိးတက္မႈမ်ား ရွိေနသကဲ့သုိ႔ ဥပေဒျပဳေရး က႑တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ အေျခခံဥပေဒက အပ္ႏွင္းထားေသာ တာဝန္မ်ားကုိ ပီပီျပင္ျပင္ က်င့္သုံး ႏုိင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ပထမအႀကိမ္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးခြန္း (၁ဝ၆) ခုကုိ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီးမ်ားက ေျဖၾကားခဲ့ရၿပီး အဆုိ (၄၃) ခုကုိ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိေမးခြန္းမ်ား၊ အဆုိမ်ားသည္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထား အျမင္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေနသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ခဲ့သည္ဟု ဆုိရေပမည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ျပည္သူ႔ဆႏၵ သေဘာထားကုိ ထင္ဟပ္ ေဖာ္ျပႏုိင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ေပၚေပါက္လာျခင္း သည္ပင္လွ်င္ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ႀကီးမားသည့္ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ရပ္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္ (Political Space) တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္ လာျခင္းသည္ အေရးႀကီးသည့္ တုိးတက္မႈ တစ္ခုဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။
ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးမ်ား ၿပီးဆုံးၿပီး ေနာက္တြင္လည္း လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လုံးမွ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီမ်ား အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိ အရည္အခ်င္း ရွိၿပီး ခုိင္မာ ေတာင့္တင္းေစရန္၊ လႊတ္ေတာ္၏ အဓိက တာဝန္ ႏွစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၊ အစုိးရအဖြဲ႕၊ တရားေရး အဖြဲ႕တုိ႔ အၾကား အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္း မႈရွိေစရန္ တာဝန္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ အျခား ႏုိင္ငံမ်ားမွ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ သမၼတႀကီး၏ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ မိန္႔ခြန္းပါ အတိုင္း တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ားကို ျပည္သူ႔ အက်ဳိး စီးပြားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မႈရွိ၊ မရွိ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မႈ ရွိ၊ မရွိ၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္မႈရွိ၊ မရွိ၊ လက္ေတြ႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံက လက္ခံ က်င့္သံုးေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား၊ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းရွိ၊ မရွိ ဆိုသည့္ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ သံုးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ခိုင္မာ အားေကာင္း လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေနမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္၊ အႏွစ္သာရ ရွိရွိ၊ ခုိင္ခိုင္မာမာ က်င့္သံုးႏိုင္ေရးအတြက္ အားတက္ ဖြယ္ရာ တုိးတက္ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ က႑အလိုက္ တိုးတက္ ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားကို ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒအရ ေပၚေပါက္လာသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေအာက္ပါ တိုးတက္မႈႀကီး သံုးရပ္ကို ေတြ႕ျမင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္
(က) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပကတိ အရွိတရားမ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ သံုးသပ္ၿပီး ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို သတ္မွတ္ျခင္း၊ ထုိစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ လာျခင္း။
(ခ) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵ သေဘာထားမ်ားကို အေလးထား စဥ္းစားလာျခင္းႏွင့္ တုံ႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္လာျခင္း။
(ဂ) ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပိုမိုထိေတြ႕ဆက္ဆံရန္ ဆႏၵရွိလာျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳလာျခင္း။
သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ား၏ စတင္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေလ့လာပါက အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ဦးတည္ခ်က္ မွန္မွန္ျဖင့္ စတင္ေပၚေပါက္ ေနၿပီဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေႏွးေကြးသည္ဟု ေျပာဆိုၿပီး အေမရိကန္ ႏိုင္ငံေရး ေလာကတြင္ သမၼတသစ္ သက္တမ္းအစ ရက္ (၁ဝဝ) အတြင္း သိသာ ထင္ရွားသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား လုပ္ေလ့ရွိသည့္ အစဥ္အလာကို ေထာက္ျပကာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲသည္ ရက္ (၁ဝဝ) အတြင္း သိသိသာသာ ထင္ထင္ရွားရွား ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း မရွိဟု ဆိုေနသူမ်ားလည္း ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။
သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အပါအဝင္ အေနာက္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အထုိင္က်ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ကိုလည္း သတိျပဳဖို႔ လိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားကို အသစ္ တည္ေဆာက္ရျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ သမၼတႀကီး မိန္႔ခြန္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မွန္သမွ်သည္ အတြင္းအျပင္ ႏွစ္ဌာနလံုးမွ ခုခံမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္ရာ ဗဟို ဦးစီးစနစ္ ေအာက္တြင္ အ႐ိုးစြဲလာခဲ့သည့္ အမူအက်င့္မ်ား၊ အေတြးအေခၚ မ်ားကိုလည္း ေက်ာ္ျဖတ္ရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုထက္ ပိုဆိုးသည္က အမ်ဳိးသား ျပန္လည္ေပါင္းစည္း ညီၫြတ္မႈ အားနည္း ေနသည့္ အတြက္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ျပင္ပ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား၊ ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း မၾကာမီရက္မ်ားအတြင္း အမ်ားျပည္သူမ်ား အသံုးျပဳေနသည့္ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္းမ်ားတြင္ မိုင္းခြဲတိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ၿမိဳ႕ရြာမ်ားအတြင္း ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သကဲ့သို႔ ေျမေပၚ ႏိုင္ငံေရး ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစရန္ အတြက္ ကြန္ရက္မ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး လႈံ႔ေဆာ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ႏွင့္ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္ေစေရး အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္ တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားတြင္ သာမက လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပက အဖြဲ႕အစည္း မ်ားတြင္လည္း တာဝန္ရွိသည္ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ အားလံုး ဝိုင္းတြန္း၊ ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ အေရြ႕ ပိုေကာင္းပါလိမ့္မည္။ ထိုကဲ့သို႔ အားလံုး ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးက တံခါးဖြင့္ ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို လက္မခံႏိုင္ေသးသူမ်ား အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ဖြင့္ထားေသာ တံခါးမွ ဝင္လာရန္ လိုေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ့ အေရးအတြက္ လမ္းမွန္ကို ေရြးႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ (၁ဝဝ)အတြင္း တိုးတက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာေနသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ အေကာင္အထည္ ေပၚလာမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။
ဗညားေအာင္