xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ဦးေအာင္ၾကည္အေၾကာင္း သိထားသမွ်

Monday, July 25, 2011

ဦးေအာင္ၾကည္အေၾကာင္း သိထားသမွ်


ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးစာမ်က္ႏွာတြင္ အစိုးရႏွင့္ေဒၚစုၾကည္အၾကား ဆက္ဆံေရး၀န္ၾကီး အျဖစ္တာ၀န္ယူေဆာင္ ရြက္ေနေသာ ဦးေအာင္ၾကည္ သည္လည္း အေရးပါေသာအခန္းက႑မွ ပါ၀င္သူတစ္ဦး ျဖစ္ေလသည္။ ထိုဦးေအာင္ၾကည္၏ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ျဖတ္သန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ဘ၀အဖံုဖံုကို သိရွိႏိုင္ပါရန္ ေဖၚျပ အပ္ပါသည္ ။

ရန္ကုန္သားဦးေအာင္ၾကည္

ဦးေအာင္ၾကည္ကို အဘ ဦးဘၾကည္ ၊ အမိေဒၚၾကည္ တို႔မွ ၁.၁၁.၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ျမိဳ႔နယ္ ၊ ဖဆပလ တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ျပီး ဗုဒၵဘာသာ၀င္ဗမာလူမ်ိဳးတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္ ။

ေက်ာင္းဆရာဦးေအာင္ၾကည္

အေျခခံပညာေရးကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔ စိန္ေပါ ေက်ာင္းႏွင့္ စိန္႔အန္ေထာ္နီေက်ာင္းတို႔တြင္ သင္ၾကားေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီး ၁-၄-၆၄ ေန႔မွစတင္၍ စိန္႔အန္ေထာ္နီေက်ာင္း (ယခု အထက ၄ ၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔) တြင္မူလတန္းျပ ဆရာအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္ ။ ၁၉၆၇ တြင္လုပ္သားမ်ားေကာလိပ္မွ သိပၸံဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ျပီး ထိုႏွစ္ႏို၀င္ဘာလမွ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထိ အထက (၁) တာေမြတြင္ အထက္တန္းျပအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္ ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ၾကည္

 
ဦးေအာင္ၾကည္သည္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၄၀) သို႕တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ခဲ့ ျပီး တပ္မေတာ္တြင္ တပ္စုမွဴး ၊ တပ္ခြဲမွဴး ၊ တပ္ရင္းမွဴး ၊စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး ၊ ဗိုလ္သင္တန္းေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ၊ တိုက္ခိုက္ေရးေက်ာင္းအုပ္ၾကီး ၊ ေလ့က်င့္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ၊ ဒုတိယ တပ္မေတာ္ ေလ့က်င့္ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ တာ၀န္မ်ားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္အဆင့္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္ ။


အထက္တန္းေရွ႔ေန ၊ သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္း၀င္ ဦးေအာင္ၾကည္

တပ္မေတာ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ အထက္တန္းေရွ႕ေနစာေမးပြဲ ကိုေအာင္ျမင္သည္ ၊ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ သူရဲေကာင္းမွတ္တမ္း၀င္ တံဆိပ္ခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ Fort Benning တြင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ ေျခလ်င္အရာရွိတန္းျမင့္သင္တန္း (IOAC) ကို တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ျပီး ဒီပလိုမာလက္မွတ္ရရွိခဲ့သည္ ။
 
တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ၾကည္ 
၂၀၀၆ခု ေမလမွ ႏို၀င္ဘာလအထိ လူ၀န္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ၾကီးဌာနတြင္ ဒုတိယ၀န္ၾကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း ၂၀၀၆ ႏို၀င္ဘာလမွ ၂၀၀၇ ေအာက္တိုဘာလအထိ အလုပ္သမား၀န္ၾကီး အျဖစ္လည္းေကာင္း ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္၍ အလုပ္သမား၀န္ၾကီးတာ၀န္မ်ားအျပင္ ဆက္ဆံေရး၀န္ၾကီးတာ၀န္မ်ားကိုပါ ပူးတြဲ၍ ၃၀.၃.၂၀၁၁ အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။


ဦးသုေ၀ကို အႏိုင္ယူခဲ့သည့္ ဦးေအာင္ၾကည္

ဦးေအာင္ၾကည္သည္ ၂၀၁၀ ႏို၀င္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ျမိဳ႕နယ္ မွ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ျပီး အဓိကျပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ) မွ နာမည္ၾကီး ဦးသုေ၀ကိုအႏိုင္ရခဲ့သည္ ။


လက္ရွိအစိုးရသစ္၏ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ၾကည္

ဦးေအာင္ၾကည္သည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္တြင္ အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနႏႇင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏႇင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခု၏ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးတာ၀န္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္ ။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၏ အဆိုကိုေထာက္ခံခဲ့သည့္ ဦးေအာင္ၾကည္

၂၀၁၁ခု မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပေသာ ပထမအၾကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ပံုမွန္အစည္းေ၀းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၊မရမ္းကုန္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးပြင့္ဆန္း၏ " ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီလူမွဳဖူလံုေရးဥပေဒတစ္ရပ္မူၾကမ္းေရးဆြဲျပဳစုျပီး ဒုတိယအၾကိမ္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသို႕တင္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာအစီစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ေပးေရး " အဆိုကို ၀န္ၾကီးဦးေအာင္ၾကည္က ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့သျဖင့္ ယင္းအဆိုကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ခ်က္ရယူခဲ့ရာမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သျဖင့္ ဦးပြင့္ဆန္း၏ အဆိုကိုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္ ။

စာေပသမားဦးေအာင္ၾကည္ 

ဦးေအာင္ၾကည္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ၾကည္ ၊ မင္းဗထူး ကေလာင္အမည္မ်ားျဖင့္ စစ္ဘက္ ၊ နယ္ဘက္ ေဆာင္းပါး တစ္ရာေက်ာ္ ႏွင့္ စာအုပ္မ်ားကိုေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သည္ ။သူ၏ထင္ရွားေသာစာအုပ္မ်ားမွာ....

၁။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္        ၁၉၉၈ ခုႏွစ္
  (ျမ၀တီစာေပတိုက္)
၂။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ စစ္ေဆးရန္အခ်က္မ်ား   ၁၉၉၉ ခုႏွစ္
  (ပညာေရႊေတာင္စာေပ)
၃။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအယူအဆမ်ား  ၂၀၀၅ ခုႏွစ္
  (ျမဝတီစာေပတိုက္)
၄။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ မိမိကိုယ္မိမိ စီမံခန္႔ခြဲမႈ     ၂၀၀၆ ခုႏွစ္
  (ရဲေအာင္စာေပ)
၅။ ဘဝကိုေျပာင္းလဲေစေသာအရာမ်ား                   ၂၀၀၉ ခုႏွစ္
  (တူေဒးစာအုပ္တိုက္)
၆။ အက်ပ္အတည္းအတြင္းေခါင္းေဆာင္ျခင္း             ၂၀၁၀ ခုႏွစ္
  (တူေဒးစာအုပ္တိုက္)
၇။ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ တိုးတက္ေစ                   ၂၀၁၀ ခုႏွစ္
  (တူေဒးစာအုပ္တိုက္)
၈။ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို ေျပာင္းလဲပါ                 ၂၀၁၁ ခုႏွစ္
  (တူေဒးစာအုပ္တိုက္)

တို႕ျဖစ္ပါသည္ ဦးေအာင္ၾကည္သည္ ယခုတိုင္ တူေဒးစာအုပ္တိုက္ CEO မဂၢဇင္းတြင္ ပင္တိုင္စာေရးဆရာ
အျဖစ္ စာေပမ်ားကိုေရးသားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္ ။