xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ျငိမ္းခ်မ္းေရးတဲ့လား......

Monday, July 11, 2011

ျငိမ္းခ်မ္းေရးတဲ့လား......

 ( လက္ရွိအစိုးရက ေဒၚစုၾကည္နဲ႔ ျပည္တြင္းက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြ ကို ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး လိုက္ ရင္ပဲ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး ခ်က္ခ်င္းရေတာ့မလိုလို ၊ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း အမ်ိဳးသားျပန္လည္ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးရေတာ့မလိုလို ေျပာဆိုေနၾကေသာ အခ်ိန္အခါတြင္ ဖတ္သင့္ေသာ ေဆာင္း ပါးျဖစ္သည္ )

 ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ျခင္း၊ ဆူပူလႈပ္ရွားထၾကြျခင္း၊ ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ စစ္မက္စသည္တို႔ ကင္းမဲ့ေသာအျဖစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟုဆိုသည္။ လူသားအားလံုးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုေသာ အသံမွာ  နား၀င္ခ်ိဳေစလွသည္။ အမွန္တကယ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈျဖစ္အင္ကို လိုလားေတာင့္တၾကသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ဆန္႔က်င္ဘက္မွာ စစ္ျဖစ္သည္။ စစ္ကို တိုင္းျပည္အခ်င္းခ်င္း လက္နက္အားကိုး ျခင္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္ျခင္းဟုဆိုသည္။ စစ္ဟူသည္ အလိုအေလ်ာက္ေပၚလာေသာ အျဖစ္အပ်က္ မဟုတ္။ ဖန္တီးျပဳလုပ္၍ ေပၚေသာ အျဖစ္အပ်က္အျဖစ္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ၾကသည္။ လူသားအားလံုးက စစ္ဆိုသည္အား အထူး ရြံ႕မုန္းၾကသည္။ ေရွာင္ရွားလိုၾကသည္။ တိုက္ဖ်က္ ပစ္ခ်င္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္လည္း လူ႕သမိုင္း၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေၾကာင္းေျပာလိုလွ်င္ စစ္ဆိုသည္အား ေရွာင္ရွား၍ မရသကဲ့သို႔ စစ္ကို ေျပာဆိုလိုလွ်င္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆို သည္က ဒြန္းတြဲပါရွိၾကရ စၿမဲျဖစ္သည္။ ဤကား သဘာ၀ နိယာမတစ္ခုပင္တည္း။
 
            အမွန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္သာ လူသားအားလံုးအတြက္ အသာယာဆံုးႏွင့္အခ်ိဳၿမိန္ဆံုး သံစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လက္နက္အားကိုးျဖင့္ လူလူခ်င္းတုိက္ခိုက္ၾကေသာ စစ္ပြဲမ်ားသည္ကား မျဖစ္စေကာင္းေသာ၊ မျဖစ္ေအာင္လည္း လမ္းလြဲေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ိဳးရေအာင္ ႀကိဳးစားၾကသင့္သည္။ 
 
 သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ေျဖရွင္း၍မရေသာ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚၿပီဆိုပါက စစ္ဆိုသည္အား မျဖစ္မေန ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ၾကရေတာ့သည္။ ဘီစီငါးရာမတိုင္ခင္က တရုတ္စစ္သမိုင္းပညာရွင္ ဆြန္ဇုအေနျဖင့္ ''ေရြးခ်ယ္ရန္ နည္းလမ္းမရွိေတာ့သည့္ အခ်ိ္န္ေရာက္မွသာ လက္နက္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္တိုက္ခိုက္ရန္ ပစၥည္းတစ္ခုအျဖစ္ သံုးစြဲရလိမ့္မည္''ဟုဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဆယ့္ကိုးရာစုပရပ္ရွားစစ္သမိုင္းပညာရွင္ ကေလာ့စ္၀္ဇ္ကမူ ''မိမိ၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ားကို အလံုးစံုလိုက္ေလ်ာလာသည္ အထိ မိမိ၏ဆန္႔က်င္ဘက္အေပၚျပဳက်င့္ရမည့္ အၾကမ္းဖက္မႈ တစ္ရပ္'' ဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္္ခဲ့ျပန္သည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ေျဖရွင္းရန္နည္းလမ္း မက်န္ေတာ့ၿပီဆိုပါက လူသားတို႔အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္မွ်ပင္ျမတ္ႏိုးပါေစ၊ စစ္ဆိုသည္ကိုေတာ့ ရင္ဆိုင္ၾကရလိမ့္မည္ဟု ဖြင့္ဆိုရပါလိမ့္မည္။
 
            ယေန႔ နွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု လူသားမ်ားႏွင့္ ကမၻာႀကီးကိုၾကည့္ပါက စစ္ပြဲေပါင္းမ်ားစြာကို ေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါ သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လစ္ဗ်ားစစ္ပြဲကိုပဲၾကည့္ပါဦး။ ႏိုင္ငံအား ႏွစ္ေလးဆယ္ေက်ာ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္ ကဒါဖီကိုလူထုကဆင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုသည္။ အံုၾကြဆႏၵျပမႈေတြျဖစ္ေပၚလာသည္။ ကဒါဖီအစိုးရက ဆႏၵျပမႈ မ်ားအား ႏွိမ္နင္းေသာအခါ အံုၾကြမႈပါ လူအခ်ိဳ႕ ေသဆံုးျပန္သည္။ ယင္းျဖစ္စဥ္ကို ႏိုင္ငံတကာက သံုးသပ္ၿပီး ေနတိုးႏွင့္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕က ၀င္ေရာက္ကိုင္တြယ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကဒါဖီအစိုးရႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေစ့စပ္၍မရ။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေနတိုးႏွင့္မဟာမိတ္အုပ္စုက စစ္ေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ ဆံုးျဖတ္ကာ လစ္ဗ်ားႏို္င္ငံ အေပၚသို႔ ဗံုးမိုးမ်ား ရြာခ်ခဲ့သည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ရက္ေပါင္းတစ္ရာခန္႔ပင္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံသမၼတကပါ စစ္ရွိ္န္တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ အားသစ္ေလာင္းေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ရာထူးအာဏာမစြန္႔လြတ္ေသာ ကဒါဖီအစိုးရအား ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ရန္တစ္ခုတည္းအတြက္ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံအေပၚသို႔ ဗံုးႀကဲလ်က္ရွိေသာ စစ္ဆင္ေရးသည္ လူသားမ်ားအတြက္ တရားမွ်တပါရဲ႕လား။ ဗံုးဆန္တစ္ခုတြင္ မ်က္ေစ့မပါသကဲ့သို႔ ဒံုးတစ္ခုတြင္ မ်က္လံုးမပါၾကရကား မည္သည္က ကဒါဖီအစိုးရ၊ မည္သည္က အျပစ္မဲ့လစ္ဗ်ားျပည္သူ ခြဲျခားရႏိုင္မည္ မဟုတ္ဘဲ အလံုးစံု ေသေၾကပ်က္စီးဆံုးရႈံးၾကရလိမ့္မည္။ ထို႔ထက္ဆိုးသည္ကား ေလေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရးတစ္ခုတည္း ျဖင့္ ကဒါဖီအစိုးရက အေလ်ာ့ေပးမည္လား။ ေျမျပင္ထိုးစစ္ပါ ေပါင္းစပ္မွ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္မည္ဆိုလွ်င္ အတိုင္းထက္အလြန္ေသာ ေပးဆပ္မႈေတြကို လစ္ဗ်ားျပည္သူလူထုကသာ ေပးဆပ္ၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေနတိုးအုပ္စုအေနျဖင့္ လစ္ဗ်ားႏို္င္ငံ ျပည္သူလူထုလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ စစ္မွလြဲ၍ အျခားနည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ရန္ မရွိေတာ့ဟုဆိုလွ်င္ စစ္ပြဲအားေရြးခ်ယ္ခဲ့ျခင္းကို မည္သည့္္ မွတ္ခ်က္မွ မေပးလိုပါေပ။
            လစ္ဗ်ားကဲ့သို႔ေသာ အေရးကိစၥမ်ိဳးအား ႏွစ္ဆယ္ရာစုေႏွာင္းပိုင္းက ဆားဗီးယားႏိုင္ငံမွ လူမ်ိဳးတံုး သုတ္သင္ ရွင္းလင္းမႈ(Ethnic Cleansing) အေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ ကိုဆိုဗိုပဋိပကၡတြင္ ေနတိုးႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားက အေတြ႕အႀကံဳရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ရက္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ၾကာေလေၾကာင္းမွ ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့ရာ၌ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၿမိဳ႕၏လွ်ပ္စစ္ေပးေ၀မႈႏွင့္ဆက္သြယ္မႈစနစ္မ်ားကိုပါ ခ်ိဳးဖ်က္ႏိုင္ေသာ ဂရပ္ဖိုက္ဗံုးမ်ား ႀကဲခ်အၾကမ္းဖက္ျခင္း ျဖင့္ မီလိုဆီဗစ္ခ်္အစိုးရအား လက္ေလ်ာ့ေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေရွ႕ဥေရာပ၌ အလွပဆံုး ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ခဲ့သည့္ ကိုဆိုဗိုမွာေနာက္ဆယ္စုႏွစ္ ႏွစ္ခုခန္႔ၾကာေအာင္ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရပါဦးမည္။ အလားတူ သက္ဆိုင္ရာေဒသခံ လူထုသည္လည္း စစ္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ခံစားခဲ့ရသည့္ ေသာကေ၀ဒနာေပါင္းမ်ားစြာကို တစ္သက္တာလံုးရင္ႏွင့္အမွ် ခံစားေနၾကရပါလိမ့္ဦးမည္။ ကိုဆိုဗိုပဋိပကၡအား ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ေျဖရွင္း၍မရေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ေနတိုးႏွင့္မဟာမိတ္မ်ားက သံုးသပ္စစ္ခင္းခဲ့ျခင္းအတြက္ မွတ္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မေပးလိုေတာ့ပါေပ။
            ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ေသာင္းက်န္းမႈႏွိမ္နင္းေရး စစ္ဆင္ေရးမ်ား အား ဆင္ႏႊဲေနၾကရဆဲျဖစ္သည္။ ယင္းဆယ္စုႏွစ္မ်ားအတြင္း ဖဆပလ အစိုးရသည္လည္းေကာင္း၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရသည္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီအစုိးရသည္လည္းေကာင္း၊ 1988 ခုႏွစ္မွ 2011 ခုႏွစ္မတ္လ (30)ရက္ေန႔အထိ တာ၀န္ယူခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္အစုိးရသည္လည္းေကာင္း အထက္ပါ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အစုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈအႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ေသာ္လည္း လံုး၀ဥႆုန္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုကားတစ္ခါမွ် မရရွိခဲ့ေပ။ ၄င္းတို႔အေနျဖင့္တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးပြဲမ်ားသို႔ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ မည္သုိ႔မွ် ညိွႏိႈင္း မရႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုႀကိဳတင္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ အၿမဲတမ္းယူေဆာင္လာၿပီး စားပြဲ၀ိုင္း၌ ထိုင္ၾကခ်ိန္တြင္လည္း ျပည္သူလူထုအတြက္ ရိုးသားစစ္မွန္ေသာ စိတ္အရင္းခံကို တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် မျပႏိုင္ခဲ့ၾကေခ်။ အမွန္တြင္ ျပည္နယ္၊ ေဒသလြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ၄င္းတို႔ ျပည္နယ္ေဒသရွိ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳပါ သည္ဟု ၄င္းတို႔ဘာသာ အဆိုရွိထားေသာ ယင္းတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႕မ်ား အေနျဖင့္ ကာလရွည္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် တစ္စထက္တစ္စအင္အားမ်ား ခ်ည့္နဲ႔ ေလ်ာ့ပါးလာၿပီး ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ အစြန္အဖ်ားေနရာမ်ား၌ မထင္မရွား ရပ္တည္ေနၾကရသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေလးဆယ္အတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ၿမိဳ႕သိမ္းတိုက္ပြဲတစ္ခုကိုပင္ ဆင္ႏႊဲႏိုင္ျခင္းမရွိသကဲ့သို႔ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္းတြင္လည္းမည္သည့္ စခန္းသိမ္းတိုက္ပြဲမ်ိဳးကိုမွ်ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ စြမ္းမရွိခဲ့ေခ်။ေျပာက္က်ားစစ္ဟူသည္အမွည့္ေျခြစစ္မွနယ္ေျမေဒသတစ္ခုလံုးအား ကြက္ျပည့္စည္းရံုး၍အခ်ိန္အခါႏွင့္အညီ တန္ျပန္ထိုးစစ္ႀကီး ဆင္ႏႊဲၾကရၿပီး ယင္းအက်ိဳးအျမတ္ကိုရယူကာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ အၿပီးသတ္ ေအာင္ပြဲေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ရကား ယေန႔တိုင္းရင္းသားအမည္ခံလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈဆိုသည္မွာသႀကၤန္အေျမာက္ေလာက္သာ က်န္ပါေတာ့သည္။ စစ္ပြဲမဆိုထားဘိ၊ တိုက္ပြဲမ်ိဳးပင္ရွားပါးေနၿပီး ထိေတြ႕မႈဆိုသည့္ပစ္ေျပး၊မိုင္းေထာင္မိုင္းဆြဲအဆင့္ေလာက္သာ ႀကဳံေတြ႕ၾကရပါေတာ့သည္။
၄င္းတို႔ကသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ 2008 ခုႏွစ္ႏွင့္အညီ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆိုပါက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း အစိုးရအေနျဖင့္ အတိအလင္း ေျပာဆိုထားၿပီးျဖစ္ေသာ္ လည္း၀င္ေရာက္မလာၾကျခင္းမွာ မည္သူ႕ကိုအျပစ္ဆိုရပါမည္နည္း။ လတ္တေလာ ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ေကအိုင္ေအတို႔၏ မိုင္းခြဲျခင္းကိစၥမ်ိဳးမ်ားမွာ ျပည္သူလူထုအမွန္တကယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လား (သို႔မဟုတ္) အၾကမ္းဖက္မႈ သက္သက္လားဆိုသည္ကို စဥ္းစားၾကည့္ၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီေကဘီေအကဲ့သို႔ေသာ ကရင္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အစုအဖြဲ႕အခ်ိဳ႕က ၄င္းတို႔ရပ္တည္ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လိုင္စင္မဲ့ကား မ်ား မသြင္းရသည္ကို အေၾကာင္းျပ၍ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ေက်ာခိုင္းျခင္းမ်ိဳးမွာလည္း ရယ္စရာေကာင္းပါသည္။ အမွန္တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်န္းသူ အစုအဖြဲ႕အမ်ားစုသည္ ဥပေဒျပင္ပ၌ ဘိန္းစိုက္ျခင္း၊ ဘိန္းသယ္ျခင္း၊ သစ္ခိုးထုတ္ျခင္း၊ သယံဇာတမ်ားခိုးထုတ္ျခင္းအျပင္ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ စီးပြားရေပါက္ရလမ္းမ်ားကို အကန္႔အသတ္မရွိ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရာမွ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္၍ မိမိဘာသာ ရပ္တည္ရန္ ႀကိဳးစားၾကရေသာအခါ မွန္ကန္ေသာ လမ္းေၾကာင္းကို မေရြးခ်ယ္ႏိုင္ ၾကေတာ့ဘဲ အေမွာင္ကမၻာသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္တတ္ျခင္းမ်ိဳးကိုလည္း ဂရုျပဳသင့္ၾကပါေသးသည္။
ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းႏွင့္ေျဖရွင္း၍ မရလွ်င္စစ္ေရးနည္းကို အသံုးျပဳၾကသည္မွာ စစ္သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္စစ္ပြဲမ်ား ကလည္းေကာင္း၊ မ်က္ေမွာက္ ကမၻာ့ေဒသအလိုက္ စစ္ပြဲမ်ားအရလည္းေကာင္း လက္ခံၾကရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ကာလံ ေဒသံအခ်ိ္န္အခါႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ေျဖရွင္း၍မရသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာတတ္ေသာ စစ္ပြဲမ်ားကို လူသားတို႔က မလိုလားၾကေသာ္လည္း ရင္ဆိုင္ၾကရမည္သာျဖစ္သည္။ 2001 ခုႏွစ္ကစတင္ခဲ့ေသာ အာဖဂန္နစၥတန္ရွိ တာလီဘန္အစိုးရကို ဖယ္ရွားႏိုင္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္တို႔၏ စစ္ပြဲကိုခ်ီးက်ဴးထိုက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္းဆယ္ႏွစ္နီးပါးၾကာျမင့္လာၿပီျဖစ္ေသာ အာဖဂန္ရွိ အေမရိကန္ရုပ္ေသး အစိုးရႏွင့္ႏိုင္ငံအတြင္း အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားအၾကားစစ္ပြဲငယ္မ်ားကို စားပြဲ၀ိုင္းတစ္ခုအေပၚတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာၾကရန္ နည္းလမ္းအား ျဖစ္ႏိုင္၊ မျဖစ္ႏိုင္ စဥ္းစားၾကည့္ေစလိုပါသည္။ အလားတူ 2003 ခုႏွစ္၌ အီရတ္ရွိ ဆဒမ္ဟူစိန္အစိုးရအားဖယ္ရွားေပးခဲ့သည့္ အေမရိကန္တို႔၏စစ္ပြဲကို ေကာင္းခ်ီးေပးလိုပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း (9)ႏွစ္ၾကာ အီရတ္ႏိုင္ငံအတြင္း မတည္ၿငိမ္ ေနမႈမ်ားအတြက္ အီရတ္ရွိ အေမရိကန္ စင္တင္အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံ အတြင္းအၾကမ္းဖက္သူပုန္အုပ္စုမ်ားအၾကားၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္ အေျဖရွာၾကရန္ စားပြဲ၀ိုင္းတစ္ခုေပၚသို႔ ေခၚသင့္၊ မေခၚသင့္နည္းလမ္းကိုလည္းႀကံဆၾကည့္ေစလိုပါသည္။ အေမရိကန္အပါအ၀င္ ေနတိုးမဟာမိတ္ မ်ား၏လစ္ဗ်ားအေပၚ လတ္တေလာ ေလေၾကာင္းထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားအား ဂုဏ္ယူပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေသြးေျမက်ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ ရန္အတြက္ စားပြဲ၀ိုင္းတစ္ခုအေပၚတြင္ ေနတိုးမဟာမိတ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကဒါဖီအစိုးရတို႔ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကည့္ရန္ နည္းလမ္းအားေကာင္း၊ မေကာင္းသံုးသပ္ေပးေစလိုပါသည္။ဤနည္းလမ္းမ်ားမွာလံုး၀မျဖစ္ႏို္င္ေတာ့သျဖင့္ ဆက္လက္ စစ္ခင္းၾကရမည္ဆို လွ်င္လည္း လက္ခံေပးႏိုင္ပါသည္။
            သို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ နက္နဲလွစြာေသာ သမိုင္းေၾကာင္းေနာက္္ခံမ်ားႏွင့္ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡကိစၥအ၀၀အား အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္စားပြဲ၀ိုင္းတစ္ခုေပၚ၌ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္းမွာ ပင္ေတြ႔ဆံုေျဖရွင္းၾကပါဟူေသာ နည္းလမ္းသည္လည္းအမွန္ တကယ္လက္ေတြ႔ သင့္ျမတ္ႏိုင္မႈ ရွိ၊မရွိကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္ရႈၾကေစလိုပါေၾကာင္း . .. ။

                                                                                                                                                                                                   ရဲရင့္တင့္ေဆြ            ''…ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ကတိုင္းျပည္လူထုကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အမွားတစ္ခုနဲ႔ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းၿပီး လမ္းလြဲကိုပို႔ေဆာင္ေပးေနၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ အစိုးရက သခင္သန္းထြန္းနဲ႔မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ၿပီး စကားေျပာလိုက္ရင္ပဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႀကီး အခုခ်က္ခ်င္းပဲရေတာ့ မလိုလို တိုင္းျပည္ကိုလြဲမွားတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြေပးၿပီး လမ္းလြဲကို ညႊန္ျပေနၾကပါတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္တယ္ဆိုတာ မ်က္လွည့္ျပသလို လြယ္ကူတဲ့ကိစၥမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ေတာ့ စိတ္ကူးယဥ္တာမ်ိဳးကိုလက္မခံႏိုင္ဘူး။ တကယ္လက္ေတြ႕က်က်စဥ္းစားေစခ်င္တယ္ . . . '' 

                                                                        ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း
             သတၱမအႀကိမ္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ပါလီမန္ဒုတိယေန႔အစည္းအေ၀း
                                                     1958 ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(31)ရက္


(မွတ္ခ်က္။          ယင္းသို႔ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းသည္ 1963 ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပေပးခဲ့ၿပီးေအာင္ျမင္မႈ မရခဲ့ေပ။ သခင္သန္းထြန္းမွာမူ 1965 ခုႏွစ္ အေရာက္၌ ပဲခူးရိုးမေတာတြင္းတစ္ေနရာတြင္ အခ်င္းခ်င္းပစ္ခတ္ခံရၿပီး က်ဆံုးသြားခဲ့ရွာသည္။)