xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ေဆးေလာက ကိုဗဟုိၿပဳ၍တုိက္ခတ္ေနေသာေလၿပင္းမ်ား

Wednesday, July 6, 2011

ေဆးေလာက ကိုဗဟုိၿပဳ၍တုိက္ခတ္ေနေသာေလၿပင္းမ်ား

ေရွ႔ဆင္႔ေနာက္ဆင္႔ ဆုိသလို ရက္ပိုင္းအတြင္း ေဆးေလာကနွင္႔ပတ္သက္၍ ေဝဖန္သံမ်ား ဆူညံေနသည္။ အြန္လိုင္းစာမ်က္နွာမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာေရးခြင္႔ရသမို႔ အြန္လိုင္းတြင္ ပိုၾကမ္းပါသည္။ အဓိက ရေသာ အေၾကာင္း(Message)မွာ ဆရာဝန္မ်ား ေပးေသာ အခ်ိန္သည္ နည္းပါးလြန္းသၿဖင္႔ ေက်နပ္မႈ မရွိဟူေသာ ကိစၥနွင္႔ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ာ...းေသာ ကိစၥ နွစ္ခုကို ဦးတည္လ်က္ ေဝဖန္ၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။ ေက်နပ္မႈဟူသည္မွာ စိတ္ေက်နပ္မႈ နွင္႔ ေရာဂါ ေပ်ာက္ ကင္းသာသာရာမွ ၇ေသာ ေက်နပ္မႈနွစ္မ်ိဳးခြဲၿခားၾကည္႔သည္။ လက္ရွိ တုန္႔ၿပန္သံမ်ားကို ၾကားရသည္မွာ ေရာဂါ ေပ်ာက္ကင္းသက္သာမႈ မရွိၿခင္းထက္ လူနာ၏ ခံစားရခ်က္မ်ားကို လစ္လ်ဴရႈသည္၊ အခ်ိန္ေပးနည္းလြန္းသည္ ဟူ၍ ၿဖစ္ရာ Customer Service ပိုင္းနွင္႔ပတ္သက္၍ မေက်နပ္ ဟု ေယဘုယ်သေဘာယူဆပါသည္။

ဒါအၿပစ္လားကြယ္

လက္ရွိ စာေရးသူတို႔ က်င္လည္ၿဖတ္သန္းခဲ႔ေသာ ေဆးေလာက အသုိင္းအဝိုင္းတြင္ အလြန္႔အလြန္နည္းပါးလွေသာ Elite(လက္္ေရြးစင္) ဆရာဝန္ၾကီး အခိ်ဳ႔မွလြဲ က်န္ေသာ ဆရာဝန္ၾကီးငယ္ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ လူနာတစ္ေယာက္လွ်င္ ၾကည႔္ရႈစမ္းသပ္ခ ငါးရာက်ပ္မွ ငါးေထာင္က်ပ္အထိသာ ယူၾကပါသည္။ အီလစ္မ်ားကိုေတာ႔ ထည္႔မေၿပာေစခ်င္ပါ။ လက္ေရြးစင္ဟုေၿပာလွ်င္ လက္ခ်ဳိးေရ၍ ရေၾကာင္း သတိမူမိ မည္ထင္ပါသည္။ က်န္ေသာ ဆရာဝန္ၾကီးမ်ားမွာ အထက္က ဆုိခဲ႔ေသာ ပမာဏကိုသာလွ်င္ ေဆးဝါးကုသခ အၿဖစ္ ယူၾကပါသည္။ စာေရးသူ၏ ဆရာရင္းအခ်ိဳ႔ဆိုလွ်င္ ထုိမွ်ထက္နည္းပါးေသာ ပမာဏၿဖင္႔ လူနာမ်ားကို ၾကည္႔ရႈကုသေပးေနၾကပါသည္။ (ထုိဆရာၾကီးမ်ားမွာ ႏုိင္ငံၿခားမွ ဘြဲ႔မ်ားစြာ ရယူထားသူမ်ားၿဖစ္ပါသည္။) ထုိဆရာၾကီးမ်ားတြင္ အလြန္႔အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ကားမ်ားလည္း မရွိပါ။ သူလုိငါလို သာမန္စီးပြားေရးသမား တစ္ေယာက္စီးေသာ ကားမွ်သာရွိပါသည္။ေကာင္းမြန္ထည္ဝါလွပေသာ ကားၾကီးမ်ားသည္ ေဆးခန္းေဆးရံုမ်ားေရွ႔ တြင္သာ ရွိပါသည္။ ထုိကားမ်ားမွာ လာေရာက္ၿပသေသာ သူေဌးလူနာမ်ား၏ စီးေတာ္ယာဥ္မ်ားသာ အမ်ားအားၿဖင္႔ ၿဖစ္ၾကပါသည္။ ထုိဆရာၾကီးမ်ားသည္ လက္ရွိပိုင္ဆုိင္ထားေသာ ဘြဲ႔မ်ားကို ရရွိရင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အပတ္တကုတ္အားထုတ္ ခဲ႔ၾကရသည္။ဆယ္စုနွစ္အနည္းဆံုးနွစ္စု ရင္းခဲ႔ရသည္။ ထုိမွ်အားထုတ္ထားေသာ ဆရာဝန္ၾကီး မ်ားသည္ ‘ၾကိဳးစားမႈနွင္႔ ညီမွ်ေသာ” ခံစားခြင္႔ ကိုရယူလိုၾကမည္မွာ သာမန္လူသားမ်ား သာၿဖစ္ၾက၍ ထူးဆန္းလွသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသလား။ ထုိ႔အၿပင္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ကို ေစ်းကြက္ တစ္ခုအေနၿဖင္႔ရႈၿမင္ပါက ၿမန္မာႏုိင္ငံသည္ၾကြယ္ဝေသာာ ႏုိင္ငံတစ္ခု မဟုတ္သည္႔အားေလ်ာ္စြာ လြန္စြာ ၿမင္႔မားေသာ ေစ်းႏႈန္းၿဖင္႔ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါက လူနာမ်ား လက္လွမ္းမွီမည္မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ လူနာမ်ားလက္လွမ္း မွီေလာက္ေသာ ေစ်းနႈန္း (က်ပ္ငါးေထာင္ခန္႔) ၿဖင္႔ ၾကည္႔ရႈလွ်င္ မိသားစု သားသမီးမ်ားကို လူတန္းေစ႔ေအာင္ ၿဖည္႔ဆည္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ တစ္ရက္လူနာမည္မွ်ၾကည္႔ရပါမည္နည္း။ ေဝဖန္သမႈ ၿပဳၾကကုန္ေသာ လူတုိ႔ကိုလည္း ေမးခြန္းတစ္ခုကို ရုိးသားစြာ ေမးလုိပါသည္။ အကယ္၍ ေဝဖန္သူမ်ားသည္ အနွစ္နွစ္ဆယ္ခန္႔ ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာ ရုန္းကန္ခဲ႔ရၿပီး ‘ကိုယ္႔ေခတ္’ေရာက္ေသာ အခ်ိန္တြင္ မည္သို႔ ၿပဳၾကပါမည္နည္း။ စာေရးသူ ဆုိလုိသည္မွာ လက္ေရြးစင္ အခြင္႔ထူးခံဆရာဝန္ၾကီးမ်ားကို မဆုိလုိပါ။ သာမန္ လူနာၾကည္႔ရႈႏႈန္းၿဖင္႔ ၾကည္႔ေနၾကေသာ ကိုးဆယ္႔ငါးရာနႈန္းခန္႔ေသာ ဆရာဝန္မ်ားကိုသာရည္ရြယ္ပါသည္။ ဆုိက္ကား  ဆရာမ်ားသည္ ပင္ ခရီးတစ္ေခါက္အတြက္ အနည္းဆံုး ေလးငါးရာ ခန္႔ေတာင္းဆုိပါသည္။ သာမန္ ဂ်ီပီေဆးခန္းတစ္ခုတြင္ ဆရာဝန္ငယ္တစ္ေယာက္သည္ ထုိမွ်သာယူရပါ သည္။ ေဝဖန္ၾကသူ တုိ႔အား ေဝဖန္ၾကခ်ိန္တြင္ လူမႈဖူလံုေရးအတြက္ ေဆးခန္းငယ္ကေလးမ်ားတြင္ ရုန္းကန္ လႈပ္ရွားေနၾကေသာ ဆရာဝန္ငယ္မ်ားကို ၿမင္ေယာင္ၾကပါသလားဟု ေမးခြန္းထုတ္ လုိသည္။စီးပြားေရး သမားတစ္ေယာက္ၿဖစ္ရန္၊ က်န္ေသာ ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ ၿဖစ္ရန္ နွစ္ေပါင္းနွစ္ဆယ္ ရင္းနွီးအားစိုက္ရပါသလား။ ဆရာဝန္မ်ား လူနာမ်ားကို အခ်ိန္နည္း ပါးစြာ ေပးလ်က္ ၾကည္႔ရႈၿခင္းမွာ ေကာင္းသည္ဟု လံုးဝ မဆိုလုိေပ။ ေခတ္နွင္႔ စံနစ္အရ ထုိသို႔ၿဖစ္ေနရသည္ကို သာ ေထာက္ၿပလုိၿခငး္ၿဖစ္သည္။ အကယ္၍ သာ ၾကြယ္ဝခ်မ္း သာေသာ ႏုိင္ငံၾကီးမ်ားကဲ႔သို႔ တစ္ရက္လူနာဆယ္ေယာက္ခန္႔ သာၾကည္႔ရေသာၿငား မိမိနွင္႔ မိသားစုေနာင္ေရးစိတ္ေအးရေအာင္ ေထာက္ပံ႔ထားပါက ထုိဆရာဝန္ၾကီးငယ္အေပါင္းတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားကို မုိက္မဲစြာၿဖင္႔ ေရာင္းခ်ေငြရွာမည္ ဟု ယူဆပါသလား။ တစ္ခု ေထာက္ၿပလိုသည္မွာ ဆရာဝန္မ်ားသည္ စီးပြားေရးသမားမ်ားမဟုတ္ၾကပါ။ သူတို႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ ေဆးကုသၿခင္း၊ လူ႔အသက္ကို ကယ္တင္ၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ထုိက္သင္႔စြာေပးကမ္း အပ္ေသာ အခေၾကးေငြကိုသာ လုိခ်င္ၾကသူမ်ားၿဖစ္ပါသည္။ ဆရာဝန္မ်ား၏ ဦးေနွာက္ထဲတြင္၊ ေသြးထဲတြင္ စီးဆင္းေနေသာ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ သည္ ေငြေၾကး မဟုတ္ပါ(အမ်ားအားၿဖင္႔)ေခတ္သစ္ေဆးပညာကုထံုးမ်ား၊ ေခတ္ေပၚေဆးဗဟုသုတမ်ားကိုသာလွ်င္ ဆရာဝန္အမ်ားစု မက္ေမာၾကပါသည္။လုပ္ငန္းသဘာဝအရပင္လွ်င္ ‘ေငြပထမ’ မဟုတ္ရာ ဆရာဝန္မ်ားသည္ ေငြမက္ေနၾကသည္ဟု ဆိုလာလွ်င္ “မလံုေလာက္ေသး၍’ဟု ၿပန္လည္ေခ်ပပါသည္။ ‘ဘယ္ေတာ႔လံုေလာက္မွာလဲ’ ဟုေမးလွ်င္ လူေနမႈအဆင္႔အတန္းမီစြာ၊ မိသားစုအေရး၊ သားသမီးပညာေရး၊ ေနာင္ေရးကို စိတ္ေအးရလွ်င္ လံုေလာက္ၿပီ ဟု ေၿဖပါသည္။ ထုိအေၿဖသည္ ဆရာဝန္အမ်ားစု၏ ဆႏၵကို ကိုယ္စားၿပဳေသာ အေၿဖလည္းၿဖစ္ပါလိမ္႔မည္။

ေဆးကုသစရိတ္ၿမင္႔တယ္ဆုိတာ

လြန္ခဲ႔ေသာ နွစ္နွစ္ခန္႔က ၿဗိတိန္ေဆးပညာ ဂ်ာနယ္(BMJ)တြင္ ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ဖတ္ရႈလုိက္ရသည္။ ထုိေဆာင္းပါးက ေဆးပညာတြင္ တကယ္႔အလွအပၿဖစ္ေသာ လူနာစမ္းသပ္မႈ အရည္အေသြးမ်ား ေခတ္သစ္ဆရာဝန္မ်ားတြင္ က်ဆင္းလာေနသည္ ဟု ေဝဖန္ထားပါသည္။ ရင္ဘတ္ဓါတ္မွန္ရိုက္ရံု၊ လူနာကို စမ္းသပ္ရံုနွင္႔ အေၿဖရွာႏုိင္ေသာ ေရာဂါတစ္ခုကို စီတီစကင္ အဆင္႔အထိ ရိုက္ေနၾကသည္ဟု ေဝဖန္ ထားသည္။ဆရာဝန္ေတြ လူနာစမ္းသပ္မႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းလာေနၾကၿပီဟု ေထာက္ၿပသည္။ သို႔ရာတြင္ Science of Uncertainty ဟု တင္စားၾကေသာ ေဆးပညာတြင္ ထုိအေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားမွာ တရားစြဲဆုိမႈမ်ား မ်ားၿပားလြန္းသၿဖင္႔ မတုိ႔ရဲ၊ မထိရဲ ၿဖစ္ေနၾကရာ ကိုယ္႔ဖက္က ေသခ်ာေအာင္လုပ္ လိုေသာ ဆရာဝန္မ်ားကိုလည္း အၿပစ္ဆုိ၍ မရေခ်။ အဓိက ေၿပာလုိသည္မွာ ေဆးပညာကုထံုးမ်ား၏ Trend သည္ လူနာကိုစမ္းသပ္ကုသမႈအၿပင္ ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္မႈ၊ ဓါတ္မွန္ရိုက္စမ္းသပ္မႈ စေသာ စမ္းသပ္မႈမ်ား၏ အကူအညီအေပၚတြင္ ယေန႔ အထူး မွီခုိလာၿခင္းၿဖစ္သည္ကို ဆုိလုိပါသည္။ လူနာတစ္ဦးလာၿပီဆုိလွ်င္ အလြန္အဆင္႔ၿမင္႔ပါသည္ ဆုိေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ပင္ Baseline Investigations(အေၿခခံ ေသြးစစ္ေဆးမႈ) စသည္ကို လုပ္ရပါသည္။ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံကာ ‘အထူးကုေဆးခန္း’ ဟူေသာ နာမည္ေအာက္တြင္ တတ္ႏုိင္သမွ် အေကာင္းဆံုး လုပ္ခ်င္ေသာ လူနာမ်ားနွင္႔ တတ္စြမ္းသမွ် ပညာကို အသံုးခ်ေသာ ဆရာဝန္မ်ားသည္ ေခတ္သစ္ ေမာ္ဒန္ ေဆးပညာ တြင္ ၿပဳလုပ္သည္႔ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို မရွိမၿဖစ္အေနၿဖင္႔လုပ္ၾကပါသည္။ က်သင္႔ေငြကို ေဆးခန္းၾကီးမ်ားမွ ယူပါသည္။ထုိ႔ေၾကာင္႔ ဆရာဝန္စရိတ္ထက္ ေသြးစစ္ေဆးေသာ စရိတ္စက မ်ားက ၾကီးၿမင္႔ေနတတ္သည္ကိုလည္း အခ်က္တစ္ခ်က္ အေနၿဖင္႔ သတိမူလုိပါသည္။ ထုိ႔အၿပင္ ေဆးရံုၾကီးမ်ားတြင္ ေပးရေသာ အခန္းလခမ်ားသည္ ဟိုတယ္တြင္ တည္းခိုေနသကဲ႔သို႔ စရိတ္ၾကီးၿမင္႔ေနတတ္ပါသည္။ ထုိကိစၥမ်ားသည္ ရွယ္ယာဝင္ ဆရာဝန္ၾကီးအခ်ိဳ႔မွလြဲ၍ က်န္ေသာဆရာဝန္ၾကီး အမ်ားစုက မစြမ္းေဆာင္နုိင္ေသာ ေဆးခန္းပိုင္ရွင္မ်ား ကိစၥ သာၿဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အၿပင္ ယေန႔ ေခတ္သစ္ ေဆးဝါးမ်ားသည္ ၿပည္ပ မွတင္သြင္းလာေသာ ေဆးမ်ား ၿဖစ္ရာ ထုိေဆးဝါးမ်ား၏ စရိတ္စက အထူးၾကီးၿမင္႔ၿခင္းကို အထူးေၿပာရန္မလုိေခ်။ ထုိသို႔အခ်က္မ်ား ရွိေနရာ ေဆးကုသစရိတ္ၾကီးၿမင္႔ရၿခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာ သံုးသပ္ၿခင္းမရွိဘဲ ဆရာဝန္မ်ားအေပၚသာပံုခ်ၿခင္းသည္ တရားမွ်တသည္ဟု မဆုိႏုိင္ေခ်။

မၿပည္႔စံုတဲ႔ Customer Serviceႏွစ္သိမ္႔ေဆြးေႏြးၿခင္း နဲ႔ မေက်နပ္မႈေတြ

ေနာက္တစ္ခ်က္အေနၿဖင္႔ လူနာမ်ားကို အခ်ိန္ေပးမႈနည္းလြန္းၿခင္းေၾကာင္႔ ၿပႆနာမ်ား တက္ရသည္ဟုဆုိသည္။ ဆရာၾကီး မဟုတ္ေသးေသာ အငယ္တစ္ေယာက္အေနၿဖင္႔ ၿမင္သည္ကို ေၿပာလုိပါသည္။ လူနာတစ္ေယာက္ကို ေရာဂါရွာေဖြရာတြင္ လူနာခံစားရသည္ မ်ားကို ေမးၿမန္းကာ လူနာကို ဆရာဝန္ကိုယ္တုိင္စမ္းသပ္ၿပီးေနာက္ ေသြးစစ္ဓါတ္ခြဲမႈမ်ားၿဖင္႔ တုိက္ဆိုင္ညွိႏိႈင္းလ်က္ အတည္ၿပဳရပါသည္။ ထုိသို႔ ၿဖစ္ရာ ဆရာဝန္မ်ားသည္ လူနာနွင္႔စကားေၿပာလ်က္ ခံစားရသည္မ်ားကို ေမးၿမန္းရာတြင္ သင္႔ေလ်ာ္ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ေရြးထုတ္ရပါသည္။ လက္ေတြ႔နယ္ပယ္တြင္ လူနာမ်ားသည္ ဆရာဝန္ၾကီးမ်ားကို အားကိုးတၾကီးၿဖင္႔ ခံစား၇သည္မ်ားကို လူသားဆန္စြာ ဖြင္႔ဟ ေၿပာၿပ လုိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ သူတုိ႔ေၿပာၾကသည္မ်ားမွာ မ်ားေသာအားၿဖင္႔ေရာဂါ နွင္႔ ဆက္စပ္ဆီေလ်ာ္သည္မွာ နည္းပါးပါသည္။ ထုိအခါ ဆရာဝန္ၾကီးမ်ားက သူတို႔၏ လမ္းေၾကာင္းကိုတည္႔မတ္ေပးကာ အဓိက အခ်က္အလက္မ်ား မလြတ္သြားရေလေအာင္ ေမးၿမန္းရပါသည္။ သိလုိေသာ အခ်က္မ်ားကို ရရွိအတည္ၿပဳၿပီးသည္နွင္႔ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိထားေသာ အေတြ႔အၾကံဳအရ ဆရာဝန္ၾကီးမ်ားသည္ အထက္တြင္ဆိုခဲ႔ေသာ စံနစ္နွင္႔ လိုအပ္ခ်က္အရ လူနာအား စကားစ ၿဖတ္ရေလ႔ရွိပါသည္။ ထုိအခါ လူနာက မေက်မနပ္ ၿဖစ္လာၿခင္းမွာ အလြန္သဘာဝက်ပါသည္။ လူနာမ်ားဖက္မွ အၿမင္သည္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ေပးထားရပါလ်က္ ဂရုမစုိက္ ဟူေသာ အၿမင္ၿဖစ္ပါသည္။ ဆရာဝန္ၾကီးသည္ စကား ေသခ်ာစြာမေၿပာဆုိေသာေၾကာင္႔ ေရာဂါၾကီးၾကီးမားမားမ်ားကို လြတ္သြားခဲ႔လွ်င္ ထုိဆရာဝန္ၾကီးသည္ အလြန္ အၿပစ္ၾကီးပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိေဆးေလာကတြင္ လုပ္ကုိင္ေနေသာ ဆရာဝန္ၾကီးမ်ား၏ အေတြ႔အၾကံဳနွင္႔ ‘သဘာ’အရ ထုိသုိ႔ အၿဖစ္အပ်က္မ်ိဳးမွာ အလြန္နည္းပါးမည္ဟု ထင္ၿမင္ယူဆပါသည္။ ဥပမာ တစ္ခုကို ကိုးကားရလွ်င္ စာေရးသူ အလုပ္သင္ဘဝက တရုတ္ၿပည္ ကူမင္းၿမဳိ႔ေဆးရံုၾကီးတြင္ ကုသမႈခံယူလာေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေဆးရံုသို႔ေရာက္ရွိလာပါသည္။ ဝမ္းခ်ဳပ္ကာ ဗိုက္ထဲတြင္ ေန၍မေကာင္းဟူေသာ လကၡဏာၿဖင္႔လာၿခင္းၿဖစ္သည္။ စီတီစကင္ကုိလညး္ တရုတ္ေဆးရံုၾကီးမွ ဆြဲေပးလိုက္ပါသည္။ တရုတ္လိုေရးထားေသာ ေဆးမွတ္တမ္း ကိုၾကည္႔လုိက္ရာ ေရာဂါအမည္တြင္ Lymphadenopathy(ၿပန္ရည္ဂလင္းမ်ား ၾကီးေသာလကၡဏာစု) ဟု ေ၇းသားထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ထုိအခါ မိမိ၏ အထက္ အတုိင္ပင္ခံဆရာဝန္မၾကီးက HIV ကိုသံသယရွိသည္။ စစ္ေဆးပါဟုဆုိသည္။ မိမိက အေၾကာင္းရင္းကုိ ေမးၿမန္းရာ လူနာ၏ ပိန္ၿခင္းဝၿခင္း၊ နယ္စပ္ေဒသမွလာၿခင္း၊ စီတီၾကည္႔လုိက္ေသာအခါ ၿပန္ရည္ဂလင္းမ်ား ၾကိးသည္ကိုေတြ႔ရၿခင္း ေၾကာင္႔ စစ္ခုိင္းသည္ဟု ေၿပာပါသည္။ စစ္လုိက္ေသာအခါ အကယ္ပင္ HIV positive ၿဖစ္ေန သည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔နွစ္ထပ္ကြမ္း ၾကည္ညိဳမိပါသည္။ နွစ္ထပ္ကြမ္းဟု ဆုိရၿခင္းမွာ ပထမ အခ်က္အေနနွင္႔ လူနာကို ေငြကုန္ေၾကးက် အလြန္မမ်ားေစဘဲ ေ၇ာဂါကို တစ္ခါတည္း ရွာေတြ႔ၿခင္းနွင္႔ထုိသုိ႔ရွာနို္င္ေလာက္ေအာင္ ၿပည္႔စံုၾကြယ္ဝေသာ အေတြ႔အၾကံဳ၊ေဆးပညာ ဗဟုသုတ အၿပင္ တရုတ္ေဆးရံုၾကီးမွ ေသခ်ာစြာ ကုသမႈမေပးလုိက္ေသာ လူနာကို အထူးဝါယမစိုက္စရာမလုိဘဲ ေရာဂါေတြ႔ရွိ ကုသ မႈေပးလုိက္ႏုိင္ၿခင္းပါ။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ အခ်ိန္နည္းပါးသည္ဟု ေစာဒက တက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ၿပန္လည္ တုန္႔ၿပန္လုိသည္မွာ အခ်ိန္ေပးမႈနည္းပါးၿခင္းသည္ မေကာင္းပါ။ လူနာစိတ္ေက်နပ္မႈအၿပည္႔ရၿခင္းဟူေသာ ရႈေထာင္႔မွ သံုးသပ္ေသာ္ အလြန္ပင္ အရည္အေသြးညံ႔ဖ်င္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈၿဖစ္ပါမည္။ သို႔ေသာ္ ေဆးကုထံုး၏ အႏွစ္သာရ ၿဖစ္ေသာ ေရာဂါမွန္ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိကာ ကုသမႈေပးႏုိင္ၿခင္း တည္းဟူ ေသာ အရည္အေသြး အလြန္နိမ္႔က်ေနၿခင္းမရွိ ေသးေသာေၾကာင္႔ လူသားဆန္စြာ မိမိအေရး၊မိသားစုအေရးအတြက္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားကို ေငြေၾကးအတြက္ စေတးေနၾကေသာ ေခတ္နွင္႔ စံနစ္၏သားေကာင္ ဆရာဝန္ၾကီးမ်ား ကိုယ္စား အနူးအညြတ္ပင္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။ေခတ္ေကာင္း၍ စံနစ္မ်ား ေၿပာင္းလွ်င္ၿဖင္႔ ေဝဖန္သူတို႔ ၿမင္ေတြ႔လုိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးကို ၿမင္ေတြ႔ရမည္ဟု ရဲဝံ႔စြာ ယံုၾကည္ပါသည္။ ယခု ကဲ႔သို႔ ခေနာ္နီခေနာ္နဲ႔ တစ္ေလွတည္းစီး တစ္ခရီးတည္းသြားေနခ်ိန္တြင္ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ လက္ညိဳးထုိးမၿပီးပါက ဆုတ္ယုတ္နိမ္႔က်ၿခင္းသည္သာလွ်င္ အဖတ္တင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အၿပင္ တစ္ခု ရွင္းၿပလုိသည္မွာ လက္ရွိ ၿမန္မာၿပည္တြင္ အထူးကုအေနၿဖင္႔ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ဆရာဝန္ၾကီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံရပ္ၿခားတုိင္းၿပည္မ်ားတြင္ သူတို႔၏အေတြ႔အၾကံဳ၊ဘြဲ႔မ်ားၿဖင္႔ အလုပ္ရွာပါကၿမင္႔မားေသာ ကိုယ္ပိုင္ဝင္ေငြ၊ ကိုယ္ပိုင္ အားလပ္ခ်ိန္ၿဖင္႔ေနထုိင္ႏိုင္မည္ ဆုိၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ မိသားစုသံေယာဇဥ္၊ တုိင္းၿပည္အေပၚရွိေသာ ၿမတ္ႏိုးမႈ၊ ၿမန္မာလူမ်ိဳးကိုခ်စ္ေသာ ဆႏၵတုိ႔ၿဖင္႔ ေနထုိင္ေနၿခင္း ၿဖစ္သည္ကို ၿပည္ပေရာက္ ၿမန္မာဆရာဝန္အမ်ားနွင္႔ ဆက္ဆံထိေတြ႔လ်က္ရွိေသာ စာေရးသူသည္ ‘ကိုယ္ေတြ႔’ ၿဖင္႔ ရည္ ညြန္းေၿပာဆုိုလိုပါသည္။

သစ္မရွိေတာ႔ဝါးေပါင္းကြပ္ ဆုိသလို

သုိ႔ၿဖစ္ရာ လက္ရွိ ေဆးေလာက သည္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနသည္႔အားေလ်ာ္စြာ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဝဖန္လာပါက ခုခံေခ်ပႏုိင္စြမ္းနည္းလွပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ၿငားလည္း တစ္ခါက ဆုိခဲ႔ဖူးကဲ႔သို႔ပင္ ‘ရွိတာနွင္႔ ၿဖစ္ေအာင္လုပ္” ေနၾကေသာ ေခတ္ တြင္ ေဖးေဖးမမ ေဝဖန္ကာ အၿပဳသေဘာေဆာင္သည္႔အေနၿဖင္႔ ေထာက္ၿပေစလိုလွပါသည္။ လက္ရွိဆရာဝန္ၾကီးမ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၿခင္းမရွိေတာ႔ပါက မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို ေဆးပညာ လက္ဆင္႔ကမ္းမည္႔ သူမ်ား ရွိေတာ႔မည္မဟုတ္ပါ။ ထုိအခါ ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ဆရာဝန္ ဆိတ္သုန္းသြားပါမည္။ ထုိသို႔ အၿဖစ္မ်ိိဳးကို ေနာင္ေရးကိုၾကိဳေတြးလ်က္ ကာကြယ္သည္႔အေနၿဖင္႔ ဆုိေရးရွိက ဆုိအပ္လွ၏ ဆုိသလုိ ေၿပာလည္းေၿပာေစခ်င္ပါသည္။ေၿပာသူ၏ ေစတနာကိုလည္း မွန္ေစလုိလွပါသည္။ ထုိသို႔ ညီညာဖ်ဖ် လက္တြဲမွ သာလွ်င္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ၿပည္႔စံုေအာင္ ၿဖည္႔ဆည္းႏုိင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။

ေရးသားသူ
ေမာင္မုိးေဝ(ေဆး-မန္း)