xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ဒုတိယ သမၼတေလာင္းမ်ား ပဏာမေရြးခ်ယ္

Wednesday, February 2, 2011

ဒုတိယ သမၼတေလာင္းမ်ား ပဏာမေရြးခ်ယ္
သမၼတ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ေရး အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေသာ ေရြးေကာက္ခံ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးကို ယေန႔နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အအံု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ခန္းမ၌ က်င္းပရာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ေရြးေကာက္ခံ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ဒုတိယ သမၼတေလာင္းမ်ားကို အဆုိျပဳ တင္သြင္းခဲ့ၾက သည္။
ေရြးေကာက္ခံ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕၏ ဒုတိယသမၼတ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးခင္ေအာင္ျမင့္က ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲ၍ လႊတ္ေတာ္႐ံုးမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းေဆြ က အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္။
ေရြးေကာက္ခံ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဒုတိယ သမၼတေလာင္းမ်ား အဆုိျပဳရန္အတြက္ အဆိုျပဳလႊာ ပံုစံ(၁)ကို လႊတ္ေတာ္႐ံုး ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံမွ ထုတ္ယူၾကသည္။
ယင္းေနာက္ အဆုိျပဳၿပီး ေထာက္ခံေသာ ဒုတိယသမၼတေလာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပထားသည့္ အဆိုျပဳလႊာ ပံုစံ(၁)ကို အခမ္းအနားမွဴးမွ တစ္ဆင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ထံ တင္ျပၾကသည္။
ဒုတိယ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းၾကရာ၌ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၃)မွ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း (ခ) ေမာင္အုန္းကို မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၁)မွ ဦးေအာင္ထြန္းက အဆိုတင္သြင္းၿပီး ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂)မွ ဦးေက်ာ္ဒင္ (ခ) ဦးေထးရယ္က ေထာက္ခံ၍ လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၃)မွ ေဒါက္တာ စုိင္းေမာက္ခမ္း(ခ) ေမာင္အုန္းကို ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁၂)မွ ဦးဆုိင္ေပါင္းနပ္ က အဆုိတင္သြင္းၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၉)မွ ဦးေနဝင္းထြန္းက ေထာက္ခံ၍ လည္းေကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ကုိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၄)မွ ေဒါက္တာ ျမတ္ဉာဏစိုးက အဆုိတင္သြင္းၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၃)မွ ဦးဖုန္းျမင့္ေအာင္က ေထာက္ခံ၍ လည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို
ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၄)မွ ဦးစိုင္းသန္႔ဇင္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁ဝ)မွ ဦးမင္းမ်ဳိးတင့္လြင္တုိ႔က အဆုိတင္သြင္းၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၃)မွ ဦးေပါလ္ထန္ထိုင္းက ေထာက္ခံ၍ လည္းေကာင္း၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ေဒါက္တာ ေအးေမာင္ကို မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၅)မွ ဦးႏုိင္ထြန္းအုံႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၄)မွ ဦးေက်ာ္သိန္း တုိ႔က အဆုိတင္သြင္းၿပီး မြန္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၇)မွ ဦးဗညားေအာင္မိုးက ေထာက္ခံ၍ လည္းေကာင္း အသီးသီးတင္သြင္းၾကသည္။

ယေန႔ အမည္စာရင္း တင္သြင္းခံရေသာ ဒုတိယသမၼတေလာင္း (၂)ဦးမွာ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၃)မွ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း (ခ) ေမာင္အုန္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ေဒါက္တာေအးေမာင္တုိ႔ျဖစ္သည္။
ထုိ႔ေနာက္ ဒုတိယသမၼတေလာင္း အဆုိျပဳလႊာမ်ားကို အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒တို႔က စိစစ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတေလာင္း အမည္စာရင္းကို ျပဳစုႏုိင္ရန္ အစုအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးကို တစ္ရက္ ရပ္နားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။