xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ခါေတာ္မီ တိုင္းျပည္ဖ်က္မယ့္ အႀကံအစည္

Monday, January 17, 2011

ခါေတာ္မီ တိုင္းျပည္ဖ်က္မယ့္ အႀကံအစည္

NLD & CRPP 
ႏိုင္ငံဖ်က္မည့္မီးစမ်ား

NLD နဲ႕ NLD ရဲ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီဆိုတဲ့ CRPP တို႕က ယင္းတို႕ ေျပာေနေသာ ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ (၂၈)ရက္ေန႕တြင္ NLD ရုံးခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္မည့္ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္အေၾကာင္း ေဟာေျပာမည့္ ေဟာေျပာပဲြတြင္ ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံအျဖစ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား စိတ္၀မ္းကဲြ ေနမႈမ်ား၊ ျပည္နယ္ တိုင္းေဒသမ်ားအတြင္း ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ဥပေဒမ်ားအရ တစ္ေပါင္း တစ္စည္းတည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္၊ ျပည္နယ္ ျပည္မမ်ားအတြင္း လြတ္လပ္ပိုင္ခြင့္၊ တန္းတူ ညီမွ်စြာ အက်ဳိးရလဒ္မ်ား ခံစားပိုင္ခြင့္မ်ားကို ယခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ ပင္လုံ စာခ်ဳပ္ကဲ့သို႕ ႏိုင္ငံေရးအရ ျပည္တြင္းရွိ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု အသီးသီးနဲ႕ ဒုတိယ ပင္လုံ ညီလာခံ စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ ထည့္သြင္း ေၾကညာမႈ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႕ ဆိုၾကပါတယ္။ အဆိုပါ ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံ ရုပ္လုံးေပၚရန္ ဦးတင္ဦး၊ ေဒၚစုၾကည္နဲ႕ CRPP ေခါင္းေဆာင္ အခ်ဳိ႕က ႏိုင္ငံေရးအရ ပင္လုံ စိတ္ဓာတ္အေၾကာင္း ေဟာေျပာပဲြ ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဒီေဟာေျပာပဲြ အေၾကာင္းအရာေတြကို အင္တာနက္က တစ္ဆင့္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ေခါင္းေတြနဲ႕ တိုက္ရိုက္ ေတြ႕ဆုံျခင္း၊ ဆက္သြယ္ စကား ေျပာျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံ ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ဆႏၵသေဘာထား အျမင္မ်ား၊ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ရယူၿပီး NLD နဲ႕ CRPP တို႕က ဒုတိယ ပင္လုံ ညီလာခံအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္သြားမယ္လို႕ ဆိုၾက ပါတယ္။
ေဒၚစုၾကည္တို႕ အခုလုပ္ေနတဲ့ ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံ ဆိုတာ တကယ္ေတာ့ တိုင္းျပည္ စည္းလုံး ညီညြတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းထက္ စိတ္၀မ္းကဲြျပားေအာင္ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ေသြးစည္းမႈ မရွိေအာင္ (တစ္နည္းအားျဖင့္) အယုံအၾကည္ ကင္းမဲ့ေစေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္ ဒီလို ေျပာရသလဲ ဆိုရင္ ပင္လုံညီလာခံ က်င္းပခဲ့တဲ့ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က အေျခအေနဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကိုလိုနီလက္ေအာက္ သူ႕ကၽြန္သေဘာက္ ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ လြတ္လပ္ေရးရဖို႕ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ဖို႕ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္ရဲ႕ အေၾကာင္းရွာ အလုပ္ေပးတဲ့ ကိစၥအေပၚမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႕ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေျဖရွင္းေပးတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအား ျဖင့္ ႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရး ရရွိေရးအတြက္ တစ္တိုင္းျပည္လုံးက တိုင္းရင္းသား အားလုံး တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း ေတာင္းဆို တယ္ဆိုတာကို ျပသျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနဟာ သူ႕ကၽြန္အျဖစ္ က်ေရာက္ေနတာ မဟုတ္သလို ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားေတြရဲ႕ ဆႏၵနဲ႕ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႀကီးကို ျပ႒ာန္း ေပးၿပီး ျဖစ္သလို ျပည္သူေတြက ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ နဲ႕ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ရက္ေန႕မွာလည္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူၿပီး ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ ေပၚေပါက္ လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ တကယ့္ ဆႏၵအစစ္အမွန္ကို လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံတို႕ ၂၁ ရာစု ပင္လုံတို႕ ဆိုတာ ေတြဟာ ဖန္တီး ေဖာ္ေဆာင္စရာ ဘယ္လို အေၾကာင္းမ်ဳိးမွ မရွိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ အစုအဖဲြ႕မ်ဳိးစုံနဲ႕ ႏွစ္ကာလ အတန္ၾကာ ေဆြးေႏြး ေရးဆဲြအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵခံယူမႈကိုလည္း စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႀကီးဟာ ဘယ္လိုအေၾကာင္းတရားမ်ဳိးနဲ႕မွ ဖ်က္လို႕မရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တကယ့္ မယိမ္းမယိုင္ ေက်ာက္စာတိုင္ႀကီးပါ။ ဒါကိုလည္း ကမၻာႏိုင္ငံမ်ားနဲ႕ ေဒသတြင္း အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက လိႈက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆို ေထာက္ခံခဲ့ၾကတာ အားလုံး အသိပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေဒၚစုၾကည္တို႕ လုပ္ေနတဲ့ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံဆိုတာ မၾကာမီ ျပည္သူ႕ဆႏၵနဲ႕ ေပၚေပါက္လာေတာ့မယ့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရကို တိုက္ခိုက္လိုျခင္း မနာလိုမရႈစိမ့္ျခင္းေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီလုပ္ရပ္ေတြ ဟာ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵေတြကို စကားလုံးလွလွေတြ သုံးၿပီး ရိုက္ခ်ဳိးဖ်က္ဆီးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚစုၾကည္ရဲ႕ ဒီလို ေသြးရူးေသြးတန္းလုပ္ေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြဟာ ခါေတာ္မွီ တိုင္းျပည္ဖ်က္မယ့္ အႀကံအစည္ေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အလြန္ကို ထင္ရွား လို႕ေနပါတယ္။ ဒီထက္ပိုတဲ့ စကားလုံးနဲ႕ သုံးရရင္ မင္းသမီး မလုပ္ရလို႕ ပတ္မႀကီး ထိုးေဖာက္ဖို႕ႀကံေနတဲ့ ေနာက္ဆုံး နည္းလမ္း တစ္ရပ္သာျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႕ အေဖက ျမန္မာျပည္သူ ေတြ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ အသက္ေသြးေတြနဲ႕ ေပးဆပ္ေပးခဲ့ သမွ် သမီးကေတာ့ျဖင့္ ျမန္မာျပည္သူေတြ စိတ္ဆင္းရဲမႈ ျဖစ္ေစမယ့္ ကိစၥမွန္သမွ် ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္မယ္လို႕ သႏၷိ႒ာန္ခ် ထားေလသလားလို႕ ထင္ရေလာက္ ေအာင္ ႏိုင္ငံၿပိဳကဲြ ပ်က္စီးေရး လုပ္ေဆာင္ႀကံရြယ္ေနတဲ့ ေဒၚစုၾကည္ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကို ရပ္တန္းက ရပ္ပါလို႕ ျပည္သူမ်ား ကိုယ္စား ေတာင္းဆိုလိုက္ရပါတယ္။ ေမာင္မင္းခ်င္း