xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ျပည္သူ႔ အက်ိဳးကို လစ္လ်ဴရူ႕တဲ့ ( NLD) ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္

Saturday, January 8, 2011

ျပည္သူ႔ အက်ိဳးကို လစ္လ်ဴရူ႕တဲ့ ( NLD) ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္

ညီမွ်ေရးဆိုျပီးႏႈတ္ကေျပာေနေပမဲ့ မညီမွ်တဲ့ NLD ရဲ႕သေဘာထား 


ဇန္နဝါရီလ (၄)ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ (၆၃)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( NLD) က ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၄)ရက္၊ ၁၃၇၂ ခုႏွစ္၊ နတ္ေတာ္ လျပည့္ေက်ာ္ (၁၄)ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္။ ေၾကညာခ်က္မွာ ဘာေတြမ်ား ေရးထားလဲလို႔ စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ ဖတ္ၾကည့္ မိတယ္။

“ယေန႔သည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ (၆၃)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ ျဖစ္သည္။ ဤေန႔သည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ တန္ဖိုး မျဖတ္ႏိုင္ေသာ ေန႔ထူး ေန႔ျမတ္ႀကီး ျဖစ္ပါသည္” လို႔ အစခ်ီ ေရးထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီအခ်က္ ကိုေတာ့ ဘယ္ ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကမွ ေစာဒက တက္ၾကမယ္ မထင္ပါဘူး။
အဲဒီ ေနာက္မွာေတာ့ စည္းလုံး ညီညြတ္မႈ ပ်က္ျပားလို႔ နယ္ခ်ဲ႕ လက္ေအာက္ က်ေရာက္ခဲ့ရပုံ၊ လြတ္လပ္ေရး ဆုံးရႈံးခဲ့ရပုံနဲ႔ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီညြတ္မႈ ျပည္လည္ ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိခဲ့ပုံ တို႔ကို ဆက္လက္ ေရးသားထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
ေနာက္ဆုံးေတာ့ ေဒၚစုၾကည္ရဲ႕ သေဘာထား မွတ္ခ်က္၊ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးေရး၊ သူတို႔အဆို ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးဖို႔နဲ႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ ရင္ၾကားေစ့ေရး ေဆာင္ရြက္ ေပးဖုိ႔နဲ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ သြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။
(NLD) ရဲ႕ သဝဏ္လႊာ တစ္ခုလုံးကို ၿခံဳငုံ သုံးသပ္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီညြတ္ေရး ပ်က္ျပားလုိ႔ နယ္ခ်ဲ႕ လက္ေအာက္ က်ေရာက္ ခဲ့ရတာကို ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ေပမယ့္ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံး ညီညြတ္ၾကပါ၊ နယ္ခ်ဲ႕ေတြရဲ႕ ေတာင္ေပၚ၊ ေျမျပန္႔ ေသြးခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ နယ္ခ်ဲ႕ရဲ႕ သပ္လ်ိဳ ေသြးခြဲမႈကို ဘယ္လို ကုစားၾကမလဲ၊ စည္းလုံးမႈ ၿပဳိကြဲေနရင္ နယ္ခ်ဲ႕ဆိုတာ အခ်ိန္မေရြး က်ေရာက္ လာႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးထားတဲ့ အခ်က္၊ လြတ္လပ္ေရးကို တန္ဖိုးထား ၾကဖို႔ စတဲ့ အခ်က္ေတြကို တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ထားတာ မေတြ႔ရပါဘူး။
တိုင္းျပည္မွာ အမွန္တကယ္ ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ အေထြေထြ အက်ပ္အတည္း မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အဆုံးအျဖတ္ ေပးႏိုင္မယ့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရး ဆိုတဲ့ အခ်က္ကလည္း စဥ္းစားစရာပါ။ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလို႔ ဆိုထားေပမယ့္ ေဒၚစုၾကည္ တစ္ေယာက္တည္း ကိုပဲ ရည္ညႊန္းလိုပုံ ရပါတယ္။ အေထြေထြ အက်ပ္အတည္း ဆိုတဲ့ စကားလုံး အသုံးအႏႈန္း ကေတာ့ အဆိုး အျမင္ဆုံးနဲ႔ အၾကမ္းတမ္း ဆုံး သုံးႏႈန္းထားတဲ့ စကားလုံး ျဖစ္ပါတယ္။ (NLD) ဟာ ႏွစ္ေပါင္း (၂၀) ကာလ ပတ္လုံး ျပည္သူ လူထုအတြက္ ဘာတစ္ခုမွ အက်ိဳးမျပဳ ခဲ့ဘူးလို႔ သတင္းစာ ဆရာႀကီး လူထု ဦးစိန္ဝင္းက ေဝဖန္ခဲ့တာ အမွတ္ရ ေနမိပါတယ္။ (NLD) ထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္ ေတြကို ဦးေလးႀကီးမ်ား အျဖစ္ ကင္ပြန္းတပ္ၿပီး စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာ ေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္း ဝီကီလိမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အေမရိကန္ သံတမန္ေရး ေပါက္ၾကားမႈ မွာလည္း ေဖာ္ျပ ထားတာ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾက ရၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။
အေထြအေထြ အက်ပ္အတည္း၊ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးေရး၊ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူ လူထုအက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး စိတ္ဆႏၵ ထက္သန္စြာနဲ႔ စတဲ့ အသုံးအႏႈန္း ေတြကို သုံးႏႈန္းထားေပမယ့္ အေနာက္ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံ အေပၚ ခ်မွတ္ ထားတဲ့ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈေတြ ရုတ္သိမ္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုတဲ့ အေၾကာင္း၊ အဲဒီလို အေရး ယူတာကို ကန္႔ကြက္တဲ့ အေၾကာင္း စတာ စတာေတြ ကိုေတာ့ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း မရွိတာကို ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ (NLD) ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ဟာ ( NLD) ပါတီအတြက္၊ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္အတြက္ အက်ိဳး ျဖစ္ထြန္းေစဖို႔ ရည္ရြယ္ ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ ျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူလူထု ေကာင္းက်ိဳးအတြက္ ရည္ရြယ္ ထုတ္ျပန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ သူရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ကပဲ အထင္းသား ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ (NLD) ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ ၁/ ၀၁/ ၁၁ ဟာ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးကို လစ္လ်ဴရႈ႕တဲ့ ေၾကညာခ်က္သာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ရဲရဲႀကီးပဲ ေကာက္ခ်င္ ဆြဲလိုက္ ခ်င္ပါတယ္။ 
ကိုျပည္ခ်စ္
 
(ေက်းေစတမန္ မွကူးယူေဖၚျပသည္ )