xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: မနက္ျဖန္အတြက္ မေန့က ႏိုင္ငံေရး

Wednesday, January 5, 2011

မနက္ျဖန္အတြက္ မေန့က ႏိုင္ငံေရး

လူတစ္ဦး၏ အသက္ကို ေခတ္ လြန္ ေဆးပညာျဖင့္ ဆြဲဆန္႔၍ ရႏိုင္ေသာ္လည္း တေရြ႕ေရြ႕ ခ်ီ ေနေသာ အခ်ိန္ကိုေတာ့ ဆြဲဆန္႔ထား ၍မရ။ ယခုေရာက္ေနေသာ ၂ဝ၁ဝ ကို ေန႔တစ္ေန႔အျဖစ္နဲ႔ စဥ္းစားၾကည့္ ပါက အလင္းေရာင္သဲ့သဲ့သာရွိေတာ့ သည့္ ညဘက္လုေနေသာ အေျခ အေနသို႔ ေရာက္ၿပီ။ ၂ဝ၁ဝ ၏ ေနာက္ဆံုးလ၊ ေနာက္ဆံုး ပတ္။၂ဝ၁ဝ ကို မည္သို႔ ျဖတ္ခဲ့ၾက သနည္း။ ငုတ္တုပ္ထိုင္ ေလွႀကံဳစီးၿပီး လိုက္ခဲ့သလားဟု နဖူးေပၚလက္တင္ ၿပီး စဥ္းစားခန္းဝင္ၾကည့္ျဖစ္လွ်င္ ပင္ မဆိုးလွ။ မည္သို႔ ပင္ဆိုေစ မၾကာမီ မျဖစ္မေန ၂ဝ၁ဝ ကုန္ေတာ့မည္။၂ဝ၁ဝ ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးပတ္ကို ေရာက္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးရာသီဥတုက မွန္တန္းထက္ နည္းနည္း ပို႐ံုသာ။ ေရြးေကာက္ ပြဲဝင္ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲကုန္က် စရိတ္တင္ျပရန္ စိုင္းျပင္းေနၾက။ ၁ဝ သိန္းတင္ ကန္႔ကြက္လိုသူ ခပ္ နည္း နည္း။ ေရြ႕ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္။
ႏုပ်ိဳေသာအရြယ္ ၂၀၁၀
အတိတ္တြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေန၍ မရ သလို အတိတ္ကို စံုကန္ထြက္ သြား လို႔လည္း မရ။ အ႐ုဏ္တက္ခါစ ၂ဝ၁ဝ ကို ျပန္ၾကည့္မိသည္။မွတ္သားမိေသာ ပထမစာ မ်က္ႏွာက ဇန္နဝါရီ ၁၅။ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္တို႔၏ ေတြ႕ဆံုျခင္း ျဖစ္ သည္။ ¤င္းတို႔ႏွစ္ဦး၏ ေတြ႕ဆံုမႈက ၈ ႀကိမ္ေျမာက္ရွိၿပီ။ ၄င္းတို႔ ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ တစ္လ လံုးတြင္ ထူးျခားမႈတစ္စံုတစ္ရာေတာ့ မရွိ။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ရပ္ကြက္ထဲတြင္ ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ တစ္စံု တစ္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ိဳး မၾကာမီ ထုတ္ျပန္ေတာ့မည္ဆိုသည့္ အသံ မ်ားကေတာ့ ၾကားေနရသည္။ ၾကား ရသည့္အတိုင္း ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို ႏုိင္ငံ ေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီက မတ္ ၈ ရက္ေန႔ ရက္စြဲ ျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ ေရးပါတီက ေရြးေကာက္ ပြဲဝင္မည္။ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒထဲတြင္ ေမ ၆ ရက္တြင္ ယခင္ရွိၿပီးသား ပါတီမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲမဝင္၊ ပါတီအျဖစ္ ထပ္မံ ေလွ်ာက္ထားျခင္းမရွိက အလို အေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္မည္ဟု ဆို ထားသည္။ေရြးေကာက္ပြဲဝင္မည့္သူမ်ား က ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ သာ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ မည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ လမ္း ေၾကာင္း ျဖင့္သာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္း လုံးညီၫြတ္ ေရးတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု ဆိုၾက သည္။ ဦးသုေဝႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ၃ ဦး၏ သမီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ေဒၚသန္းသန္းႏု၊ ေဒၚေနရီဗေဆြတို႕က ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (ျမန္မာ)၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြတို႔က အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအင္အားစု ပါတီ။ မ်ဳိးဆက္ သစ္ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားကလည္း သူ႕အစုနဲ႔သူ။ တိုင္းရင္း သားပါတီမ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား ေရြး ေကာက္ပြဲဝင္မည္။ ေရြးေကာက္ပြဲ လမ္းေၾကာင္းကို ယံုၾကည္သည္ဆို တာခ်ည္း။ ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ ျပည္ ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အသင္းက ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့သည္။
ဒုတိယအရြယ္ ၂ဝ၁ဝ
၂ဝ၁ဝ သည္ ဒုတိယအရြယ္ ေမလသို႔ေရာက္ၿပီ။ ပါတီမ်ား၏ သတင္းမ်ားက အဆက္မျပတ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေရွ႕ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေရးရာလက္ ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာ ကာ့တ္မိုက္ကယ္ကမ္းဘဲ ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္လာသည္။ ¤င္း ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ၂ ရက္တာအတြင္း အစိုးရအဖြဲ႕ ၊ေဒၚေအာင္ ဆန္း စုၾကည္၊  ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ႏိုင္ငံေရးပါတီ အခ်ိဳ႕ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားမွ ေခါင္း ေဆာင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္။က်န္ ေမလ၏ ရက္စြဲမ်ားတြင္ ေတာ့ ပါတီေရးရာသတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားသာ ပ်ံလို႔။ ဇြန္လတြင္ ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန က ႏ်ဴကလီးယားပိုင္ဆိုင္ရန္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံႀကိဳးမ္းေနေၾကာင္း အယ္လ္ဂ်ာစီ ယာသတင္းဌာန၏ ထုတ္ျပန္မႈအေပၚ မွန္ကန္မႈမရွိဟု ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ မဲဆႏၵနယ္မ်ားကို ၾသဂုတ္ ၁၁ တြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္က ေၾကညာၿပီး ၾသဂုတ္ ၁၃ တြင္ ေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္မလဲဆိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔လုပ္ပါမည္ဟု ေကာ္မရွင္က ေၾကညာလိုက္သည္။
တတိယအရြယ္ ၂ဝ၁ဝ
ႏိုဝင္ဘာ ၇ ဆိုေတာ့ ေရြး ေကာက္ပြဲေရာက္ရန္ သိပ္ေတာင္မလို ေတာ့။ အမတ္ေလာင္းတစ္ဦးလွ်င္ က်ပ္ ငါးသိန္း၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ ႏိုင္ေရးအသံုးစရိတ္က ခ်ဲ႕ လွ်င္ခ်ဲ႕ သလို။ ေမြးကင္းစပါတီမ်ား၊ အမတ္ ေလာင္းမ်ားမ်ားတင္ႏိုင္ေရးကိစၥ။ စည္း ႐ံုးေရးစတင္ခြင့္ရသည့္ေန႔မွာ စက္ တင္ဘာ ၁၅ ရက္ျဖစ္သည္။အခ်ိန္တို အတြင္း ေရြးေကာက္ ပြဲအႏိုင္ရေရး လံုးပမ္းေနရလို႔လား၊ ဘာလားမသိ။ တရားဝင္ စည္း႐ံုးခြင့္ ရၿပီးမၾကာမီ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)ႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလအခ်ိဳ႕ မဟာ မိတ္ဖြဲ႕ ၾကသည္။ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဒီမိုကေရစီ ပါတီ၏ ကမကထျပဳမႈျဖင့္ NDF ပါ ဝင္ေသာ ဒီမိုကေရစီပါတီမဟာမိတ္ ျပဳၾကသည္။ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ျခင္း ၁ဝ ရက္လြန္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးပါတီက မဟာမိတ္ထဲမွ ႏႈတ္ ထြက္ျပန္သျဖင့္ ၅ ပါတီ ညီညြတ္ ေရးသာရွိေတာ့ ျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ဦးသုေဝတို႔၏ မဟာ မိတ္ဖြဲ႕ျခင္းႏွင့္ ၆ ပါတီ ညီညြတ္ေရးတို႔မွာ ဒီမိုကေရစီ အင္အားစုၾကား က်ယ္ျပန္႔ေသာ ညီ ညြတ္ေရးအသြင္သို႔ မေရာက္ပါ။ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ တြင္ေတာ့ ၂ဝ၁ဝ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံတကာေလ့လာသူမ်ား ဖိတ္ၾကား ရန္မလို၊ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ မဲဆႏၵနယ္ ၅၄ ေနရာရွိ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း စုစုေပါင္း ၃ဝ၇၁ ဦး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ႏွင့္ ေရြး ေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ရက္အနည္းငယ္ တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို ထုတ္ ျပန္မည့္အေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦး သိန္းစိုးက ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္႐ံုး ၌ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။မၾကာမီ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ တြင္ သံုးေရာင္ျခယ္အလံသစ္ကို စ တင္ေျပာင္းလဲသံုးစြဲလိုက္သည့္ ၾကား ထဲတြင္ ပါတီမ်ား၏ အသံကပို၍ က်ယ္ေလာင္လ်က္။ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ကေရာက္ၿပီ။ ေတာင္ဥကၠလာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေအာင္ သိန္းလင္းႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ဦး ေကာင္းျမင့္ထြဋ္၊ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ တြင္ အလုပ္ သမားဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ဦး သုေဝ၊ သကၤန္းကြၽန္းက ိုNDF သိမ္း မည္ဆိုေသာ ဦးသိန္းညြန္႔၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၌ စိတ္ဝင္စားမႈ ပိုေကာင္းေသာ မဲဆႏၵနယ္မ်ားျဖစ္သည္။ပါတီမ်ား၊ အမတ္မ်ားအားလံုး ကေတာ့ ယံုၾကည္မႈရွိစြာ အႏိုင္ရရွိ မည္ဆိုေသာစိတ္ျဖင့္ သူတို႔ေရြးခဲ့ ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းေၾကာင္းေပၚ မွေန၍ အနာဂတ္ကိုေမွ်ာ္လင့္လ်က္။ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ထြက္လာ ေတာ့ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေမွ်ာ္လင့္ ထားသလို စင္ေပၚက။ တိုင္းရင္း သားပါတီမ်ားက မဆိုးလွ။ က်န္ပါတီ မ်ားကေတာ့ မွန္းခ်က္ႏွင့္ ႏွမ္းထြက္ မကိုက္ၾက။ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အရွိန္ မေသေသးသည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္ ညေန ၅ နာရီေက်ာ္သည့္အခါ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ ျခြင္းခ်က္မရွိ လြတ္ေျမာက္လာကာ လူထုအား ႏႈတ္ခြန္းဆက္ခဲ့သည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ေတာ့ စာေပစိစစ္ႏွင့္မွတ္ပံုတင္ဌာန မွ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းကို ေဖာက္ဖ်က္သျဖင့္ သတင္းဂ်ာနယ္ ၇ ေစာင္ကတစ္ပတ္၊ သတင္းဂ်ာ နယ္ ၁ ေစာင္ႏွင့္ အားကစားဂ်ာ နယ္ ၁ ေစာင္က ႏွစ္ပတ္ အပိတ္ ခံရသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ ကုလ ေထြ/ခ်ဳပ္၏ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥတာ ဗီေက်နမ္ဗီးယားႏွင့္ အဖြဲ႕ ေရာက္လာၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၊ ဖ်က္သိမ္းထားေသာ NLD ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ ပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုသည္။ထို႔ေနာက္ ဒီဇင္ဘာသည္ ေန ျပင္းလိုက္၊ မိုးသည္းလိုက္၊ ေဆာင္း ပီလိုက္။ ႏိုင္ငံေရးရာသီဥတုကေတာ့ ထူးျခားဒီေရမရွိ။
နက္ျဖန္ခါ
ေနာက္ေျခတစ္လွမ္းတိုး လိုက္ လွ်င္ ၂ဝ၁ဝ သည္ ဤတြင္ ဂိတ္ ဆံုးၿပီ။ မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္းသင္ခန္းစာ မ်ား။ ၂ဝ၁၁ ကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ျဖတ္သန္းႏိုင္ဖို႔ရာ ၂ဝ၁ဝ ကိုသိဖို႔ လိုသည္။ အတိတ္သည္ ပစၥဳပၸန္၏ ဖခင္၊ အနာဂတ္သည္ ပစၥဳပၸန္၏ သားဟု ဆိုၾကသည္မဟုတ္လား။
                                                                                                                         မ်ိဳးညြန္႔