xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ေၾသာ္...အေမရိကန္...အေမရိကန္ ( ၃ )

Saturday, January 15, 2011

ေၾသာ္...အေမရိကန္...အေမရိကန္ ( ၃ )

ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနေသာ အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္အေထာက္အပံ့ခံအတိုက္အခံတို႔ဘ၀သရုပ္ေဖၚပံု
အေမရိကန္ အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၂၀၁၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွာ သုံးစဲြဖို႕ အေမရိကန္ ေဒၚလာ(၃၆.၈၅)သန္း လ်ာထားၿပီး ေအာက္ပါ ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔သံုးမယ္လို႔ဆိုပါတယ္..
(၁) Economic Support Fund ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္
(၂) ျမန္မာျပည္အတြင္း ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေရး ေဆာင္ရြက္ရန္
(၃) ျပည္တြင္းမွ အခ်ိန္နဲ႕ တစ္ေျပးညီ တိက်မွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ား ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ရန္၊
(၄) ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ ဂ်ာနယ္သမားမ်ား၏အဆင့္အတန္း ျမွင့္တင္ရန္၊
(၅) ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ သတင္းႏွင့္ဂ်ာနယ္မ်ားအေနျဖင့္ အင္တာနက္အသံုးျပဳကာ လံုျခံဳစြာသတင္းရယူျပီး
     အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ သတင္းမ်ားျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ေရး။....ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြပါတဲ့ဗ်ား

ဒီအခ်က္ေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အေမရိကန္အစိုးရရဲ႕ ေထာက္ပံ့တဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြဟာ တကယ္ လုိအပ္ေနတဲ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ ထိမိတဲ့ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မရွိဘဲ ေဒၚစုၾကည္တို႕လို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကို ေထာ္ေလာ္ ကန္႕လန္႕ လုပ္ေနတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ျမန္မာျပည္သူမ်ားၾကားနဲ႕ တစ္ကမၻာလုံးက သိေအာင္ ၀ါဒျဖန္႕တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ေအာင္ျမင္ တြင္က်ယ္လာေရး လုပ္ေဆာင္ေနတာ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒုတိယပင္လုံဆိုတာနဲ႕ အေမရိကန္ရဲ႕ ျမန္မာ့အေရး ေထာက္ပံ့မႈေတြဟာ အဆက္အစပ္ရွိရွိ ကိုင္းကၽြန္းမွီ ကၽြန္းကိုင္းမွီ လုပ္ရပ္ေတြ သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ။