xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ျမန္မာ့သယံဇာတ ေရာင္းရေငြေတြ ဘယ္ေရာက္သြားလဲ ?

Thursday, January 27, 2011

ျမန္မာ့သယံဇာတ ေရာင္းရေငြေတြ ဘယ္ေရာက္သြားလဲ ?

အထက္ပါေမးခြန္းသည္ NLD အပါအ၀င္ ျပည္ပမီဒီယာမ်ားက မၾကာခဏေမးခြန္းထုတ္ တိုက္ခိုက္ ေနၾကသည့္ အျပင္ ၄င္း ေငြမ်ားကုိ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲႏွင့္ အစိုးရႏွင့္နီးစပ္သူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကခြဲေ၀ ယူသြား ၾကသေယာင္ေယာင္ ထုတ္လႊင့္ေရးသားေနၾကပါသည္။ထိုသို႕ ျပည္ပမွ ထုတ္လႊင့္ေရးသားေနခ်ိန္ ႏွင့္တစ္ခ်ိန္ တည္းမွာပင္ ျပည္တြင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕ ကလည္း ကမ္းလြန္သဘာဓါတ္ေငြ႕မ်ား ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕တင္ပို႕ေရာင္းခ် ေတာ့မည္ ဘာညာဆိုျပီးေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳး တပ္ကာ သူ႕လူကိုယ့္ဘက္သားလုပ္ျပီး သံေယာင္လိုက္ ေရသား ေနမႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။ထိုအထဲတြင္ ELEVEN MEDIA GROUP သည္ အဆိုးဆံုးျဖစ္ ပါသည္ ။ထိုေငြေတြ ဘယ္ေရာက္သြားသလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းအတြက္ သာဓက အေျမာက္အမ်ားအၾကားမွ ထင္ရွားေသာ သာဓက (၂) ခုကိုထုတ္ႏႈတ္ တင္ျပလိုပါသည္။

စြမ္းအင္ ၀န္ၾကီးဌာန ႏွင့္ ျမန္မာ့ ထုတ္ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္း၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ တြင္ ျပည္ပမွ စက္သံုးဆီအမ်ိဳးမ်ိဳး တင္သြင္းမႈ တန္ဘိုးမွာ စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၇၀ ေက်ာ္ဘိုး ရွိပါသည္ ။ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ မလံုေလာက္သျဖင့္ ျပည္ပမွ မွာယူတင္သြင္းရမႈ မွာ ဤမွ် မ်ားျပာလွပါသည္။ ထိုသို႕ ျပည္ပမွ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္၀ယ္လာေသာ စက္သံုးဆီမ်ားကို ျပည္တြင္းသံုး က်ပ္ ေငြျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးလိုက္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံသို႕ ျပည္တြင္းသံုး က်ပ္ေငြမ်ား သာ ျပန္ ၀င္လာပါသည္ ။ ထို၀င္လာေသာက်ပ္ေငြမ်ားျဖင့္ ေနာက္တစ္နွစ္အတြက္ စက္သံုးဆီမ်ားတင္သြင္း၍ မရပါ ၊ေနာက္ႏွစ္ တင္သြင္းရန္အတြက္ စီးပြားေရးအမ်ိဳးမ်ိဳး ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ ၾကားမွ ႏိုင္ငံျခားသံုး ေငြ ထပ္၍ ရွာရ ျပန္ပါသည္ ။ သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ေရာင္းခ်ရမႈအပါ အ၀င္ အျခားေသာ ကုန္သြယ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ၀င္လာေသာ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြမ်ားျဖင့္ သာ၀ယ္ယူေနရပါသည္ ။

ေနာက္သာဓကတစ္ခု တင္ျပလိုပါသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆန္စပါး ၊ ငရုပ္၊ ၾကက္သြန္၊ အစရွိေသာ အေျခခံ စားသံုးကုန္မ်ား ထြက္ေသာ္လည္း စားသံုးဆီမွာ မလံုေလာက္ပါ ျပည္ပမွ မွာယူတင္သြင္းရပါသည္ ။ ၂၀၀၉- ၂၀၁၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အစိုးရတစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္ အပါအ၀င္ ဦးပိုင္ႏွင့္ အက်ိဳးတူ တင္သြင္းေနေသာ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၏ စားသံုးဆီ စုစုေပါင္းတင္ သြင္းမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ေက်ာ္ဘိုး တင္သြင္းခဲ့ရပါသည္ ။ထိုစားသံုးဆီမ်ား ကိုလည္းျပည္တြင္းေစ်းကြက္တြင္ က်ပ္ေငြျဖင့္ ျပန္လည္ေရာင္းခ် ေပးလိုက္သျဖင့္ ျပည္တြင္းသံုးက်ပ္ေငြမ်ား သာ ဦးပိုင္ သို႕ျပန္၀င္လာပါေတာ့ သည္ ။ ေနာက္တစ္ႏွစ္စာ၀ယ္ယူရန္ အျခားကုန္သြယ္မႈ မ်ားမွရေသာႏိုင္ငံျခား သံုးေငြ ျပန္ရွာရျပန္ပါသည္ ။ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အတိုက္အခံတို႕၏ ဦးပိုင္က ဘာျဖစ္တယ္ညာျဖစ္တယ္ အေျပာအဆိုမ်ား ၾကားမွ ရွာေဖြရသမွ်ေသာ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြတို႔ ျဖင့္ ၀ယ္ယူျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ေရး ၾကိဳးပမ္းခဲ့ရသည္။

အခုတင္ျပတာ ႏိုင္ငံျခားေငြသံုးရေသာ သြင္းကုန္အမယ္ အေျမာက္အမ်ားၾကားမွ ဥပမာေလး ၂ ခုကို တင္ျပတာ ျဖစ္ပါတယ္ အလားတူ ၀ယ္ယူေနရမႈေတြ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ဆို အမ်ားၾကီးေပါ့ဗ်ာ..ဒီ ဥပမာ ၂ ခုမွာတင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဘီလီယံေက်ာ္ေနပါျပီ ...

ကဲ..ဒီေနရာမွာေမးစရာရွိလာျပီ NLD အပါအ၀င္ အတိုက္အခံေတြေျပာသလို သဘာ၀ ဓါတ္ေငြ႕ ေရာင္းရ ေငြ အပါအ၀င္ အျခားလုပ္ငန္းေတြကရတာေတြကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး ကယူသြားတယ္ဆိုပါစို႕ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႕တို႕ ေျပာေျပာေနသလို စစ္လက္နက္ေတြပဲ၀ယ္လိုက္တယ္ ဆိုပါစို႕ ပထမ ဥပမာမွာ ပါတဲ့ စက္သံုးဆီ ေတြ မ၀ယ္ႏိုင္ေတာ့ဘူး ဆိုရင္ ျပည္သူေတြပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္ရွိရွိ စက္သံုးဆီ၀ယ္လို႔မရေတာ့ဘူး ျပည္တြင္း ကထြက္တဲ့ ၁ရက္ စည္ ၂ ေသာင္းေလာက္နဲ႔ သံုးရေတာ့မယ္ ဒါဆို ခုဆိုင္ကယ္နဲ႕ သြားေနတာ လမ္း ေလွ်ာက္ရမယ္ သယ္ယူစရိတ္ေတြ ၾကီးမယ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ၾကီးမယ္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္မယ္ စတဲ့ အက်ိဳးဆက္ေတြအမ်ားၾကီးျဖစ္မယ္ ျပည္သူေတြဒုကၡေရာက္မယ္ ဒုတိယဥပမာက စားသံုးဆီေတြ မ၀ယ္ ဘူးဆိုရင္လဲ ဒီလိုအက်ိဳးဆက္ေတြအမ်ားၾကီးျဖစ္မွာပဲ ခုဒီေငြေတြနဲ႕ ဒီလို၀ယ္ေနလို႔သာ ျပည္သူေတြ သံုးသင့္ သေလာက္သံုးေနရတယ္ သူေဌးသံုး မသံုးႏိုင္ေပမယ့္ ေလာက္ငွရံုေတာ့သံုးေနရတယ္ .....ဒါဘယ္လိုမွ မျငင္းႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြျဖစ္တယ္..

ဒါဆိုရင္ ျပည္တြင္းကသယံဇာတေတြနဲ႔ ကုန္သြယ္မႈေတြကရတဲ့ေငြေတြဟာ  ျပည္သူေတြ အက်ိဳးမျပဳလို႔ ဘယ္သူ႕ အက်ိဳးျပဳေနလဲ ျပည္သူေတြမရလို႔ဘယ္သူရေနလဲ ..လြယ္လြယ္ေလး စဥ္းစားလို႔ရပါတယ္..ေျပာင္း ျပန္ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ရင္ အစိုးရကိုဒီလို၀င္ေငြ ေတြမရေအာင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႕ စီးပြားေရးအရ ပိတ္ဆို႔ထားလိုက္လို႔ အစိုးရမွာ ၀င္ေငြမရွိလို႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ မ၀ယ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးဆိုရင္ ျပည္သူေတြ မနစ္နာလို႔ ဘယ္သူေတြနစ္နာမလဲ ...ဒါကိုပဲ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈဟာ  အစိုးရကိုပဲထိမယ္ ျပည္သူကို မထိဘူး ဘာညာ ေျပာေနၾကတဲ့ ဥာဏ္ၾကီးရွင္မ်ား ကိုလည္း ေလးစားမိပါေၾကာင္း။