xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ အခက္အခဲမ်ား

Wednesday, April 27, 2011

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ အခက္အခဲမ်ား

(ကမာၻ႕ဘဏ္ရဲ့ အစီရင္ခံစာ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ restoring confidence and transforming institutions ထဲက ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလမွာ ႏုိင္ငံရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲတဲ့အခါ ေတြ႕ရႏုိင္တဲ့ အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေကာက္ႏႈတ္ ဘာသာျပန္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္။ မိမိႏုိင္ငံအေျခ အေနနဲ႔ ထင္ဟပ္ ေလ့လာႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။)
လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ အာဏာရယ္၊ ႂကြယ္၀ ခ်မ္းသာမႈရယ္ကို ျဖစ္ေစတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ကိုင္တြယ္ထားတဲ့ အင္စတီ က်ဴးရွင္းေတြကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲဖို႔ လုပ္တဲ့အခါတုိင္း ျပင္းထန္တဲ့ ေဆြးေႏြး ျငင္းခုန္မႈေတြ၊ ခုခံ ကာကြယ္မႈေတြနဲ႕ ႀကံဳရေလ့ ရိွပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတြ ျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္မွာ အခုႀကိဳးစားေနတဲ့ လူမႈဖူလံုေရးစနစ္နဲ႕ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ စနစ္ေျပာင္းလဲဖို႕ ႀကိဳးစားမႈ၊ အေနာက္ ဥေရာပမွာ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ျပည္သူ႕ေရးရာ ၀န္ေဆာင္မႈ က႑ေတြကို ေျပာင္းလဲဖို႕ ႀကိဳးစားမႈေတြကို ၾကည့္ရင္လည္း ဒီလို အျပင္းအထန္ ဆန္႕က်င္မႈေတြ ရိွတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေျပာရရင္ အေျပာင္းအလဲ လုပ္တုိင္း အျငင္းပြားမယ္၊ ေပးဆပ္ရမႈေတြ ရိွမယ္ ဆိုတာ ေသခ်ာတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြ ၾကေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕အုပ္စုေတြ အေနနဲ႔ ယာယီ နစ္နာ ဆံုးရံႈးမႈေတြ ရိွရင္ေတာင္ အားလံုး အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕ရႈၿပီး အေျပာင္းအလဲကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ၾကတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ေျပာင္းလဲဖို႔ အေတာ္ ခက္ခဲတာကို ေတြ႕ရတယ္။ အထူးသျဖင့္ ပဋိပကၡ တစ္ခုက ေက်ာ္လြန္ လာတဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ခ်ိဳ႕မွာ ပိုခက္ခဲေလ့ ရိွတယ္။ ဒါဟာ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ။
ဒုတိယ ကမာၻစစ္ၿပီးေတာ့ ဂ်ပန္နဲ႕ ဥေရာပႏုိင္ငံ တစ္ခ်ိဳ႕ဟာ သူတို႕ရဲ့ အင္စတီ က်ဴးရွင္းေတြကို အခ်ိန္တိုအတြင္း လြယ္လြယ္ ကူကူ၊ ေခ်ာေခ်ာေမြ႔ေမြ႔ အသြင္ကူးေျပာင္း ႏုိင္ခဲ့တာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီႏုိင္ငံေတြက အင္စတီ က်ဴးရွင္းေတြ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳက ဟုိတံုးထဲက ရိွခဲ့ၿပီး ျဖစ္သလို လူမ်ိဳးေရး အရလည္း အဓိကလူမ်ိဳးစု တစ္ခုတည္း နီးပါးလာက္ရိွတယ္။ လူသား အရင္းအျမစ္ျဖစ္တဲ့ စာတတ္ေျမာက္မႈ၊ အစဥ္အလာ ေကာင္းတဲ့ ပညာေရးစနစ္ (အထူးသျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာ) ေတြရိွၿပီး ျဖစ္တယ္။ ႏုိင္ငံေရးအရလည္း ပါတီေတြ၊ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ရိွခဲ့၊ လုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး သူတို႔ႀကံဳခဲ့ ရတာက ျပည္ပႏုိင္ငံနဲ႔ ျဖစ္ပြားတဲ့စစ္ ျဖစ္တယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ မဟုတ္ဘူး။

အခု အလယ္အလတ္နဲ႕ ဆင္းရဲတဲ့ႏုိင္ငံေတြ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ရာမွာ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ အခက္အခဲေတြက ပိုမ်ားတယ္။ ပထမအခ်က္က အဲဒီႏုိင္ငံေတြမွာ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ဖို႔ အဓိကက်တဲ့ လူေတြ၊ အီလစ္ေတြက တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ယံုၾကည္မႈ မရိွဘူး။ ေနာက္ၿပီး ျပည္သူေတြကလည္း အစိုးရကို မယံုဘူး။ ဒုတိယ အခ်က္က သေဘာ တူညီခ်က္ရခဲ့ ရင္ေတာင္ အာဏာ သို႕မဟုတ္ စီးပြားေရး အခြင့္အေရး ဆံုးရံႈးသြားတဲ့ အုပ္စုေတြဆီက အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ေပၚလာႏုိင္တဲ့ အတြက္ အဲဒီ သေဘာ တူညီခ်က္ကို ေရရွည္ခံေအာင္ ထိန္းဖို႔မလြယ္ဘူး။ တတိယ တစ္ခ်က္ကေတာ့ အခုေခတ္မွာ ႏုိင္ငံေတြဟာ သီးျခား ရပ္တည္လို႔ မရတဲ့အတြက္ အေျပာင္းအလဲ အေျခမခိုင္ခင္မွာ တစ္ျခား ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ျဖစ္တဲ့ ပဋိပကၡတို႔၊ ကမာၻ႕စီးပြားေရး ပ်က္ကပ္တို႔ေၾကာင့္ အေျပာင္းအလဲေတြ ရပ္တန္႔ သြားႏုိင္တယ္။
အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္တဲ့ေနရာမွာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မယ့္လူကုိ မယံုၾကည္မႈေၾကာင့္ အခက္အခဲ ေတြ႕ရသလို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ မ်ားလြန္းတာေၾကာင့္လည္း အခက္အခဲ ေတြ႕ရႏုိင္တယ္။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ထိပ္ဆံုးက အေျပာင္းအလဲ လုပ္ခ်င္ရင္ေတာင္ ေအာက္ေျခ အဆင့္ဆင့္မွာ ရိွတဲ့ အင္စတီ က်ဴးရွင္းေတြက မလုပ္တတ္တာ၊ လုပ္ႏုိင္စြမ္းမရိွတဲ့ အခက္အခဲမ်ိဳးလည္း ရိွတယ္။ ဒါကလည္း စနစ္ေဟာင္းထဲမွာ အၾကာႀကီး ေနခဲ့ေတာ့ လုပ္ေနၾက၊ ေတြးေနၾက ပံုစံေဟာင္း Mind Set ကို မစြန္႔လႊတ္ ႏုိင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ သိပ္မ်ားေနတဲ့ ျပည္သူေတြ အေနနဲ႕ ဒီၾကန္႕ၾကာမႈကေန အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အေပၚ အယံုအၾကည္မဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္နည္းလို အျခား နည္းေတြဘက္ လွည့္သြား တတ္ျပန္တယ္။ ဒါကို “premature load-bearing” of institutions လို႔ ဆိုႏုိင္တယ္။
တစ္ခါတစ္ေလမွာ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္ကပဲ ယာယီ လံုၿခံဳေရး ပ်က္ျပားတဲ့ အေျခအေနကို ျဖစ္ေစျပန္တယ္။ Collier, Hoeffler, and Söderbom 2008 ေလ့လာခ်က္အရ အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကို ေျပာင္းလဲတဲ့ အခါ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႕ ရာဇ၀တ္မႈေတြ ပိုမ်ားလာတဲ့ အေျခအေနေတြနဲ႕ ရင္ဆုိင္ရတဲ့ အႀကိမ္ မ်ားတယ္လို႕ ေတြ႕ရတယ္။ ဒီလို ျဖစ္ရ တာကလည္း အစိုးရ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းနဲ႕ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းေတြကို ေလွ်ာ့ခ်တာ၊ ဒါေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ဗဟုိအစား ေဒသ အာဏာပိုင္ေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပိုေပးတာေၾကာင့္လို႕ ဆိုတယ္။ ေနာက္ၿပီး ပဋိပကၡလြန္ ကာလမွာ အာဏာ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ဘယ္လို ျဖစ္မယ္ ဆိုတာ ပီပီ ျပင္ျပင္ မေပၚလြင္ဘူး ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္စုေတြက အေပးအယူ လုပ္ဖို႕ ပိုၿပီး လက္တြန္႔တယ္၊ သေဘာ တူညီခ်က္ေတြကို ဖ်က္ဖို႕ ပိုၿပီး အေလးသာတယ္ ဆိုတာကိုလည္း ေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ မဲဆႏၵနယ္ တစ္ခုမွာ ႏုိင္သူအကုန္ယူ winner takes all ဆိုတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ကို က်င့္သံုးတဲ့ အခါ ရံႈးတဲ့ အုပ္စုေတြ အေနနဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မွာ ပါ၀င္ခြင့္မရတဲ့အခါ အၾကမ္းဖက္မႈနည္းလမ္းကို ျပန္ေရြးသြား ၾကတယ္လို႔လည္း ဆိုတယ္။ ဒါေတြေျပာေန တာဟာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး မလုပ္ဖို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘူး။ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးေတြ လုပ္တဲ့အခါ ရင္ဆုိင္ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြကို သိဖို႔နဲ႔ ကတိက၀တ္ေတြကို မွန္မွန္နဲ႕ အေျခခိုင္ခုိင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားဖို႔ လိုေၾကာင္း ေထာက္ျပတာသာ ျဖစ္တယ္။
အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး အဆင့္မွာ အဓိက ပါ၀င္သူေတြ (key stakeholders ) အားလံုး ယံုယံု ၾကည္ၾကည္ ပါလာဖို႔ ဆိုရင္ ေအာက္ပါ အေျခအေန သံုးခုကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ လိုတယ္-
၁။ ဒီျဖစ္စဥ္မွာ ပတ္သက္သူ အားလံုး မဟုတ္ရင္ေတာင္ လံုေလာက္တဲ့ အေရအတြက္ ပါ၀င္ရမယ္။
၂။ အတိတ္က အေျခအေနေတြနဲ႕ လမ္းခြဲခဲ့ၿပီ ဆိုတဲ့ လံုေလာက္တဲ့ အခ်က္ျပမႈ ရိွရမယ္။
၃။ ရလဒ္ေကာင္းေတြကို တတ္ႏုိင္သမွ် ေစာေစာ ထုတ္ျပႏုိင္ရမယ္။
ေနာက္တစ္ခါ အင္တစီ က်ဴးရွင္းေတြကို အေျပာင္းအလဲ လုပ္တဲ့အခါမွာ အားလံုးကို တစ္ၿပိဳင္တည္း ေျပာင္းလဲဖို႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ အလုပ္အကုိင္၊ လံုၿခံဳေရး၊ တရား စီရင္ေရးတို႔နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အင္စတီ က်ဴးရွင္းေတြကို စၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ မိမိႏုိင္ငံရဲ့ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနနဲ႔လည္း ကိုက္ညီဖို႔ လိုတယ္။ နည္းပညာအရ မွန္ေပမယ့္ ႏုိင္ငံရဲ့ လက္ရိွ အေျခအေနနဲ႕ မကိုက္ညီတဲ့ အတြက္ ပ်က္စီး သြားရတဲ့ သာဓကေတြ အမ်ားႀကီး ရိွခဲ့ၿပီ ျဖစ္တယ္။ အဓိက ကေတာ့ ေျပာင္းလြယ္ ျပင္လြယ္ရိွဖို႔နဲ႔ တီထြင္ ႀကံဆႏုိင္ စြမ္းေကာင္းဖို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။
အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေရးအႀကီးဆံုး အခ်က္ကေတာ့ အခ်ိန္တိုတုိ အတြင္းမွာ အကုန္လံုးၿပီး သြားလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ မထားဖို႔ပဲ (Do not expect too much, too soon)။ ဖရိုဖရဲ ျဖစ္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံအဆင့္( fragile state) ကေန လံုေလာက္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေကာင္းမြန္တဲ့ အဆင့္ (good enough governance) ကို အျမန္ဆံုး ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔ ဆိုႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံႏွစ္ဆယ္ကို ေလ့လာတဲ့အခါ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းေတြ အတြက္ အခ်ိန္ယူရပံုကို အခုလို အံ့အား သင့္စရာ ေတြ႕ရတယ္။
၁။ အစိုးရယႏၲရား စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းမြန္လာဖို႕ ပ်မ္းမွ် ၂၀ ႏွစ္၊ အျမန္ဆံုး ႏုိင္ငံက ၁၂ ႏွစ္။
၂။ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈကို လက္ခံႏုိင္တဲ့ အေျခအေန တစ္ရပ္အထိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ဖို႔ (reasonable control) ၂၇ ႏွစ္။ အျမန္ဆံုး ႏုိင္ငံက ၁၄ႏွစ္။
၃။ စစ္တပ္ကို ႏုိင္ငံေရးထဲကေန လံုး၀ ဖယ္ရွားႏုိင္ဖို႕ ၁၇ ႏွစ္၊ အျမန္ဆံုး ႏုိင္ငံက ၁၀ ႏွစ္။
ဒါေပမယ့္ စိတ္ပ်က္စရာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၂၁ ရာစုထဲမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ လ်င္လ်င္ ျမန္ျမန္ ျဖစ္ဖို႕ ပိုၿပီး အေျခ အေနေကာင္း လာပါၿပီ။ ဒီလို ျဖစ္ေအာင္ တြန္းပို႔ေနတဲ့ အေၾကာင္း အရာေတြကေတာ့
၁။ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံဟာ ကိုယ့္ျပည္တြင္းေရးကို ႏုိင္ငံတကာ ေရးရာေတြကေန သီးျခား ခြဲျခားထားလို႔ မရေတာ့ဘူး။ ႏုိင္ငံတကာစံေတြ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒေတြကို ပိုၿပီး အေလးထား လာရၿပီ။
၂။ အုိင္တီ နည္းပညာေတြ တိုးတက္ လာတာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြက အစိုးရကို ပိုၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ လာႏုိင္တယ္။ သတင္းေတြ ပိုၿပီး ျဖန္႔ေ၀ႏုိင္တယ္။
၃။ နည္းပညာ တိုးတက္မႈေၾကာင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြ ပိုၿပီး ေကာင္းလာတယ္။
ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ရတာ အခ်ိန္ယူရမယ္၊ အရာရာကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ျပီး ကိုယ့္အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ လုပ္ဖို႔ လိုတယ္ ဆိုတာေတာ့ အမွန္တရားပဲ။ တစ္ခါတစ္ေလ က်ေတာ့ ႏုိင္ငံေရးအရ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားမႈ (Political Will)၊ လုပ္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အရင္းအျမစ္ေတြ ရိွတယ္ ဆိုတာနဲ႕ ျမန္ျမန္ႀကီး လုပ္ႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ထင္ၾကတယ္။ ဒါဟာ မွားပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီးယားလို အရင္းအျမစ္ ျပည့္စံုၿပီး စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈ ခိုင္မာတဲ့ ႏုိင္ငံမွာေတာ့ ခ်န္ဒူး၀မ္ ေခတ္လြန္ကာလမွာ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖို႕ မ်ိဳးဆက္ တစ္ဆက္ နီးပါး အခ်ိန္ယူ ခဲ့ရတယ္။ ဒီကေန႕ ပဋိပကၡလြန္ ကာလ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လုပ္ေနတဲ့၊ လုပ္ဖို႕ ျပင္ေနတဲ့ ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမွ ေတာင္ကိုရီးယားေလာက္ အေျခအေန မေပးပါဘူး။
ပိေတာက္ေျမ