xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: စာနယ္ဇင္းမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ အေလးထားမယ္ဆုိလို႔

Friday, May 20, 2011

စာနယ္ဇင္းမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ကုိ အေလးထားမယ္ဆုိလို႔

ေမာင္းဆက္
(၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ (၂၀) ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္သူ႔ေခတ္ ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အစိုးရသစ္ရဲ့ မူ၀ါဒအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။)
အစုိးရသစ္ တစ္ရပ္ေတာ့ ေပၚေပါက္ လာခဲ့ျပန္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္ခဲ့တဲ့ ၃၀ မတ္ ၂၀၁၁ ေန႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီကို ဖ်က္သိမ္းလုိက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာတယ္။ တစ္ဆက္တည္းပဲ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေၾကာင္း အပါအဝင္ အမိန္႔နဲ႔ ေၾကညာခ်က္ေတြကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရသစ္ အေနနဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။
ေနာက္ေတာ့ ၃၁ မတ္ ၂၀၁၁ ေန႔မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ားနဲ႔ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ားကုိ သမၼတ အိမ္ေတာ္မွာ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားပါတယ္။
အစုိးရသစ္ရဲ႕ သေဘာထား၊ မူဝါဒသစ္
အဲဒီမိန္႔ခြန္းဟာ အစုိးရသစ္ရဲ႕ ေပၚလစီနဲ႔ သေဘာထား လမ္းစဥ္ကုိ ပြဲဦးထြက္ ေျပာၾကားလုိက္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားအတြက္ သမၼတရဲ႕ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ပထမ စာမ်က္ႏွာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သမၼတက ခုေျပာတဲ့ မိန္႔ခြန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစုိးရအဖြဲ႔မွာ ပါဝင္သူေတြ အားလုံး သိရွိထားသင့္တဲ့ သေဘာထားမ်ား၊ လုိက္နာသင့္တဲ့ မူဝါဒမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားတဲ့ အေနနဲ႔ ေျပာတာပါလုိ႔ နိဒါန္းပ်ဳိးခဲ့ပါတယ္။
တစ္ဆက္တည္းပဲ အဲဒီမိန္႔ခြန္းပါ ေဆြးေႏြး ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အနာဂတ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အတြက္ အေရးႀကီးတယ္ လုိ႔လည္း သတိေပးလိုက္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတသစ္ရဲ႕ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကုိ သမၼတ ကုိယ္တုိင္ေရာ၊ အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားေရာ ဘယ္ေလာက္ ဘယ္လုိ လိုက္နာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကသလဲ ဆုိတာကုိ ျပည္သူလူထုက ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သမၼတက ဘာေျပာခ်င္တာလဲ
ေကာင္းတဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္နဲ႔ သန္႔ရွင္းတဲ့ အစုိးရျဖစ္ေအာင္ ဝုိင္းဝန္း ႀကိဳးစားၾကရမယ္ ဆုိတာက ပထမအခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္တို႔ သန္႔ရွင္းတဲ့ အစုိးရျဖစ္ဖုိ႔ တုိ႔အတြက္ တာဝန္ယူမႈ၊ ပြင့္လင္းမႈ၊ ဥပေဒနဲ႔အညီ ျဖစ္ဖုိ႔ နဲ႔အတူ ျပည္သူ႔ဆႏၵ သေဘာထားကုိ အေလးထားမႈ၊ အားလုံး ပါဝင္ႏုိင္မႈတုိ႔ ရွိရမယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ အားလုံး ပါဝင္ႏုိင္မႈ ဆုိတာ လႊတ္ေတာ္တြင္း လႊတ္ေတာ္ပ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူအားလုံးတုိ႔ ပါဝင္ဖုိ႔ လုိပါတယ္။

ဒီလို ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုေတြေရာ၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ပါဝင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေရာ လုိအပ္တာ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒီလို ပါဝင္ လာၾကဖို႔ဆုိတာ အားလုံး ပါဝင္ႏုိင္တဲ့ အေနအထားတစ္ခု ဖန္တီးေပးရ ပါလိမ့္မယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊ မဝင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အႏိုင္ရသည္ ျဖစ္ေစ၊ အႏုိင္မရသည္ ျဖစ္ေစ တုိင္းျပည္ ထူေထာင္ေရးမွာ ေနရာမ်ဳိးစုံ ဘက္ေပါင္းစုံက ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနေတြ ဖန္တီးေပးဖုိ႔ လုိမွာပါ။ ၿပီးေတာ့ အစုိးရအေပၚမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကလည္း ထိပ္ဆုံးတန္းက လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အခုလုိ လမ္းၫႊန္ခ်က္ ေပးၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အစုိးရရဲ႕ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ေပၚမွာ အမ်ားႀကီး တည္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရအဖြဲ႔ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ ေရးစတဲ့ ယႏၲရား အဆင့္ဆင့္က လက္ေတြ႔မွာ တကယ္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ တည္ေဆာက္လုိတဲ့ ေစတနာနဲ႔ အားထုတ္မႈကုိ ျမင္ရတဲ့ အခါက်မွ ျပည္သူ႔ ယုံၾကည္မႈကုိ ရရွိမွာ မဟုတ္ပါလား။
ဒီမုိကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရး
ဒုတိယ အခ်က္အေနနဲ႔ ေျပာသြားတာကေတာ့ ဒီမုိကေရစီေရး ျဖစ္ပါတယ္။ အခု အစုိးရနဲ႔ ဒီမုိကေရစီ ဆုိတာက ၁၉၈၈ ျပည္သူ႔ ဒီမုိကေရစီေရး အေရးေတာ္ပုံႀကီးက စလို႔ အဆက္အစပ္ ရွိခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစုိးရ အဖြဲ႔တြင္းမွာေရာ၊ ဌာန ဆုိင္ရာမ်ား အတြင္းမွာေရာ၊ ျပည္သူလူထု အတြင္းမွာပါ ဒီမုိကေရစီ ထြန္းကားဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက ေျပာသြား ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းေတြမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဥပေဒမ်ား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာမွာ ျဖစ္ျဖစ္ နုိင္ငံသားေတြရဲ႕ မူလ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဟန္႔တား ပိတ္ပင္သလို မျဖစ္ဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာသြားပါတယ္။ အစုိးရအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံသားေတြရဲ႕ မူလ အခြင့္အေရးကုိ ကာကြယ္ဖို႔ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆုိသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
ပည္သူ႔သေဘာထား
အဲဒီမွာ သိပ္အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ သေဘာထားေတြ၊ တုံ႔ျပန္မႈေတြကုိ အေလးထားဖို႔ လုိအပ္ ေၾကာင္း ေျပာသြားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူ႔ သေဘာထားေတြ တုံ႔ျပန္မႈေတြကုိ အေလးထားဖို႔ အတြက္ ျပည္သူနဲ႔အလြန္ နီးကပ္စြာ ေနဖုိ႔လုိပါတယ္။ ျပည္သူေတြ ခံစားသလို ခံစားၿပီး ျပည္သူေတြ နာက်င္သလုိ နာက်င္တတ္မွ ျပည္သူ႔သေဘာထားကုိ နာလည္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ သေဘာထား အစီရင္ခံစာေတြ၊ ျပည္သူ႔အသံေတြ ေပၚထြက္လာတဲ့အခါမ်ားမွာ မၾကားဝ့ံ မၾကားခ်င္ ျဖစ္ေနလုိ႔ မျဖစ္ေတာ့ ပါဘူး။
တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး
ေနာက္ တစ္ခ်က္ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာသြားတာကေတာ့ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒရဲ႕ အထက္မွာ ဘယ္သူမွ မရွိႏုိင္ဘူးလုိ႔ အခ်ဳိ႕ေသာ အာဏာရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာဖူးတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါကုိ ျပည္သူလူထုက အေျပာကေတာ့ ဘီအီးဒီ ေအာင္သုိက္ပဲလုိ႔ နာမည္ေက်ာ္ အေျပာေကာင္း ဇာတ္မင္းသားနဲ႕ ယွဥ္တြဲ ေျပာဆုိခဲ့တာကုိ ၾကားဖူး ပါတယ္။ လက္ေတြ႔မွာ အဲဒီ ေပၚလစီအတုိင္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖုိ႔ဟာ အလြန္ပဲ အေရးႀကီးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံမွာ တရားမွ်တမႈ ရွိဖုိ႔အတြက္ အစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြက အသက္နဲ႔ လဲၿပီး ေစာင့္ေရွာက္လုိစိတ္ ရွိရမွာပါ။ တကယ္ကေတာ့ တရား ဥပေဒ စုိးမုိးေရး၊ ဥပေဒအတုိင္း တရားစီရင္ေရးတုိ႔ ဆုိတာေတြဟာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံမွာ ထိပ္တန္းအေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြ မဟုတ္ပါလား။ ခုေတာ့ ဦးသိန္းစိန္က တရားဥပေဒနဲ႔အညီ မွန္မွန္ကန္ကန္ တိတိက်က် ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ လိုအပ္တယ္ ဆုိတာ ကုိ ေျပာသြားတာ ၾကားလုိက္ရပါတယ္။ ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဖုိ႔နဲ႔ အာဏာရွိသူမ်ား ကုိယ္တုိင္က တရားဥပေဒကုိ စံနမူနာျပ ေစာင့္ထိန္းဖုိ႔ ဆုိတာကုိ ေျပာလိုက္ေတာ့ အဲဒီလုိ ေျပာတဲ့အတုိင္း လုပ္ႏုိင္ၾကပါေစလုိ႔ ဆုေတာင္းမိပါတယ္။
စာနယ္ဇင္းမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑
စတုတၳ မ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ စာနယ္ဇင္းမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ကို အေလးထားဖုိ႔ လုိတဲ့ အေၾကာင္းကိုလည္း ေျပာသြားပါေသးတယ္။ စာနယ္ဇင္းမ်ားက တစ္ဆင့္ ျပည္သူေတြ သိသင့္တာေတြကို အသိေပး သြားရမယ္လို႔ ေျပာသြားသလို စာနယ္ဇင္းမ်ားက အျပဳသေဘာ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကိုလည္း အေလးထားဖုိ႔ လုိအပ္တယ္လုိ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕ မိန္႔ခြန္းက ဆုိပါတယ္။
ဒါဟာ ေတာ္ေတာ္ကို ထင္သာျမင္သာ ရွိတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥတစ္ခုကို သမၼတက ေျပာသြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာနယ္ဇင္း ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ က႑က အလြန္ ထင္သာျမင္သာ ရွိပါတယ္။ ဒီေန႔ အစိုးရသစ္ တက္လာၿပီး ေပၚလစီသစ္ မွာ ဘာေတြ စတင္ ေျပာင္းလဲ လာေလမလဲ ဆုိတာဟာ စာနယ္ဇင္းေတြက တစ္ဆင့္ သိသိသာသာ ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာနယ္ဇင္း လြတ္လပ္ခြင့္ ဆိုတာကို ဘယ္လို သေဘာထားၿပီး ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္တယ္ ဆိုတာက ျပည္သူလူထုနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ဆက္စပ္ ပတ္သက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေပၚယံ သေဘာေျပာ႐ံုမွ် သုိ႔မဟုတ္ စကားအျဖစ္ ေျပာ႐ံုနဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ခ်က္ခ်င္းသိသာတဲ့ အတြက္ သမၼတရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ ေပၚလစီေရးရာကို အစိုးရအဖြဲ႔က ဘယ္လုိ လိုက္နာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လဲ ဆုိတာေတြကို ျပည္သူလူထု ခ်က္ခ်င္း အကဲခတ္ႏိုင္ အကဲျဖတ္ႏုိင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ျပည္သူ႔အဆံုးအျဖတ္က အဓိက
ဆက္လက္ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ အစုိးရ အဖြဲ႔အစည္း အဆင့္ဆင့္ရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေရးရာမ်ားဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝေတြအေပၚ အဓိက လႊမ္းမိုး ေနတဲ့ ကိစၥမ်ား ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ျပည္သူေတြက စနစ္တစ္ခု ေကာင္း၊ မေကာင္း ဆံုးျဖတ္ရာမွာ သူတို႔ရဲ႕ေန႔စဥ္ လူေနမႈ ဘဝအေပၚမွာ ဘယ္လုိအက်ိဳး သက္ေရာက္တယ္ ဆုိတာနဲ႔ပဲ တုိင္းတာမွာ ျဖစ္ပါတယ္လုိ႔ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။ အမွန္ပါပဲ။
မိန္႔ခြန္းရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
ဘယ္လုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ခုလုိ တုိင္းျပည္မွာ အေရးပါဆံုး တာဝန္အရွိဆံုးသူ တစ္ေယာက္က ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ သေဘာထားကို ေဖာ္ျပၿပီး ျပည္သူကို သတင္းေပးတာဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတြင္းမွာ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပန္ၾကားလိုက္ရတာပါ။ ဒီအထဲမွာ ေျပာမသြားေသးတဲ့ က႑ေတြလည္း ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြဟာ တစ္ဆင့္ခ်င္း တစ္ဆင့္ခ်င္း တုိးတက္ ေျပာင္းလဲ လာႏုိင္တယ္လုိ႔လည္း ေတြးမိပါတယ္။ တကယ္ေျပာင္းလဲ တုိးတက္ လာႏိုင္သလား ဆုိတာကိုေတာ့ မၾကာ မတင္မွာပဲ သိလာႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ သေဘာထား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတာကို ေဖာ္ျပ႐ံုမွ် မက ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကိုပါ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းစြာ ခ်ီတက္ရမယ္ ဆုိတဲ့ ခံစားခ်က္ ရေအာင္ ေဖာ္ျပခဲ့တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အတုိက္အခံ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းတာ စကားေျပာတာ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး ျပႆနာ စတဲ့ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ ေအးခ်မ္းမႈတုိ႔ကို တစ္ဆင့္စီ ဆက္လက္ တုိးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ သြားေလမလား ဆုိတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ႏိုးထ လာေစပါတယ္။
အဲဒီလုိ ဆုိ္ရင္ျဖင့္ အစိုးရသစ္ဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ယံုၾကည္မႈနဲ႔၊ ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈ တုိ႔ကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ရလာမွာပဲလို႔ ထင္မိေၾကာင္းပါ။

Credit : ပိေတာက္ေျမ