xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: တစ္ဆင့္တက္သြားတဲ့ တရုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရး

Monday, May 30, 2011

တစ္ဆင့္တက္သြားတဲ့ တရုတ္ျမန္မာဆက္ဆံေရး

 
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ ရာထူး လက္ခံၿပီး ေနာက္ပိုင္း သူ႕ရဲ့ ပထမဆံုး ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္အျဖစ္ တရုတ္နုိင္ငံကို သြားေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္မွာ ထူးျခားတာ ကေတာ့ တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးကို အရင္က ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရးလို႔ သတ္မွတ္ ေျပာဆိုရာကေန အခု အႀကိမ္မွာေတာ့ ဘက္စံု မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ဆက္ဆံေရး ( Strategic Patnership) အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေျပာဆိုလာျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ပူးတြဲ ေၾကညာခ်က္ကို အျပည့္အစံု ကူးယူ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏုိင္ငံတုိ႔ အၾကား ဘက္စံု မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္ႏုိင္ငံမ်ား ထူေထာင္ျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼႏိုင္ငံ သမၼတ မစၥတာ ဟူက်င္ေထာင္း၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္ အရ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏုိင္ငံသုိ႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔ အထိ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီး သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။
ခရီးစဥ္ အတြင္း သမၼတ ဟူက်င္ေထာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခ့ဲၾကပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ ေကာင္စီ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဝမ္ၾကားေပါင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႔ ႏုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင့္ အမ်ိဳးသား ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ မစၥတာ က်ာခ်င့္လင္တုိ႔ႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ႏွစ္ဖက္မွ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား စပ္လ်ဥ္း၍ ခင္မင္ ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ခဲ့ၾက ပါသည္။

တ႐ုတ္ - ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သံတမန္ ဆက္ဆံမႈ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္း ပီသစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ တ႐ုတ္ - ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာသည္ ကို ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ သေဘာတူသည္။ အထူးသျဖင့္ ရာစုႏွစ္သစ္ အစပုိင္းမွ စတင္ကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အႀကီးအကဲတုိ႔မွ နီးနီး ကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လာၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ အစရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ား၌ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ တုိးတက္လ်က္ ရွိသည့္အျပင္ ႏွစ္ႏိုုင္ငံ ျပည္သူမ်ား အၾကား ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း အင္တိုက္အားတိုက္ တိုးပြားလ်က္ ရွိပါသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ ျဖစ္ထြန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ အားရေက်နပ္ၾကပါသည္။
ႏွစ္ဖက္မွ စတင္ပူးတြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ၾကေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ေရးမူႀကီး (၅)ခ်က္အေပၚ အေျခခံသည့္ တ႐ုတ္ - ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္တြင္း အေျခအေနမ်ား အေပၚ ႀကံ့ႀကံ့ခံ ရပ္တည္ ေပးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အတြက္ အလားအလာ ေကာင္းမ်ား ရရွိေစေရး အတြက္ ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးႏိုင္ခဲ့သည္ကို ႏွစ္ဖက္မွ အေလးေပး ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
ယေန႔ ကမာၻေပၚတြင္ ႀကီးမားေသာ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈမ်ား၊ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲ မ်ားႏွင့္ ထိန္းညႇိမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အင္အား အၿပိဳင္အဆိုင္ ေပၚထြန္းလာမႈႏွင့္ စီးပြားေရးတြင္ ကမာၻအဝွမ္း ဆက္ႏႊယ္ျဖစ္ေပၚမႈ ျဖစ္စဥ္တုိ႔ အရွိန္အဟုန္ ရရွိေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းကို ႏွစ္ဖက္စလံုးက သေဘာ တူညီၾကသည္။ ႏုိင္ငံမ်ားမွာ ပုိ၍ အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲ ျပဳလာၾကပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး တုိ႔သည္ ယေန႔ ေခတ္ကာလ၏ ျဖစ္စဥ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္ သာမက ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘံုအက်ိဳး စီးပြားကိုလည္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိေနပါသည္။
ဤကဲ့သုိ႔ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ အသစ္တြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရးအား ရွိရင္းစြဲ ခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အေပၚ အေျခခံ၍ ပိုမို ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ ၾကျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အတူတကြ ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္သည့္အျပင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံ အက်ဳိး စီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အထက္ေဖာ္ျပပါ တူညီေသာ ႏိုင္ငံေရး ဆႏၵ သေဘာထားမ်ား အေပၚ အေျခခံ၍ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဘက္စံု မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ား အျဖစ္ ထူေထာင္ သြားၾကရန္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာ တူညီၾကလ်က္ ေအာက္ပါအတိုင္း သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၾကပါသည္-
(က)
ႏွစ္ဖက္စလုံးက ႏွစ္ႏုိင္ငံ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ အစုိးရမ်ား၊ တရားေရး ဌာနမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား အၾကား အဆင့္ျမင့္ ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈကုိ ထိန္းသိမ္းရန္၊ မဟာ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈကုိ ဆက္လက္ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ခင္မင္ ရင္းႏွီးစြာ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ပုိမုိ ခုိင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊
(ခ)
ႏွစ္ဖက္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန အခ်င္းခ်င္း အခ်ိန္အခါ မေရြး ေဆြးေႏြးမႈကုိ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သြားၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ေဒသတြင္း အေရးႀကီး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္သြားၾကရန္ အလို႔ငွာ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်င္း ျဖစ္ေစ၊ အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ က႑ျဖင့္ ျဖစ္ေစ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးမ်ား က်င္းပသြားရန္၊
(ဂ)
ႏွစ္ဖက္စလုံးက တန္းတူညီမွ်ေရး၊ ႏွစ္ဖက္အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေရး အေျခခံ မူမ်ားကုိ လုိက္နာ က်င့္သုံးရန္၊ တစ္ဦး၏ အားသာခ်က္ကုိ တစ္ဦးက အသုံးခ်၍ လက္ေတြ႕ ရလဒ္ ျဖစ္ထြန္းေရးကုိ ဦးစားေပးရန္၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏႏွင့္ အဆင့္ကုိ ပုိမိုျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္၊ ခုိင္မာ တည္ၿငိမ္ၿပီး ေရရွည္ တည္တံ့ေသာ စီးပြား ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္သြားရန္၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားေရး အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း ဖန္တီးႏုိင္ေရး လက္တြဲႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး မူဝါဒမ်ား ႏွင့္အညီ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကား ပုိမိုနီးစပ္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဖလွယ္မႈမ်ား ပုိမိုတုိးျမႇင့္ ျဖစ္ထြန္းေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊
(ဃ)
ႏွစ္ဖက္အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေရးကုိ အေျခခံ၍ ပညာေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၊ က်န္းမာေရး၊ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္လက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ သြားရန္၊ ျပည္သူ အခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ လည္ပတ္ေရးကုိ တုိးျမႇင့္ သြားရန္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ျပည္သူမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ ျမႇင့္တင္ သြားရန္၊
(င)
နယ္စပ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးကုိ ပုိမုိ ခုိင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္၊ နယ္စပ္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားရန္ႏွင့္ နယ္စပ္ ေဒသမ်ားတြင္ ေအးခ်မ္း တည္ၿငိမ္မႈ ရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊
(စ)
တ႐ုတ္ဘက္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာႏွင့္ နယ္ေျမ တည္တံ့ ခုိင္မာေရးကုိ ေလးစား ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံက ၄င္း၏ အမ်ဳိးသားေရး လုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထြမႈ ရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ လမ္းေၾကာင္း ေရြးခ်ယ္မႈအား ေထာက္ခံေၾကာင္းကုိ ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳပါသည္။ ျမန္မာဘက္က တ႐ုတ္ တစ္ႏုိင္ငံတည္း မူဝါဒကို က်င့္သုံးေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ အစိုးရသည္ တ႐ုတ္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိ ကိုယ္စားျပဳသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ တရားဝင္ အစိုးရ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိင္ဝမ္သည္ တ႐ုတ္နယ္ေျမ၏ ခြဲျခား၍ မရေသာ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရလက္ၾကား ႏွစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တုိးတက္ေရးႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းေရးကုိ ဆက္လက္ ေထာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
(ဆ)
ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခား အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္း ညႇိႏႈိင္းမႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ပုိမုိတုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ား၏ အက်ဳိးကုိ လက္တြဲ၍ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သြားရန္၊ အာဆီယံ+တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား သမၼတႏုိင္ငံ၊ အာဆီယံ+ တ႐ုတ္ႏွင့္ မဟာမဲေခါင္ ေဒသခြဲ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရး စသည့္ ယႏၲရားမ်ားကုိ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ ပုိမုိခုိင္မာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္း အတူတကြ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးႏွင့္ သာယာဝေျပာေရး အတြက္ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ေဆာင္ရြက္ သြားၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေပက်င္းၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္