xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ Realpolitik

Friday, May 6, 2011

ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္ Realpolitik

(၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၅) ရက္ေန႔ထုတ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းမ္ ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားတာ ကေတာ့ အဲဒီ ေမ ၅ ထုတ္ ဂ်ာနယ္မွာပဲ ရန္ကုန္တုိင္းမ္ရဲ႕ ပင္တုိင္ ေဆာင္းပါးရွင္ သံုးဦးျဖစ္တဲ့ ဦးကိုကိုလိႈင္၊ ဦးရဲတင့္နဲ႔ ဦးေနဇင္လတ္တို႔ သံုးေယာက္လံုး ႏုိင္ငံေတာ္ အၾကံေပး အဖြဲ႕၀င္မ်ား ျဖစ္သြားတဲ့ အတြက္ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ေပါက္ေရာက္တဲ့ ဂ်ာနယ္မွာ ထူးထူးျခားျခား ေရးထားတဲ့ ေဆာင္းပါးျဖစ္လို႔ ဘယ္သူက ဘယ္အတြက္ ရည္ရြယ္ေရးတာလဲ၊ မွဴးေဇာ္ဆိုတာ ဘယ္သူလဲ စသည္ျဖင့္ မွန္းဆႏုိင္ဖို႔ ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္။ )
စတင္ျခင္းအသစ္
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၀ ရက္ေန႔သည္ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံအတြက္ သမုိင္းတြင္မည့္ ေန႔ရက္တစ္ရက္ အျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေလၿပီ။ ဤသည္ပင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စတင္ျခင္း အသစ္ New Beginning ပင္ ျဖစ္သည္။ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားလွေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ခန္းမႀကီးတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ဒုတိယ သမၼတႏွစ္ဦး၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ကတိသစၥာ ျပဳခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲ၏ ပင္ကုိ အသံျဖင့္ ရာထူးလက္ခံပြဲ မိန္႔ခြန္းကုိ ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။
ေဝဖန္ခ်က္ႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိး
ဒီေနာက္ေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းႏွစ္ရပ္ ဆက္တုိက္ ေပၚထြက္လာသည္။ သေဘာထား အျမင္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေဝဖန္ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိးလည္း ၾကားသိခဲ့ရသည္။ ဤတြင္ အဓိက အားျဖင့္ အုပ္စုႀကီး သုံးစု ေပၚထြက္လာသည္။ ပထမ အုပ္စုမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ျမင့္မား ေနၾကေသာအဖြဲ႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔မွာ သမၼတႀကီး၏ ကတိကဝတ္မ်ား အေပၚ ႏွစ္ေထာင္း အားရစြာျဖင့္ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္ေလွႀကီး ပုံအပ္ လာၾကသည္။ ဒုတိယ အုပ္စုမွာ သံသယ ႀကီးမားလွသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႔၏ ႐ႈေထာင့္မွာ Zero Sum Game ျဖစ္သည္။ ဘာမွ် ထူးလာမည္ မဟုတ္ဟူေသာ သေဘာထား ရွိေနၾကသည္။ တတိယအုပ္စုမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လည္း ျမင့္ျမင့္မားမား ထားရွိျခင္း မရွိ၊ သံသယလည္း ႀကီးႀကီးမားမား ထားရွိျခင္း မရွိ ဟူသည့္ အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆုိရလွ်င္ ၾကားေနေရး သမားမ်ား၏ အလႊာ တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။
ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း တြင္လည္း ဆန္ရွင္ ဖယ္ရွားေရး အုပ္စုႏွင့္ ဆန္ရွင္ ထားရွိေရး (ပစ္မွတ္ တိတိက်က် ခ်ိန္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ေရး) အုပ္စုဟူ၍ Debate အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေပၚ ေနၾကသည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း Result Based Theory ကို လက္ကုိင္ ထားလုိၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကလည္း Result Oriented Aid ကို ေထာက္ခံေျပာၾကား ေနၾကသည္၊ သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းပါ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး မူဝါဒမွာ ရွင္းပါသည္။ ကမာၻ႕ အသုိင္းအဝုိင္းႏွင့္ ေပါင္းစည္း ႏုိင္ရန္ တံခါး ဖြင့္ထားမည္ ဟူေသာ ဆုိလုိရင္း ျဖစ္သည္။

တုံ႔ျပန္ခ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး
မည္သည့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ မဆုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လက္တြဲပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ သေကၤတ အျဖစ္ လက္ကမ္းလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ တု႔ံျပန္မႈမွာလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေနသည္။ အခ်ဳိ႕က သမၼတႀကီး ကမ္းေပးေသာ လက္ကုိ ေရွာင္လႊဲ လုိသည္။ အခ်ဳိ႕က ကမ္းလက္ကုိ ဆြဲယူလုိသည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ မွာလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသည္ ေျပာင္းလဲမႈ လမ္းေၾကာင္းသစ္ ေပၚသုိ႔ တက္လွမ္းခဲ့ၿပီ ျဖစ္၍ တု႔ံျပန္ရမည့္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝိုင္း အေနျဖင့္လည္း မူလအရင္းခံ စိတ္ေန သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ လုိအပ္ေနသည္။ တစ္ဖက္သားထံမွ အေျပာင္းအလဲကုိ လုိခ်င္လွ်င္ ေျပာင္းလဲလုိေသာ သေဘာထား အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳ၍ ၎တုိ႔ ကုိယ္တုိင္လည္း ေျပာင္းလဲေပးရန္ လုိအပ္မည္ ျဖစ္သည္။
ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေက်ာခုိင္း ခဲ့ၾကသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားကုိ သုေတသန ဖန္ျပားေပၚတြင္ တင္၍ အခ်ိန္ယူကာ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစား သုံးသပ္ၾကဖုိ႔ ေကာင္းသည္။ ၎တုိ႔ အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းမွ အစဥ္တစုိက္ ေတာင္းဆုိ ခဲ့ၾကေသာ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး တုိ႔ကုိ အေျခခံ ဥပေဒ ႏွင့္အညီ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ သမၼတႀကီးက တရားဝင္ ေျပာၾကား သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔က ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ဆက္လက္ ထားရွိေပးရန္ တုိက္တြန္း ေျပာၾကားေနဆဲ၊ ပိတ္ဆုိ႔ေရး ရပ္တည္ခ်က္ကုိ ေက်ာက္ခ် ရပ္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဝဖန္ရလွ်င္ ၎တုိ႔ တုိက္ပြဲ ဝင္ေနသည့္ ဒီမုိကေရစီေရးႏွင့္ လူ႔ အခြင့္အေရးကို အစုိးရက ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးရန္ ကတိျပဳ ေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရသစ္သည္ အဆင့္ဆင့္ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈႏွင့္ အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ယူမႈ တုိ႔ကုိ ပုံေဖာ္ တည္ေဆာက္ ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
၎တုိ႔ အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္လည္း ပန္းတုိင္ေရာက္၊ ၎တုိ႔လည္း ပန္းတုိင္ ေရာက္ေစေရး အတြက္ အေလးအနက္ထား စဥ္းစားရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား အၾကား၌ ဗဟုိဦးစီး စနစ္ျဖင့္ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ ရပ္တည္ကာ ႐ုန္းထရွင္သန္ ႏုိင္ခဲ့ေသာ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံသည္ ယခုအခါ ပြင့္လင္း မင္သာမႈ၊ သန္႔ရွင္း စင္ၾကယ္မႈ၊ တာဝန္ေက်ပြန္မႈ တုိ႔ကုိ ကတိကဝတ္ ျပဳထားေသာ အစုိးရသစ္၏ ဦးေဆာင္မႈ ေအာက္တြင္ တံခါး ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖင့္ အရပ္ ေလးမ်က္ႏွာကုိ ႐ႈေမွ်ာ္ ကမ္းလင့္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ျဖစ္လွ်င္ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လူမႈ စီးပြားဘဝ အေျခအေနမ်ား မည္သည့္ အေျခအေနသုိ႔ ဆုိက္ေရာက္ မည္နည္း။ စဥ္းစားၾကဖုိ႔ ေကာင္းသည္။ အႏွစ္ႏွစ္ အလလ လုိခ်င္ပါသည္။ ရခ်င္ပါသည္ ဟူ၍ ေတာင္းဆုိခ်က္ အားလုံး (၎တုိ႔ဘာမွ မလုပ္လုိက္ရဘဲ) တစ္လုံး တစ္ဝတည္း ျပည့္စုံ ၾကေတာ့မည္။ ၎တုိ႔ ဆက္ေလွ်ာက္မည့္ ခရီး ဘာလဲ၊ ဘယ္လဲ ေမးရန္ အခ်ိန္သင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အခုအခံမ်ား
အသြင္ ကူးေျပာင္းမႈတို႔ မည္သည္ အတြင္းအျပင္ အခုအခံ အတားအဆီးမ်ားကို မလဲြမေသြ ႀကံဳေတြ႔ ရမည္သာ ျဖစ္သည္။ အတြင္းအျပင္ ဟူသည္မွာ ႏုိင္ငံအတြင္း အျပင္ အက်ံဳးဝင္သလို အစိုးရအဖြဲ႔ အတြင္း၊ အျပင္လည္း အက်ဳံးဝင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ Us-Them အျမင္ျဖင့္ အစိုးရကုိ ဆန္႔က်င္ ေနၾကျခင္းသည္ သဘာဝယုတၱိ က်ပါ၏ေလာ ဟူသည္ကုိ ၎တုိ႔၏ ပန္းတုိင္ႏွင့္ ခ်ိန္ထုိးကာ စဥ္းစားေစခ်င္သည္။ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ အခုအခံမွာ ရွင္းပါသည္။ စိတ္ခံစားမႈကုိ အရင္းခံေသာ စဥ္းစား သုံးသပ္ခ်က္ မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္း၊ အထူးသျဖင့္ အေနာက္အုပ္စုမွ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ဖိအား ေပးလာခဲ့ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ျမန္မာ အစုိးရသစ္က လုပ္ေဆာင္ ပါမည္ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ကုိယ္တိုင္ ပင္ကုိယ္ အသံျဖင့္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာၾကား ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ ေနာက္ထပ္ မည္သည့္ ကတိကဝတ္ကုိ လုိလားေနပါ သနည္း။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ မိန္႔ၾကားခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတကာ အသုိင္းအဝုိင္းကုိ တရားဝင္ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ျခင္း ျဖစ္သလုိ ျပည္တြင္းျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလုံး၊ အစုိးရ အပါအဝင္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး၊ Stakeholder အားလုံးသုိ႔ အာမခံခ်က္ အပ္ႏွင္း ေပးလုိက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပပုဂၢဳိလ္၊ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး ေျပာၾကားေဝဖန္ ေနၾကေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ျပႆနာမ်ား တည္ရွိေနမႈ အေျခအေနမ်ား ကုိလည္း သမၼတႀကီးက အသိအမွတ္ ျပဳထားသည္။ ျပႆနာ ေျဖရွင္းေရး၏ အေျခခံ အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္ေသာ ရွိရင္း ျပႆနာမ်ားကုိ အသိအမွတ္ ျပဳေရးကုိ သမၼတႀကီး အေနျဖင့္ လက္ခံထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ယင္းျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ နည္းလမ္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိလည္း သမၼတႀကီးက ခ်ျပထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ၎ဦးေဆာင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႔၏ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကုိ အေသးစိတ္ ခ်ျပသြားၿပီး ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ သေဘာထား ကြဲလြဲသူမ်ား၊ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားကုိ ရည္ရြယ္ျခင္း ျဖစ္သလုိ ၎၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ရွိေနေသာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ အစုိးရ အဖြဲ႔အစည္း အားလုံးကုိလည္း ရည္ရြယ္ေျပာၾကား သြားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိႏုိင္သည္။
ကတိကဝတ္မ်ား၏ ဖိအား
ဤသို႔ မ်ားျပားလွေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးမွ တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား လိုက္ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း ဇစ္ျမစ္ကို မွန္းဆ ၾကည့္ႏုိင္သည္။ အလားတူ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ ခံယူခ်က္၊ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ စိ္တ္ရင္း ေစတနာကို မွန္းဆ ၾကည့္ႏုိင္သည္။ ယင္းသို႔ ေျပာၾကားထားၿပီး ျဖစ္ေသာ ကတိ စကားမ်ားသည္ တာ၀န္ ႀကီးမားလွသလို ျပည့္ဝေအာင္ လက္ေတြ႔ ေဖာ္ေဆာင္ရာ တြင္လည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ရင္ဆိုင္ ရဦးမည္။ ယင္း အခက္အခဲ မ်ားကို ေက်ာ္လႊား ေအာင္ျမင္ေအာင္ က်ားကုတ္က်ားခဲ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ရဦးမည္ ဟူသည္မွာ ဧကန္မုခ်ပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ား အတားအဆီးမ်ား ရွိေနမွန္း သိလ်က္ႏွင့္ ရဲရဲတင္းတင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား ခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ကို မိမိတို႕အားလံုး ရိုးသားစြာ ဆင္ျခင္ ၾကည့္ၾကရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။
သက္ဆိုင္ရာ Stakeholder အားလံုး ပါဝင္ခြင့္ ရရွိေစရန္လည္း သမၼတႀကီးက တံခါးဖြင့္ ဖိတ္ေခၚထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြား အတြက္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ပံုေအာ၍ Open Game ကစားလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သမၼတႀကီး၏ ရဲရင့္မႈ လက္ေတြ႔က်မႈ၊ အာမခံခ်က္ ျပတ္သားမႈ တို႔ကို မိမိတို႔ အားလံုး အေနျဖင့္ အေလး အနက္ထား အသိအမွတ္ ျပဳရမည္။ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ႀကိဳဆိုရမည္။
သုံးသပ္
ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စတင္ျခင္း အသစ္မွာ ဆန္းသစ္ လွပေသာ၊ တက္ႂကြေသာ၊ အားမာန္အျပည့္ ပါဝင္ေနေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး၏ ကတိကဝတ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ သြားရမည့္ လမ္းေၾကာင္းက ရွင္းေန သည္ထက္ ေက်နပ္ဖြယ္ရာ ေကာင္းလြန္းေနသည္။ ထုိသုိ႔ ေကာင္းလြန္း ေနေသာေၾကာင့္ သံသယမ်ား ထားၾကသည္ မွာလည္း သဘာဝ က်သည္။ သုိ႔ေသာ္ အားလံုး ဝုိင္းဝန္း ၾကရန္လုိပါသည္။ သမၼတႀကီး၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ပင္ မိမိတုိ႔ ႏုိင္ငံသား အားလုံး စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္ မက္ခဲ့ေသာ ပန္းတုိင္ပင္ ျဖစ္ေနေပသည္။ အေမရိကန္ အပါအဝင္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား အေနျဖင့္လည္း အစုိးရသစ္ Dynamic ျဖစ္ေစရန္ ကူညီ ပံ့ပုိးၾကရန္ လုိသည္။ ျပည္တြင္း အင္အားစုမ်ား အေနျဖင့္လည္း တတ္ႏုိင္သည့္ ဘက္မွ လက္တြဲပူးေပါင္း ၾကရန္လုိသည္။
သုိ႔မဟုတ္ပါက မမွန္ကန္ေသာ အတြင္း သေဘာမ်ားမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေပၚထြက္ လာေပလိမ့္မည္။ ႏုိင္ငံတကာ အေနျဖင့္လည္း ၎တုိ႔ ႏွစ္ရွည္လမ်ား ဖိအားေပး ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးမည္ဟူ၍ ကတိျပဳ ေျပာၾကားထားေသာ အစိုးရသစ္ကုိ ကူညီရမည့္ အခ်ိန္ေကာင္း ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ယင္းတုိ႔၏ ေစတနာ တရားမ်ားသည္ လူတစ္စု အတြက္လား၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အတြက္လား ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္သာေစမည္ ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေက်ာခုိင္းထားေသာ ျပည္တြင္း အင္အားစုမ်ား အေနျဖင့္လည္း ဖြင့္ထားေသာ တံခါးအတုိင္း အလုိက္သင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းကာ တတ္ႏုိင္သည့္ ဘက္မွ ဝုိင္းဝန္း ၾကရန္သာ ျဖစ္သည္။ မင္းသားႀကီး မလုပ္ရ၍ ပတ္မႀကီး ထုိးခြဲမည့္ စိတ္ထားမ်ား ဖယ္ခြာခ် ၾကရန္သာ ရွိသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး ရထားႀကီးမွာ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာ ရထားသံလမ္း (ဦးတည္ခ်က္ လမ္းေၾကာင္း)၊ တိက် ခုိင္မာေသာ ေမာင္းႏွင္အား (လုပ္ငန္းစဥ္) မ်ားႏွင့္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေမာင္းခုတ္ေတာ့မည္ ျဖစ္ရာ လုိက္လိုသူတက္၊ မလိုက္လိုသူ ေနခဲ့၍ ဘူတာမွ ထြက္ခြာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
မွဴးေဇာ္