xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: ဒီအစိုးရကိုလက္မခံလို႔ ဘယ္အစိုးရကိုလက္ခံမလဲ ? ( ၂ )

Monday, March 28, 2011

ဒီအစိုးရကိုလက္မခံလို႔ ဘယ္အစိုးရကိုလက္ခံမလဲ ? ( ၂ )

(ယမန္ေန႔ကအဆက္)

ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳလက္ခံတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမဟုတ္ဘူး
ျမန္မာႏိုင္ငံကက်င္းပတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ ငံပါ၀င္တဲ့ ေဒသတြင္းအဖြဲ႔ အစည္းၾကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ အာဆီယံ အသင္းၾကီးအပါအ၀င္ ကမၻာ႔ႏိုင္ငံမ်ားစြာ ေထာက္ခံၾကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။
 

အာဆီယံ အသင္း၀င္မဟုတ္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၾကသည္႕ တရုတ္ ၊ အိႏၵိယ ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ဒီမိုကေရစီ၏ လမ္းစအျဖစ္ ေထာက္ခံၾကိဳဆိုေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း သတင္းမ်ားထုတ္ျပန္ ၍၄င္း ၊ ထိုႏိုင္ငံမ်ားရွိ အစိုးရအာေဘာ္သတင္းစာမ်ားမွ ၄င္း တရား၀င္ ေၾကျငာခဲ့ၾကေလသည္ ။ 

ၾသစေတးလ် လိုႏိုင္ငံမ်ိဳးကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို ထြက္ေပါက္မရွိတဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္ရႈ ျမင္ေနသူေတြအတြက္ေတာ့ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ ထြက္ေပါက္တခုပါပဲ ျပည္သူေတြ မဲေပးမႈဟာ အဓိကက်တဲ့ ကိစၥပါပဲ ဒါၾကိဳဆိုရမယ့္ကိစၥ ပါလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 ဒါဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္မျပဳဘူးဆိုတာ ဘာကိုေျပာတာပါလဲ ၊  ျမန္မာကို  ႏိုင္ငံေရးအရ အဆင္မေျပလို႔ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ထားတဲ့ အေမရိကန္နဲ႔ အီးယူ ႏိုင္ငံေတြက မေထာက္ခံလို႔ ႏိုင္ငံ တကာအသိအမွတ္ မျပဳဘူးလို႔ ေျပာခ်င္တာလား ၊ ႏိုင္ငံတစ္ခုက မေထာက္ခံရင္ က်န္တဲ့ ႏိုင္ငံေတြ ဘယ္ေလာက္ ေထာက္ခံေထာက္ခံ ႏိုင္ငံတကာအသိ အမွတ္မျပဳဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရပါသလား ဒါဆို အျပန္ အလွန္သေဘာနဲ႔ အေမရိကန္မွာ က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲကို ျမန္မာက မေထာက္ခံဘူးလို႔ ေျပာလိုက္ရင္ အဲဒီ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မွာက်င္းပေနတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ ကေရာေနရင္းထိုင္ရင္း ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္မျပဳတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္သြားမလား  ကုလသမဂၢ ကေတာ့ ႏိုင္ငံတိုင္းဟာ တန္းတူအခြင့္အေရးရွိတယ္လို႔ ဆိုထားတယ္ ။ ဒီလိုဘယ္ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလဲ....။ကမၻာေပၚမွာ ဘယ္ကိစၥမွာမ်ား ႏိုင္ငံအားလံုး စိတ္တူ ကိုယ္တူ ရွိခဲ့တယ္လို႔ သမိုင္းမွာသင္ဘူးပါသလဲ....။အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ေတြ ၊ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြ အကုန္လံုးအျပင္ အျခားေသာႏိုင္ငံေတြကပါ ေထာက္ခံေနတာ ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲဟာ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ေရြးေကာက္ပြဲတစ္ခုဆိုတာ ထင္ရွားပါတယ္ ။


ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္ဘူး

အထက္ပါအခ်က္ ၂ခ်က္ရဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဟာ အမ်ားပါ၀င္ခြင့္ရျပီး ႏိုင္ငံတ ကာအသိအမွတ္ျပဳေရြးေကာက္ပြဲ ဆိုတာရွင္းလင္းတင္ျပျပီးျဖစ္ပါတယ္ ။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးစြဲခ်က္ ကေတာ့ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ မရွိဘူးဆိုတာပါပဲ ၊ ဒီေနရာမွာ အတိုက္အခံတို႔ အဓီက ေထာက္ျပတာက ႏိုင္ငံတကာ သတင္း ေထာက္ေတြ ၀င္ျပီး သတင္းယူခြင့္မရဘူး....ဆိုတဲ့ကိစၥပါပဲ။

ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ ႏိုင္ငံတကာသတင္းဌာန အသီးသီးက ကိုယ္စားလွယ္ သတင္းေထာက္ေတြ ရွိပါတယ္ ၊ဒီလူေတြ သတင္းယူခြင့္ရပါတယ္ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ မီဒီယာ အကုန္လံုးက သတင္းေထာက္ေတြ သတင္းယူခြင့္ရၾကပါတယ္ ။ဘယ္မဲဆႏၵနယ္က ဘယ္မဲရံုကို သတင္းယူခ်င္ပါတယ္ဆိုျပီး သက္ဆိုင္ရာကို အေၾကာင္းၾကားလိုက္ရင္ ကိုယ္ေရးေဖာင္ေလးျဖည္႔ျပီးတာနဲ႔ သတ္မွတ္စည္းကမ္း အတိုင္း သတင္းယူခြင့္ ျပဳခဲ့ပါတယ္ ယူလဲယူခဲ့ၾကပါတယ္ ။

ဒါ့အျပင္ ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ သံတမန္ေတြ ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ ၀ွမ္း ကလံုျခံဳေရးအရ ခြင့္ျပဳတဲ့ မည္သည့္အရပ္ေဒသေတြကို မဆို ႏိုင္ငံေတာ္က ပို႔ေဆာင္ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ ေပးခဲ့ပါတယ္ ။ သံတမန္မ်ားလဲ အဖြဲ႕ေတြခြဲျပီး ေလ့လာ  ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကပါတယ္ ။

ျပီးရင္ သက္ဆိုင္ရာမဲရံုအသီးသီးမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ၾကတဲ့ ပါတီအသီးသီးရဲ႕ မဲရံု ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကလဲ အခ်ိန္ ျပည့္ဆိုသလို ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကပါတယ္ ။ ဘာေတြမ်ား ထပ္ျပီးပြင့္လင္းျမင္သာရဦးမွာပါလဲ။
 
ဒီေနရာမွ ထူးဆန္းတာကေတာ့ အေမရိကန္နဲ႔ ျဗိတိန္ သံရံုးေတြက တာ၀န္ရိွသူေတြကေတာ့ မဲရံုေတြကို လိုက္ျပီးၾကည့္ရႈဘို႔ ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကပါတယ္ ။ ေခၚတယ္ ၊ မလိုက္ပါဘူး ျပီးမွ မတရားဘူးဆိုျပီးအရင္ဆံုးေအာ္တာပါ ..ဒီလိုလုပ္ေနတာေတြဟာ သံတမန္ ေကာင္းေတြရဲ႕ အျပဳအမူမ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး ဒါေပမယ့္ လက္ရွိအစိုးရက ဘာမွ မေျပာခဲ့ပါဘူး..လိုက္ၾကည္႔ပါဆိုေတာ့မၾကည့္ဘူး ျပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဘာျဖစ္တယ္ညာျဖစ္တယ္ အရင္ဆံုးေအာ္တယ္ ဒီလိုလုပ္ေနတာကို ႏိုင္ငံခ်စ္တဲ့လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို တျခားႏိုင္ငံသားေတြက သက္သက္ ေစာ္ကားေနတယ္လို႔မ်ား တခါမွ မျမင္ၾကဘူးလားဗ်ာ ။ ေသြးေတြက စကားမေျပာၾကေသးဘူးလားဗ်ာ.....


မဲခိုးတယ္၊ မဲလိမ္တယ္
ဒီကိစၥကေတာ့ အတိုက္အခံေတြ ေျပာစရာမရွိလို႔ေျပာေနတာျဖစ္ေပမယ့္ သူတို႔ေတြလဲ အေထာက္ထား ျပည့္ျပည့္ စံုစံုနဲ႔  ကန္႔ကြက္ႏိုင္တာမ်ိဳး  မရွိပါဘူး ။မဲရံုေတြမွာ မဲရံုမႈးေတြေရာ တာ၀န္က်ေတြေရာ..ဘာမွ မတရားလုပ္လို႕ရမယ့္ အေျခအေန မ်ိဳးမရွိပါဘူး ။ 

မဲရံု တာ၀န္က်ေတြထဲမွာ ေဒးဗစ္ေကာ္ပါဖီးလို မ်က္လွည့္ဆရာေတြလဲမပါၾကပါဘူး ၊ တန္ခိုးရွင္ေတြလဲ မပါၾကပါဘူး ၊ ေပ်ာက္ေစ ေပၚေစ ဆရာေတြလဲ မပါ၀င္ၾကပါဘူး ရိုးရိုးသာမန္လူေတြ မွ်သာျဖစ္ၾကပါတယ္။

အတိုက္အခံေတြေျပာေနပံုက  မဲရံုမႈးက မနက္မဲရံုဖြင့္ဖြင့္ခ်င္းမွာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြ ၊ ပါတီေတြက မဲရံုကိုယ္စားလွယ္ေတြသတင္းေထာက္ ေတြေရွ႔မွာ   "ေဟာဒီမွာ မဲပံုးေတြပါ ခင္ဗ်ာ ..ဘာမွမရွိဘူးေနာ္ ေသခ်ာၾကည့္ၾကပါ ေသခ်ာ ၾကည့္ ၾကပါ ဘာမွမရွိဘူးေနာ္..ဟိုဘက္ဒီဘက္လဲ ဒီပံုးက ျမင္ေနရတယ္ေနာ္ ..ရွင္းပါတယ္ေနာ္ ဘာေတြ႕လဲ မေတြ႕ ဘူးဆိုရင္ ဒီအဖံုးေလးနဲ႔ပိတ္လိုက္မယ္ ဒီအဖံုးကလဲ အၾကည္ပဲဆိုေတာ့ ျမင္ေနရတယ္ေနာ္ ကဲ ဒါဆိုရင္ ပိတ္လိုက္ျပီ..ျပီးရင္လြယ္လြယ္ ကူကူ ဖြင့္လို႔မရေအာင္ တိတ္ေလးနဲ႔ ေဘးမွာထိန္းလိုက္မယ္ ရွင္းပါတယ္ေနာ္..ျပီးေတာ့ေဟာဒီ ပရိတ္သတ္ေရွ႕က စားပြဲခံုမွာ တင္ထားလိုက္ပါျပီ..ကဲမဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူေတြထည့္လို႔ရပါျပီ.ထည့္ၾကပါ ..ထည့္ၾကပါ ေဟာဟို အခန္းေလးေတြထဲမွာ ၀င္ျပီး မိမိတို႔စိတ္ၾကိဳက္ ဆႏၵျပဳျပီး ေဟာဟိုက ပံုးထဲ ထည့္ၾကပါ...ေဘးကလူေတြလဲၾကည့္ေနၾကပါ..ထည့္ျပီးၾကျပီ လား..အားလံုးျပီးၾကျပီလား...ကဲ အားလံုးျပီးျပီဆိုရင္ ဒီပံုးကိုဖြင့္မယ္...ေသခ်ာၾကည့္ေနာ္ .ေဟာ...မဲေတြအားလံုး  ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ မဲေတြျဖစ္သြားပါျပီခင္ဗ်ား...  " ဆိုျပီးလုပ္ေနသလိုလို ေျပာေနတာပါ ဘာမွ ေျခေျချမစ္ျမစ္ မရွိပဲ ဘယ္လို လုပ္လိုက္တယ္ေတာ့မသိဘူး တို႔လဲၾကည့္ေတာ့ၾကည့္ေနတာပဲ တခုခုေတာ့ လုပ္တယ္ကြ ဆိုျပီး ေျပာေနတာမ်ိဳး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘာမွ ထူးထူးျခားျခားရွင္းေနစရာလိုမယ္မထင္ပါဘူး...။

ေနာက္ ...ပိုျပီးေသခ်ာတာတစ္ခုက ဒီလိုမဲရံုေတြမွာမဲမသမာမႈ ရွိတယ္ဆိုရင္ ဥပေဒအရ တရားစြဲဆိုဘို႔ အခြင့္အေရး ေပးထားေပမဲ့ တရားစြဲဆိုမႈ မရွိသေလာက္ ျဖစ္တာကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဒီအခ်က္အေပၚမွာ အတိုက္အခံတို႔ ဘာမွ ျငင္းခ်က္ထုတ္ရန္ မရွိဘူးလို႔ ယူဆရ မွာပါဘဲ....။

ၾကိဳတင္မဲနဲ႔ အႏိုင္ယူတယ္

ဒီျပသနာကေတာ့ လူေျပာသူေျပာအမ်ားဆံုး ျပႆနာျဖစ္ပါတယ္...ၾကိဳတင္မဲဆိုတာကေတာ့ အမ်ား သိရွိၾကတဲ့ အတိုင္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ မဲဆႏၵနယ္ ျပင္ပကိုေရာက္ေနၾကတဲ့ တပ္မေတာ္သားအပါ၀င္ႏိုင္ငံ့ ၀န္ထမ္းေတြ ေက်ာင္းသားေတြ အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ျပည္ပႏိုင္ငံအသီးသီးကိုေရာက္ေနၾကတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ ေတြအပါအ၀င္ ဆႏၵမဲ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူအားလံုး မဲေပးလို႔ရေအာင္လုပ္ထားတဲ့အစီအမံ ေတြျဖစ္လို႔ ၾကိဳတင္မဲ ေပးတယ္ဆိုတဲ့ကိစၥ ဟာ လိုအပ္တဲ့ကိစၥျဖစ္တယ္ ၊ တကမၻာလံုးက ေရြးေကာက္ပြဲေတြအကုန္လံုးမွာ ၾကိဳတင္မဲေပးရတယ္ဆိုတာ ၾကည့္ရင္ ဒီကိစၥက မရွိရင္ မျဖစ္တဲ့ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေပၚမွာေတာ့ အတိုက္အခံေတြနဲ႔ လဲ ကန္႔ကြက္ဟန္မတူပါဘူး။

ေရြးေကာက္ပြဲျပီးျပီးခ်င္းမွာ ၾကိဳတင္မဲေၾကာင့္ရံႈးတယ္ ၾကိဳတင္မဲေၾကာင့္ရံႈးတယ္ဆိုျပီး အသံ ေတြေတာ္ေတာ္ ေလး ထြက္ခဲ့ေပမဲ့ တကယ္တမ္း ေကာ္မရွင္က မဲအေရအတြက္ေတြနဲ႔ ေၾကျငာေတာ့ ၉၅% ေက်ာ္ဟာ ၾကိဳတင္မဲေၾကာင့္ ရံႈးတာမဟုတ္ဘဲ  ျပည္သူေတြေပးတဲ့ မဲေတြမွာတင္ အေရအတြက္ ကြာျခားစြာရံႈးနိမ့္ ေနခဲ့တာကို ေတြ႕ရမွာပါ ။ဒါဆိုရင္ ၾကိဳတင္မဲဆိုတာေၾကာင့္လဲ မဟုတ္ျပန္ဘူးေပါ့...


အေကာင္းဆံုး ဥပမာ

အေကာင္းဆံုး ဥပမာကေတာ့ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီေတြ ဘက္က ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုး ႏိုင္ငံျခားသတင္း ဌာန ေတြနဲ႔ အဆက္သြယ္ဆံုး လူသိသူသိအမ်ားဆံုး ႏိုင္ငံေရးအရ ၾသဇာအရွိဆံုး ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ျမန္မာက ဥကၠဌ ဦးသုေ၀နဲ႔ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီက လက္ရွိ အစိုးရ အလုပ္သမား၀န္ၾကီး ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ ရဲ႕ မဂၤလာေတာင္ညြန္႕ ျမိဳ႔ နယ္က ပြဲပါပဲ ဦးသုေ၀ဟာ သူ႕ပါတီရဲ႕ ဥကၠဌ ျဖစ္တာနဲ႔ အညီ သူ႕ စိတ္ၾကိဳက္မဲဆႏၵနယ္မွာ ယံုၾကည္ခ်က္အျပည့္နဲ႔ ၀င္ျပိဳင္တာပါ ဦးသုေ၀ဟာ သက္ဆိုင္ရာ မဲရံုျပင္ပ မွာ တစ္ေနကုန္ရွိေနတာပါ ဘယ္မွမသြားပါဘူး  အျခားမဲရံုေတြမွာလဲ မဲရံုကိုယ္စားလွယ္ေတြ  ေစာင့္ၾကည့္သူေတြနဲ႔ ေသခ်ာ အကြက္က်က် စီမံျပီး ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့တာပါ ဒါေပမဲ့ ညေနပိုင္း မဲေတြေရတြက္ေတာ့ရံႈးပါတယ္ ၾကိဳတင္မဲအကုန္သူယူရင္လဲရံႈးပါတယ္ ။ 

ဒီလို အင္အားအရွိဆံုး လူေတာင္ရံႈး ရင္ က်န္တဲ့သူေတြရံႈးတာ ဘာဆန္းလဲဗ်ာ...ရံႈးနိမ့္ျခင္းကို ရိုးသားစြာ ခံယူႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္း ေတာင္မရွိပဲ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြကို ဦးေဆာင္လို႔ ရႏိုင္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ မထင္ပါဘူး...

နိဂံုးအေနနဲ႔ ျခံဳျပီးတင္ျပရရင္ အထက္ပါသံုးသပ္ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား အရ အခုျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အသီးသီးမွာ တက္ေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကတဲ့  ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးဟာ လြတ္လပ္တရားမွ်တ တဲ့ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြေရြးေပးလိုက္တဲ့ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြျဖစ္တယ္ ဒီလို ျပည္သူ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ခုျဖစ္ေပၚလာေတာ့မယ့္ အစိုးရကို မေထာက္ခံဘူး လက္မခံဘူး ဆိုရင္ ဘယ္အစိုးရကိုမ်ား ေထာက္ခံ ခ်င္ လက္ခံခ်င္ ေနၾကတာလဲလို႔သာ ေမးလိုက္ခ်င္ေတာ့တယ္ဗ်ာ.......