xmlns:fb="https://www.facebook.com/2008/fbml"> Voice Of Myanmar: အစိုးရ အဖြဲ႔သစ္ ၀န္ၾကီးမ်ားအမည္စာရင္း

Wednesday, March 30, 2011

အစိုးရ အဖြဲ႔သစ္ ၀န္ၾကီးမ်ားအမည္စာရင္း

၁။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လွမင္း - ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

၂။ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ကုိကုိ- ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန

၃။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ သိန္းေဌး -နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့စက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန

၄။ ဦးဝဏၰေမာင္လြင္- ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန

၅။ ဦးေက်ာ္ဆန္း- ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန

၆။ ဦးျမင့္လႈိင္-လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

၇။ ဦးဝင္းထြန္း -သစ္ေတာေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၈။ ဦးလွထြန္း-ဘ႑ေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန

၉။ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္-ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁ဝ။ ဦးတင္ႏိုင္သိန္း-  စီမံ/စီးပြား ၊ ေမြးေရ

၁၁။ ဦးဝင္းျမင့္- စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁၂။ ဦးသိန္းထြန္း- ဆက္သြယ္ေရး စာတုိက္ႏွင့္ ေၾကးနန္းဝန္ႀကီးဌာန

၁၃။ ဦးေအာင္ၾကည္ - အလုပ္သမား ၊  လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး

၁၄။ ဦးသိန္းထုိက္- သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာန

၁၅။ ဦးအုန္းျမင့္- သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန


၁၆။ ဦးဥာဏ္ထြန္းေအာင္- ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁၇။ ဦးတင့္ဆန္း- ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန

၁၈။ ဦးေက်ာ္စြာခုိင္- အမွတ္(၁) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

၁၉။ ဦးစုိးသိန္း- အမွတ္(၂) စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

၂ဝ။ ဦးေအာင္မင္း- ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

၂၁။ ဦးသန္းေဌး- စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန

၂၂။ ဦးေဇာ္မင္း- အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန

၂၃။ ဦးခင္ေမာင္စုိး- အမွတ္ (၂) လ်ွပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာန

၂၄။ ေဒါက္တာျမေအး- ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၂၅။ ေဒါက္ေဖသက္ခင္- က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၂၆။ သူရဦးျမင့္ေမာင္- သာသာနာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၂၇။ ဦးေအးျမင့္ -သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန

၂၈။ ဦးခင္ရီ- လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန

၂၉။ ဦးသိန္းညြန္႔- သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန

၃ဝ။ ဦးစုိးေမာင္- သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန